De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vertrekpunt Behandelaars houden niet van ROM –Raar Therapie dient doel; –ROM meet of je op goede weg bent –Niet raar Te veel nadruk op benchmark –Geld.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vertrekpunt Behandelaars houden niet van ROM –Raar Therapie dient doel; –ROM meet of je op goede weg bent –Niet raar Te veel nadruk op benchmark –Geld."— Transcript van de presentatie:

1

2 Vertrekpunt Behandelaars houden niet van ROM –Raar Therapie dient doel; –ROM meet of je op goede weg bent –Niet raar Te veel nadruk op benchmark –Geld en beleid ipv behandelinhoud Hoe kan ROM toch behandelinhoud dienen?

3 Take home message Men wil met ROM teveel tegelijk –Met teveel nadruk op benchmark Toch is ROM nog niet verloren voor behandelinhoud –Aanvullende meetinstrumenten –Meer meetmomenten –Andere prioriteiten voor inzet ROM

4 Algemeen (1) Een patiënt heeft probleem Zoekt hulp bij verminderen/oplossen Formuleer probleem + behandeldoel Afhankelijk van zorgsoort –Kwaliteit van leven –Klachtreductie –Ontlasting van de omgeving

5 Algemeen (2) Behandeling is doelgericht Weg daar naartoe moet bewaakt –Met ROM –In combinatie met overleg met patiënt ROM onderdeel communicatie over doelgerichtheid Wie kan daar tegen zijn? Hoe moeilijk is dat?

6 Zijstapje naar benchmark Heel ander doel –Verantwoording en rekenschap Dominante eisen –Geaccepteerd generiek instrument Behandelaar wil (ook) specifiek instrument –Meten op vastgelegde momenten (DBC) Behandelaar wil meten op logisch moment Je kunt er niet omheen –Dat kost je geld Je moet er wel mee dealen

7 Dealen met de benchmark Pootjes omhoog –We doen het omdat het moet –Met zo min mogelijk last Administratieve uitbesteding, los van behandeling Making the most out of it –Incorporeer de ROM verplichtingen binnen je gewone behandelbeleid –En trek je van de benchmark niet al te veel aan

8 ROM voor benchmark en ROM voor behandeling Beide hechten belang aan meten –Aan vergelijkbare domeinen –Op geregelde tijdstippen Beide gericht op resultaat Beide willen vergelijken –Behandeling: patiënt met zichzelf en geaggregeerd afdelingen met zichzelf –Benchmark: onvergelijkbare (?) patiëntgroepen

9 Hoe ROM benchmark en behandeling te integreren Kies kort benchmark instrument –PsyQ: Korte Klachten Lijst (KKL) Bovendien KWAL, KLANT en Kosten (4K’s) Doe ander relevant instrument erbij Meet vaker dan rondom DBC –PsyQ: Iedere drie maanden automatisch Altijd binnen de SBG ‘parapluutjes’ Met mogelijkheid van extra metingen handmatig

10 Voor- en nadelen Voordelen –KKL invullen duurt 3 minuten –Andere 3 K’s eveneens –Ruimte voor toevoegen extra lijsten naar keuze Extra klinisch relevante informatie Nadelen –Eigenlijk niet zoveel –Al blijf je binnen verplichte ROM-sjabloon

11 Aan de slag, maar eerst (weer) een zijstap ROMmen staat niet op zichzelf Weerspiegelt behandelvisie Die visie is (in behandelpsychiatrie) –Therapie is voor emotionele stoornissen –Die moeten verminderen/verdwijnen –Dat is doorgaans primaire doelstelling –Doelgerichtheid daarop kenmerk therapie –ROM ten dienste van doelgerichtheid

12 Echt aan de slag Bepaal in het begin doelen Therapie gaat over behalen doelen –Behandeling stopt Als doelen zijn gehaald Als blijkt dat doelen niet worden behaald Afstand tot doelen wordt geregeld gemeten –Aanpassen behandelplan indien nodig ROM en consequenties behandelplan worden teruggekoppeld

13 Gevolgen doelgerichtheid Klachten en doelstellingen centraal ‘Bijkomende problemen’ slechts –Indien relevant lopende behandeling Hebben ermee te maken Verhinderen adequate uitvoering Nemen patiënt te veel in beslag –Kan leiden tot Nieuwe doelen; nieuw behandelplan Stoppen therapie Onderbreken therapie

14 ROMmen in detail (1) Bij eerste meting –Bespreek scores op alle lijsten Wat betekenen scores (normen) –Herkent patiënt zich in scores Waarin wel en waarin niet Waarin zit verschil –Welke vragen roepen scores op Nieuwe informatie Ernstiger/minder ernstig dan bij intake Consequenties voor behandelplan

15 ROMmen in detail (2) Bij vervolgmetingen –Bespreek scores tov 1 ste en laatste score Hoe groot/klein is vooruitgang –Herkent patiënt zich in scoreverloop Waarin wel en waarin niet Waarin zit verschil –Welke vragen roept scoreverloop op Consequenties voor behandelplan –Doorgaan »Hoe lang nog; Waar moeten we dan staan –Aanpassen –Stoppen vanwege succes –Stoppen vanwege onhaalbaarheid

16 FAQ 1 ROM kost toch tijd? –Klopt. Diagnostiek en bespreken huiswerk ook –Sterker: therapie kost tijd –ROM is onderdeel behandeling, niet extra Hoe win je wel tijd –Geen koffie en thee aanbieden –Niet te veel uitweiden over Hoe het zo is gekomen Dat het best moeilijk is Wat het leven nog meer te bieden heeft

17 FAQ 2 ROM lijsten zeggen niets over mijn patiënt? –Raar: generiek meet lijdensdruk Heb je een patiënt die niet lijdt –Raar: je meet toch ook specifiek Heb je patiënt zonder specifieke klachten –Raar: je meet toch ook levenskwaliteit Heb je patiënt met goede levenskwaliteit ROM is communicatiemiddel over problematiek en doelen –Als die er niet zijn: geen reden therapie

18 FAQ 3 ROM is toch alleen voor verzekering? –Nee: ROM is er ook voor verzekering –(Deze) ROM geeft primair zinvolle klinische informatie Zonder financieel noodzakelijke SBG informatie tekort te doen

19 FAQ 4 Wat als patiënt denkt (of ikzelf) intuïtief wel te weten hoe het gaat –Leg het verschil uit tussen intuïtie en weten Bij hoeveel willekeurige mensen is kans dat er 2 op zelfde dag jarig zijn > dan niemand op zelfde dag jarig? Als je om evenaar gespannen touw 1 meter verlengt en je tilt het op, kan er dan een slak onderdoor?

20 Conclusies Voordeel benchmark ROM –Iedereen gaat meten Nadeel benchmark ROM –Meten wordt extra klus –Gebruik in behandeling niet gestimuleerd Zinvol ROMmen kan ondanks benchmark ROM –Kies kort benchmark instrument –Vul aan met gepaste instrumenten –Meet minimaal iedere 3 maanden


Download ppt "Vertrekpunt Behandelaars houden niet van ROM –Raar Therapie dient doel; –ROM meet of je op goede weg bent –Niet raar Te veel nadruk op benchmark –Geld."

Verwante presentaties


Ads door Google