De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Park & Enjoy Amsterdam VEXPAN, Nationaal parkeercongres 9 oktober 2014, Klarenbeek Joyce Zwaan en Joost Diepersloot,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Park & Enjoy Amsterdam VEXPAN, Nationaal parkeercongres 9 oktober 2014, Klarenbeek Joyce Zwaan en Joost Diepersloot,"— Transcript van de presentatie:

1 Park & Enjoy Amsterdam VEXPAN, Nationaal parkeercongres 9 oktober 2014, Klarenbeek Joyce Zwaan en Joost Diepersloot,

2 Parkeren omgeving en stakeholders

3 Doelen: Goede bereikbaarheid en zo weinig mogelijk beroep op schaarse ruimte De hoofddoelen van het Amsterdamse parkeerbeleid zijn (Mobiliteitsaanpak Amsterdam, Parkeerplan en Vernieuwing P+R): –een goede (auto)bereikbaarheid van de stad en –een mooie, functionele en autoluwere openbare ruimte. Subdoelen binnen de kaders van deze hoofddoelen: –Het reduceren van onnodige autokilometers en lange zoektijden naar een parkeerplek door een te hoge parkeerdruk. –Het reduceren van lange wachtlijsten voor parkeervergunningen. –Het stimuleren van het parkeren in parkeergarages om straatplekken zoveel mogelijk leeg te houden, waarmee de openbare ruimte aantrekkelijker wordt. –Het (vooral buiten de ring) nauwkeurig afstemmen van het aanbod van parkeergelegenheid op de vraag naar parkeergelegenheid zodat er geen overcapaciteit ontstaat. (P+R)

4 Instrumentarium: Ontschotten, beprijzen en uitbreiden Om deze doelen te bereiken zet Amsterdam in op de volgende instrumenten: –Het combineren van het gebruik - oftewel “dubbelgebruik” - door verschillende typen parkeerders (bijvoorbeeld bezoekers en vergunninghouders), zowel op straat als in garages, om leegstand tot het minimale te reduceren. –Het stimuleren van parkeren langs de rand van de stad, zoals P+R en “ringparkeren”, om autobereikbaarheid van de stad goed te houden zonder de binnenstad te belasten. –Het reguleren van de vraag naar parkeergelegenheid door middel van tarifering voor zover nodig. –Uitbereiding van parkeercapaciteit in gebieden met hoge schaarste waar tarifering niet voldoende uitkomst biedt ( o.a. nieuwbouw garages)

5 Digitalisering, kentekeninvoer Parkeerarrange- menten Benutting Parkeer capaciteit Sturing op capaciteit Betere bereikbaarheid Stad / regio Mobiliteits informatie Programma Parkeren Parkeerplan Vernieuwing P+R Strategie garages Innovatie en Informatie

6 Vernieuwing P+R slimmer, goedkoper, gerichter Parkeercongres 2014, Vexpan 9 oktober 2014

7 Park & Ride Amsterdam : Doelstelling Project Vernieuwing P+R: Bezoek aan centrum van Amsterdam - ook met de auto - aantrekkelijker maken. De bereikbaarheid en leefbaarheid van de stad verbeteren. Ook op langere termijn betaalbaar voor gemeente Toekomstvaste voorziening 1.Met de auto naar de stad. 2.Voordelig parkeren aan stadsrand (4 dagen) 3.Met het openbaar vervoer naar het centrum. concept versie d.d. 12-8-2014, Joost Diepersloot 2013: ca. 0,5 mln auto’s en 1 mln mensen

8

9 Vernieuwing Park & Ride Amsterdam : Investeringsbudget P+R (€60 mln) vrijvallen door: minder parkeer plekken te bouwen gebruik van bestaande parkeerplekken te huren  Aantal plekken stevig uitbreiden (2.200  8.800) Exploitatietekort P+R met ca. 45% terugbrengen door: dienstverlening automaten (P+R-tarief splitsen) alleen voor (groeiende) doelgroep centrumbezoekers (toeristen en werkforensen)  Totaalprijs 1 dag €8 voor 5 personen/auto behouden  Splitsing spits/daltarief voor eerste parkeerdag concept versie d.d. 12-8-2014, Joost Diepersloot

10 Maatregelen en resultaten Implementatie nieuwe tarieven en automatisering op 12 februari 2014 Uitbreiden plekken 2.200  8.800 [ca. 4.000 (rest volgt)] –contracteren extra private capaciteit [VUmc en RAI] –toevoegen gemeentelijke capaciteit [Villa Arena in 2015] –verdubbelen P+R Sloterdijk (400) [2015 of alternatief] –nieuw bouwen P+R Noord (400)[2017, Noord/Zuidlijn] Gesplitste tarief parkeren - openbaar vervoer [gerealiseerd] –Gesplitst parkeertarief dal €1 en spits €8 [gerealiseerd] –Voordelig staffeltarief openbaar vervoer [5 krtjs. retour voor €7,70] Automatisering op locatie (P+R-automaten) [gerealiseerd] –Centrumcheck + overig anti-misbruik [gerealiseerd] –Besparen op 24/7 beheer op locatie [deels, verwacht 2015]

11 Maatregelen en resultaten Exploitatietekort van €1,6mln naar €0,9mln [2015 met ?] Dynamische bewegwijzering (vol/vrij/xxx) [2014] Park + Bike private exploitatie [faciliteren centrumcheck]

12 Wie doet wat? gemeente eigenaar van “P+R” (kortings-/subsidieregeling in P+R-voorwaarden) gemeente exploiteert/beheert 3 P-locaties private partijen exploiteren/beheren 4 P- locaties vervoerbedrijf exploiteert P+R GVB- kaartjes automaten in eigendom locatie-eigenaar

13

14

15 Gebruiksvoorwaarden 1.Binnenrijden P+R gebruik speciale ingang/knop 2.Terug uit centrum met ov: laatste checkin in het centrum 3.Binnen 1 uur na checkuit: betalen voor parkeren 4.Afrekenen parkeren: na parkeerkaart invoeren de ov-kaart scannen

16 en ook nog… alleen reizen met ov naar en van centrum kan met kortingskaartjes maar ook regulier kortingskaartjes werken alleen bij reizen met gvb en niet met NS of Connexxion kortingskaartjes niet in nachtbus GVB bij overstappen incheck ook in centrum bij overstap metro hoeft het niet fietsen, lopen of taxi werkt niet voor P+R RAI kentekenparkeren ipv parkeerkaart etc…..

17 P+R-automaten

18 R-automaat (ov-kaartjes) voorgeladen ov-chipkaartjes (2x1 uur) vulling ov-kaartjes door vervoerder GVB 2 cassettes van 1.700 kaartjes in kluis 1 leeg dan overschakelen en signaal bijvullen naar GVB kaartjes in per 3 gevouwen string dispenser met snijmes automaat checkt op defecte kaartjes

19

20

21

22 Check parkeerkaart (voorwaarden ov-kaartjes kopen R-automaat) communicatie met parkeersysteem beslisregels: anti-misbruik:  parkeerticket niet eerder gebruikt voor aankoop ov-aartjes  parkeerkaart geldig en korter dan 65 minuten geleden verstrekt (communicatie via NPR/SHPV)

23 aankopen ov-kaartjes…

24

25

26

27

28

29 afrekenen parkeren…

30 afrekenen Parkeren….

31 Centrumcheck ov-kaart (voorwaarden P+R-tarief parkeren bij P-automaat) uitbesteed bij Telexis op afstand beslisregels: centrumcheck:  checkin-halte niet zwarte haltelijst anti-misbruik:  checkuit-tijd niet langer dan 65 minuten geleden  checkin-tijd niet eerder dan inrijtijd parkeerkaart  ov-kaart niet eerder gebruikt bij afrekenen parkeren voordeel twijfel:  indien “unknown checkin/uit” en wel overige voorwaarden

32 Ervaringen gebruik nieuwe P+R Het is nogal wennen, zeker eerste gebruik Men wil alleen parkeren en de stad in, geen gedoe Apart voor ov en voor parkeren betalen? Betalen voor parkeren achteraf Centrumcheck (laatste incheckhalte) Wat moet ik doen bij de automaat? Wachtrijen bij piekmomenten

33 Klanttevredenheid (elk jaar in zomer onderzoek) 93% geeft aan P+R te blijven gebruiken 87% vindt centrumcheck niet bezwaarlijk 11% wil ook anders i.p.v. met ov naar centrum 40% zonder P+R met auto naar centrum meerderheid niert bekend met (nieuwe) regels P+R van eerste gebruikers is 80% niet bekend met regels minder woon-werk, meer recratief lichte toename passagiers per auto (nu op 2,7/auto) P+R voldoet voor (wat kleiner geworden) meerderheid (0,4% restitutieverzoeken: 99,5% tevreden?)

34 P+R locaties en capaciteit Privaat: Olympisch Stadion (Bouwinvest) [250-350] Bos en Lommer (Q-Park) [150-250] RAI (24 uurs)[600+] VUmc (weekend)[450+] Gemeentelijk: Arena [500 - 2000] Zeeburg [600] Sloterdijk [200]

35 Huur gebruik private capaciteit Al langer deelnemer: Olympisch Stadion (Bouwinvest) Bos en Lommer (Q-Park) World Fashion Center (kon niet mee) Nieuwe deelnemers: VUmc (nog niet geautomatiseerd) RAI

36 Huur gebruik private capaciteit contract 3 jaar maatwerk: weekend P+R en 24 uurs P+R maatwerk: sluiten bij evenementen vergoeding minimaal, maar acceptabel centrumcheck is voorwaarde hospitality vs automatiseren (‘zelf doen’) ingewikkeldheid concept en klachten betrouwbaarheid (R-)automaten / bijvullen

37 ‘Dynamische bewegwijzering’ Snelwegen bij knooppunten Ring A10:  links of rechts voor beschikbare P+R Snelwegen bij afritten:  P+R vol/vrij/gesloten In afritten en onderliggende wegen  P+R vol/vrij/gesloten

38

39

40

41 Kansen/Uitdagingen/prioriteiten Nieuw concept beter laten landen –Kinderziektes eruit –Gebruiksvriendelijkheid techniek –Gebruiksvriendelijk digitaal gastouderschap: inhoud communicatie meer op maat en meer audio-/visueel en online Alternatieve centrumcheck (fiets en voet) –tevens backup ov-centrumcheck Succes 1 euro leidt tot minder spits, maar ook tot groter exploitatietekort –daltarief beetje omhoog? (€2?) –spitstarief beetje omlaag? (€ 6?) P+R-terreinen netjes en veilig houden P+R uitbreiden naar gelang de (piek-)vraag Zo mogelijk dubbelgebruik fiscaal parkeren en P+R op openbaar terrein (niet achter de slagboom)

42 Vragen / opmerkingen?


Download ppt "Park & Enjoy Amsterdam VEXPAN, Nationaal parkeercongres 9 oktober 2014, Klarenbeek Joyce Zwaan en Joost Diepersloot,"

Verwante presentaties


Ads door Google