De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Omgaan met verschillen 27 oktober 2015. Inhoud presentatie -Onderzoek naar hoe scholen omgaan met hun best presterende leerlingen -De Staat van de leerling.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Omgaan met verschillen 27 oktober 2015. Inhoud presentatie -Onderzoek naar hoe scholen omgaan met hun best presterende leerlingen -De Staat van de leerling."— Transcript van de presentatie:

1 Omgaan met verschillen 27 oktober 2015

2 Inhoud presentatie -Onderzoek naar hoe scholen omgaan met hun best presterende leerlingen -De Staat van de leerling -Inspectie en omgaan met verschillen -Toekomst? -Vragen

3

4 Conclusies onderzoek Voortgezet onderwijs Tekst

5 Er heerst een ambitieuze schoolcultuur en er is een aangepast aanbod specifiek beleid ontwikkeld voor het onderwijs aan deze groep leerlingen in het voortgezet onderwijs gebeurt dit vooral buiten de reguliere lessen : een soort tweede systeem vwo-afdelingen verbreden het leerstofaanbod:Goethe, Cambridge…talentklassen, wedstrijden, samenwerking met universiteit en hogeschool.

6 Differentiëren Er is op de meeste scholen voldoende ambitie aanwezig, maar docenten komen er vaak (nog) niet uit hoe ze het differentiëren in de praktijk moeten aanpakken. Incidenteel omschrijven scholen aangepaste onderwijskundige doelen voor de best presterende leerlingen en evalueren ze of die doelen ook bereikt worden. Voor de best presterende leerlingen worden nauwelijks uitdagende doelen geformuleerd.

7 d Kwaliteitszorg Het specifieke beleid is meestal (nog) niet gekoppeld aan concrete, meetbare doelen. “Uitdagen van leerlingen” is vaak de kern. Scholen meten wel de tevredenheid van de leerlingen over het extra aanbod, maar niet of het ook leidt tot de gewenste prestaties. Of het extra aanbod ook op schoolniveau tot de gewenste prestaties en effecten leidt, wordt echter nauwelijks vastgesteld.

8 De staat van de leerling

9 Als je één ding aan het onderwijs zou mogen veranderen, wat zou dat dan zijn? 1. Betere leraren 2. Betere aansluiting van lesstof op de toetsen 3. Nuttigere of interessantere les 4. Praktijkgerichter werken 5. Minder toetsen of minder focus op cijfers 6. Procesmatig werken 7. Onderwijs meer aangepast op het individu (persoonlijker onderwijs)

10 drie functies die vakinhoudelijke kennis volgens de leerlingen moet hebben: oriënterend, specialiserend en maatschappelijk De middelbare school moet er (beter) voor zorgen dat scholieren weten waar ze goed in zijn en dat scholieren weten wat ze leuk/interessant vinden. De inhoud van de vakken op de middelbare school moet (beter) aansluiten op wat een vervolg(opleiding) inhoudelijk eist. De middelbare school moet scholieren (beter) voorbereiden op de maatschappij.

11 Wat is ‘De ideale leraar’? BOV-model. BOV staat voor Bronde houding waarmee hij het onderwijs in gaat en erin staat Opleiding heeft geleerd over differentiatie kan verschillende werk - en lesvormen toepassen begrijpt bepaalde groepsprocessen beschikt over voldoende basiskennis betreffende dyslexie, autisme en andere stoornissen Vaardigheden het ontwikkelen en toepassen van lesmateriaal, vakoverstijgend werken, differentiëren, het onderscheiden van hoofd- en bijzaken, het goed voorbereiden van lessen en omgaan met escalaties

12 Differentiatie Wij vinden differentiatie de beste manier om lessen efficiënter en interessanter te maken. Differentiëren houdt in dat er binnen een klas erkend wordt dat elke leerling een andere onderwijsbehoefte heeft, waarbij elke leerling genoeg persoonlijke aandacht krijgt, die is afgestemd op zijn/haar onderwijsbehoeftes. De leraar moet hiermee dus rekening mee houden in zijn les(voorbereiding).

13 De inspectie en differentiatie Didactisch handelen Kwaliteitsaspect 8: De leraren stemmen hun didactisch handelen af op verschillen tussen leerlingen. 1234 Aandachtspunten NeeJa 8.2 De leraar stemt de instructie af op verschillen tussen leerlingen.  - De leraar richt zich ook op sterkere en zwakkere leerlingen  - De leraar zet leerlingen die minder instructie nodig hebben alvast aan het werk;  - De leraar geeft extra of aanvullende instructie aan groepjes leerlingen of individuele leerlingen;  8.3 De leraar stemt de verwerking af op verschillen tussen leerlingen.  - De leraar geeft leerlingen die dat nodig hebben meer en extra oefenmogelijkheden:  - De leraar geeft leerlingen die dat nodig hebben de mogelijkheid tot overslaan (compacten) en verrijken;  - Leerlingen kunnen werken met individuele leervragen en doelen. 

14 Onderwijsproces: 24 lessen bezocht Complexe vaardigheden 8.2 INSTRUCTIE afstemmen op verschillen tussen leerlingen 8.3 VERWERKING afstemmen op verschillen tussen leerlingen voorbeeld

15 Jullie krijgen allemaal dezelfde opdracht, want anders is het niet eerlijk: klim in de boom en pluk zoveel mogelijk bananen! Definitie van differentiatie (Susan Winebrenner, WCGTC 2009) Bij differentiatie passen we de inhoud, het (leer)proces, en het resultaat of product en de leeromgeving aan, door het realiseren van andere verwachtingen, andere plaatsen om te leren, en andere wijzen van beoordelen.

16 Voorbeelden van good practice -Nabespreken van een toets -Verlengde instructie -Geschiedenisleraar werkt met kleine groep met leesproblemen -Drie manieren van de stof verwerken naar eigen keuze -Toetsing voorafgaand aan nieuwe stof: bepaalt aanbod -Weektaken met specifieke opdrachten op maat -Geen extra opdrachten, maar andere opdrachten -Gebruik maken van ict-mogelijkheden -Eisen stellen

17 Toekomst? Nieuwe kader? STANDAARD 2.3 DIDACTISCH HANDELEN Het pedagogisch didactisch handelen van de leraren stelt leerlingen in staat tot leren en ontwikkelen. De leraren plannen en structureren hun handelen met behulp van informatie die zij over leerlingen hebben. Zij zorgen ervoor dat het niveau van hun lessen past bij het beoogde eindniveau van leerlingen. De aangeboden leerstof is logisch opgebouwd binnen een reeks van lessen alsook binnen één les. Door middel van geschikte opdrachten en heldere uitleg structureert de leraar het onderwijsaanbod zodanig dat de leerling zich het totale leerstofaanbod eigen kan maken. Het pedagogisch leerklimaat maakt het leren mogelijk: Leerlingen zijn actief en betrokken. De leraren stemmen de instructies, opdrachten en onderwijstijd af op de behoeften van groepen en/of individuele leerlingen.

18 Vragen?


Download ppt "Omgaan met verschillen 27 oktober 2015. Inhoud presentatie -Onderzoek naar hoe scholen omgaan met hun best presterende leerlingen -De Staat van de leerling."

Verwante presentaties


Ads door Google