De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CJG4kracht: ‘De krachten gebundeld!’ Centrum voor Jeugd en Gezin Apeldoorn 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "CJG4kracht: ‘De krachten gebundeld!’ Centrum voor Jeugd en Gezin Apeldoorn 1."— Transcript van de presentatie:

1 CJG4kracht: ‘De krachten gebundeld!’ Centrum voor Jeugd en Gezin Apeldoorn 1

2 Programma 1.Opening wethouder Paul Blokhuis 2.Transitie en transformatie, Monique te Wierik 3.CJG4kracht, Saskia Blom 4.De praktijk, Marjan Altena 5.Forum

3 Opening Paul Blokhuis Wethouder 3

4 4 Monique te Wierik Beleidsadviseur Gemeente Apeldoorn

5 CJG4kracht: Anticiperen op de transformatie jeugdzorg Monique te Wierik Beleidsadviseur Gemeente Apeldoorn

6 Transformatie = cultuuromslag = anders denken, anders dóen Jeugd en hun opvoeders Hulpverleners en vrijwilligers Managers en organisaties Gemeente

7 Gestart als 3e Gelderse pilot Zomer 2010 Ambulante hulpverlening zonder indicatie Geïnteresseerde partijen bij elkaar Ontwikkelen van werkwijze en voorbereiding Kerngroep praktijk: CJG, BJZ, zorgaanbieder

8 Uitgangspunten CJG4kracht (1) Community-based werken Jeugdzorg in dammen door vroegtijdig hulp te bieden Snelheid maken door een juiste inschatting in het CJG op basis van een dialoog ouder en de hulpverlener

9 Uitgangspunten CJG4kracht (2) Flexibel inspelen op de vraag stimuleert de betrokkenheid en motivatie, verhoogt effectiviteit In alle gevallen veiligheid van het kind waarborgen. Grotere samenhang tussen verschillende sectoren in de jeugdzorg verhoogt de kwaliteit van de hulpverlening. Stel vertrouwen in goed toegeruste professionals met voldoende handelingsruimte

10 Pedagogische visie CJG Apeldoorn Opvoeden is een natuurlijk, vanzelfsprekend en dynamisch proces waarbij ouders en kinderen elkaar beïnvloeden Ouders zijn primair verantwoordelijk, waar nodig ondersteuning bij de opvoeding. Ouders bepalen vanuit de eigen (gezins)cultuur de waarden en normen, die zij willen overdragen. Opvoeden gebeurt overal waar kinderen zich bevinden (thuis,straat,school,clubs)

11 Aansturing Platform jeugdbeleid-jeugdzorg opdrachtgever Stuurgroep CJG4Kracht: managers deelnemende organisaties: provinciale zorgaanbieders, JGGZ, JLVG, Thuiszorg Kernteam uitvoering Beleid – uitvoering CJG Aansturing team vanuit CJG: netwerkorganisatie en mandaat aansturing hulpverleners bij CJG (vakinhoudelijk manager)

12 Financiering Deelnemende organisaties leveren menskracht in vorm van ambulant hulpverleners en expertise deelname kernteam; ruimte gezocht binnen huidige bekostiging en eigen middelen Gemeente bekostigt aansturing vanuit CJG en projectleiding; trainingen hulpverleners en methodiekbeschrijving Provincie creëert ruimte voor experimenteren zonder indicatie, flexibele inzet menskracht en middelen

13 Saskia Blom Vakinhoudelijk manager CJG Apeldoorn 13

14 14

15 15

16 16 Toegang CJG, 2013 Balie 10%Telefoon 50%Digitaal 40%

17 17 CJG voor al uw vragen over opgroeien, opvoeden en gezondheid, 2013

18 CJG4kracht  Voor vrijwillige hulp aan huis  Voor gezinnen met vragen op meerdere levensgebieden  Voor gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0 tot 23 jaar 18

19 Oude werkwijze Nieuwe werkwijze CJG4kracht  loketten  wachttijd  indicaties  hulpverleners  zo snel als kan  regie bij gezin  zo kort als kan, zo lang als nodig  1 hulpverlener, systeemgericht 19

20 20  Lijn 5  Lindenhout  Leger des Heils  BJZ  Vérian  Riwis  Philadelphia  ‘s Heeren Loo  Tactus  GGNet 12 ambulant begeleiders De krachten gebundeld

21 Route CJG4kracht@apeldoorn.nl CJG Preventieve interventie CJG4kracht CJG4kracht kernteam= Orthopedagoog CJG + BJZ

22 22

23 Marjan Altena Ambulant begeleider CJG4kracht 23

24 In de praktijk, toeleiding vanuit het CJG  Warme overdracht CJG  Wat betekent werken zonder indicatie?  Aanmeldingsformulier ingevuld door ouders 24

25 In de praktijk  CJG4kracht team  Kruisbestuiving van kennis  Werkbegeleiding  Scholing 25

26 In de praktijk, hoe wordt de veiligheid ingeschat?  Signs of safety kolommen  California Family Risk Assesment (CFRA) 26

27 In de praktijk, regie bij het gezin?  CJG4kracht gezinsplan  Ondersteuner en zorgcoördinator waar ouders dat zelf niet kunnen (wrap-around model)

28 Resultaten CJG4kracht  Ontschotting  Snelle start (na gem 8 dgn.)  CJG terug naar licht (40%)  Gezin regie middels 1G1P  Zo kort als kan, zo lang als nodig (35%, 35%, 15%,15%)  Tevreden ouders en ambulant begeleiders 28

29 Evaluatie (1) Borg methodiek CJG4kracht in beleid en werkprocessen Kritische succesfactoren bij lokale/regionale uitrol: zorgtoewijzingsteam met sociale kaart-kennis en gedragswetenschappelijke competenties; training van competente ambulante gezinswerkers; systematische werkbegeleiding; Doelgerichtheid en eenheid van taal op alle niveaus van aansturing en uitvoering; monitoring en systematische feedback en evaluatie

30 Evaluatie (2) Efficiency van de methodiek vergroten door invoering van een digitaal gezinsrapportage- systeem Zorgtoewijzing werkbaar alternatief voor huidige wijze van indicatiestelling Methodiek breder toepasbaar? Onderzoeken ! (bijv. OTS, gedwongen kader)

31 En verder …….. Afstemming met de transformaties in aangrenzend sociale domein (AWBZ/Wmo, Participatie, Passend onderwijs, Wijkgericht werken, Sociaal Teams) Transformatie in 2014 : mainstream Toeleiding, hulpverlening, flexibilisering zorginzet

32 www.cjgapeldoorn.nl Vragen? 32


Download ppt "CJG4kracht: ‘De krachten gebundeld!’ Centrum voor Jeugd en Gezin Apeldoorn 1."

Verwante presentaties


Ads door Google