De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Omgevingsonderwijs DUURZAME ONTWIKKELING ENBI-OMGE1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Omgevingsonderwijs DUURZAME ONTWIKKELING ENBI-OMGE1."— Transcript van de presentatie:

1 Omgevingsonderwijs DUURZAME ONTWIKKELING ENBI-OMGE1

2 Wat is omgevingsonderwijs? Definities: Bij omgevingsonderwijs staat de eigen omgeving centraal als uitgangspunt en object van studie De eigen leefomgeving is de wereld waarin de leerling dagelijks verkeert voor school of werk, winkelen en recreatie. De leefomgeving drukt een relatie uit met sociale omgeving. Leefomgeving is deel van de samenleving Een leefomgeving is subjectief voor iedereen anders.

3 Inhoud van Omgevingsonderwijs

4 Wat is Duurzame Ontwikkeling? Een van de meest bekende en gebruikte is die van de commissie Brundtland, van de VN, en stamt uit 1992: “Een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie, zonder het vermogen van toekomstige generaties aan te tasten om in de eigen behoeften te voorzien" Duurzaam (in het Engels: sustainable) wil zeggen: op de lange termijn vol te houden. Door evenwichtigheid, in een gesloten kringloop (C2C), tegengaan van uitputting van de aarde, zijn allemaal zaken die samenhangen met duurzaamheid.

5 Cradle to Cradle Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things (2002) is een boek van William McDonough en Michael Braungart, waarin ze een nieuwe visie op duurzaam ontwerpen geven.

6 Regenerate Take Make Take Cradle to Cradle Biologische en technologische cycli

7 Ecological Footprint Is the area of land and water ecosystems required to produce the resources that the population consumes, and to assimilate the wastes that the population produces.. (Rees, 2001).

8 People, Planet, Profit “Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) betekent; ondernemen met aandacht voor de drie p’s, people, planet en profit: –people: mensen binnen en buiten de onderneming; –planet: de gevolgen voor het (leef)milieu; –profit: de voortbrenging en economische effecten van goederen en diensten.

9 Wat gaan we doen? Uitgangspunten: Kiezen van een thema uit de educaties Omgevingsonderwijs als werkvorm Aan de hand van een gekozen thema in de eigen woonomgeving werken aan de drieslag: 1.Van Informatie naar Kennis (Informatieverzameling) 2.Onderzoek naar open vragen: waarheidsvinding en verdieping, eigen inzicht vergroten 3.Bevindingen van 1 en 2 creatief uitwerken in een video De ontwikkelde video is de basis van een individueel ontwikkelt leerlingenproject.

10 Eerste Stap Kiezen van een thema uit: De zes “Mens en Natuur” educaties 1.Natuur en Milieueducatie 2.Wereld Burgerschap 3.Educatie voor Duurzame Ontwikkeling 4.Techniek Educatie 5.Natuurhistorische educatie 6.Gezondheidseducatie Of bekijk aspecten van Duurzame Ontwikkeling “Duurzaam Consumeren” in het opdrachtenboekje

11 Tweede Stap: Invullen van een regionale case: Natuur en Milieu-Educatie Natuurontwikkeling in de regio Boeren en Natuur Bedrijven en Natuur Nieuwe natuur Parken en Stedelijk Groen (bermen) Biobedrijven (Memo-bedrijven) Stedelijk milieu Wereld Burgerschap Globalisering Openbaar vervoer Keuzes kunnen maken in eigen omgeving Biobrandstoffen CO2 compensaties Techniek Educatie Energiesparende techniek: windmolens, zonnepanelen (in de regio) Productie volgens duurzame principes Recycling Bio-brandstoffen Educatie voor Duurzame Ontwikkeling Ecologische voetafdruk De PPP punten van duurzaamheid Duurzaam consumeren Vakantie en duurzaamheid Duurzame ontwikkeling op school Natuurhistorische educatie Geschiedenis van een natuurgebied Landschapontwikkeling Het veranderde landschap Invloed van de verstedelijking Tuinwijken vs betondorpen Gezondheidseducatie Koopgedrag Duurzame productie van voedsel Welzijn en Welvaart Geneesmiddelen Ziekenhuis en duurzame ontwikkeling

12 Derde Stap: Onderzoek Hoe/waar vind ik invullingen van thema’s in de omgeving waar ik woon? Hoe speelt een bepaald thema in mijn regio? Welke invloed heeft dat op de regio? Mensen, natuur bedrijven? Analyse maken van Cradle to Cradle aspecten Verdiepen: Heb ik voldoende informatie over het thema? Hoe kan ik het vorm te geven als omgevingsonderwijs? Welke Educatie-doelen kies je? Hoe kan ik het gebruiken voor het leerlingenproject (opdracht B)

13 Vierde Stap: Uitwerken van een onderwerp Voldoende betrouwbare informatie verzamelen en door eigen beeldvorming / visie: informatie actief omzetten in kennis Een goede probleemstelling maken: waar gaat het over? Wat zijn de stappen van cradle to cradle en waar focus ik op? Wat zijn de PPP aspecten? Vereenvoudigde probleemstelling uitwerken in korte casus De casus uitwerken in een scenario Het scenario uitwerken in een beeldtaal: het draaiboek In draaiboek scènes beschrijven; type film kiezen (denk aan animaties, documentaire, speelfilm. Zie info in Bb) Scènes plannen en locaties zoeken Zelf opnames maken en monteren (kan in mediatheek) Een concreet leerlingen project ontwerpen voor het VO (kant en klaar) op basis van de film/video/clip

14 Vijfde stap: Beoordelingselementen Kleine opdrachten Verantwoording opzet film Kwaliteit film Presentatie film Verwerking film in project omgevingsonderwijs voor leerlingen Lesplan, leerlingen materiaal + handleiding project Een persoonlijke evaluatie


Download ppt "Omgevingsonderwijs DUURZAME ONTWIKKELING ENBI-OMGE1."

Verwante presentaties


Ads door Google