De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Deltamethode.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Deltamethode."— Transcript van de presentatie:

1 De Deltamethode

2 De Deltamethode Toelichting Delta-methode Inventariseren Ontwikkelingsbedreigingen Risicotaxaties Gewenste ontwikkelingsuitkomsten Engageren / positioneren

3

4 Stap 1: 1. Hoe heb je je voorbereid op het 1e gesprek met de klant?
- Welke bronnen heb je gebruikt? · Het raadsrapport * Het startadvies · Het zittingsverslag * De beschikking 2. Inventariseren van de sterke punten (engageren) van: · het kind ·  de ouders ·  de omgeving -         Wie heb je hiervoor benaderd? Waarom wel/ waarom niet? -         Welke hulpmiddelen heb je gebruikt? -         Wat vindt de klant? Zie je al kansen voor je actie-agenda? 3. Inventariseren van de zorgpunten van: het kind   de ouders   de omgeving - Wie heb je hiervoor benaderd? Waarom wel/ waarom niet? - Welke hulpmiddelen heb je gebruikt - Wat vindt de klant? - Is de veiligheid van het kind bespreekbaar? 4. Heb je het gevoel voldoende ingelicht te zijn om naar stap 2 te gaan? Ja/nee? (onderbuikgevoel?) - Welk hulpmiddel kun je nog gebruiken?     Zijn er nog bronnen, die je kunt raadplegen?     Welk hulpverlening is ingezet m.b.t. welk doel en met welk resultaat? - Worden de zorgpunten gecompenseerd door de sterke punten? - Zijn de punten t.a.v. veiligheid geïnventariseerd? Ga naar stap 2 als stap 1 helder is.

5 Stap 1: gronden, sterke punten en zorgpunten
Bij stap 1 inventariseert JB de sterke punten, maakt een overzicht met een onderverdeling in kind-gerelateerd en omgeving-gerelateerd. De JB inventariseert de gronden en maakt een overzicht van de zorg punten. De JB maakt hierbij een onderverdeling in: kind-zorgpunten en falende ‘middelen’.

6 Kind gerelateerd: Zelfvertrouwen Positief temperament IQ
Goed Uiterlijk

7 Protectieve factoren in de omgeving:
Warmte / geborgenheid bij opvoeders Ondersteuning buiten gezin Positieve school- en werkervaringen Goede “fit” tussen jongere en opvoeder

8 Door gebruik Hulpmiddelen:
kan de cliënt het proces beter volgen. is cliënt zich beter bewust van de vorderingen en/ of leerpunten. wordt het voor de gezinsvoogd duidelijk hoe en in welk tempo de cliënt denkt en doet.

9 Hulpmiddelen in stap 1 Algemene communicatie
Dagelijkse Routine Interview Wondervraag, levenslijn Lijst Veiligheid in het gezin Bolletjesschema Sociogram, ecogram e.d.

10 Bolletjesschema Gebruik je het bolletjesschema Delta? Kind / ouder
Werk Kind / ouder School Clubs Gezin Zoal jullie zien is dit het bekende bolletjesschema, dat jullie van Delta kennen. Met 1 verschil. Zien jullie welk verschil? Ik heb het kind en de ouder ieder in een eigen cirkel geplaatst. Deze cirkels overlappen. Gebruik je het bolletjesschema Delta?

11 Netwerkpictogram Bij welke cliënten gebruik je het pictogrammenschema?
Mijn huis School/ stage / werk Familie/oma/neef etc Broertjes/zusjes ………..………………… …….………………………. ...…………………… ………..………………… ………..………………….. ..….………………… …..…….………………….. Partner vader Kind/ ouder(s) Partner moeder …………………… …………………… ……………………… ……………………… Sport/ Hobby Spelen/ vrienden Andere personen …………………… ……………………… ……………………… …………………… ………………………… ……………………… … Hier zien jullie het pictogrammenschema. Vind je het duidelijk? Nodigen deze pictogrammen uit om met je cliënten het gesprek over hun netwerk aan te gaan? Bij welke cliënten gebruik je het pictogrammenschema?

12 Stap 1: Inventariseren Stap 2: Analyseren bedreigingen Mogelijke verstoringen in de ont- wikkeling van het kind. Ernstige bedreigingen

13 Voorbeelden ontwikkelingsbedreigingen: 1
Voorbeelden ontwikkelingsbedreigingen: 1. De ontwikkelingstaak "woonsituatie" wordt bedreigd omdat Britt op een tijdelijke plek verblijft waar zij geen duurzame vriendschappen kan opbouwen en naar school kan blijven gaan De ontwikkelingtaak "gevoelens herkennen en reguleren" wordt bedreigd omdat de spanningen (die verband houden met het onderwerp "vader") een zware wissel trekken op de emotionele ontwikkeling van Britt De ontwikkelingstaak "vorming van identiteit" wordt bedreigd omdat Britt niet om kan gaan met het uiterst negatief beeld wat is ontstaan van vader en hier geen verweer tegen heeft.

14 Risicotaxatie BJZ N-B

15 Gewenste Ontwikkelings uitkomst
Stap 1: Inventariseren Stap 2: Analyseren bedreigingen Stap 3: Formuleren Gewenste Ontwikkelingsuitkomst (G.O.) Gewenste Ontwikkelings uitkomst Vertaling van stap 2 a) In termen van de Ontwikkeling van het kind b) Van negatief Naar positief

16 De belangrijkste vraag, die ik stel is: “Wat wens ik dit kind toe?”
Deltawerken doe ik zo: Ik stel de ontwikkeling en veiligheid van het kind centraal Ik focus op het kind in zijn context Ik versterk positieve factoren Ik werk planmatig Ik onderzoek en ga uit van feiten Ik zie de ots als tijdelijke maatregel

17 Voorbeelden gewenste ontwikkelingsuitkomsten: 1
Voorbeelden gewenste ontwikkelingsuitkomsten: 1. Britt woont op een vaste, stabiele en veilige opvoedplek. 2. Britt zit lekker in haar vel. 3. Britt ontwikkelt zich leeftijdsadequaat.

18 Werkdoelen en Middelen
Stap 1: Inventariseren Stap 2: Analyseren bedreigingen Stap 3: Formuleren Gewenste Ontwikkelingsuitkomst (G.O.) Stap 4: Opstellen Actie agenda Werkdoelen en Middelen a) Keuze uit de lijst Van stap 3 b) SMART en wie, wat, waar, wanneer en hoe

19

20 Schakelen: Engageren Positioneren
Ik ga u helpen om OTS overbodig te maken Ik luister naar uw mening en wensen Hulp en steun SMART doelen Draagvlak Positioneren OTS verplicht mij van het belang van het kind uit te gaan (veiligheid en ontwikkeling) Toezicht Ik ga mee met wensen en meningen als deze in het belang van het kind zijn Kaders en bodem-eisen (niet altijd SMART) Transparantie SMART= Specifiek, Meetbaar, Aanvaardbaar, Realiseerbaar, Tijdsgebonden

21 Kind niet bedreigd Kind bedreigd geen maatregel geen maatregel
Middelen falen niet: ouders doen wat je van ouders mag verwachten geen maatregel geen maatregel Middelen falen: ouders doen niet wat je van ouders mag verwachten geen maatregel maatregel

22 lunchen


Download ppt "De Deltamethode."

Verwante presentaties


Ads door Google