De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kasteel De Keverberg, beleef historie aan de Maas Inwoners Peel en Maas 15 juni 2011 Har Timmermans Ger de Vlieger 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kasteel De Keverberg, beleef historie aan de Maas Inwoners Peel en Maas 15 juni 2011 Har Timmermans Ger de Vlieger 1."— Transcript van de presentatie:

1 Kasteel De Keverberg, beleef historie aan de Maas Inwoners Peel en Maas 15 juni 2011 Har Timmermans Ger de Vlieger 1

2 Historie, Johannes van der Drift, 1860 2

3 Historie, verwoesting 17 nov.1944 3

4 Historie, 2008-2010 2008: Dhr. Swachten en Stichting Keverberg starten onderzoek naar haalbaarheid herbouw Kasteel De Keverberg Drie partijen overeenkomst: Gemeente Kessel, Stichting Keverberg en de Bouwloge Doel: Herbouwde kasteel na 65 jaar terug naar de (Kesselse) gemeenschap 2009: Hotelaccommodatie in Kasteel, Tiendschuur, Raadshuis en Gemeenschapshuis Totaalproject: M€10 Start met herbouw van de Donjon (k€350). Provincie: te kleinschalig! 2010: Terug naar de basis! Herbouw en inrichting van kasteel en nieuwe inrichting kasteeltuin 4

5 Opdracht van de gemeente! Focus op kasteel. Rest (Tiendschuur,….) is voor later Benodigde financiering M€4,4 waarbij mag worden aangenomen dat privaat geld niet beschikbaar is Exploitatie moet kostendekkend zijn Behoud van de maatschappelijke functie van het herbouwde kasteel en nieuw ingerichte tuin Externe toetsing van onze aannames op de totale investering, financiering en exploitatie 5

6 Herbouw Kasteel De Keverberg: een majeur project Projectmatige aanpak –Stuurgroep, projectgroep en vier werkgroepen Wat zijn onze drijfveren? –Cultuurhistorisch Markant punt in een historische kern en behoud van cultureel erfgoed –Beleidsmatig Onderdeel van de “Strategische visie Kessel 2005-2015” Genoemd als majeur project in het coalitieakkoord van de gemeente Peel en Maas –Operationeel Stop de aanzienlijke, terugkerende consolidatie kosten 6

7 Financiering, een project van M€4,4? Geen private middelen beschikbaar – Bouw via subsidies. Geen druk van de financiering op de exploitatie Kosten herbouw en inrichting: M€4,4 –Te financieren uit RCE subsidie Bijdrage provincie Bijdrage gemeente Peel en Maas RCE subsidie van M€1,4 wordt niet toegekend. En nu?? –Provincie: M€0,175 ter beschikking voor herbouw casco Donjon M€2,0 uit het Regio fonds –Gemeente Peel en Maas: Verzoek tot cofinanciering van deze middelen: M€2,175 –Stichting Keverberg: Bancaire lening k€50 bij Rabobank of Nationaal Restauratiefonds 7

8 Hoe gaan we het herbouwde kasteel exploiteren? Viertal thema’s gedefinieerd: –Commerciële verhuur voor zakelijk en particulier gebruik –Toeristisch/ recreatieve activiteiten –Invulling geven aan maatschappelijke activiteiten –Kasteeltuin/ Maas/ Omgeving randvoorwaarde scheppend aan exploitatie Deze thema’s zijn gekwantificeerd –Brainstormsessie met afgevaardigden uit Peel en Maas e.o. Stichting Promotie Noord-Limburg Bouwens van Boije College Vorkmeer Welzijn NLW bedrijven Exploitanten van Hostellerie de Neerhof Catering Ria Joosten Ves Reijnders Kesselse ondernemersvereniging BRO adviesbureau Vertegenwoordigers uit de Kesselse gemeenschap 8

9 Maatschappelijk draagvlak en invulling Initiatief uit de Stichting Keverberg –Opgericht in 1974 ( Stichting Toeristisch Kessel) –Statutair doel: “Het bevorderen van het in stand houden, inrichten en beheren op cultuur historisch verantwoorde wijze van Kasteel De Keverberg met aanhorigheden” Bestaande uit 20 vrijwilligers –Zorgen voor primair, klein onderhoud –Organiseren en begeleiden van toeristische en recreatieve activiteiten ( Kunstmarkt, Shakespeare openluchttheater, rondleidingen,..) Draagvlak verbreding voor Kasteel De Keverberg in de gemeenschap –Uitgifte van een obligatielening (presentatie Roland van Kessel) 9

10 Markt onderzoek: BRO methode Onafhankelijk adviesbureau BRO –Betrokken bij de formulering van de “Strategische visie Kessel 2015” Uitgangspunten –Markante plek en ligging ( Maas, centrum van het dorp, uniek in Nederland) –Uitstraling van een robuust, echt kasteel –Geschiedenis herleeft: tastbare geschiedenis biedt identiteit (“verhaal”) Benchmarking –Muiderslot, Loevestein, Kasteel Amerongen, Kasteel Geldrop, Kasteel De Haar –50.000+ bezoekers per jaar –50-100 besloten ontvangsten ( commercie) –20-100 huwelijksvoltrekkingen per jaar –Publieksinkomsten M€( 0,5-1,0) –Subsidie bijdragen in de exploitatie 10

11 Markt onderzoek: Stichting Keverberg methode Vergelijkbaar project: “De Heerlijckheit Montfort” (R en M Matrix / Marktonderzoekers voor dienstverleners. 22 juli 2010) –Totale marktpotentieel 64800 bezoekers aan Kessel uit Zuid Nederland –90% van de bezoekers brengt een bezoek aan andere voorzieningen (horeca) –Nog meer bezoekers als er evenementen worden georganiseerd: Muziek uitvoeringen Theater stukken Themaweken Exposities Fiets- en wandelroutes “Referentie onderzoek” –Kasteel Groot Buggenum/ Kasteel Daelenbroeck –40-50 bruiloften per jaar: voornamelijk in weekend –Weekdagen: verhuur zakelijk, vergaderingen, recepties –Nagenoeg geen inzet van vrijwilligers (en dus hoge kostenpost voor personeel) 11

12 Twee exploitatie opties zijn uitgewerkt Zelfsturing model (Stichting Keverberg) – Hoeveel omzet is nodig om de exploitatie sluitend te krijgen? Kosten? –Stichting Keverberg/ Exploitanten Hostellerie de Neerhof/ Ria Joosten Catering / Offertes –Benoemen en bepalen van de vaste kosten –Exploitatie zo veel mogelijk met inzet van vrijwilligers –Beperkte marketing kosten Opbrengsten? –Conservatieve kwantificering van de vier thema’s –Voorzichtige omzetgroei –Verhuur ruimtes aan derden plus horeca vertegenwoordigt nagenoeg 80% van de omzet (hoge bruto marges) Resultaat: 5 jarenplan –Geen aanloopverlies in het eerste jaar –Daarna daalt de winstgevendheid door stijgende onderhoudskosten –Exploitatie zonder winstoogmerk (Operationeel resultaat dekt in jaar 5 het totale onderhoud) –Opbouw van reserves na vijf jaar –Subsidie voor extern onderhoud ook uit BRIM subsidie 12

13 Twee exploitatie opties zijn uitgewerkt Groei model (Adviesbureau BRO) –Hoeveel omzet is uit het marktpotentieel haalbaar? Opbrengsten? –Resultaat van marktonderzoek en benchmarking –Kwantificering van de vier thema’s –Exploitatie volledig in handen van de Stichting Keverberg/ beheerder/marketeer Kosten? –Kosten zoals bepaald door Stichting Keverberg, met extra personeelskosten voor beheer en marketing en lagere onderhoudskosten Resultaat: 5 jarenplan –Cumulatief aanloopverlies –Daarna winstgevend –Beperkte reserves in jaar 5, maar met een professionele, stabielere organisatie 13

14 Standpunt van College B&W gemeente Peel en Maas 1.Financiering : M€4,4 investering voor herbouw en inrichting kasteel –De gemeente cofinanciert maximaal de subsidies van de Provincie (k€175) en uit het Regiofonds (M€2,0). Wij verwachten dat de Gemeenteraad eind september hierover een besluit neemt. –Het College verwacht daarna geen aanvullende jaarlijkse bijdrage in de exploitatie –Bancair krediet van k€50 aan de Stichting Keverberg of krediet van het Nationaal Restauratiefonds 2.Eigendom: De gemeente draagt het eigendom over aan de Stichting Keverberg –Herbouw en inrichting van Kasteel De Keverberg is de verantwoordelijkheid van de Stichting Keverberg –Stichting Keverberg exploiteert kasteel en tuin volgens het zelfsturing model –Onderhoud etc. komt volledig ten laste van de Stichting Keverberg 14

15 Organisatie structuur Algemene zaken Stichting Keverberg Financiën/ Administratie Operationele Zaken Hoofd Onderhoud Extern 2 à 4 vrijwilligers Intern 1 à 2 vrijwilligers Beheerders (3 à 4) Vrijwilligers 4 à 6 per beheerder Commerciële zaken

16 Waarbij heeft de Stichting Keverberg hulp nodig? Bouwfase: –Gespecialiseerde Bouwcommissieleden die de Stichting adviseren in specifieke vakgebieden (opstellen bestek): Bouw (begeleiding) Installaties ( Gas, water en elektra ) Verwarming en ventilatie Exploitatie fase: –Beheerders en vrijwilligers –Marketing ondersteuning en webdesigner –………… Sponsor en subsidie commissie –Vrijwilligers met een breed netwerk 16


Download ppt "Kasteel De Keverberg, beleef historie aan de Maas Inwoners Peel en Maas 15 juni 2011 Har Timmermans Ger de Vlieger 1."

Verwante presentaties


Ads door Google