De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Topsector Energie 16 november 2012 Michiel Boersma Topteam Energie Topsector Energie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Topsector Energie 16 november 2012 Michiel Boersma Topteam Energie Topsector Energie."— Transcript van de presentatie:

1 1 Topsector Energie 16 november 2012 Michiel Boersma Topteam Energie Topsector Energie

2 2 Omgeving SER-advies Noodzaak tot verregaande CO 2 -reductie Stijgende energieprijzen Groeiende mondiale vraag naar fossiele brandstoffen Toenemende mondiale concurrentie

3 3 Topsector Energie Doelen Topsector Energie Groen Vermindering CO 2 -uitstoot: 20% in 2020 en 80-95% in 2050 Benutting van het potentieel aan energiebesparing 14 % (16%) hernieuwbare energie in 2020 tegen de laagst mogelijke kosten Gas als transitiebrandstof Groei Een versterkte positie van Nederland in essentiële sectoren Concurrerende energieprijzen op zowel korte als lange termijn Sneller en meer concurrerend maken van duurzame energieopties

4 4 Topsector Energie Integrale aanpak Innovatieportfolio (Gouden Driehoek: bedrijven, kennisinstellingen, overheid, vraag gestuurd) Human Capital Agenda Maatschappelijke inbedding Internationaliseringsagenda

5 5 5 Topsector Energie Grote betrokkenheid van sector Meest belovende programmalijnen starten Vorming TKI’s Substantiële bijdrage aan economische groei en energiedoelstellingen Leider in EU (en wereld) op een aantal gebieden Versterkte industriële basis van de energiesector Eerste resultaten Portfolio bijsturen 2017 – 2025 Topsector Energie 2011 – 2012 voorbereiding 2013 – 2016 Evaluatie en aanscherping bijstelling Lange-termijn investering

6 6 Topsector Energie Human Capital Agenda Voldoende en goed (technisch) geschoold personeel op zowel universitair, als hbo- en mbo-niveau Door te werken aan vier actielijnen: –Tekorten –Continue vraag naar nieuwe kennis –Regionaal belang onderwijsinstellingen (HBO/MBO/MKB) –Energiekennisniveau bij brede publiek

7 7 Topsector Energie Masterplan Bèta &Technologie De lange-termijn (2025) ambitie: 40% van alle afgestudeerden een bèta- en technologische opleiding heeft genoten. Doel topsectoren: gedurende een langere periode minstens 40.000 bètatechnologische mensen per jaar extra aan trekken door opleiding en zijinstroom. Speerpunten: 1.Speerpunt 1: Grotere instroom van bèta- technologie gediplomeerden in de topsectoren 2.Speerpunt 2: Continue afstemming onderwijs – arbeidsmarkt 3.Speerpunt 3: Boeien, ontwikkelen en binden van bèta en technische mensen 4.Speerpunt 4: Vergroot het internationaal perspectief op de arbeidsmarkt

8 8 Topsector Energie Maatschappelijke inbedding Innovaties die gewenst en geaccepteerd zijn Maatschappelijk verantwoord innoveren: rekening houden met kansen en knelpunten die uit de maatschappij komen Draagvlak voor consequenties (bijvoorbeeld ruimtelijke inpassing)

9 9 Topsector Energie Internationaliseringsagenda Vraagsturing staat centraal Belangrijke elementen: positionering, markttoegang, technologische samenwerking, kennisuitwisseling, Europese regelgeving en publieke en buitenlandse private investeringen Betrokkenheid van een breed scala aan industriële spelers, inclusief MKB, koepelorganisaties en kennisinstellingen Prioriteitslanden Dutch Trade Board/reisagenda kabinet

10 10 Topsector Energie Uitdagingen Energieakkoord Evenwicht duurzaamheid, betaalbaarheid en voorzieningszekerheid Nederland onderdeel van mondiale concurrentie Economisch belang van conventionele en duurzame industrie Maatschappelijk draagvlak transitie Innovatie: zekerheid versus flexibiliteit Verwevenheid en complexiteit energiesysteem (centraal/decentraal/infrastructuur/belastingen)

11 11 Topsector Energie Voorwaarden voor Energieakkoord Leiderschap en gemeenschappelijke visie Alle partijen springen over hun eigen schaduw heen Er is behoefte aan coherent en consistent beleid Met lange houdbaarheid  Topsector Energie draagt graag op eigen wijze bij aan Energieakkoord en zal dit als randvoorwaarde hanteren voor energiebedrijvenbeleid


Download ppt "1 Topsector Energie 16 november 2012 Michiel Boersma Topteam Energie Topsector Energie."

Verwante presentaties


Ads door Google