De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HR Advies & Interim Werving & Selectie Assessment Rick Brugts, directeur & managing consultant.

Verwante presentaties


Presentatie over: "HR Advies & Interim Werving & Selectie Assessment Rick Brugts, directeur & managing consultant."— Transcript van de presentatie:

1 HR Advies & Interim Werving & Selectie Assessment Rick Brugts, directeur & managing consultant

2 Wat is de uitdaging voor jullie team? –Wat zijn belemmerende factoren? –Wat zijn stimulerende factoren? Het nieuwe werken

3

4

5 Het oude werken

6 Het Nieuwe Werken is een andere manier van werken en samenwerken, ondersteund door de laatste technologie. In het Nieuwe Werken gaan mensen en organisaties flexibeler om met arbeidstijd en werkomgeving. Hierdoor voelen mensen zich prettiger. En wordt de organisatie productiever. Het nieuwe werken

7 Het Nieuwe Werken is alleen voor de generatie Y (Generatie Einstein). Het nieuwe werken

8 Het Nieuwe Werken kan alleen succesvol toegepast worden in kantoorfuncties. Het nieuwe werken

9 Op een effectieve wijze omgaan met (maat- schappelijke) ontwikkelingen, om de resultaten te verbeteren. Door fundamenteel andere kijk op werken en inzet van mensen binnen organisaties. Rekening houdend met de Soul & Primair Proces Vanuit ICT, Finance, Facilitair én HRM! Het nieuwe werken

10 Omgeving FacilitairICT HRM Soul primair proces Invoeringsmodel Resultaten Financiën

11 1.Krapper wordende arbeidsmarkt 2.Vergrijzing en ontgroening 3.Feminisering 4.Verstopping 5.Verkleuring 6.Vergroening 7.Verzelfstandiging 8.Zingeving 9.Globalisering 10.Digitalisering en informatisering 11.Bestuurlijke vernieuwing Maatschappelijke ontwikkelingen

12

13

14 Output sturing. Input is absoluut onbelangrijk. Traditionele hiërarchische sturing verdwijnt. Mensgerichte sturing op basis van: –Gelijkwaardigheid –Vrijheid – Vertrouwen Wat is het?

15 Vrijheid Gelijkwaardigheid vertrouwen WerknemerWerkgever OUTPUT

16 Sturing door Facilitair en ICT. HR en Financiën volgend. Overall uitgangspunten, bijvoorbeeld vrijheid, gelijkwaardigheid, vertrouwen niet geformuleerd of worden niet gepraktiseerd. Deelaanpak, onduidelijke of ontbrekende visie Niet vanuit omgevingseisen. Geen rekening gehouden met Soul en Primair proces organisatie. De praktijk

17 Omgeving FacilitairICT HRM Soul primair proces Het nieuwe werken Resultaten Financiën

18 Incongruentie Het nieuwe werken

19 Incongruentie kan leiden tot bijvoorbeeld: Medewerkers blijven ‘oud gedrag’ vertonen. Conflicterende regels en procedures. Spanning tussen nieuwe werkers en oude werkers. Spanning tussen lijn en medewerkers. Spanning tussen lijn en ondersteuning Teleurstelling nieuwe medewerkers. Toename beheersing management. Het nieuwe werken

20 I’m not a resource I’m a human being Nieuw HRM

21 (Nieuwe) rol HRM is bewaken en bevorderen congruentie Nieuw HRM

22 Het oude werkenHet nieuwe werken Arbeidsvoorziening: Selectie door de werkgever van de beste werknemer Printmedia als dominant medium voor werving nieuwe medewerkers Selectie door de werknemer van de beste werkgever Sociale (internet) platformen als dominante wervingskanalen Arbeidsverhoudingen: Leiderschap op basis van gezag Sturing op basis van aanwezigheid Beoordelen en afrekenen Formele medezeggenschap door WOR Leiderschap op basis van vertrouwen en het creëren van een win win verhouding Sturing op basis van resultaten Continue feedbackloops tussen medewerker en manager Zeggenschap op individueel niveau Arbeidsorganisatie: Functiebeschrijvingen met taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden Verticaal organiseren Beperkte eigen inbreng medewerker Focus op taakuitvoering Resultaatafspraken Horizontaal organiseren Ruimte voor innovatie / slimme ideeën vanaf de werkvloer Focus op verbeteren Arbeidsvoorwaarden: Vast omlijnende arbeidstijden Vast omlijnde arbeidsvoorwaarden Strikte scheiding werk – privé Arbeidstijden die balans zoeken tussen productiviteit en behoefte werknemer Flexibele arbeidsvoorwaarden à la carte Faciliteiten die werk – privé in één laat smelten Arbeidsomstandigheden: Focus op de fysieke gezondheid en veiligheid van de werknemer Ouderenbeleid Scheiding werkomgeving en privéomgeving Focus op vitaliteit en zingeving van de werknemer Levensfasen bewuste aanpak Samensmelting werkomgeving en privéomgeving

23 Wat is de uitdaging voor jullie team? –Wat zijn belemmerende factoren? –Wat zijn stimulerende factoren? Het nieuwe werken

24 De Projectgroep

25 Telewerken; waarom aan begonnen? Projectgroep

26 Wat zijn de resultaten tot nu toe? Zijn de doelen bereikt? Projectgroep

27 Wat heeft dit gekost? Projectgroep

28 Omgeving FacilitairICT HRM Soul primair proces Projectgroep Resultaten Financiën

29 Wat betekenen de antwoorden op voorgaande in zijn algemeenheid? Wat betekent dit voor ICT, Facilitair, Financien en HRM? Projectgroep

30 Acties? Projectgroep

31


Download ppt "HR Advies & Interim Werving & Selectie Assessment Rick Brugts, directeur & managing consultant."

Verwante presentaties


Ads door Google