De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Deltamethode. Toelichting Delta-methode Inventariseren Ontwikkelingsbedreigingen Risicotaxaties Gewenste ontwikkelingsuitkomsten Engageren / positioneren.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Deltamethode. Toelichting Delta-methode Inventariseren Ontwikkelingsbedreigingen Risicotaxaties Gewenste ontwikkelingsuitkomsten Engageren / positioneren."— Transcript van de presentatie:

1 De Deltamethode

2 Toelichting Delta-methode Inventariseren Ontwikkelingsbedreigingen Risicotaxaties Gewenste ontwikkelingsuitkomsten Engageren / positioneren

3

4

5 Stap 1: gronden, sterke punten en zorgpunten Bij stap 1 inventariseert JB de sterke punten, maakt een overzicht met een onderverdeling in kind-gerelateerd en omgeving-gerelateerd. De JB inventariseert de gronden en maakt een overzicht van de zorg punten. De JB maakt hierbij een onderverdeling in: kind-zorgpunten en falende ‘middelen’.

6 Kind gerelateerd: Zelfvertrouwen Positief temperament IQ Goed Uiterlijk

7 Protectieve factoren in de omgeving: Warmte / geborgenheid bij opvoeders Ondersteuning buiten gezin Positieve school- en werkervaringen Goede “fit” tussen jongere en opvoeder

8 Door gebruik Hulpmiddelen: kan de cliënt het proces beter volgen. is cliënt zich beter bewust van de vorderingen en/ of leerpunten. wordt het voor de gezinsvoogd duidelijk hoe en in welk tempo de cliënt denkt en doet.

9 Hulpmiddelen in stap 1 Algemene communicatie Dagelijkse Routine Interview Wondervraag, levenslijn Lijst Veiligheid in het gezin Bolletjesschema Sociogram, ecogram e.d.

10 Bolletjesschema Werk Kind / ouder School Clubs Gezin

11 Mijn huis School/ stage / werk Familie/oma/neef etc Broertjes/zusjes ……….. ………………….. ……. ……………………….... …………………….. ……….. ………………….. ……….. ………………….... …. ………………….. ….. ……. ………………….. Partner vader Kind/ ouder(s) Partner moeder …………………….. …………………….. ……………………… ……………………… Sport/ Hobby Spelen/ vrienden Andere personen ……………………. ……………………….. ……………………… ……………………. ………………………… ……………………… … Netwerkpictogram

12 Mogelijke verstoringen in de ont- wikkeling van het kind. Ernstige bedreigingen Stap 1: Inventariseren Stap 2: Analyseren bedreigingen

13 Voorbeelden ontwikkelingsbedreigingen: 1. De ontwikkelingstaak "woonsituatie" wordt bedreigd omdat Britt op een tijdelijke plek verblijft waar zij geen duurzame vriendschappen kan opbouwen en naar school kan blijven gaan. 2. De ontwikkelingtaak "gevoelens herkennen en reguleren" wordt bedreigd omdat de spanningen (die verband houden met het onderwerp "vader") een zware wissel trekken op de emotionele ontwikkeling van Britt. 3. De ontwikkelingstaak "vorming van identiteit" wordt bedreigd omdat Britt niet om kan gaan met het uiterst negatief beeld wat is ontstaan van vader en hier geen verweer tegen heeft.

14 Risicotaxatie BJZ N-B

15 Gewenste Ontwikkelings uitkomst Vertaling van stap 2 a) In termen van de Ontwikkeling van het kind b) Van negatief Naar positief Stap 1: Inventariseren Stap 2: Analyseren bedreigingen Stap 3: Formuleren Gewenste Ontwikkelingsuitkomst (G.O.)

16 De belangrijkste vraag, die ik stel is: “Wat wens ik dit kind toe?” Deltawerken doe ik zo: Ik stel de ontwikkeling en veiligheid van het kind centraal Ik focus op het kind in zijn context Ik versterk positieve factoren Ik werk planmatig Ik onderzoek en ga uit van feiten Ik zie de ots als tijdelijke maatregel

17 Voorbeelden gewenste ontwikkelingsuitkomsten: 1. Britt woont op een vaste, stabiele en veilige opvoedplek. 2. Britt zit lekker in haar vel. 3. Britt ontwikkelt zich leeftijdsadequaat.

18 Werkdoelen en Middelen a) Keuze uit de lijst Van stap 3 b) SMART en wie, wat, waar, wanneer en hoe Stap 1: Inventariseren Stap 2: Analyseren bedreigingen Stap 3: Formuleren Gewenste Ontwikkelingsuitkomst (G.O.) Stap 4: Opstellen Actie agenda

19

20 Schakelen : Engageren Ik ga u helpen om OTS overbodig te maken Ik luister naar uw mening en wensen Hulp en steun SMART doelen Draagvlak Positioneren OTS verplicht mij van het belang van het kind uit te gaan (veiligheid en ontwikkeling) Toezicht Ik ga mee met wensen en meningen als deze in het belang van het kind zijn Kaders en bodem-eisen (niet altijd SMART) Transparantie SMART= Specifiek, Meetbaar, Aanvaardbaar, Realiseerbaar, Tijdsgebonden

21 Kind bedreigd Kind niet bedreigd Middelen falen niet: ouders doen wat je van ouders mag verwachten maatregel geen maatregel Middelen falen: ouders doen niet wat je van ouders mag verwachten

22


Download ppt "De Deltamethode. Toelichting Delta-methode Inventariseren Ontwikkelingsbedreigingen Risicotaxaties Gewenste ontwikkelingsuitkomsten Engageren / positioneren."

Verwante presentaties


Ads door Google