De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Oktober 2012 Motiverende gespreksvoering. Motiverende Gespreksvoering Cliëntgericht Niet moraliserend Acceptatie Cliënt verantwoordelijk voor verandering.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Oktober 2012 Motiverende gespreksvoering. Motiverende Gespreksvoering Cliëntgericht Niet moraliserend Acceptatie Cliënt verantwoordelijk voor verandering."— Transcript van de presentatie:

1 Oktober 2012 Motiverende gespreksvoering

2 Motiverende Gespreksvoering Cliëntgericht Niet moraliserend Acceptatie Cliënt verantwoordelijk voor verandering

3 Introductie Wat doe je al: -Interview elkaar en bevraag wat je al doet t.a.v. Welzijn Nieuwe Stijl. -Stel alleen open vragen.(mot. gesprektechniek) -Neem als leidraad het stuk over motiverende gesprekstechniek.

4 Blok 2: Theorie Wat is motivatie? Wat is gemotiveerd? Theorie: Veranderingsmodel Theorie van MGV

5 Motivatie Wat is motivatie? Wat is gemotiveerd?

6 Persoonlijke gedragsverandering Eigen motieven voor verandering Invloed van omgeving op verandering Hoe verandering vorm gekregen Duur van de verandering Aantal pogingen tot verandering Huidige status van verandering

7 Wat is motivatie? Motivatie is niet een persoonlijkheidskenmerk stabiel over de tijd maar, motivatie is de mate van bereidheid tot gedragsverandering kan verschillen per moment, per gedrag en per situatie kan beïnvloed worden in de interactie met de hulpverlener extern (zwak en korte termijn) en intern (sterk en lange termijn) Verhoogt kans op vertonen van gedrag is een centrale taak voor de hulpverlener

8 Motivation “Lack of motivation is not a fault for which to blame your clients: It is a challenge for your therapeutic skills” Miller & Rollnick, 1991

9 Stadia van gedragsverandering Prochaska & DiClemente Actie Voorbewustwording Voorbereiding Bewustwording Volhouden Terugvallen Start Tussentijdse uitgang Permanente uitgang

10 Stadia van gedragsverandering en hulpverleningstaken Stadium cliënt Taak van de hulpverlener VoorbewustwordingInformatie geven, relatie leggen klachten, problemen - gedrag, bezorgdheid vergroten BewustwordingAfwegen van de voor- en nadelen, persoonlijke effectiviteit versterken VoorbereidingHulp bij het nemen van een weloverwogen besluit (SMART) ActieHulp bij uitvoeren van de verandering, zelfcontrolemaatregelen VolhoudenTerugvalpreventie: herkennen van risicosituaties, vaardigheidstraining TerugvallenHulp bij het overwegen om opnieuw het proces te doorlopen

11 Principes van Motiverende gespreksvoering Empathie Ontwikkel discrepantie (cognitieve dissonantie) Rol mee met de weerstand Vergroot zelfvertrouwen

12 Motiverende Gespreksvoering Directief en cliëntgericht Aansluiten bij cliënt’s motieven voor verandering Acceptatie Cliënt verantwoordelijk voor verandering

13 What is motivational interviewing? “It is more than a set of techniques for doing counseling. It is a way of being with clients.” Miller & Rollnick, 1991

14 Hoort NIET bij motiverende gespreksvoering Afkeuren Beschuldigen Confronteren Discussiëren Etiketteren Foutief inschatten van betekenis van gedrag Geven van te veel of te weinig sturing

15 Hoort WEL bij motiverende gespreksvoering Aantrekkelijkheid van probleemgedrag verminderen Bekrachtigen Creëren keuzemogelijkheden Doelen helder maken Empathie Feedback Geven van professioneel advies

16 Basistechnieken Open vragen stellen Reflectief luisteren Bekrachtigen Samenvatten Uitlokken van verandertaal

17 Bekrachtigen Bewustwordingsproces eigen verandermogelijkheden Vergroten van: 1.Zelfvertrouwen 2.Veranderbereidheid Validering van 1.Eerdere ervaringen 2.Gedachten 3.Emoties

18 Samenvatting Geeft: Essentie weer Structuur Sturing richting verandering

19 Samenvatting Belangrijk omdat: Mogelijkheid tot reflectie Bekrachtigend richting verandering Begrijpen van eigen ambivalentie

20 Verandertaal Wens (verlangen) tot verandering Mogelijkheden tot verandering Redenen om te kiezen voor verandering Noodzaak tot verandering Commitment aan de verandering (commitment = vastbesloten toezegging)

21 Verandertaal Verlangen: uitspraken waarin willen en graag voorkomen Vermogen: uitspraken waarin iets gezegd wordt over de mogelijkheden tot verandering Redenen: uitspraken waarin de voordelen van verandering en de nadelen van de huidige situatie benoemd worden Noodzaak: uitspraken die iets zeggen over de behoefte of noodzaak tot verandering

22 Verandertaal Vastbesloten toezegging: uitspraken waarin woorden als zullen (ik zal veranderen, ik zal over verandering nadenken), bedoeling (het is mijn bedoeling om te veranderen), proberen (deze week ga ik het proberen) opgenomen zijn.

23 Uitlokken verandertaal Uitlokkende vragen Voor- en nadelen Gedetailleerd uitwerken / uitvragen Extremen Terugkijken Vooruitkijken Meetlat

24 Blok 3: Basistechnieken Reflectief luisteren Open vragen stellen

25 Reflectief luisteren Teruggeven aan cliënt van eigen boodschap (reflecting) Luisteren naar wat cliënt zegt (hearing) Luisteren naar wat de cliënt bedoelt (encoding), het coderen van de boodschap door de cliënt (encoding),

26 Reflectief luisteren Een statement dus geen vraag! Interpretatie van de hulpverlener Kort en directief Is nooit goed of fout

27 Reflectief luisteren Belangrijk omdat: Respect communiceert Aanzet tot exploratie van ambivalentie Bekrachtigend voor motivatie Begrip laten horen i.p.v. vragen of je de cliënt goed hebt begrepen Afname kans op weerstand

28 Oefening Reflectief Luisteren Tweetallen: één boodschapper, één luisteraar Simpel probleemgedrag (hardlopen, chips eten, TV kijken) Enkel reflecties door luisteraar Luisteraar interpreteert boodschap en geeft terug

29 Open vragen Nodigen de patiënt uit tot het geven van: informatie toelichting over ambivalentie Zetten patiënt aan tot nadenken

30 Open vragen Beginnen altijd met vragend voornaamwoord wie, wat, welk, hoe pas op met waarom vragen Beginnen nooit met een werkwoord uitzondering: vragen in gebiedende wijs

31 Open vragen Hoe vervelend zijn deze schulden voor u? Wat vind u van de suggestie dat u uw zoon zou kunnen vragen kostgeld te betalen? Wat lijkt u moeilijk aan instemmen met budgetbeheer? Vind u dat u te veel geld uitgeeft? Heeft het hebben van schulden tot veel problemen geleid in je leven? Welke verandering staat u voor? Wat zal u helpen om uw post te openen? Is het moeilijk voor u om te bellen met organisaties?

32 Integratie: open vragen en reflecties Doel oefening cliënt motiveren tot verandering Cliënt geeft op schaal 0 – 10 mate van motivatie aan Enkel open vragen en reflecties Eén cliënt – één werker – één observator Ciënt is ambivalent over verandering Observator belangrijk bij nabespreking Geen wedstrijd “moeilijkste cliënt” spelen

33 Opdracht: Noteer reflecties en open vragen. Wat is het effect van reflecties/open vragen, hoe reageert de cliënt hierop?

34 Experimenten

35 Integratie: open vragen en reflecties Doel oefening cliënt motiveren tot verandering Cliënt geeft op schaal 0 – 10 mate van motivatie aan Carrousel Enkel open vragen en reflecties Cliënt is ambivalent over verandering alcohol Geen wedstrijd “moeilijkste cliënt” spelen

36 Blok 4: Weerstand Meerollen met de weerstand Weerstand van uit de optiek van MGV Theorie Meerollen met de weerstand: Theorie Oefeningen

37 Herkennen van weerstand Ter discussie stellen van de hulpverlener Onderbreken van de hulpverlener Ontkennen Negeren

38 Weerstand Volgens MGV is weerstand: geen persoonlijkheidskenmerk geen intrapsychisch fenomeen maar, weerstand kan verschillen per moment, per gedrag en per situatie is inherent aan het contact tussen patiënt en hulpverlener is geen symptoom van onderliggende psychopathologie afname van weerstand voorspelt verandering

39 Omgaan met weerstand Eenvoudige reflectie o Erkenning door spiegelen van perspectief/beleving patient Versterkte reflectie o Uitvergroting van perspectief/beleving patient Dubbelzijdige reflectie o Ambivalentie benoemen Focus verleggen Benadrukken persoonlijke keuze en controle

40 Eenvoudige reflecties “ U zegt dat ik verslaafd ben, maar dat kan niet kloppen. Ik kan elk moment stoppen als het moet.” o “U bent van mening dat het kunnen stoppen betekent dat u niet verslaafd bent.” “Ik ben niet degene met een probleem. Als ik drink is het omdat mijn man altijd zo tegen me aanzeurt.” o “U hebt het idee dat uw drinken te maken heeft met de problemen in uw relatie.”

41 Andere technieken Focus verleggen: Zorgt ervoor dat de aandacht van de patiënt verplaatst wordt weg van het onderwerp waar stagnatie optreedt. Gaat om de barrière heen in plaats van er dwars over heen. Benadrukken persoonlijke keuze en controle: Indien patiënt de indruk heeft dat autonomie bedreigd wordt benoemen dat patiënt bepaalt wat er gebeurt.

42 Omgaan met weerstand Eenvoudige reflectie o Erkenning door spiegelen van perspectief/beleving patiënt Versterkte reflectie o Uitvergroting van perspectief/beleving patiënt Dubbelzijdige reflectie o Ambivalentie benoemen Focus verleggen Benadrukken persoonlijke keuze en controle

43 Weerstandsuitspraken “Wat maakt het nou uit, alcohol. We doen allemaal wel dingen die ongezond zijn.” “Mijn alcoholgebruik valt reuze mee, ik ben een gemiddelde drinker.” “Ik ben hier omdat het moet van mijn bedrijfsarts. Ik zie er zelf het nut niet van in.” “Alcohol is een gezellig onderdeel van mijn leven.” “Ik heb geen problemen. Mijn vrouw vindt dat ik een probleem heb.” “Mijn enige probleem is de slapeloosheid wat niks met alcoholgebruik te maken heeft.

44 Blok 5: Verandertaal Verandertaal Theorie Uitlokken verandertaal Theorie Oefening

45 Uitlokken verandertaal: oefening Geef cijfer 0-10 aan minder belangrijk werkaspect Tweetallen: interviewer en geinterviewde Interviewer lokt verandertaal uit Op einde gesprek geeft geinterviewde opnieuw een cijfer Interview duurt 10 minuten, daarna wisselen

46 Basistechnieken Open vragen stellen Reflectief luisteren Bekrachtigen Samenvatten Uitlokken van verandertaal

47 Blok 6: afsluiting en leerpunten Belangrijkste leerpunten Welke drie zaken geleerd? Welke drie aspecten alert? Wat ga je morgen direct toepassen?

48 Oktober 2012 Motiverende gespreksvoering


Download ppt "Oktober 2012 Motiverende gespreksvoering. Motiverende Gespreksvoering Cliëntgericht Niet moraliserend Acceptatie Cliënt verantwoordelijk voor verandering."

Verwante presentaties


Ads door Google