De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PPO Delflanden IB netwerk “Groepsgericht denken”.

Verwante presentaties


Presentatie over: "PPO Delflanden IB netwerk “Groepsgericht denken”."— Transcript van de presentatie:

1 PPO Delflanden IB netwerk “Groepsgericht denken”

2 Doelen bijeenkomst Inzicht in wat we verstaan onder groepsgericht denken Kennismaken met werkvormen die lkr aanzetten tot analyse en reflectie Praktijkgerichte vraagstukken mbt groepsgericht denken beetpakken mbv intervisie

3 Positief roddelen

4 Groepsgericht denken Probeer zo min mogelijk over individuele lln te praten, maar over onderwijs Hoe geven we goed onderwijs aan deze groep?

5 Groepsgericht denken Wat staat centraal? De groep We willen dat lln leren Vragen van Dufour: 1.Wat willen we dat lln leren? 2.Hoe weten we of ze leren? 3.Wat doen we als ze niet of sneller leren? 4.Wat is ons gezamenlijke antwoord daarop?

6 Weet wat je meet Methodegebonden toetsLVS-toets Beheersingstoets: beheerst het kind de aangeboden leerstof? Vaardigheidstoets: op welk niveau ligt de rekenvaardigheid van het kind (in vergelijking met anderen)? Afzonderlijke toetsen Gekoppelde toetsen Beslaat de aangeboden leerstof Reikt verder dan de aangeboden leerstof Korte periode (3-5 weken) Lange periode (6 maanden) Meerdere meetmomenten per jaar Twee meetmomenten per jaar

7 Analyse van toetsresultaten Welke kinderen zijn voldoende vooruit gegaan  Wat is voldoende? Waar baseer je dat oordeel op? Welke leerstof wordt door de kinderen wel/niet beheerst? Zie je het beeld terug in de klas? Welke leerlingfactoren verklaren de groei? Welke onderwijsfactoren verklaren de groei?  Welke onderwijsfactoren zouden een rol kunnen spelen?

8 Aan de slag…… Bekijk voor een vakgebied van je huidige groep het groepsoverzicht afnamemoment uit het LOVS Kernpunt van ons denken is vaardigheidsgroei –Welke leerlingen vallen je op? –Om welke leerlingen maak je je zorgen? –Bij welke leerlingen zie je een risico? –Welke leerlingen laat je met een gerust hart ‘los’? –Bij welke leerlingen moet je ‘vooral doorgaan’? –Hoe ziet het ‘plaatje’ van de groep eruit?

9 Nog wat concreter… 1.Vul de eerste blz. van het schema 2.Gebruik het leerrendementsoverzicht om te bepalen in welke mate een ll gegroeid is

10 Hulp of instructie? Hulp = verder helpen Instructie = aanleren nieuwe vaardigheid / gericht op behalen lesdoel Veel lkr zien hulp ook als een vorm van instructie, hoe is dat bij jou op school?

11 Werken op 3 niveaus Obv: Cito? Methode? Onderwijsbehoeften?

12 The Whale https://www.youtube.com/watch?v=BUYhBaNB0MU

13 Werkvormen die lkr aanzetten tot reflectie 1.Analyseren van gegevens: –leerrendementsoverzicht –schema evalueren Cito 2.Reflectieve vragen stellen 3.Doelen stellen 4.Evalueren

14 Reflectieve vragen stellen Kan het ook anders? Kun je nog iets bedenken? Als je een les aan het geven bent en je merkt dat lln het niet begrijpen, welke handelingsopties heb je dan? Welke is het meest effectief? Wanneer je een les gaat geven op 3 niveaus, aan welke voorwaarden heb je dan voldaan om dit te kunnen realiseren?

15 Voorbeeld: Ezra  Welk doel zou jij voor Ezra stellen?

16 Doelen stellen 92 +5 = doelstelling 97 Ambitieuzer: 100

17 Werken met lesdoelen De kinderen breiden hun woordenschat uit. Het accent ligt op werkwoorden in combinatie met een voorzetsel (Schatkist) Lezen met intonatie (directe rede en gedachten) (Estafette groep 5) Kinderen kunnen bij gegeven lengtes uitrekenen hoeveel dat in een tekening met gegeven schaal zou zijn ( Pluspunt groep 7) De leerlingen leren de vormen van scheidbaar samengestelde woorden herkennen (Taal in beeld groep 7)

18 Lesdoel Focus ligt op leren: –Laat leerlingen het onderwijs niet ondergaan –Steek in op het mede-eigenaarschap bij de leerlingen; geef ze een motief om te leren –Neem de leerlingen mee in de doelen die je met ze wilt bereiken en in de leerlijn –Operationaliseer doelen in vaardigheden: wat moet je kennen en kunnen? En wat weet je straks?

19 Aan de slag….. Maak groepjes van 2 à 3 leerkrachten, kies met elkaar een vakgebied en een leerjaar, pak de handleiding en de Citotoets en probeer de weg te vinden in het doelendoolhof in relatie tot een les Breng kort verslag uit aan elkaar

20 Aan de slag Pak de les terug waarvoor je net het doel had geformuleerd Werk met elkaar de opbouw van de les verder uit –Focus op het doel –Wat hebben jouw leerlingen nodig? –Houd de leerlingen actief en betrokken –Wat wil je aan het einde van de les horen/zien/ weten? –Presenteer kort naar elkaar

21 Evalueren Wat heb je gedaan m.b.t.: Uiten van hoge verwachtingen Afstemmen leertijd Afstemmen leerstijl Afstemmen instructie (verbaal, visueel, materieel, etc.) Afstemmen leerstof, taken en activiteiten Afstemmen leeromgeving Afstemmen doelen (  )

22 Intervisie Incidentmethode 1.Nvt 2.Inbrengen probleem/vraag 3.Vragenronde 4.Analyse en inzichten vanuit de deelnemers 5.Adviesronde vanuit de deelnemers en reactie inbrenger 6.Evaluatie


Download ppt "PPO Delflanden IB netwerk “Groepsgericht denken”."

Verwante presentaties


Ads door Google