De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Regie op Locatie met Lean Kennisbijeenkomst 29 oktober 2013 Jenny Tiemens.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Regie op Locatie met Lean Kennisbijeenkomst 29 oktober 2013 Jenny Tiemens."— Transcript van de presentatie:

1 Regie op Locatie met Lean Kennisbijeenkomst 29 oktober 2013 Jenny Tiemens

2 ROL in het kort LEANTHEORIE U  Alleen doen wat waarde toevoegt voor de klant  Denken in processen  Voorkomen van verspillingen  Continu kijken hoe het beter kan  Eigen winkel runnen  Werken vanuit je eigen kracht  Open geest  ratio, kennis, meten is weten, inhoud, feiten  Open hart  relatie, zonder oordeel luisteren vanuit de ander  Open wil  drive, wat raakt mij en de ander en welke bijdrage wil/kan ik leveren

3 Waarom ROL vanuit externe ontwikkelingen  We leven in een andere tijd  Wegvallen van oude vanzelfsprekendheden, verzorgingsstaat, ‘natuurlijk’ gezag  Drievoudige decentralisatie van rijk naar gemeenten  Overheveling van taken van AWBZ naar WMO, Jeugdzorg en ‘werken naar vermogen’  Burgers worden aangesproken op zelfredzaamheid  Vraagt een andere opstelling van instellingen  echt luisteren, macht geven aan burgers, minder sturen op regel  Ontwikkelingen in maatschappelijke organisaties  Minder managers, minder regels, snelle ontwikkeling ICT;  Legitimiteit bestuur/leiderschap staat te discussie;  Spanning medewerkers vaste en tijdelijk contracten;  Op zoek naar identiteit (waar zijn wij voor);  Druk op de kosten. Bron: artikel ‘De improvisatieorganisatie’,uit Kwaliteit in Bedrijf’, okt. ’13

4 Waarom ROL vanuit de organisatie Waar zijn de managers druk mee?  Productieafspraken met Zorgkantoor  Patient-outcome financiering  HKZ-certificering  Strategisch beleid  Zorgplanprocedures  KPI’s, Beleids- en PDCA-cyclus  Vastgoedbeheer en NHC  Humen resourse management  Verzuimbegeleiding Wet Poortwachter  Langer termijn personeelsplanning  Klant- en medewerkers - tevredenheidsonderzoeken Wat speelt er op de locaties? Teamleider/team  ‘Hoe krijgen we het rooster rond  Te hoog verzuim  Te hoge werkdruk  We staan in het rood  Er is nergens meer geld voor  Wat hebben ze in Assen nu weer bedacht Cliënten/verwanten  ‘Ze ‘luisteren niet naar ons’  Ze doen toch wat ze zelf willen  Er is geen tijd meer voor leuke activiteiten  Veel administratie, minder tijd voor begeleiding  Wat blijft er aan de strijkstok hangen in Assen Wat heeft Jan van de Vennenweg hieraan?

5 Waar gaat het in essentie om?

6 Medezeggenschap

7 LEAN een inspirerende en uitnodigende methodiek om samen te werken aan continu verbeteren

8 De Drie Pijlers van ROL vanuit LEAN Houding&Gedrag Manier van leidinggeven Ook persoonlijk leiderschap Wat willen we bereiken op de locatie? Hoe sturen we? Continu verbeteren Hoe zijn de processen geregeld? Hoe kan het handiger? Wat doe je en waarom?

9 ‘Anders kijken, anders denken, anders doen’

10 Anders kijken – denken - doen 1.Alleen datgene doen wat waarde toevoegt voor de klant 2.Denken in processen 3.Voorkomen van verspillingen

11 Anders kijken – denken - doen 4.Continu denken hoe het beter kan 5.Eigen winkel runnen 6.Werken vanuit je eigen kracht

12 Theorie U Oordeel Cynisme Angst Vraagstuk/probleem Zich aandienende oplossing Prototypen samen vorm geven Genererend luisteren Aanvaarden zoals het is Gericht luisteren nieuwe inzichten Empathisch luisteren luisteren vanuit de ander Uitkristalliseren visie en intentie Downloaden patronen herhalen In praktijk brengen waarde toevoegen

13 ‘Anders kijken, ander zijn, anders doen’ Kernkwaliteiten van het denken Kernkwaliteiten van het willen Kernkwaliteiten van het voelen Rationeel, praktisch, wat er feitelijk toe doet Vanuit visie, passie ‘wat ik ten diepste belangrijk vind’ Op relatie gericht, sfeergevoelig, ‘het moet goed voelen tussen ons’

14 Hoe ziet een uitrol eruit?

15 ROL-instrumenten Dienst in kaart brengen Verspillingen opzoeken 0-meting uitzetten Klokken van verspillingenMeting medezeggenschap cliënten

16 ROL-instrumenten MindmapVisgraat

17 5 S-model

18 Kaizen – 7 stappen naar geborgde oplossingen

19

20 KEEK OP DE WEEK Goed Leven:  Wat gaat goed?  Wat zijn knelpunten Mooi Werk:  Wat gaat goed?  Wat zijn knelpunten Financieel Gezond:  Wat is het belangrijkste punt uit de financiële rapportage  Financiële meevaller?  Financiële tegenvaller ?

21 Continu Verbeterplan van …. Locatieraad leden: Opgesteld op: Evaluatiedatum: Stip op de muur, vastgesteld op: Goed leven: Mooi werk: Financieel gezond: Deel 1: doelen voor het komende kwartaal GOED LEVEN:  Verbeterpunt:  Eigenaar :  Aanpak:  Wie/wat hierbij nodig:  Resultaat: MOOI WERK:  Verbeterpunt:  Eigenaar:  Aanpak  Wie/wat hierbij nodig:  Resultaat: FINANCIEEL GEZOND: Cliëntbezetting ureninzet verzuim/afwezigheid budgetbeheer  Verbeterpunt:  Eigenaar:  Aanpak  Wie/wat hierbij nodig:  Resultaat:

22


Download ppt "Regie op Locatie met Lean Kennisbijeenkomst 29 oktober 2013 Jenny Tiemens."

Verwante presentaties


Ads door Google