De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In de verte zie ik een slimme en gezonde stad… 2 september 2015 | Leendert van Bree.

Verwante presentaties


Presentatie over: "In de verte zie ik een slimme en gezonde stad… 2 september 2015 | Leendert van Bree."— Transcript van de presentatie:

1 In de verte zie ik een slimme en gezonde stad… 2 september 2015 | Leendert van Bree

2 De toekomst lijkt vooral aan de stad Zéker als motor voor een duurzame economie Maar óók voor een innovatie- en investeringsopgave Om duurzame waarden toe te voegen op het gebied van gezondheid, leefbaarheid, sociaal kapitaal en zorg 2 september 2015 | Leendert van Bree 2

3 Wat zijn dan duurzame waarden voor een gezonde (en slimme) stad van de toekomst? Twee perspectieven! 2 september 2015 | Leendert van Bree 3

4 I. Weinig schade door de omgeving Bescherming van gezondheid Milieuhygiëne, strenge sanering, voldoen aan milieunormen Is een succesverhaal, maar hier en daar nog knelpunten Eventueel verder verfijnen, vanwege effecten ónder de normen en het verder willen terugdringen van blootstelling WHO richtlijnen als uitgangspunt? Kansen voor meekoppelen met duurzame verstedelijking mobiliteit en transport, energie en leefstijl, recreatie, consumeren en gedrag, gezonde stedelijke ontwerpen) en economische vitaliteit en ecologische houdbaarheid 4 2 september 2015 | Leendert van Bree

5 II. De omgeving als medicijn Verbetering van gezondheid, leefbaarheid en sociaal kapitaal 1.Bewegen 2.Mentale aandoeningen 3.Vereenzaming en (sociale) inclusiviteit 4.Vergrijzing 5.Sociaaleconomische gezondheidsverschillen 6.Zelfredzaamheid, zelfzorg en adaptief vermogen 7.Leefbaarheid, welzijn en kwaliteit van leven 8.Leefstijl-innovaties Technische en ruimtelijke stedelijke inrichting kan hierbij voorwaardenscheppend zijn! 5 2 september 2015 | Leendert van Bree

6 6

7 Typologie Platform Gezond Ontwerp 2 september 2015 | Leendert van Bree 7 http://www.platformgezondontwerp.nl Typologie volgens KC HUL - gezond - sociaal - zorgzaam - welvarend http://www.kchul.nl

8 Opgaven voor de gezonde stad 1.Gezondheids- en welzijnsagenda (met koppeling aan groei en innovatie). 2.Gezond, leefbaar en aantrekkelijk | Infrastructuur, openbare ruimte, voorzieningen, cultuur, identiteit en woon-, werk- en vestigingsklimaat. 3.Gebiedsontwikkeling nieuwe stijl, RO en uitnodigingsplanologie | Moderne waardenperspectieven, financieringsmodellen en investeringsagenda’s. 4.Zorgzaam, participatie en redzaam | Passende zorginfrastructuur (ziekenhuis, zorglijn) | mantelzorg | sociaal netwerk/participatie | innovatie in woon-zorg arrangementen | (huis)technologie en bereikbare (e-)zorg | vraagsturing en maatwerk. 5.Slimme en gezonde verstedelijking als positieve factor bij (regionale) economische ontwikkeling. 6.(Sociale) Transitie naar ‘Omgevingsbeleid NEXT’ 8 2 september 2015 | Leendert van Bree

9 Opgaven voor de gezonde stad 1.Gezondheids- en welzijnsagenda (met koppeling aan groei en innovatie). 2.Gezond, leefbaar en aantrekkelijk | Infrastructuur, openbare ruimte, voorzieningen, cultuur, identiteit en woon-, werk- en vestigingsklimaat. 3.Gebiedsontwikkeling nieuwe stijl, RO en uitnodigingsplanologie | Moderne waardenperspectieven, financieringsmodellen en investeringsagenda’s. 4.Zorgzaam, participatie en redzaam | Passende zorginfrastructuur (ziekenhuis, zorglijn) | mantelzorg | sociaal netwerk/participatie | innovatie in woon-zorg arrangementen | (huis)technologie en bereikbare (e-)zorg | vraagsturing en maatwerk. 5.Slimme en gezonde verstedelijking als positieve factor bij (regionale) economische ontwikkeling. 6.(Sociale) Transitie naar ‘Omgevingsbeleid NEXT’ 9 2 september 2015 | Leendert van Bree

10 Naar concrete projecten…  Kennisinbreng bij (gedeelde) visies, ambities, planvorming, projecten en investeringsagenda’s,  Opzetten, doorrekenen en uitvoeren van projecten op het gebied van: –‘vergroenen’ van transport en energie (stimuleren van schoon transport in steden, zoals via een ‘green deal’ zero-emissie stadsdistributie; stimuleren van slimme fiets- en laadinfrastructuur en van schoon vervoer, –(auto)mobiliteitsshift en bevorderen van actieve mobiliteit, –(her)ontwerpen en -ontwikkelen van gezonde stedelijke gebieden (bebouwing, infra, openbare ruimte, voorzieningen), –vergroten en behouden van een aantrekkelijke, groene, schone, stille en leefbare woon-, werk- en verblijfsomgeving, en –innovaties in de hiermee verbonden economische sectoren, mobiliteits- en transportsystemen en e-technologie, waardenperspectieven en financieringsmechanismen, en bevordering van gezond gedrag en gezond consumeren. 2 september 2015 | Leendert van Bree 10

11 Kennis voor ‘Triomf van de stad’  Gaat dat in alle regio’s, steden en wijken even goed werken?  Welke ruimtelijke gevolgen hebben deze ontwikkelingen?  Draagt ‘t bij aan economische vitaliteit en ecologische houdbaarheid?  PBL - strategisch Meerjarenprogramma – ‘Toekomst van de Stad’  Universiteit Utrecht – onderzoek- en onderwijsprogramma ‘Urban Futures - Transitions Towards Economic and Social Sustainability for Cities’ –Evolutionary Economic Urban Development –Healthy Urban Living –Smart Urban Governance –Transnational Mobilities and Sustainable Futures –Urban Inequalities –Valorisatie via ESD 2 –Contract met Ministerie IenM –http://www.uu.nl/en/research/sustainabilityhttp://www.uu.nl/en/research/sustainability 11 2 september 2015 | Leendert van Bree

12 Agenda Stad  Is óók samenwerken aan een Slimme en Gezonde Stad Gezonde, sociale, zorgende en welvarende stad  Steden en stedelijke regio’s Versterken van groei, innovatie én leefbaarheid Verbeteren van vestigingsklimaat en concurrentiepositie Gezondheid, leefbaarheid en zorg zijn hierop van substantiële invloed Zorg is bovendien een steeds belangrijkere economische sector  Ontwikkelen van visie, uitvoeringsagenda en bestuurlijke innovatie 12 2 september 2015 | Leendert van Bree

13 Naast een ‘Green deal’ nu ook een ‘Health deal’! Gezondheid, leefbaarheid en welzijn méér verankerd in omgevingsbeleid. Innovaties vanuit een co-creatieve samenleving. Koppeling aan ‘Smart cities’, ’Greening transport’ en ’Circular economy’, ‘Urban Agenda’, Agenda Stad, Slimme en Gezonde Stad, Duurzamer MIRT, NWO SURF programma, Gebiedsontwikkeling nieuwe stijl, Uitnodigingsplanologie, Waardenperspectieven en financieringsmodellen, Omgevingsvisies, etc. Gedragen kennisagenda en uitvoeringsprogramma. 13 2 september 2015 | Leendert van Bree

14 Áls we dit willen, draait alles om ons ‘gedrag’… 14 2 september 2015 | Leendert van Bree

15 In de verte zie ik een slimme en gezonde stad… ‘Smart cities need smart people’ 2 september 2015 | Leendert van Bree


Download ppt "In de verte zie ik een slimme en gezonde stad… 2 september 2015 | Leendert van Bree."

Verwante presentaties


Ads door Google