De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“Met Kinderen Leren” Wat gaan we doen in 2011-2012?

Verwante presentaties


Presentatie over: "“Met Kinderen Leren” Wat gaan we doen in 2011-2012?"— Transcript van de presentatie:

1 “Met Kinderen Leren” Wat gaan we doen in 2011-2012?

2 Wat zijn de belangrijkste zaken?  Rekenverbetertraject  Borgen van spelling  Werken aan (begrijpend) lezen  Borgen van het directe instructiemodel  Hanteren van de gesprekkencyclus met daarbij de vragenlijsten  Groepsdoorbrekend werken

3 rekenverbetertraject  Subsidie voor alle scholen in Schijndel  Werken aan kwaliteit  Dus werken aan nog betere resultaten  Verantwoording aan SKOPOS  Verantwoording aan de inspectie

4 Hoe gaan we dat doen?  Begeleiding van en scholing door Kris Verbeeck  Rekenspecialist  Stuurgroep rekenen  Maken jaarplannen rekenen  klassenbezoeken  doelstellingengesprekken

5 Waar gaan en blijven we aan werken?  Toetsen vooraf  Analyse van de toetsgegevens  Inzicht in de doelen en doelen stellen  Maken van groepsplannen  Instructie op maat: directe instructiemodel  Verwerking op maat  Handelend leren  Rijke leeromgeving  Kijken of de doelen bereikt zijn (toetsen)  Cyclisch proces

6 Spelling  Dagelijks terugkerend  Doorgaande lijnen  Ontworpen op eigen school  Speciale methodiek (werken met categorieën)  Borging met behulp van logboeken  Wekelijkse toetsingen

7 Lezen  Nieuwe methode  Gericht op actualiteit  Betere resultaten  Technisch lezen (DMT) verbeteren

8 Weektaak en instructies  Dag- en weekplanning  Directe instructiemodel  Zichtbaar ingeplande instructietijden  Doelen op weektaak  Handelend leren  Bevorderen zelfstandigheid, eigen verantwoording en samen leren

9 Groepsdoorbrekend werken  Minimaal één middag per week groepsdoorbrekend werken  Met twee of drie groepen  Inrichten van rijke leeromgeving  Ruimte voor keuze van kinderen  Doelgericht, actief en handelend leren  Teruggrijpen en doorgroeien  Blijven werken aan de voorwaarden  Vooraf met de kinderen samen doelen stellen  Iedere middag evalueren en nieuwe afspraken maken

10 Samengevat, wat borgen we? Welbevinden, betrokkenheid, autonomie en competentie: uitgangspunten van onze visie op kinderen en onderwijs  Onderwijs op maat  Eruit halen wat erin zit  Overal toepassen directe instructiemodel  Doelgericht werken (kinddoelen)  Resultaatgericht werken  Gedifferentieerde weektaken  Leren door doen  Veel extra en actieve werkvormen binnen en buiten  Ruimte voor eigen keuzes  Kring

11 EBC Noord  Nieuwbouw klaar juli 2012  Tijdelijk onderdak voor Kwekkeveld op Vossenberg  Nieuw meubilair  Feestelijke opening


Download ppt "“Met Kinderen Leren” Wat gaan we doen in 2011-2012?"

Verwante presentaties


Ads door Google