De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opleidingssessie 4 Growing Together De relatie tussen mentor en mentee.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opleidingssessie 4 Growing Together De relatie tussen mentor en mentee."— Transcript van de presentatie:

1 Opleidingssessie 4 Growing Together De relatie tussen mentor en mentee

2 Programma sessie 4 Stand van zaken begeleidingen (supervisie) De relatie tussen mentor en mentee –‘Kennis en zichtbaar gedrag zijn slechts het topje van de ijsberg’ –‘Weerstand in de begeleiding, hoe ermee omgaan?’

3 1. Supervisieronde

4 Wat heb je al bereikt met je mentee? Welk concreet doel heb je al geprobeerd te bereiken maar is tot nu toe nog niet gelukt? Hoe komt dit? jezelf mentee situatie

5 2. De relatie tussen mentor en mentee Waarom wordt een doel niet bereikt? 2 mogelijke verklaringen : ‘Kennis en zichtbaar gedrag zijn slechts het topje van de ijsberg’ ‘Weerstand in de begeleiding, hoe ermee omgaan?’

6 Het topje van de ijsberg

7 Zelfbeeld Opvattingen over jezelf, worden bijvoorbeeld geuit in uitdrukkingen als: ‘Dat lukt mij toch niet’

8 Normen en waarden Voorbeeld: “Ik vraag een ander niet graag om hulp” Mogelijk achterliggende norm: “Je mag niemand lastig vallen”

9 Eigenschappen / overtuigingen Voorbeeld: introvert vs extravert, sociaal vs egocentrisch,…

10 Motieven De basisdrijfveer waarom iemand iets wil doen. Denk bijvoorbeeld aan de reden waarom je mentor bent in dit traject.

11 Waardenhiërarchie

12 Uitdaging : Expert, complexe problemen, competitie Invloed : Persoonlijke controle over mensen, bronnen en situaties Ondernemerschap : Eigen koers, nieuwe oplossingen, eigenaar zijn, welvaart Autonomie : Vrijheid, onafhankelijkheid en zelf richting bepalen Balans : Innerlijke harmonie, werk/privé, schoonheid Toewijding : Dienstverlening, idealisme, steun van/aan anderen, rechtvaardigheid Zekerheid : Veiligheid, voorspelbaarheid, regels, duidelijke verwachtingen Inhoud : Technisch inhoudelijk iets bereikt hebben, status Waardenhiërarchie

13 Wat zijn de waarden van je mentee? Wat is het zelfbeeld van je mentee? Wat zijn de eigenschappen en motieven?

14 Weerstand Welke weerstand zien we hier? Welke weerstand zie je bij je mentee?

15 Weerstand Weerstand heeft te maken met een tegenbeweging die ingaat tegen verandering / actie. Het is geen kwaadwillig niet willen maar eerder een niet kunnen. Je kan het zien als een uiting van één van de basisemoties van de mens (angst, boosheid, verdriet) of een combinatie ervan. Iemand die weerstand biedt, is echter al aan het veranderen. Hij of zij komt in beweging, het is dus het begin van de verandering (helemaal anders dan ondergaan of onverschilligheid)

16 Weerstand De weerstand kan de weg zijn waarlangs verandering en vernieuwing kan komen. Men moet proberen de behoudsreflex om te zetten naar een actieve meewerkende beweging.

17 Vormen van weerstand Angst voor –Falen –Verlies –Uitsluiting –Verwarring –Beweging –Conflicten Boosheid om –Miskenning Verdriet om –Beperking Behoefte aan –Succes, goed functioneren –Behoud van iets waardevols –Relaties, erbij horen –Zekerheid, beheersing –Stabiliteit, rust –Harmonie Behoefte aan –Erkenning Behoefte aan –Zelfsturing, vrijheid

18 Hoe omgaan met weerstand?

19 1. Basisattitude De houding van de neutrale getuige: neem een onpartijdige postie in. Je accepteert de andere zonder een waardeoordeel te vellen. = Je creëert een veilige omgeving, je stelt een afstand in tussen jezelf en de mentee.

20 2. Weerstand analyseren in drie stappen 1.Herkennen van weerstand Tracht te zien wat er bij de mentee gebeurt (welk gedrag, uitspraken) en koppel dit terug in feedback. Benoem het weerstandsgedrag en uitspraken waarop jij je baseert, maar beoordeel ze niet!

21 2.Erkennen van de weerstand Accepteer de weerstand zonder er een waardeoordeel over te geven. Geef aandacht aan de mentee, vat samen wat de mentee zegt. Gebruik geen tegenargumenten. Durf je te verplaatsen in de positie van de mentee. 3.Verkennen van weerstand Vraag door op basis van open vragen, baseer je daarvoor op grondschema van weerstand (basisemoties en onderliggende behoeften).

22 Van weerstand naar behoefte Na de verkenning buig je de weerstand om naar een behoefte. Wat is er nodig om de weerstand weg te werken? In hoeverre kan jij als mentor de mentee hierin bijstaan? Is het nodig om bepaalde doelen / verwachtingen die vooraf werden bepaald (themagerichte ontmoeting 1) bij te schaven?

23 Opdrachten themagerichte ontmoetingen Opdracht 5: herneem de oefening over de waardenhiërarchie met de mentee. Opdracht 6: ga na welke weerstand aan de basis ligt van het nog niet kunnen bereiken van een doelstelling.

24 Vragen of opmerkingen?


Download ppt "Opleidingssessie 4 Growing Together De relatie tussen mentor en mentee."

Verwante presentaties


Ads door Google