De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Indeling ordening zorgvoorzieningen Indelingscriteria ‘zorg’

Verwante presentaties


Presentatie over: "Indeling ordening zorgvoorzieningen Indelingscriteria ‘zorg’"— Transcript van de presentatie:

1 Indeling ordening zorgvoorzieningen Indelingscriteria ‘zorg’

2 Sectoren gezondheidszorg Sectoren/Branches Brancheorganisaties: NVZ GGZ Gehandicaptenzorg Nederland GGD ActiZ Arcares

3 Indeling VWS Ministerie van VWS (Volksgezondheid,Welzijn en Sport) 4 sectoren: Cure Care GGZ-maatschappelijke zorg en dienstverlening Preventie

4 Intra- extramurale zorg Intramurale zorg Extramurale zorg ( ambulante zorg)

5 Cure Curatieve zorg ( acute en chronische lichamelijke aandoeningen te behandelen en te genezen) Voorbeelden: poliklinischezorg klinische zorg ambulancehulpverlening

6 Cure : beroepsbeoefenaren Huisartsen Tandartsen Tandprothetici Verloskundigen Kraamverzorgenden Verpleegkundigen Paramedici

7 Cure ( apotheken) Geneesmiddelen voorziening (ontwikkeling,productie,voorschrijven,af- leveren en gebruik) Zelfzorgmiddelen/geneesmiddelen Soorten apotheken/apotheekhoudend huisarts/drogisten/bijzondere vergunninghouders

8 Care Ouderenzorg ( Verpleging en verzorging) ( aanbieders van zorg met en zonder verblijf) Gehandicaptenzorg ( verstandelijk, lichamelijke en /of zintuigelijke beperking) Semi-muraal ( gezinsvervangend tehuis, woonfunctie) Dagvoorzieningen

9 Care ( hulpmiddelen) Eenvoudige middelen Technisch complexe middelen Veel productgroepen Apotheken,medische speciaalzaken,winkelketens,vaktechnici

10 Geestelijke gezondheidszorg GGZ Psychiatrie Psychologen,gerontologen,psychotherapeute n,gerontologen, pedagogen,maat-schappelijk werkers Multidisciplinaire teams/behandelingsverantwoordelijkheid Diagnostiek en behandelplan ( extra- intra en semimuraal)

11 Sector Maatschappelijke zorg Maatschappelijke opvang Residentiële voorzieningen bed,bad en brood) AMW ( algemeen maatschappelijk werk) ( ambulante zorg psychosociale hulpverlening)

12 Eerstelijnsgezondheidszorg 2 behandelingsniveaus ( echelons): eerste lijn: generalistische zorg tweede lijn: specialistische zorg

13 Monodisciplinaire praktijken Huisartsen (7600 /1000) 2006 Doktersassistente Nurse practitioner Praktijkondersteuner (POH) Solo/Duo praktijk Groepspraktijk ( HOED)

14 Monodisciplinaire praktijken Tandartsen Tandartsassistentes Mondhygiënisten

15 Monodisciplinaire praktijken Verloskundigen Eerstelijnsverloskundigen Kraamverzorgenden Kraamverpleegkundigen Particuliere aanbieders

16 Apotheken Geneesmiddelen: huisartsen,tandartsen,verloskundigen medisch specialisten Extramurale geneesmiddelen: apotheek (1600) Apotheekhoudend huisartsen ( 650) Apothekersassistenten Formule apotheken ( ‘Kringapotheek’)

17 Eerstelijns psychologen Psychologen gevestigd in eerstelijn (psychologische zorg ) Doorverwijzen naar tweede lijn : psychiater, RIAGG ( Regionale ambulante geestelijke gezondheidszorg)

18 Paramedische beroepen Eerste lijn: Huidtherapeuten Fysiotherapeuten ( meer extramuraal dan intramuraal) Cesar- Mensendiecktherapeuten podotherapeuten Ergotherapeuten ( intramuraal) Radiodiagnostische en radiotherapeutische laboranten Logopedisten ( intra- en extramuraal) Diëtisten

19 Gezondheidscentra Multidisciplinair zorgaanbod (wijkgeorienteerd, loondienst, vaak stichting) Aantal huisartsen bepaald aantal ingeschreven patiënten en daarmee omvang andere disciplines

20 Thuiszorg ( aanbieders zorg zonder verblijf) Verpleging en verzorging thuis ( verschillende namen: wijkverpleging en verzorging, gezinsverzorging: verzorging en begeleiding) Gespecialiseerde gezinsverzorging: ( gehandicapte kinderen, specifieke problemen etc) Thuiszorg technologie (medisch technisch handelen)

21 Algemeen maatschappleijk werk ( AMW) Psychosociale hulpverlening (immateriële en materiële problemen) Welzijnstaak ( het activeren van cliënten, volwaardige deelname aan maatschappelijk verkeer) (145 inst/1140 bureaus)

22 Care en cure container begrippen Eigenlijk moeilijk onderscheid Zeggen weinig over de inhoud van de zorg Voor patiënt onlosmakelijk verbonden Cure via Zorgverzekering ( 2e compartiment) Care via AWBZ ( zorgkantoor)

23 Schottenproblematiek Ontschotting Samenwerking met andere disciplines die in ander compartiment horen

24 5 problemen Verschillen in verzekeringssystemen Knellende aanbod regulering Domeinenstrijd en cultuurverschillen Schotten tussen aanpalende stelsels Schotten tussen arbeidsmarkt

25 Verschillen in verzekeringssysteem Verschil in eigen bijdrage Verschil in eigen risico Verschil in poortwachtersfunctie: Huisarts bij ziektenkosten RIO/CIZ bij AWBZ

26 Knellende aanbodregulering Verschil in budgetteringssytematiek Bureaucratie Verschil in aanspraak op zorg ( ziekenhuis mag geen thuiszorg leveren, en geen verpleeghuiszorg) Verkeerde bed problematiek

27 Domeinstrijd en cultuurverschillen Verschil in cultuur tussen organisaties Verschillende patiëntenpopulaties Verschillende werkstijlen Verschillende omgangsvormen

28 Schotten tussen aanpalende stelsels AWBZ/Ziektekostenstelsel WVG/Maatschappelijk werk Gehandicaptenzorg Verschillende toegang/Indicatiestelling

29 Schotten arbeidsmarkt Tekorten op arbeidsmarkt Slechte doorstroom Verschilende arbeidsvoorwaarden Cure aantrekkelijker dan care

30 Schotten en communicatie Zie theorie: Zorg communiceert ‘ zender’ gericht Disciplines zo verschillend geordend levert ‘communicatieproblemen’ op.

31


Download ppt "Indeling ordening zorgvoorzieningen Indelingscriteria ‘zorg’"

Verwante presentaties


Ads door Google