De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ip4inno 1 Problemen per sector Module 6A. ip4inno 2 Inhoud van de module Intellectuele eigendom voor de creatieve sector Gepatenteerde computergeïmplementeerde.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ip4inno 1 Problemen per sector Module 6A. ip4inno 2 Inhoud van de module Intellectuele eigendom voor de creatieve sector Gepatenteerde computergeïmplementeerde."— Transcript van de presentatie:

1 ip4inno 1 Problemen per sector Module 6A

2 ip4inno 2 Inhoud van de module Intellectuele eigendom voor de creatieve sector Gepatenteerde computergeïmplementeerde uitvindingen Software Biotechnologische uitvindingen

3 ip4inno 3 Klein brevet (= kleine uitvindingen) Registratie vereist, maar over het algemeen geen onderzoek. Dus: lage kosten en snellere toekenning. In veel Europese landen beschikbaar (of vergelijkbare bescherming). Geen klein brevet in onder meer de VS, het VK en Zweden. Merk Registratie verplicht of aanbevolen. Bescherming voor onbepaalde tijd. Voorwaarden voor bescherming: onderscheidend teken, geen bescherming van beschrijvende benamingen (bv. 'APPEL' voor het fruit). Overzicht - fundamentele IE-rechten Intellectuele eigendom Octrooi (uitvindingen) Max. 20 jaar (bv. EU, VS). Registratie verplicht. Voorwaarden bescherming: nieuwheid, uitvinderswerkzaamheid en industriële toepasbaarheid. Tekeningen en modellen (uiterlijk) Registratie optioneel (EU: ingeschreven modellen: 25 jaar; niet- ingeschreven modellen: 3 jaar). Voorwaarden voor bescherming (EU): nieuwheid en eigen karakter. Bedrijfsgeheimen Geheime waardevolle informatie (technische knowhow, commerciële informatie,...). Bescherming doorgaans op grond van de wet op oneerlijke concurrentie indien aan een aantal vereisten is voldaan (geheimhouding, inspanning van de houder om het geheim te bewaren en concurrentie- voordeel in de markt) Auteursrecht Bescherming van literair, artistiek, wetenschappelijk en aanverwant werk. Geen registratie verplicht. Leven van de auteur plus 70 jaar (EU, VS).

4 ip4inno 4 Intellectuele eigendom voor de creatieve sector Innovatieve en creatieve ideeën liggen aan de basis van de meeste succesvolle bedrijven Mooie ideeën hebben echter weinig waarde! Het intellectuele- eigendomssysteem verleent u EXCLUSIEVE RECHTEN! Ontwerpers, musici, schrijvers, vertolkers, mensen die actief zijn in de speelgoedsector en de sector van digitale spelletjes... Het intellectuele-eigendomssysteem is er om u te helpen uw investering te recupereren en uw creatieve inspanningen te belonen.

5 ip4inno 5 Intellectuele eigendom voor de creatieve sector A.Auteursrecht B.Tekeningen en modellen C.Merken D.Licenties E.Handhaving

6 ip4inno 6 Wat is auteursrecht? Auteursrecht is een intelectueel-eigendomsrecht dat vele soorten CREATIEVE werken beschermt, waarbij de maker naast andere rechten ook het recht krijgt om te verhinderen dat anderen zijn werk kopiëren Het auteursrecht beschermt originele* literaire, wetenschappelijke en artistieke werken –films, liedjes, boeken, artikelen, schilderijen, foto's, muziek, gebouwen, beelden, computerprogramma's, databanken, enz.

7 ip4inno 7 Hoe krijg ik auteursrechtelijke bescherming? Geen formaliteiten vervullen om bescherming te verkrijgen (geen registratie, ©-symbool aanbrengen, waarschuwingen) Registratie en andere praktijken kunnen echter helpen in geval van conflict Trends in de mode-industrie ………………… ………………. ……………… ………… © P.Smith 2007

8 ip4inno 8 Wie bezit het auteursrecht? Basisregel: de maker is eigenaar van het auteursrecht Auteursrecht in dienstverband; verschillende perspectieven binnen de EU: → FR, BE, DU, IT, LU, PO: de maker is eigenaar van het auteursrecht; (voor software zie dia 69) →VK: de werkgever is eigenaar van het auteursrecht voor werkgerelateerde werken; SP: de werkgever is eigenaar van het auteursrecht behoudens andersluidende bepaling in het contract. Software: de werkgever, tenzij anders overeengekomen. Arbeidscontracten of andere werkgerelateerde contracten zouden een clausule moeten bevatten die bepaalt dat de intellectuele-eigendomsrechten van alle door een werknemer / freelancer gemaakte werken worden overgedragen aan de werkgever / entiteit voor wie de werknemer / freelancer werkt. →

9 ip4inno 9 Toegekende rechten Door het AUTEURSRECHT toegekende rechten Vermogensrechten: Bieden de auteur de mogelijkheid zijn economisch belang in de gemaakte werken te exploiteren. Gedeeltelijk geharmoniseerd binnen de EU. Morele rechten: Beschermen de persoonlijkheid van de auteur. Niet geharmoniseerd binnen de EU. ©

10 ip4inno 10 Morele rechten Morele rechten zijn bedoeld om de persoonlijkheid van de maker, zoals die in zijn werk tot uiting, te beschermen Geen harmonisatie binnen de EU wat betreft de inhoud en reikwijdte van morele rechten Binnen de EU kennen de meeste copyrightwetten de volgende morele rechten toe aan auteurs: –het recht om te worden genoemd als auteur van auteursrechtelijk beschermde werken –het recht om bezwaar te maken tegen wijzigingen van auteursrechtelijk beschermde werken of tegen geringschattende presentaties van dergelijke werken –het recht om te beslissen over de eerste publicatie of de intrekking van auteursrechtelijk beschermde werken

11 ip4inno 11 Vermogensrechten (= exploitatierechten) De auteur kan beslissen hoe, waar en wanneer hij zijn werken exploiteert Vermogensrechten kunnen worden overgedragen Economische exploitatie van werken kan vele vormen aannemen: –vroeger: kopieën op materiële informatiedragers, zoals boeken en cd's –vandaag: de reikwijdte van exploitatierechten is uitgebreid om rekening te houden met de nieuwe realiteit van de multimediale samenleving  werken kunnen worden gedistribueerd en gepubliceerd zonder tastbare kopieën

12 ip4inno 12 Duur van de bescherming Auteursrecht (vermogensrechten) Bekende auteur: –EU en VS: leven van de auteur plus 70 jaar –Gezamenlijk auteurschap: overlijden van de langstlevende medeauteur + 70 jaar Anonieme werken en werken van rechtspersonen: –EU: 70 jaar na eerste publicatie –VS: 95 jaar vanaf het jaar van eerste publicatie of 120 jaar na het jaar waarin het werk werd gemaakt, afhankelijk van welke periode het eerst verstrijkt Naburige rechten Uitvoerend kunstenaars – EU: tot 50 jaar na de datum van de uitvoering Recht van producenten / omroeporganisaties: – EU: 50 jaar na de eerste vastlegging / eerste uitzending

13 ip4inno 13 Duur van de bescherming Auteursrecht (vermogensrechten) Bekende auteur: –EU en VS: leven van de auteur plus 70 jaar –Gezamenlijk auteurschap: overlijden van de langstlevende medeauteur + 70 jaar Anonieme werken en werken van rechtspersonen: –EU: 70 jaar na eerste publicatie –VS: 95 jaar vanaf het jaar van eerste publicatie of 120 jaar na het jaar waarin het werk werd gemaakt, afhankelijk van welke periode het eerst verstrijkt Naburige rechten Uitvoerend kunstenaars – EU: tot 50 jaar na de datum van de uitvoering Recht van producenten / omroeporganisaties: – EU: 50 jaar na de eerste vastlegging / eerste uitzending

14 ip4inno 14 "Een databank is een verzameling van werken, gegevens of andere zelfstandige elementen, systematisch of methodisch geordend, en afzonderlijk met elektronische middelen of anderszins toegankelijk." Databankrechten Enkele voorbeelden: kaartenbak, encyclopedie, elektronisch fotoalbum, website bestaande uit een aantal webpagina's,... Bescherming van databanken Auteursrecht Indien structuur (d.w.z. keuze of rangschikking van inhoud) origineel bv. een typische telefoonlijst geniet geen auteursrechtelijke bescherming Recht sui generis Indien aanzienlijke investering Databankrichtlijn van de EU (Richtlijn 96/9/EG) 15 jaar bescherming (verlenging mogelijk indien aanzienlijke wijzigingen) Ongeacht creativiteit bv. een lijst van financiële transacties Beide rechten zijn tegelijk mogelijk!

15 ip4inno 15 De bescherming sui generis Vereisten Substantiële investering Kwalitatief en/of kwantitatief (bv. werk en/of geld) Voorbeeld: geboortedatums van mensen verzamelen door kerkelijke en andere openbare archieven te raadplegen Afzonderlijk toegankelijke elementen Met elektronische middelen of anderszins bv. lijst op papier: ja; film: nee (beelden zijn niet direct afzonderlijk toegankelijk) Elektronische databank heeft een interface voor opzoekingen en opvragingen nodig Beschermingsomvang Eigenaar heeft het recht om opvraging en/of hergebruik te verhinderen Normale exploitatie toegestaan maar geen herhaalde en systematische opvraging en/of hergebruik Zonder toestemming: - geen tijdelijke of permanente reproductie - geen vertaling of andere wijzigingen - geen openbare verspreiding - geen mededeling aan het publiek ● Databankbescherming omvat ook materialen die nodig zijn voor de werking van de databank (bv. thesaurus, indexeringssysteem) ● Geen bescherming voor software voor toegang tot of het onderhoud van de databank!

16 ip4inno 16 De bescherming sui generis Beperkingen en uitzonderingen Opvraging en hergebruik van substantiële delen van een gepubliceerde database zonder toestemming van de maker is toegestaan in de volgende gevallen: -opvraging voor particuliere doeleinden van de inhoud van een niet-elektronische databank -opvraging ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek, met bronvermelding en voor zover door het niet-commerciële doel gerechtvaardigd - opvraging en/of hergebruik voor de openbare veiligheid of in het kader van een administratieve of gerechtelijke procedure Eigendom De eigenaar is de persoon die het initiatief en het risico heeft genomen om te investeren in de samenstelling van de databank Een databank gecreëerd door werknemers van een bedrijf, behoort toe aan dat bedrijf Door de overheid samengestelde databanken (bv.: met informatie over gezondheid, sociale zekerheid, belastingen of criminaliteit): Vermoedelijk worden door de overheid samengestelde databanken in verschillende EU-landen niet door databankrechten beschermd

17 ip4inno 17 De bescherming sui generis Beperkingen en uitzonderingen Opvraging en hergebruik van substantiële delen van een gepubliceerde database zonder toestemming van de maker is toegestaan in de volgende gevallen: -opvraging voor particuliere doeleinden van de inhoud van een niet-elektronische databank -opvraging ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek, met bronvermelding en voor zover door het niet-commerciële doel gerechtvaardigd - opvraging en/of hergebruik voor de openbare veiligheid of in het kader van een administratieve of gerechtelijke procedure Eigendom De eigenaar is de persoon die het initiatief en het risico heeft genomen om te investeren in de samenstelling van de databank Een databank gecreëerd door werknemers van een bedrijf, behoort toe aan dat bedrijf Door de overheid samengestelde databanken (bv.: met informatie over gezondheid, sociale zekerheid, belastingen of criminaliteit): Vermoedelijk worden door de overheid samengestelde databanken in verschillende EU-landen niet door databankrechten beschermd

18 ip4inno 18 De bescherming sui generis Beperkingen en uitzonderingen Opvraging en hergebruik van substantiële delen van een gepubliceerde database zonder toestemming van de maker is toegestaan in de volgende gevallen: -opvraging voor particuliere doeleinden van de inhoud van een niet-elektronische databank -opvraging ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek, met bronvermelding en voor zover door het niet-commerciële doel gerechtvaardigd - opvraging en/of hergebruik voor de openbare veiligheid of in het kader van een administratieve of gerechtelijke procedure Eigendom De eigenaar is de persoon die het initiatief en het risico heeft genomen om te investeren in de samenstelling van de databank Een databank gecreëerd door werknemers van een bedrijf, behoort toe aan dat bedrijf Door de overheid samengestelde databanken (bv.: met informatie over gezondheid, sociale zekerheid, belastingen of criminaliteit): Vermoedelijk worden door de overheid samengestelde databanken in verschillende EU-landen niet door databankrechten beschermd

19 ip4inno 19 Intellectuele eigendom voor de creatieve sector A.Auteursrecht B.Tekeningen en modellen C.Merken D.Licenties E.Handhaving

20 ip4inno 20 Wat is een tekening of model? Type intellectueel eigendomsrecht ter bescherming van de uiterlijke verschijningsvorm van een voortbrengsel of een deel daarvan, die wordt afgeleid uit de kenmerken van met name de lijnen, de omtrek, de kleuren, de vorm, de textuur en/of de materialen van het voortbrengsel zelf en/of de versiering daarvan. Tekeningen en modellen zijn activa met een monetaire waarde en verhogen de aantrekkelijkheid en commerciële waarde van een product/bedrijf. Voorbeelden:

21 ip4inno 21 Hoe tekeningen en modellen beschermen? 2 vormen van bescherming in de meeste landen Ingeschreven model Aanvraag nodig Bescherming tegen al dan niet opzettelijk kopiëren Inbreuk moet niet moedwillig zijn  sterkere bescherming Niet-ingeschreven model Ontstaat automatisch, geen formele stappen nodig Alleen bescherming tegen opzettelijk kopiëren Maker moet bewijzen dat het model is geschonden en dat hij de rechtmatige eigenaar van het model is Opmerking: In sommige landen is bescherming ook mogelijk onder het merkenrecht, de wetgeving inzake oneerlijke mededinging en het auteursrecht.

22 ip4inno 22 Wat kan worden beschermd? Ingeschreven Gemeenschapsmodel (IGM) en niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel (NGM) De basis van bescherming is voor beide dezelfde –het moet nieuw zijn –het moet een eigen karakter hebben Belangrijkste verschil tussen IGM en NGM –mate van bescherming van het IGM (bij NGM moet kopiëren worden bewezen) –duur: 3 jaar vs. 5-25 IGM –automatische bescherming NGM vs. registratie IGM

23 ip4inno 23 Wat kan worden beschermd? Ingeschreven Gemeenschapsmodel (IGM) en niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel (NGM) De basis van bescherming is voor beide dezelfde –het moet nieuw zijn –het moet een eigen karakter hebben Belangrijkste verschil tussen IGM en NGM –mate van bescherming van het IGM (bij NGM moet kopiëren worden bewezen) –duur: 3 jaar vs. 5-25 IGM –automatische bescherming NGM vs. registratie IGM

24 ip4inno 24 Modellen kunnen op het eerste gezicht worden gezien als het meest adequate intellectuele-eigendomsrecht om creaties in de mode-industrie te beschermen, maar er zijn ook andere strategieën die nuttig kunnen blijken! Een voorbeeld: ZARA (de beroemde Spaanse winkelketen) past bedrijfsgeheimtechnologieën toe op zijn distributiekanaal, wat essentieel is in zijn innovatiebeleid DENK DUS GOED NA OVER UW STRATEGIE!

25 ip4inno 25 Intellectuele eigendom voor de creatieve sector A.Auteursrecht B.Tekeningen en modellen C.Merken D.Licenties E.Handhaving

26 ip4inno 26 Wat is een merk? Elk teken dat grafisch kan worden voorgesteld en dat gebruikt wordt om producten of diensten op de markt te onderscheiden van die van andere bedrijven (onderscheidend teken). Merken zijn een marketinginstrument dat consumenten in staat stelt om de door verschillende handelaren aangeboden producten en diensten te identificeren en te herkennen

27 ip4inno 27 Wat kan als merk worden ingeschreven? Woorden of woordcombinaties Afbeeldingen, figuren, symbolen, grafische voorstellingen en tekeningen Letters, nummers en combinaties daarvan Driedimensionale vormen, met inbegrip van verpakkingsmateriaal, verpakkingen en de vorm van het product en zijn presentatie Een kleur of een combinatie van kleuren Elke combinatie van de bovengenoemde tekens Maar het moet een onderscheidend teken zijn

28 ip4inno 28 Voorbeelden

29 ip4inno 29 2 Vormen van merkenrechtelijke bescherming Ingeschreven merkHandelsmerk van gewoonterecht (d.w.z. niet-ingeschreven merk)

30 ip4inno 30 Ingeschreven merken Aanvraag: Nationaal (nationaal octrooibureau), Gemeenschapsmerk (Harmonisatiebureau voor de Interne Markt), internationale aanvraag (Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom) Als een merk is ingeschreven –heeft de eigenaar het exclusieve recht op het gebruik van het merk voor de waren- en dienstenklassen waarvoor het merk is ingeschreven –reikt het verder dan het precieze ingeschreven merk en verder dan de precieze waren- en dienstenklassen waarvoor het merk is ingeschreven –strekt het zich uit tot soortgelijke merken en soortgelijke waren/diensten in omstandigheden waarin de gelijkenis waarschijnlijk zal leiden tot verwarring op de markt

31 ip4inno 31 Ingeschreven merken Aanvraag: Nationaal (nationaal octrooibureau), Gemeenschapsmerk (Harmonisatiebureau voor de Interne Markt), internationale aanvraag (Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom) Als een merk is ingeschreven –heeft de eigenaar het exclusieve recht op het gebruik van het merk voor de waren- en dienstenklassen waarvoor het merk is ingeschreven –reikt het verder dan het precieze ingeschreven merk en verder dan de precieze waren- en dienstenklassen waarvoor het merk is ingeschreven –strekt het zich uit tot soortgelijke merken en soortgelijke waren/diensten in omstandigheden waarin de gelijkenis waarschijnlijk zal leiden tot verwarring op de markt

32 ip4inno 32 Handelsmerken van gewoonterecht Wanneer een persoon/bedrijf een reputatie opbouwt, geeft dit aanleiding tot een handelsmerk van gewoonterecht dat wordt beschermd door een wettelijk mechanisme met de naam 'passing off' Bij een rechtszaak op basis van 'passing off' moet verzoekster het volgende bewijzen: –Bestaande goodwill of reputatie van het merk –Misleiding (door verweerster) –Schade veroorzaakt door misleiding Het concept 'passing off' – voorbeelden van echte rechtszaken : –De zaak Jif Lemon –De zaak Advocaat –De zaak Honda –De zaak Toblerone

33 ip4inno 33 Handelsmerken van gewoonterecht Wanneer een persoon/bedrijf een reputatie opbouwt, geeft dit aanleiding tot een handelsmerk van gewoonterecht dat wordt beschermd door een wettelijk mechanisme met de naam 'passing off' Bij een rechtszaak op basis van passing off moet verzoekster het volgende bewijzen: –Bestaande goodwill of reputatie van het merk –Misleiding (door verweerster) –Schade veroorzaakt door misleiding Het concept 'passing off' – voorbeelden van echte rechtszaken: –De zaak Jif Lemon –De zaak Advocaat –De zaak Honda –De zaak Toblerone

34 ip4inno 34 Handelsmerken van gewoonterecht Wanneer een persoon/bedrijf een reputatie opbouwt, geeft dit aanleiding tot een handelsmerk van gewoonterecht dat wordt beschermd door een wettelijk mechanisme met de naam 'passing off' Bij een rechtszaak op basis van passing off moet verzoekster het volgende bewijzen: –Bestaande goodwill of reputatie van het merk –Misleiding (door verweerster) –Schade veroorzaakt door misleiding Het concept 'passing off' – voorbeelden van echte rechtszaken : –De zaak Jif Lemon –De zaak Advocaat –De zaak Honda –De zaak Toblerone

35 ip4inno 35 Intellectuele eigendom voor de creatieve sector A.Auteursrecht B.Tekeningen en modellen C.Merken D.Licenties E.Handhaving

36 ip4inno 36 Licenties Intellectuele-eigendomsrechten zijn verhandelbare activa (ze kunnen worden verkocht, in licentie worden gegeven,...) Bovendien kunnen intellectuele-eigendomsrechten rechtstreeks door hun eigenaar of via derden worden geëxploiteerd Licentieovereenkomsten kunnen betrekking hebben op alle vormen van intellectuele- eigendomsrechten (octrooien, merken, geheime knowhow, enz.) Licentieovereenkomsten worden gesloten tussen de eigenaar van het intellectuele- eigendomsrecht of een partij die gemachtigd is om licenties te verlenen (de licentiegever) en de partij aan wie gebruiksrechten worden verleend (de licentienemer) Een licentie is een contract waarmee de licentiegever de licentienemer(s) de toestemming verleent om het voorwerp van het intellectuele-eigendomsrecht gedurende een bepaalde periode en doorgaans tegen betaling van royalty's te gebruiken

37 ip4inno 37 Licenties voor auteursrechten In veel EU-lidstaten is er geen 'corporate copyright' (auteursrecht waarvan de houder een bedrijf is) en kan het auteursrecht in zijn geheel (morele en vermogensrechten) niet worden overgedragen, tenzij door vererving In deze lidstaten kan de auteur zijn vermogensrechten echter overdragen door exclusieve of niet-exclusieve licenties die kunnen worden beperkt tot een bepaalde regio, een bepaalde periode of bepaalde inhoud Sommige EU-lidstaten verlenen alleen licenties voor bekende toepassingen (bv. vóór 1995 was het internet nog niet bekend en konden voor dat medium geen licenties worden verleend)

38 ip4inno 38 Licenties voor merken & modellen Het verlenen van licenties voor uw onderscheidende tekens en modellen kan een goede manier zijn om uw merk- en creatieve producten te exploiteren De omvang van de licentie wordt bepaald door de inhoud van de overeenkomst tussen de licentiegever en de licentienemer. Indien niet bepaald: toepasselijk recht Een uitgebreide en duidelijke overeenkomst is van essentieel belang (!) Licentieovereenkomst Partijen:……………… …………………… Definities: ……………………… Verplichtingen:………….. Royalty's: ……………… Duur:…………… …

39 ip4inno 39 Maatschappij voor collectief auteursrechtenbeheer (1) Muzieknummers en andere artistieke werken worden vaak openbaar gebruikt (bv. radiostations, tv-stations, concerten, muziekproducties, internettelevisie). Ze worden vaak gespeeld of als achtergrond gebruikt op tal van plaatsen zoals winkelcentra, hotels, metrostations, en worden vaak geïntegreerd in producten zoals beltonen voor mobiele telefoons, melodieën in speelgoed, enz. Auteurs en uitvoerend kunstenaars moeten op een of andere manier een deel krijgen van de winsten die voortvloeien uit de uitvoering, de uitzending of een ander gebruik van hun werk in een commerciële context.

40 ip4inno 40 Maatschappij voor collectief auteursrechtenbeheer (2) Vanwege het grote aantal commerciële-exploitatiemethoden kunnen auteurs zich desgewenst aansluiten bij maatschappijen voor collectief auteursrechtenbeheer die namens de auteurs de auteursrechten beheren en royalty's innen –er zijn bijvoorbeeld maatschappijen voor collectief auteursrechtenbeheer die gespecialiseerd zijn in muziek, films, kunstwerken, boeken, enz. Auteurs kunnen echter ook zelf de exploitatie van hun eigen auteursrechten in handen nemen (bv. componist die zelf licenties voor zijn eigen werken verleent ) –speciale software (bv. DRM-software, of software voor digitaal rechtenbeheer) kan auteurs helpen bij de exploitatie van hun werken

41 ip4inno 41 Hoe werkt een maatschappij voor collectief auteursrechtenbeheer? Maatschappij voor collectief auteursrechtenbeheer Gebruikers (bv. radiostations, uitgevers, tv-stations, enz.) Rechthebbenden (bv. auteurs, uitvoerende kunstenaars, uitgevers, producenten, enz.) Overdracht van rechten Verlening van licenties Vergoeding Licentievergoedingen

42 ip4inno 42 Taken van maatschappijen voor collectief auteursrechtenbeheer Contracten met auteurs en andere auteursrechthebbenden Verlening van licenties aan gebruikers Inning van licentievergoedingen namens de auteurs/auteursrechthebbenden Uitkering van de inkomsten aan de auteurs/auteursrechthebbenden Controle van gebruikers, juridische stappen tegen niet-betalende gebruikers Bescherming van en hulp aan auteurs/auteursrechthebbenden Sociale verzekeringen voor auteurs Verplichte heffingen op hardware en blanco media (bv. lege cd's, kopieermachines, faxen, computers, enz.) voor privé- en persoonlijk gebruik (toeslag voor commercieel gebruik)

43 ip4inno 43 Wanneer moet ik contact opnemen met een maatschappij voor collectief auteursrechtenbeheer? Wanneer ik als bedrijf: –muziek, foto's of strips op haar promotiemateriaal gebruik –muziek wil produceren voor audio- en videodragers, multimediagegevensdragers of mobiele telefoons –toegang wil geven tot muziek op het internet –muziek wil spelen/uitvoeren, films wil tonen, een kunstenaar wil uitnodigen, enz. Wanneer ik als auteur/auteursrechthebbende: –kunstwerk (bv. schilderij is door de koper doorverkocht voor een hoger bedrag) –plagiator kopieert muziek ('controle op inbreuken') –een boek is een bestseller geworden ('hogere vergoeding')

44 ip4inno 44 Internationale maatschappijen voor collectief auteursrechtenbeheer Voorbeelden: Universal Music Sony Music Warner Music BMG EMI GEMA (Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte)

45 ip4inno 45 Casestudy Duitsland (1) In Duitsland zijn er 13 particuliere organisaties die de rechten van auteurs beheren (bv. GEMA, VG Wort, GVL, GWFF, VGF, AGICOA) Deze staan onder toezicht van het Bundespatentamt en het Bundeskartellamt In 2005 bedroegen de totale inkomsten van de Duitse maatschappijen voor collectief auteursrechtenbeheer 1,25 miljard euro, waarvan 2/3 door de GEMA werd geïnd voor muziek In 2005 werd van fabrikanten in Duitsland naar schatting een bedrag van in totaal 600 miljoen euro geïnd voor computers, faxen, scanners, lege cd's en soortgelijke apparaten De heffing voor een pc bedraagt 12 euro, wat neerkomt op circa 70 miljoen euro per jaar (bron: Bitkom 2006)

46 ip4inno 46 Casestudy Duitsland (2) GEMA 2004: –1100 werknemers; 806 miljoen euro inkomsten; meer dan 1 miljoen Duitse rechthebbenden; meer dan 61.000 internationale rechthebbenden; beheert meer dan 5 miljoen werken Belangrijkste betalers van licentievergoedingen: –hotels, cafés, discotheken, koren, concertmanagers, artsenpraktijken, winkels, fitness- en sportclubs, restaurants, carnavalsverenigingen, evenementen, beurzen, pretparken, cd/dvd-fabrikanten, tv-stations, radiostations, online providers, niet-nationale maatschappijen voor collectief rechtenbeheer, producenten van media en apparaten, lidmaatschapsgelden voor auteurs, renteopbrengsten Belangrijkste ontvangers van licentievergoedingen: –componisten, schrijvers, kranten, media, secundaire auteurs, uitvoerende kunstenaars, artiesten, tekstschrijvers, uitgevers, erfgenamen van auteursrechten

47 ip4inno 47 Intellectuele eigendom voor de creatieve sector A.Auteursrecht B.Modelrechten C.Merken D.Licenties E.Handhaving

48 ip4inno 48 Handhaving van intellectuele- eigendomsrechten Als u creatief bent, vergeet dan nooit dat de verlening of registratie van onze intellectuele- eigendomsrechten niet het einde van het verhaal is Hoewel bij de aanvraag of registratie van intellectuele-eigendomsrechten niemand rechtszaken verwacht, moeten houders van intellectuele-eigendomsrechten klaar zijn om zich te verdedigen wanneer deze rechten worden geschonden Maar vergeet niet dat rechthebbenden hoe langer hoe meer kunnen rekenen op de steun van handhavingsinstanties (!)

49 ip4inno 49 Handhaving van intellectuele-eigendomsrechten in de EU via strafrechtelijke sancties Namaak en piraterij Strafrechtelijke inbreuk op merken (bv. naam van Lacoste-hemdjes of Rolex®-horloges) Strafrechtelijke inbreuk op auteursrechten (bv. illegaal gekopieerde cd's, dvd's en computerprogramma's)

50 ip4inno 50 Handhaving van intellectuele-eigendomsrechten in de EU via civielrechtelijke sancties Belang van wet- en regelgeving –Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten –motivering ervan Samenwerking tussen lidstaten van de EU Nationale acties en rechtsmiddelen dichter bij elkaar brengen Rechthebbenden helpen in de strijd tegen inbreuken (!)

51 ip4inno 51 Alternatieve methoden voor geschillenbeslechting - Voordelen De meest gebruikte alternatieve methoden voor geschillenbeslechting zijn: Onderhandelingen Arbitrage Bemiddeling Voordelen van systemen voor alternatieve geschillenbeslechting Eén procedure Partijautonomie Neutraliteit Expertise Vertrouwelijkheid In arbitrage: –uitvoerbaarheid van uitspraken Inbreuken oplossen kan ook op andere manieren dan met een rechtszaak Maak gebruik van de mogelijkheden voor alternatieve geschillenbeslechting!

52 ip4inno 52 Alternatieve methoden voor geschillenbeslechting - Voordelen Inbreuken oplossen kan ook op andere manieren dan met een rechtszaak Maak gebruik van de mogelijkheden voor alternatieve geschillenbeslechting! De meest gebruikte alternatieve methoden voor geschillenbeslechting zijn: Onderhandelingen Arbitrage Bemiddeling Voordelen van systemen voor alternatieve geschillenbeslechting Eén procedure Partijautonomie Neutraliteit Expertise Vertrouwelijkheid In arbitrage: –uitvoerbaarheid van uitspraken

53 ip4inno 53 Verstandige bedrijfsstrategieën Beperk het risico –registreer uw intellectuele-eigendomsrechten – met name in landen waar het risico van inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten groot is –beslis wanneer en hoe u zult ingrijpen wanneer producten van uw bedrijf worden gekopieerd –blijf in contact met handhavingsinstanties Beperk de gevolgen –verzamel bewijsmateriaal –bepaal de tactiek voor het specifieke geval –indien relevant, werk dan nauw samen met de nationale douane- en politiediensten

54 ip4inno 54 Bronnen van algemene informatie en documentatie http://www.ipr-helpdesk.org/ http://www.wipo.int/ http://oami.europa.eu/ http://mineco.fgov.be/opri-die.htm http://www.boip.int/index.htm


Download ppt "Ip4inno 1 Problemen per sector Module 6A. ip4inno 2 Inhoud van de module Intellectuele eigendom voor de creatieve sector Gepatenteerde computergeïmplementeerde."

Verwante presentaties


Ads door Google