De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenwerken en profileren als gezondheidscentrum Toine van de Wert NRZ-bijeenkomst 14 december 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenwerken en profileren als gezondheidscentrum Toine van de Wert NRZ-bijeenkomst 14 december 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Samenwerken en profileren als gezondheidscentrum Toine van de Wert NRZ-bijeenkomst 14 december 2009

2 Opzet workshop 1.Ontwikkelingen 2.BeweegKuur 3.Samenwerking tussen zorg en wijk 4.Gezondheidscentrum 5.Vragen en discussie

3 1. Ontwikkelingen Overgewicht en andere gezondheidsrisico’s Ministerie VWS Centrum Langer Gezond Leven – RIVM Verzekeraars Belangenorganisaties binnen en buiten de zorg

4 A.Preventieprikkel via eigen risico (2009) B.Stoppen met roken in pakket (2010) C.Beweegkuur in pakket (2011) D.Depressiepreventie in pakket (2011) E.Zelfmanagement in pakket (2011/2012) Vijf preventiespeerpunten mbt Zvw

5 Beweegkuur : Waarom? Overgewicht oorzaak van 10% van de ziektelast in NL (2 e na roken). Overgewicht / obesitas geven sterk verhoogd risico op diabetes, h&v-ziekten, bewegingsappa- raat Illustratie van sluipende ontwikkeling aan de hand van plaatjes NL en VS.

6 NL Obesitas volwassenen

7

8

9

10

11

12

13

14

15 in absolute aantallen Bron RIVM 2007 Waarom gezondheidstoestand verbeteren? Toename chronische ziekten 2005-2025

16 In 2025 hebben 1,3 miljoen mensen insuline intolerantie, diabetes type 1 of type 2. Dit is een toename van 35% in 15 jaar tijd!! - Intergrale benadering binnen de zorg (COPD, Diabetes, Hartfalen en CVR (Cardio Vasculair Risicomanagement)). Ketenfinanciering in de zorg levert op: 50% minder kans op hartfalen, gemiddeld 50% minder amputaties, bijna 20% minder ziekenhuisopnames, 30% minder beroertes en ca. 20% minder kosten dan diabetici zonder adequate behandeling. Ministerie VWS

17 Preventie visie Ministerie VWS: Gezond zijn, gezond blijven NASB: - Accent op implementatie van interventies - Implementatie vraagt goede infrastructuur - Multi sectoriele benadering WMO: - De burger doet actief mee en participeert Zorg: - Meer samenhang in de zorg; grotere transparantie - Meer aandacht voor preventie (w.o. de BeweegKuur) - Versterking 1 e lijn Ministerie VWS

18

19 Partners

20 BeweegKuur Een effectieve, uitvoerbare gecombineerde leefstijlinterventie met aandacht voor voeding, bewegen en gedragsverandering, waarmee mensen met (een hoog risico op) diabetes type 2 en overgewicht en obesitas vanuit de eerste lijn begeleid worden naar een actievere en gezondere leefstijl

21 Doel Programma 1 + 2  opname in basispakket per januari 2011 Programma 3  onderzoek kosteneffectiviteit vanaf 2010 Uitbreiding naar doelgroep overgewicht/obesitas samen met het PON (Partnerschap Overgewicht Nederland)

22 Doelgroep Mensen met diabetes type 2 Mensen met gestoord nuchtere glucosetolerantie (rond zomer 2010) Mensen met BMI tussen 25 – 30 in combinatie met een grote buikomvang en/of comorbiditeit (rond zomer 2010) Mensen met een BMI tussen 30 – 35 zonder comorbiditeit ongeacht de buikomvang N.B. mensen mogen deelnemen aan de BeweegKuur als ze niet voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen, en gemotiveerd zijn hun gedrag te veranderen.

23 Ontwikkeling BeweegKuur 2008 - 2010: –2009 53 locaties –2010 90 nieuwe locaties (totaal 143 met –Bredere implementatie BeweegKuur overgewicht en obesitas –Voorbereiden op opname basispakket; creëren randvoorwaarden zoals: Scholing van professionals 4000 LSA’s en fysio’s Netwerkontwikkeling regionaal en lokaal door ROS, GGD en Sportraad BeweegKuur laten aansluiten bij reguliere standaarden en behandelrichtlijnen Monitoring en onderzoek; BeweegKuur doorontwikkelen en verbeteren

24 Wat is de BeweegKuur? Een standaard (prototype) met beschrijving verschillende stappen Competentieprofielen Handleidingen voor alle betrokken zorgverleners Materialen voor deelnemers

25 Betrokken professionals Huisarts Leefstijladviseur (bij voorkeur ingevuld door de POH’er) Praktijkondersteuners Fysiotherapeut (oefentherapeut) Diëtist Lokale sport- en beweegaanbieders

26 Stroomdiagram BeweegKuur

27 Zelfstandig bewegen

28 Belangrijke pijlers Follow-up inbedding in de eerstelijns zorg Draagvlak /samenwerking samenwerkingspartners afstemming met uitvoerders brede referentiegroep Effectief evidence based planmatige aanpak aansluiten bij bestaande richtlijnen Beweegaanbod op maat maximale gezondheidswinst warme overdracht lokaal aanbod Voeding individueel groepsbijeenkomsten

29 3. Samenwerking tussen zorg en wijk Welke professionals? Belangrijke randvoorwaarden voor samenwerking. Hoe te organiseren?

30 3. Samenwerking tussen zorg en wijk Casus gemeente Nijmegen –Aanleiding:- huisartsenkring “help” en - NASB-aanvraag gemeente Nijmegen –Gesprek gemeente draagvlak NASB-aanvraag als onderdeel van het gezondheidsbeleid –Plan van aanpak –Inventarisatie bestaande initiatieven –Gesprekken stakeholders (wensen, taken en rollen) –Uitwerking lokale situatie en ideeen op hoofdlijnen –Interactieve sessie toetsen rode draad –Bespreking beleidsmedewerkers en wethouders –Vaststellen plan van aanpak –VGZ en CZ cofinancieren deel van de beweegprogramma’s en –VGZ financiert ketenaanpakmodel COPD en leefstijlmakelaar

31 Stap 1. Signalering en oriëntatie Stap 2. Intake en doorverwijzing Stap 4. Beweegprogramma Stap 3. Begeleiding en coaching Stap 5. Uitstroom naar regulier aanbod Ketenaanpak actieve leefstijl Huisarts Leefstijladviseur c.q. -coach (gespecialiseerde) Fysiotherapeut Zelf dagelijks bewegen (geïntegreerd bewegen ) Laagdrempelig beweegaanbod in de wijk (regulier bewegen) Diëtiste Huisartsenpraktijk (Paramedische) zorgprofessionals Leefstijlmakelaar

32 Ketenaanpak actieve leefstijl Samenwerking tussen zorgprofessionals (1e en 2e lijn) en partners buiten de zorg (gemeente, welzijn, sport, etc.) rondom leefstijlprogramma’s De ketenaanpak is erop gericht structurele aandacht te vragen voor sport en bewegen, zodat de aandacht voor leefstijl- en gedragsverandering wordt verankerd. Aandacht voor een blijvende gedragsverandering voor meerdere doelgroepen.

33 4. Gezondheidscentrum Geïntegreerde Eerstelijns Zorginstelling. Samenwerking (para)medische disciplines, met tenminste huisartsen-, farmaceutische-, paramedische- en psychosociale zorg. Ketenzorgaanbieder volgens Diagnose Behandel Combinaties. Prestatie-indicatoren vanuit zorgverzekeraars. = Zorg!!

34 4. Gezondheidscentrum Elkaar kennen en weten te vinden. Goed op de zorg aansluitend activiteitenaanbod? Opvang deelnemers uitstroom beweegkuur. Zorgprofessionals en zorgverzekeraars vragen kwaliteit van het vervolgaanbod (geschoolde medewerkers). Communicatie en terugkoppeling voortgang patiënt c.q. klant.

35 Meer informatie www.beweegkuur.nl www.sportenbeweegpagina.nl www.nisb.nl/ketenaanpak www.nasb.nl

36 5. Vragen en discussie 1.Hoe zie je de rol van de zwembadbranche zelf om deze kans te benutten? 2.Zie je knel- en verbeterpunten en zo ja waar? 3.Hoe zie je de samenwerking met de fitnessbranche?

37 Casuïstiek Het GC in Tiel heeft een bereik van 40.000 patiënten, waarvan 25% tot de risicogroep (w.o. vasculair en diabetes) behoort. Zij gaan de BeweegKuur aanbieden en willen samenwerken met diverse sport- en beweegaanbieders. Hoe ga je dat aanpakken als zwembad- en fitnessaanbieder in de regio?


Download ppt "Samenwerken en profileren als gezondheidscentrum Toine van de Wert NRZ-bijeenkomst 14 december 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google