De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ouderkring 24 september 2015. Agenda 1.QCW 2.Algemene informatie 3.Informatie groep 5 4.Rondvraag 5.Afsluiting Welkom Agenda Algemeen Groep 5 Ouderportaal.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ouderkring 24 september 2015. Agenda 1.QCW 2.Algemene informatie 3.Informatie groep 5 4.Rondvraag 5.Afsluiting Welkom Agenda Algemeen Groep 5 Ouderportaal."— Transcript van de presentatie:

1 Ouderkring 24 september 2015

2 Agenda 1.QCW 2.Algemene informatie 3.Informatie groep 5 4.Rondvraag 5.Afsluiting Welkom Agenda Algemeen Groep 5 Ouderportaal Vragen en afsluiting

3 Algemeen De inloop  Rustig op eigen plek gaan zitten  Inloopactiviteit  Mededelingen; via een briefje  Voor een gesprek maken we na schooltijd graag tijd voor u Welkom Agenda Algemeen Groep 5 Ouderportaal Vragen en afsluiting

4 Algemeen Groepssite groep 5  Nieuws, informatie  Oproepen  Relevante documenten  Nieuwe website ! Groepsouders groep 5a: Lian Ceelen en Jessica van Herwaarden Groep 5b: Welke ouders willen ons helpen? Welkom Agenda Algemeen Groep 5 Ouderportaal Vragen en afsluiting

5 Algemeen Verjaardagen kinderen  Traktatie mag ‘s morgens al mee  Graag in overleg met de leerkracht Klassenfeest/verjaardag leerkrachten Beide groepen 5 vieren dit samen op woensdag 20 juli Welkom Agenda Algemeen Groep 5 Ouderportaal Vragen en afsluiting

6 Algemeen Sinterklaas / surprise  Twijfelfase  Kinderen doen mee aan het schoolverhaal  Surprise in de klas: knutselen, rijmpje, cadeautje  Snoep regelt school Weekopening  Zie groepssite + agenda van de school  De ouders van de groep die de weekopening verzorgt zijn welkom Welkom Agenda Algemeen Groep 5 Ouderportaal Vragen en afsluiting

7 Groep 5 Welkom Agenda Algemeen Groep 5 Ouderportaal Vragen en afsluiting Zorg in de groep  Verschillende niveaugroepen  Intensief – Basis – Verrijking  Heeft u vragen of zorgen dan kunt u altijd terecht bij de leerkracht. Loop gerust na schooltijd even binnen.  Interne begeleider bovenbouw  Sanne Pepers

8 Groep 5 Welkom Agenda Algemeen Groep 5 Ouderportaal Vragen en afsluiting Dag- en weekindeling  Planbord (weekplanning)  Weektaak Zelfstandig werken  Doorgaande lijn groep 1 t/m 8  Stoplicht, time-timer, blokje  Ronde lopen  Uitgestelde aandacht, zelf oplossend denken

9 Groep 5 Welkom Agenda Algemeen Groep 5 Ouderportaal Vragen afsluiting Rekenen Wereld in Getallen  Werken met verschillende strategieën  Verkenning van de getallen tot 10.000  Tafels  Automatiseren  Deelsommen

10 Groep 5 Welkom Agenda Algemeen Groep 5 Ouderportaal Vragen en afsluiting Taal  Methode Taaljournaal  Blokboek Taal  1 keer in de 2 weken een toets Spelling  Methode Taaljournaal  Woordpakket oefenen  Na 3 weken een dictee  Vierde week is een herhalingsweek  Bloon; graag thuis oefenen

11 Groep 5 Welkom Agenda Algemeen Groep 5 Ouderportaal Vragen en afsluiting Technisch Lezen  Estafette  Extra leestijd: DMT / AVI lezen / vrij lezen Begrijpend Lezen  Nieuwsbegrip  Computer  Hulpboek begrijpend lezen

12 Groep 5 Welkom Agenda Algemeen Groep 5 Ouderportaal Vragen en afsluiting Wereldverkenning: Zaken van Zwijsen (Nieuw!)  Natuur/techniek, aardrijkskunde, geschiedenis  Toets  Techniek: Welke ouders willen ons hierbij helpen?

13 Groep 5 Welkom Agenda Algemeen Groep 5 Ouderportaal Vragen en afsluiting Boekbespreking  Lijst op de wand met datum, voor de herfstvakantie  Boek lezen + vragenblad invullen  Stukje in de klas voorlezen Spreekbeurt  Onderwerp kiezen  Ouders begeleiden thuis bij het voorbereiden  Gebruik digibord mag Doel: Ervaren om voor de klas te spreken

14 Groep 5 Welkom Agenda Algemeen Groep 5 Ouderportaal Vragen en afsluiting Huiswerk:  Zaken van Zwijsen: Samenvatting  leren voor de toets  Gynzy kids: tafels en klokkijken  Lezen  Bloon  Ambrasoft

15 Ouderportaal

16 Waarom het ouderportaal? Leerlingvolg- en administratiesysteem van de school. Openheid naar ouders. Bijdrage leveren aan een nog betere communicatie.

17 Starten met het Ouderportaal Versturen inloggegevens door school (einde schooljaar 2014/2015). Bij openen direct wachtwoord aanpassen. Link opslaan bij favorieten. Geachte mevrouw XXXXX, Hierbij uw gebruikersnaam en wachtwoord voor het ParnasSys- ouderportaal: Gebruikersnaam: XXXXXX Wachtwoord: UbZoJRujcPcnDysB U vindt het ParnasSys-ouderportaal op: https://ouders.parnassys.net/ouderportaal/ https://ouders.parnassys.net/ouderportaal/ Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de school van uw kind(eren).

18 Hoe ziet het er nu uit?

19 Vragen?

20

21

22

23 De volgende stap Het is een Ouderportaal en dus niet ingericht/ gemaakt voor uw kind. Resultaten zijn weer gegeven in cijfers per onderdeel. In het portfolio van uw kind wordt gewerkt met een gemiddeld cijfer en hier kan niet lager dan een 4 worden gegeven. Alle resultaten van uw kind zijn verwerkt in haar eigen portfolio. Het blijft van belang om daar vooral trots op te zijn. Tijdens de rapportavonden worden de vorderingen van uw kind(eren) door de leerkracht met u besproken.

24 Tijdens de 2e rapportavond wordt er in de groepen 1 t/m 8 ook aandacht geschonken aan de behaalde Citoresultaten. Wij doen dit aan de hand van een niveaugrafiek van uw kind, waarvan ook een uitdraai in de portfolio zit. Helaas is in het ouderportaal van Parnassys nog niet mogelijk om als ouder zelf een dergelijke grafiek op te roepen. Mocht een leerkracht naar aanleiding van de scores het wenselijk achten om u eerder te informeren, dan neemt hij/zij contact met u op. Het is dus niet de bedoeling om na iedere toets in gesprek te gaan met de leerkracht.

25 Starten met het Ouderportaal Versturen inloggegevens door school (deze week). Bij openen direct wachtwoord aanpassen. Link opslaan bij favorieten. Geachte mevrouw XXXXX, Hierbij uw gebruikersnaam en wachtwoord voor het ParnasSys- ouderportaal: Gebruikersnaam: XXXXXX Wachtwoord: UbZoJRujcPcnDysB U vindt het ParnasSys-ouderportaal op: https://ouders.parnassys.net/ouderportaal/ https://ouders.parnassys.net/ouderportaal/ Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de school van uw kind(eren).

26 Welkom Agenda Algemeen Groep 5 Ouderportaal Vragen en afsluiting Zijn er nog vragen?

27 Welkom Agenda Algemeen Groep 5 Ouderportaal Vragen en afsluiting We zijn er trots op dat onze schoolontwikkeling bij zal dragen aan veiligheid, eigenaarschap, betrokkenheid en zelfstandigheid. Want dat maakt "samen leren leren" mogelijk. ​ Bedankt!


Download ppt "Ouderkring 24 september 2015. Agenda 1.QCW 2.Algemene informatie 3.Informatie groep 5 4.Rondvraag 5.Afsluiting Welkom Agenda Algemeen Groep 5 Ouderportaal."

Verwante presentaties


Ads door Google