De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Social Media Zo doen we het op de klim-op. Onze ambitie De klim-op is zich ervan bewust dat sociale media een onlosmakelijk onderdeel zijn van de huidige.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Social Media Zo doen we het op de klim-op. Onze ambitie De klim-op is zich ervan bewust dat sociale media een onlosmakelijk onderdeel zijn van de huidige."— Transcript van de presentatie:

1 Social Media Zo doen we het op de klim-op

2 Onze ambitie De klim-op is zich ervan bewust dat sociale media een onlosmakelijk onderdeel zijn van de huidige samenleving en de leefomgeving van haar leerlingen, hun ouders en andere belanghebbenden zoals o.a. omwonenden en de gemeente. De klim-op ziet het als haar verantwoordelijkheid om kinderen te leren de voordelen van sociale media te benutten alsmede de nadelen bespreekbaar te maken. Bovendien zien wij de kansen die sociale media bieden om onze school te profileren in haar markt en om de communicatie met belanghebbenden toegankelijker en interactiever te maken. De klim-op biedt haar leerkrachten voldoende mogelijkheid (tijd, budget) om kennis van sociale media en de manier waarop deze ingezet kan worden in de leerontwikkeling, op peil te houden.

3 Onze doelen 1 We willen onze leerlingen en ouders betrekken bij de school, ook buiten de schoolmuren. 2 Wij willen onze ouders op de hoogte houden van de bijzondere dingen die iedere week op onze school plaatsvinden 3We willen onze leerlingen kennis laten vergaren via Social Media en ook leren hier verantwoord mee om te gaan. 4We willen de leerkracht/ leerlingcommunicatie zo optimaal mogelijk inrichten, zodat leerlingen altijd en overal een vraag kunnen stellen. 5 We willen dat onze school ook digitaal vertegenwoordigd wordt. 6We willen dat onze leerkrachten op de hoogte blijven van de laatste (digitale) ontwikkelingen 7We willen onze kennis overdragen aan collega’s en tegelijk ook van hen leren.

4 Profilering De klim-op zet berichtgeving op sociale media in met het doel om positieve informatie te verspreiden over de (activiteiten) van schoolnaam of organisatie; De school monitort sociale media actief om de ervaringen van leerlingen en andere belanghebbenden met schoolnaam te vernemen; De klim-op gaat naar aanleiding van deze ervaringen ‘in real life’ in gesprek om, waar mogelijk, de goede punten te versterken en de zwakke te verbeteren. Behalve in geval van onjuistheden wordt op negatieve discussies niet gereageerd via sociale media; De klim-op heeft toestemming van ouders voor het publiceren van foto-, film- en geluidsopnamen van schoolgerelateerde situaties (projectweek, schoolreisje etc.) op sociale media. School is zorgvuldig met het plaatsen van beelden en bij bezwaar zal ongewenst materiaal direct worden verwijderd.

5 Tips voor gebruikers Bedenk dat… Het gebruik van social media ‘real time’ gebeurt. Een druk op de knop en jouw bericht staat direct online. Online informatie misschien wel eeuwig online staat. Het is niet altijd gemakkelijk om informatie naderhand te (laten) verwijderen. Bedenk dus goed hoe je wilt overkomen in tekst, beeld en geluid – en niet alleen voor dat ene moment. Het een ongeschreven regel is om eenmaal geplaatste berichten niet te verwijderen. Met een druk op de knop (real time) worden ook foute berichten online geplaatst. Probeer de eerste te zijn om je eigen fouten te corrigeren, zonder eerdere berichten per definitie te wijzigen of te verwijderen. Vermeld daarbij dat jij degene bent die het bericht wijzigt. Geef bij verwijdering een goede reden. Je ook rekening dient te houden met het wettelijk vastgelegde auteurs-, beeld- en citaatrecht. Het is verboden om zonder toestemming van de maker andermans werk te publiceren.

6 Tips (deel 2) Sociale omgangsvormen online net zo goed gelden als offline. Respecteer degene tot wie je je richt. Laster, beledigingen en obsceniteit zijn niet geoorloofd. De privacy van anderen wordt gerespecteerd. Dit geldt voor zowel schoolbesturen, directies, onderwijspersoneel als voor leerlingen en hun ouders. Je zoveel mogelijk inhoudelijk dient te reageren op stukken van anderen. Alleen je mening geven, zonder onderbouwing daarvan, vervuilt de discussie en zegt meer over de schrijver van de reactie dan over het stuk. Onthoud dat dit soort reacties ook in Google naar boven kunnen komen. Social media soms als gevolg hebben dat er een grijs gebied ontstaat tussen privé en werkgerelateerde zaken.

7 Gebruikersregels voor leerkrachten 1. Medewerkers van de klim-op delen kennis en andere waardevolle informatie. 2. Bij onderwijs onderwerpen maken medewerkers duidelijk of zij op persoonlijke titel of namens de school publiceren. 3. Medewerkers van de school publiceren geen vertrouwelijke informatie op social media. 4. Leerkrachten gaan niet in discussie met een leerling of ouder op social media. 5. Schoolbestuurders, schoolleiders en leidinggevenden zijn altijd vertegenwoordiger van de school – ook als zij een privé-mening verkondigen. Bij twijfel niet publiceren. 6. Medewerkers van de school zijn persoonlijk verantwoordelijk voor wat zij publiceren. 7. Medewerkers van de school weten dat publicaties op social media altijd vindbaar zijn. 8. Bij twijfel over een publicatie of over de raakvlakken met de school zoeken medewerkers contact hun leidinggevende.

8 Gebruikersregels voor ouder en leerling 1.Ouders en leerlingen mogen reageren op geplaatste berichten op de schoolpagina’s (Twitter en Facebook). Hierbij houden zij rekening met de omgangsregels en het taalgebruik die we op onze school gebruiken. 2.Met de leerlingen zijn afspraken gemaakt over het gebruik van het schoolaccount op Twitter. 3.Ouders en leerlingen mogen ook vragen stellen via Social Media. Dit zijn nooit privacygevoelige en/of inhoudelijke vragen. 4.De administrator houdt zich het recht voor om reacties te verwijderen, als er twijfel is over de geschiktheid van de inhoud.

9 Hoe en wat per medium Met Facebook willen we de doelen1,2 en 5 uitwerken: Met Twitter werken we aan de doel 3,4 en 5 Met Linked-In komen de doelen 5,6 en 7 aan bod. Met het eerste medium bereiken we vooral de ouders. Zij zien direct op hun telefoon wat er speelt en ze reageren hier op naar elkaar. Het is hiermee een extra service en vooral bedoeld om onze school onder de aandacht te houden. Met het tweede medium dienen we de kinderen en ons onderwijsaanbod. Voor de leerlingen is het leuk en actueel. De leerkracht kan de leerlingen motiveren en biedt hiermee allerlei informatie die dicht bij de leerlingen ligt. Met het derde medium richten we ons op de leerkrachten. We maken ze mediawijzer en deskundiger op het gebied van ICT. Tevens profileren we ons als school hiermee.

10 Facebook Adres: https://www.facebook.com/pages/Basisschool-de-klim-op- Haaren/515428055157471 https://www.facebook.com/pages/Basisschool-de-klim-op- Haaren/515428055157471 Rol: Wij gebruiken Facebook als een kijkje in de keuken. Ouders en belangstellenden kunnen de kleine, alledaagse gebeurtenissen bekijken die dagelijks in onze school plaatsvinden. Tevens worden speciale momenten er kort uit gelicht. Het is niet de intentie om de website hiermee te vervangen. De homepage, de groepspagina’s en de fotoalbums vullen onze Facebookpagina verder aan en zijn voor iedereen toegankelijk. Tevens vindt men hier de achtergrondinformatie. Beheerder: Nils van Lierop, Marleen Huisman en Myriam van Strijp Contact: De gebruikersrechten zijn voor alledrie gelijk. Beheerders hoeven geen overleg te plegen voor plaatsing, maar dienen zich wel aan de gestelde regels te houden.

11 Twitter Adres: https://twitter.com/deklimopgroep7https://twitter.com/deklimopgroep7 Rol: Twitter zetten wij in als pilot in groep 7. Dit account geeft leerlingen en ouders informatie en kennis op maat. De pagina wordt ingezet voor lesdoeleinden, maar ook een stukje communicatie naar ouders. Deze communicatie blijft redelijk eenzijdig, aangezien de interactie vooral persoonlijk plaatsvindt en via de Wiki. Beheerder: Nils van Lierop Contact: Alle leerlingen en de meester hebben een account. Zij rerageren altijd uit eigen naam. Ouders reageren niet of uit naam van hun kind.

12 LinkedIn Adres: www.linkedin.com: Nils van Lierop en Marleen Huismanwww.linkedin.com Rol: Op LinkedIn is de school vertegenwoordigd door de administrators. Andere leerkrachten wordt gestimuleerd hier ook deel aan te nemen. In naam van school kunnen vragen worden gesteld of informatie worden opgezocht. Beheerder: De personen die een account hebben zelf.


Download ppt "Social Media Zo doen we het op de klim-op. Onze ambitie De klim-op is zich ervan bewust dat sociale media een onlosmakelijk onderdeel zijn van de huidige."

Verwante presentaties


Ads door Google