De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wat doet Breda met het WoON? Wonen in ongewone tijden Toepassing WoON2012 Breda informatie over wonen Breda Martin van de Wiel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wat doet Breda met het WoON? Wonen in ongewone tijden Toepassing WoON2012 Breda informatie over wonen Breda Martin van de Wiel."— Transcript van de presentatie:

1 Wat doet Breda met het WoON? Wonen in ongewone tijden Toepassing WoON2012 Breda informatie over wonen Breda Martin van de Wiel

2 Breda Woongemeente 180.000 inwoners 85.000 huishoudens 90% in woningen 78.000 woningen Centrumstad

3 Deze presentatie Drieslag totstandkoming woonbeleid: 1) Partners 2) Ambitie en doelen 3) Analyse en diagnose: informatie Behoefte aan strategische informatie wonen Waarom keuze voor WoON? Wat heeft het opgeleverd?

4 Totstandkoming woonbeleid: partners Wonen

5 Doel 1: Een aantrekkelijke en betaalbare woning voor iedereen

6 Doel 2: Een prettige woonomgeving

7 Doel 3: Duurzaam wonen en leven (toekomstgericht)

8 Behoefte aan strategische informatie over wonen De vier W’s: Waarom heb je het nodig? Wat heb je nodig? Wanneer? Met wie?

9 Strategische beleidsinformatie Breda Waarom? > Strategische beleidsvorming: onderbouwen van koers gemeentelijk woonbeleid; Wat heb je nodig? > Betrouwbare informatie over aspecten wonen in onderling verband; > Informatie over relevante beleidthema’s (relatie met doelen); Wanneer? > Op momenten van strategische keuzes en opstellen beleidsdocumenten (Structuurvisie, Woonvisie); > Continue informatie (ad hoc vragen, specifieke beleidsvragen); Met wie? > corporaties, private partners.

10 Waarom keuze voor WoON? a)Landelijk en regionaal referentiekader; b)Uitwerking complexe thema’s obv landelijk geaccepteerde definities; c)Hoge betrouwbaarheid en verrijking enquetegegevens met registratiebestanden; d)Gerelateerde gegevens: huishoudens, woningen en dynamiek woningmarkt in onderlinge samenhang;

11 Waarom keuze voor WoON? (vervolg) e)Continuiteit in volgen van ontwikkelingen; f)PR instrument en aanhaken bij landelijke media- aandacht; g)Betaalbaar voor Breda; h)Efficiency en gemak (geen eigen veldwerk); i)Goed toegankelijk informatiesysteem CitaVista en micro bestand gegevens.

12 Maar ook nadelen: a)Geen eigen vragen; b)Kosten oversampling te hoog voor regiogemeenten en voor uitvoeren onderzoek op lager schaalniveau (wijken); c)Zelf analyses maken obv micro bestand vraagt kennis van wegingsfactoren ;

13 Waarvoor zijn WoON gegevens gebruikt? Onderbouwing van Woonvisie; Verdieping naar thema’s: woonlastenonderzoek (RIGO), vergrijzing en woningmarkt; Versterken samenwerking met partners: presentatie van resultaten voor overleg en discussie: > Alliantie (samenwerkingsverband gemeente en corporaties); > Bredaas Bestek (private partners); > Overlegsituaties met belangengroepen (ouderen, huurderskoepel); Specifieke vragen en uitwerking; PR instrument: aandacht voor wonen.

14 Hoe nu verder? Uitwerking van Woonvisie naar uitvoeringsprogramma (aanvullend onderzoek naar thema’s wonen, wijkniveau); Werken aan voorstel voor deelname aan WoON2015; Niet gelukt om gemeenten in regio te laten deelnemen aan oversampling (kosten).

15 Kortom …………. Breda is enthousiast en beziet graag de mogelijkheden voor deelname aan oversampling WoON2015.


Download ppt "Wat doet Breda met het WoON? Wonen in ongewone tijden Toepassing WoON2012 Breda informatie over wonen Breda Martin van de Wiel."

Verwante presentaties


Ads door Google