De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bezuinigingskeuzes.nl Ideeën van inwoners. 1. Werk en inkomen Werk en inkomen is de grootste post, maar daar kan het minste van af. Valt op deze post.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bezuinigingskeuzes.nl Ideeën van inwoners. 1. Werk en inkomen Werk en inkomen is de grootste post, maar daar kan het minste van af. Valt op deze post."— Transcript van de presentatie:

1 Bezuinigingskeuzes.nl Ideeën van inwoners

2 1. Werk en inkomen Werk en inkomen is de grootste post, maar daar kan het minste van af. Valt op deze post niet meer te bezuinigen? Digitalisering zorgt voor minder werk, dus niet doen. Zet werklozen in voor vrijwilligerswerk.

3 2. Leefbaarheid en stedelijk beheer Verbeter de inrichting en daarmee de beleving van de Dordtse Biesbosch i.p.v. een nieuwe recreatieplas aan te leggen. Leg de recreatieplas wel aan. Meer recreatie zorgt ervoor dat het aantrekkelijker wordt om in Dordrecht te gaan wonen. Het levert zeer veel op, indirect en immaterieel. Zet het plan van de Dordtse Biesbosch in de ijskast in deze tijden van bezuinigingen. Verkoop stukken groen aan bewoners. Levert geld op en besparing op onderhoudskosten. Geef meer ruimte aan bewoners om zelf hun buurt te onderhouden.

4 2. Leefbaarheid en stedelijk beheer Verplicht bewoners hun eigen straat schoon te vegen en te onderhouden. Verminder de frequentie van het aantal keer dat er gesnoeid en gemaaid wordt. Voer een strenger beleid op het opruimen van hondenpoep. Organiseer inzamelingsacties om zwerfafval tegen te gaan. Leden van een (sport)vereniging zelf de terreinen en gebouw laten onderhouden.

5 3. Economie, cultuur en sport Inzetten van runningtherapie om stressgerelateerde aandoeningen, burn-outs en depressies te voorkomen. Hierdoor worden de kosten voor onze samenleving flink gereduceerd. De gemeente moet stoppen met de enorme bouwdrift. Zonde van de gebouwen die gesloopt werden. Winkeliersverenigingen zijn verspilling. Hef ze op. Organiseer minder evenementen per jaar. Ambtenaren die hier betrokken bij zijn, kunnen ingezet worden voor iets anders.

6 3. Economie, cultuur en sport Subsidie voor sporters kan afgelast worden. Sporters kunnen zelf hun inkomsten genereren via het bedrijfsleven. Stop met geld uitgeven aan onzinnige (kunst)objecten in de stad (zoals de goede morgen/middag/avond borden). Het budget hiervoor kan aan nuttigere zaken besteed worden.

7 4. Maatschappelijke voorzieningen en Onderwijs Ophalen van grofvuil maximaal twee keer per jaar. Stop met het ophalen van GTF afval. De compost die hiervan gemaakt wordt, is van zeer slechte kwaliteit. Houd bibliotheken open en bezuinig op cultureel ondernemerschap. Geef de bibliotheek de taak om cultureel ondernemerschap te stimuleren binnen hun budget. De wijkkranten zijn onmisbaar geworden en houden mensen op de hoogte van de ontwikkelingen binnen hun wijk.

8 4. Maatschappelijke voorzieningen en Onderwijs Vervang de glazen bushokjes voor betonnen bushokjes.

9 5. Veiligheid en dienstverlening Kooi om het voetbalveldje aan de Eddingtonweg in Sterrenburg zou voor minder overlast en meer veiligheid zorgen. Stop met Toezicht. Kost veel geld en levert vrij weinig op. Productiviteit staat niet in verhouding met de kosten. Dienstverlening kan grotendeels digitaal gedaan worden. Waarom alles via post versturen als veel mensen internet hebben? Laat stadswachten meer controleren in wijken zodat het straatbeeld beter wordt. Stadswacht kan wegbezuinigd worden. Taken die ze moeten uitvoeren, doen ze niet naar behoren.

10 6. Bestuur en samenwerking Laat raadsleden alleen al vanwege het gebaar 10% van hun vergoeding inleveren. Verminder het aantal bezoeken aan andere steden en bekijk kritisch hier de noodzaak van. Verminder de reiskosten(vergoeding) van het gemeentebestuur door ze met het OV te laten gaan en verplicht ambtenaren te wonen in de gemeente waar ze werken.

11 7. Verkeer en vervoer Rijd langer door met auto’s van de gemeente Dordrecht. Maak de bussen op koopavond en koopzondag gratis om de binnenstad te stimuleren. Veel verkeersborden zijn overbodig. Straten kunnen zo ingericht worden dat verkeersborden overbodig zijn. Bevorder het winkelbezoek door parkeren gratis te maken. Minder parkeerverboden. Aanpassing van wegen gebeurt te vaak ondoordacht waardoor ze opnieuw aangepast moeten worden.

12 7. Verkeer en vervoer Trek de leeftijd van senioren voor gratis gebruik van de bussen, op naar 70. Door vergrijzing gaat dit teveel kosten. Maak het busvervoer inkomensafhankelijk. Nachtnet voor jongeren in het weekend naar steden als Breda en Rotterdam, afschaffen. Laat kleinere bussen rondrijden. Richt de binnenstad in met plantenbakken en eenrichtingsstraten i.p.v. dure pollers.

13 8. Inkomsten Probeer meer bedrijven te lokken door grond goedkoper te maken. Levert werkgelegenheid op en minder kosten aan uitkeringen. Verhoog belasting. Dat is duidelijker dan het verhogen van percentages van andere inkomsten. Het dividend van Eneco (9 miljoen) zorgt ervoor dat er niet bezuinigd hoeft te worden tot 2017. Hef belasting op paarden. Het stikt ervan in Sterrenburg. Kattenbelasting. Hondenbelasting bestaat al, waarom geen katten belasting?

14 9. Ambtenaren Zorg dat ambtenaren efficiënter kunnen werken en zorg ervoor dat ze doen waarvoor ze zijn aangenomen. Geen wachtgeld meer uitkeren aan ambtenaren als ze er niet meer werken. Door kritischer te kijken naar de eigen organisatie, kan 10 tot 30% worden bespaart. Laat iedere werknemer bij de gemeente een ontbetaalde verlofweek opnemen. Dit scheelt 2.2% aan salariskosten. Krimp en professionaliseer het ambtenarenapparaat.

15 9. Ambtenaren Voer de 40 uur werkweek weer in met behoud van het huidige salaris. Laat een onafhankelijk persoon kijken naar de functies binnen de gemeente. Dit zou meer efficiëntie en geld op moeten leveren.

16 10. Subsidies Probeer zo veel mogelijk subsidies af te schaffen. Kijk eens kritisch naar de te verstrekken subsidies aan evenementen. Bibelot is een normaal bedrijf. Het is daarom logisch dat het dient te werken met een sluitende begroting, zonder subsidie. Als het meer inkomsten wil genereren, verhoog dan de entreeprijzen. Trek daarom de subsidie van Bibelot in. De subsidie voor FC Dordrecht moet ingetrokken worden. Een club met te weinig supporters die het niet waard is om overeind gehouden te worden.

17 10. Subsidies Laat FC Dordrecht fuseren met andere clubs. Het is te klein om voort te blijven bestaan. Stop met subsidies voor sportverenigingen. Verhoog de kosten van bijvoorbeeld drank om dit op te vangen. Subsidie voor carnaval in Dordrecht slaat nergens op. Carnaval is een feest voor Brabant en Limburg. Het is niet reëel om selectief instellingen, stichtingen e.d. te korten of geheel geen subsidie meer te verstrekken. Een idee is om 5% minder uit te keren aan elke subsidieontvanger.

18 11. Lantaarnpalen Leg sensoren aan op voet- en fietspaden in bijvoorbeeld parken. Zet licht en apparatuur uit in overheidsgebouwen na werktijd. Laat lantaarnpalen minder lang aan. Bekijk kritisch per plek waar lantaarnpalen om en om aan kunnen en op welke tijdstippen lantaarnpalen eventueel volledig uit kunnen. Reclame- en sierverlichting kan ‘s nachts uit.

19 12. Overige ideeën Koop eenmalig kerstbomen en plant deze op de plek waar normaal de kerstbomen worden neergezet. We moeten creatief worden met ons geld. Verkoop grond aan een energiebedrijf opdat zij windmolens kunnen bouwen. Dit scheelt in het behalen van milieudoelstelling om minder Co2 te produceren. DORDT = Investeer in D(Duurzaam), O(Organisatie), R(Recreatie), D(Dividend) en T (Toerisme). Verkeerde keuzes in Dordrecht. Voorbeelden: wijkcentrum in Krispijn, nieuwe Bioscoop (oude is niet zonder reden failliet gegaan).

20 12. Overige ideeën Stop met het uitzetten van vissen. Dit heeft negatieve gevolgen voor de waterkwaliteit. Zet graskarpers uit zodat er minder gebaggerd hoeft te worden. Exploiteer merchandise commercieel. Investeer in evenementen en maak er deel van uit. Zorg ervoor dat inkomsten meer terugvloeien in de gemeentekas. Zet meer vrijwilligers in bij VVV. Bied een podium aan jonge kunstenaars via het Dordrechts museum.

21 12. Overige ideeën Lege panden worden na verloop van tijd gesloopt. Hier kan meer gedaan mee worden, bijvoorbeeld een Hogeschool om HBO-ers aan te trekken. Stop met het in standhouden van het ’’betaalde voetbal’’. Dit kost direct en indirect veel gemeenschapsgeld. Het geld dat overgehouden wordt, kan beter geïnvesteerd worden in amateurclubs. Het is zonde om een nieuw stadion te bouwen voor FC Dordrecht aangezien ze in de eerste divisie spelen.

22 12. Overige ideeën Laat RTV Rijnmondt en RTV Dordrecht samengaan opdat er een beter programma- aanbod komt. Maak alle declaraties openbaar. Dit zorgt voor meer transparantie en er wordt scherper gekeken naar uitgaven. Stop met advertenties van de gemeente in de kranten. Bijna niemand bekijkt deze advertenties. Fuseer de Drechtsteden tot één gemeente. Veel ’’dubbelfuncties’’ kunnen zo verdwijnen. Wees zuiniger op kantoormeubilair,waardoor ze minder snel vervangen worden.

23 12. Overige ideeën Zorg voor expertise binnen de gemeente zelf i.p.v. adviesbureaus in te huren. Genereer geld i.p.v. te besparen en organiseer een stadsloterij. Zorg ervoor dat justitie en de betreffende instanties eens harder optreden richting taakstraffers.


Download ppt "Bezuinigingskeuzes.nl Ideeën van inwoners. 1. Werk en inkomen Werk en inkomen is de grootste post, maar daar kan het minste van af. Valt op deze post."

Verwante presentaties


Ads door Google