De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Eigenrisicodragen Ziektewet (1) Geen ZW-flex premie betalen Zelf ZW uitvoeren, UWV blijft eindverantwoordelijk Zelf zorgen voor verzuimbegeleiding.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Eigenrisicodragen Ziektewet (1) Geen ZW-flex premie betalen Zelf ZW uitvoeren, UWV blijft eindverantwoordelijk Zelf zorgen voor verzuimbegeleiding."— Transcript van de presentatie:

1

2

3

4 Eigenrisicodragen Ziektewet (1) Geen ZW-flex premie betalen Zelf ZW uitvoeren, UWV blijft eindverantwoordelijk Zelf zorgen voor verzuimbegeleiding & re-integratie Samen met Arbo deskundigen regels en afspraken maken over ziekteverzuimbeleid, om zo kans op verzuim en ziekte te verkleinen

5 Eigenrisicodragen Ziektewet (2) Zelf beschikken over wetskennis Zelf ZW-uitkering betalen Kosten herverzekering? Kosten Arbotaken, gescheiden verzuimadministratie en administratieve organisatie Geen inlooprisico, maar bij stoppen ERD ZW wel uitlooprisico

6 Mogelijkheid tot inkopen bij UWV Nieuwe tarieven per 1 februari 2014 INKOOPDIENSTENOUDNIEUW Beoordeling recht € 45€ 30 Beoordeling hoogte € 70€ 40 Beoordeling duur € 22 Beoordeling maatregel € 38 Informatieverzoek vorige werkgever € 30vervalt Informatieverzoek laatste werkgever € 36€ 20 Informatieverzoek no risk € 25

7 Eigenrisicodragen Ziektewet Taken UWV Registreren ziek- en herstelmeldingen Afgeven beschikkingen Uitvoeren eerstejaars Ziektewetbeoordeling - UWV nodigt uit, werkgever moet werknemer informeren over deze beoordeling - Informatie uitvraag bij ERD-werkgever Toetsing Verbetering Belastbaarheid tijdens het tweede ziektejaar

8 Eigenrisicodragen Ziektewet Controle door UWV Werkgever wordt minimaal éénmaal per 2 jaar gecontroleerd op - administratieve organisatie/interne controle - verzuimadministratie - wetsuitvoering Werkgever wordt eerder gecontroleerd - als UWV signalen ontvangt dat ZW niet goed wordt uitgevoerd - bij bevindingen tijdens periodieke controle UWV neemt taken over als de wet niet goed wordt uitgevoerd; kosten worden verhaald

9 Sociaal Akkoord regelt 12 jaar verplichting en ‘van werk naar werk’

10 Private ziektewetoplossing populair Het aantal bedrijven dat kiest om eigenrisicodrager voor de Ziektewet (ZW) te worden, neemt sterk toe. Reden: vanaf 2014 worden de Ziektewet-lasten direct doorberekend aan de voormalige werkgever van een flexwerker, die ziek uit dienst is gegaan. En dus moeten werkgevers grip krijgen op de verzuimbegeleiding. do 14 november 2013

11 Definitie Vangnetters  WERKNEMERS DIE GEEN WERKGEVER (MEER) HEBBEN  Zieke WW-gerechtigden  Zieke uitzendkrachten gedurende uitzendbeding  Zieke werknemers van wie dienstverband afloopt tijdens ziekte  WERKNEMERS DIE EEN WERKGEVER HEBBEN, MAAR MET GEPERCIPIEERD VERHOOGD ZIEKTERISICO  No-riskpolis  Orgaandonoren  Zwangeren  INTRODUCTIE TERM ‘EINDEDIENSTVERBANDERS’ (EDV’ERS)  Ziek uit dienst (arbeidsovereenkomst bepaalde én onbepaalde tijd)  Ziek binnen 28 dagen na uitdiensttreding (nawerking Ziektewet)  Opnieuw ziek na uitdiensttreding binnen 28 dagen na herstelmelding (samengesteld verzuim)

12 Casusvraag 1 en 2  1. Indien een medewerker uit dienst gaat en gebruik maakt van de WW en deze persoon wordt binnen 28 dagen ziek, wordt de schadelast dan toegerekend aan de (vorige) werkgever?  2. Stel dat een werknemer uit dienst gaat na beëindiging van zijn tijdelijk contract en hij vraagt geen WW aan maar meldt zich na twee weken ziek bij het UWV. Heeft hij dan recht op een vangnetuitkering en wordt deze dan ook toegerekend aan de werkgever?

13 Hersenkraker  A: Als bij werkgever A iemand uit dienst gaat na een tijdelijk contract en vervolgens gaat deze medewerker 1 dag werken bij werkgever B en wordt binnen 28 dagen na vertrek bij werkgever A alsnog ziek. Wordt deze dan toegerekend aan werkgever A of B?  B: Stel dat de medewerker in de laatste week van het dienstverband wel ziek is geweest, vervolgens hersteld uit dienst gaat. Dan bij werkgever B gaat werken, maar vervolgens binnen 28 dagen weer ziek wordt. Aan welke werkgever wordt deze ziekmelding dan toegerekend?

14 Keuzemogelijkheden  Invoering premiedifferentiatie WGA-flex  Naast WGA-vast ook voor WGA-flex max. 10 jaar uitkeringslast gedifferentieerde premie  WGA-flex in 2014 & 2015 alleen publiek te verzekeren 1. 2 jaar ziek10 jaar WGA-Vast 2. Con- tract ZW10 jaar WGA 3. Con- tract ZW 10 jaar WGA-Flex

15 FINANCIERINGSSTELSEL PER 2014 Verzekering - werkgeversgrootte ZWWGA-flexWGA-vast Groot (> 100 werknemers)  Hybride  Individuele premiedifferentiatie  Staartlasten blijven achter in sectorfonds  Publiek  Individuele premiedifferentia tie  Hybride  Individuele premiedifferentiatie  Affinanciering staartlasten Financieringsstelsel per 2014 Financieringsstelsel per 2016 Verzekering - werkgeversgrootte ZWWGA-vast en -flex Groot (> 100 werknemers)  Hybride  Individuele premiedifferentiatie  Staartlasten blijven achter in sectorfonds  Hybride  Individuele premiedifferentiatie  Affinanciering staartlasten (uitsluitend WGA-vast, WGA-flex blijft achter)

16 Eigenrisicodragen WGA/ZW… of juist (nog) niet? 2. Con- tract ZW10 jaar WGA Verzekeren Zelf doen Uitbesteden

17 Een goede voorbereiding  Aanleggen van een Beschikkingenadministratie en -registratie  Controle juistheid: Juiste uitgangspunten? Juiste ao-beoordeling? 80-100% IVA i.p.v. WGA?  Voorlopig overzicht toerekening WGA-uitkeringen (i.c.m. polisbeheer - inlooplijst)  Uitkerings- en declaratieproces (werkgever-UWV-verzekeraar)  No risk (AGH/SFB)

18

19

20 Onderzoeken en Afwegen  Financieel  Alle (tijdelijke) contracten  Data en Verzuimpercentage afgelopen jaren  Wat zit er in de "pipeline"?  Welke schade was er in 2012 / 2013?  Wat betaalt u nu?  Hoe organiseert u de uitvoering?  Beleid  Houdt u alle risico's in beeld?  Doet u al aan schadelastbeheersing?  Hoe verloopt het selectieproces?  Inrichting flexibele schil  No risk polissen  Registratie, bezwaar, beroep en sancties  Processen

21 Rekenen en Afwegen  minder premie betalen  zelf zorgen voor verzuimbegeleiding & re- integratie  samen met Arbodeskundigen regels en afspraken maken over ziekteverzuimbeleid, om zo kans op verzuim en ziekte te verkleinen  zelf WGA/ZW uitvoeren, UWV blijft eindverantwoordelijk  zelf WGA/ZW-uitkering betalen  kosten mogelijke herverzekering  kosten Arbotaken, gescheiden verzuimadministratie en administratie-organisatie  zelf WGA/ZW uitvoeren dus beschikken over wetskennis  UWV controleert en neemt taken over als de wet niet goed wordt uitgevoerd; kosten worden verhaald  bij stoppen ERD WGA/ZW is er sprake van uitlooprisico

22 Vergelijking ERD WGA-vast en ERD ZW ItemERD WGA-vastERD ZW Bepaling recht, hoogte en duur WGA-uitkering UWVERD ZW (tegen kosten UWV) Betaling uitkeringUWV (gratis) of ERD WGAERD ZW Re-integratieplichtERD WGAERD ZW ZBOJa, sanctiebeleidNee Staartlasten (inlooprisico)Volledig toegerekend aan ERD WGA Blijven achter en worden collectief gedeeld UitlooprisicoERD WGAERD ZW Garantieverklaring financiële instellingJaNee Arboverklaring verzuimbegeleidingNeeJa Verhaal helft lasten op werknemersJaNee Controle op uitvoeringNeeJa

23 Wat verandert er? Wat wijzigt dus door ERDWGA/ZW: Geen sector-/ gedifferentieerde WGA/ZW-premie meer betalen aan Belastingdienst WGA/ZW-risico wordt bij private verzekeraar verzekerd of zelf gedragen Verantwoordelijk voor re-integreren van arbeidsongeschikte (ex-)werknemers tot maximaal 12 jaar (1e én 2e spoor) Registratie en volgen van WGA/ZW- uitkeringsgerechtigden Audit door UWV

24 Wat verandert er nog meer  Garantieverklaring is niet nodig bij ERD ZW  Geen inlooprisico ERD ZW  Verzekeringen  Eigenrisicodragerschap is verantwoordelijk voor de uitkeringen en alles eromheen  Informatievoorziening vanuit UWV en SZW  Arbodienstverlening uitbreiden of extra inkopen  Verschuiving van Overheid naar werkgever naar individueel werknemer?

25 Tips, tricks en antwoorden (ERD ZW) Wat kunt u nu zelf doen?  Tijdelijke contracten die ziek uit dienst gaan scherp volgen  Schadelastbeheersing begint aan de voorkant  Recruitment beleid evalueren  Marktontwikkelingen volgen  Handboek UWV downloaden  Handboek ZW HR Financials bestellen!  Onderzoek de mogelijkheden van ERDZW

26 Tips, tricks en antwoorden (ERD ZW)?  Pas uw arbeidsovereenkomsten aan  Leg een administratie aan voor tijdelijke arbeidskrachten  Bel uw ex-werknemers eens na  Zet een sluitende no-riskadministratie op  Actualiseer uw (verzuim) beleid  (Contracten aanpassen naar nieuwe AOW- eindleeftijd)?

27 KONING WILLEM ALEXANDER: KANS OP HERSTEL ECONOMIE EN VERDWIJNEN VERZORGINGSSTAAT


Download ppt "Eigenrisicodragen Ziektewet (1) Geen ZW-flex premie betalen Zelf ZW uitvoeren, UWV blijft eindverantwoordelijk Zelf zorgen voor verzuimbegeleiding."

Verwante presentaties


Ads door Google