De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ambulancezorg Ridderkerk Context, ontwikkelingen en toelichting prestaties.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ambulancezorg Ridderkerk Context, ontwikkelingen en toelichting prestaties."— Transcript van de presentatie:

1 Ambulancezorg Ridderkerk Context, ontwikkelingen en toelichting prestaties

2 Introductie Ambulancezorg is een schaars product Spreiding en beschikbaarheid bezien vanuit perspectief van de gehele regio Rotterdam-Rijnmond Prestaties Ridderkerk liggen onder het regionale gemiddelde Beïnvloeding prestaties Ridderkerk niet los te zien van het overige deel van de regio (zie vlgd sheet) Voor de hele regio geldt: verminderde prestaties naarmate de afstand tot stedelijk gebied groter wordt (relatie concentratie van zorgcentra)

3 Regio, standplaatsgebieden en posten Haringvlietdam-Noord Dirksland Spijkenisse Brielle Schiedam Barendrecht Capelle ad IJssel Frobenstraat Baan PPS Maasvlakte

4 Context en ontwikkelingen In het jaar 2000 is gestart met de oprichting van een Regionale Ambulancevoorziening (RAV i.o.). In afgelopen decennium veel bereikt, zowel op gebied van efficiency als prestaties: oVan 7 naar 2 ambulancediensten oAangepast spreidingsplan (van 16 naar 9 standplaatsen) oProductdifferentiatie: - rapid responders (motorambulances, monolances) - zorgambulances (planbare, laagcomplexe zorg) oHoogstaande kwaliteit, professionele zorgorganisatie oVerbetering prestaties: van gemiddeld 75% (2004) naar ruim 91% (nu)

5 Context en ontwikkelingen (2) Doelstelling ambulancezorg: uniform kwaliteitsniveau en onderlinge verschillen tussen standplaatsgebieden minimaliseren. Winst geboekt door: - Samenwerking met brandweer en politie (first responder: AED) - Burenhulp vanuit Zuid Holland Zuid

6 Context en ontwikkelingen (3) In december 2008 heeft de Eerste Kamer de Wet Ambulancezorg (WAZ) aangenomen. Coöperatie AZRR opgericht. Gezamenlijk optrekken op het gebied van ambulancezorg. VRR treedt op als penvoerder. Optimaal ingesteld op toekomstige vergunningverlening. Uitblijven implementatie WAZ en invoering nieuwe financieringsstructuur. Verlaging budget met naar verwachting 2 miljoen Euro (ca. 12% van budget) / jaarlijks 4% toename aantal ritten

7 Context en ontwikkelingen (4) Huidige gelden op basis van aantal vastgestelde diensten in het Referentiekader niet 1 op 1 met financiering van evenzoveel reguliere ambulances. Op 4 februari 2011 heeft VWS bericht over de voornemens rond het indienen van een Tijdelijke Wet Ambulancezorg. Het is de bedoeling dat deze wet een looptijd van 5 jaar zal krijgen en dat deze in de plaats komt van de huidige Wet ambulancezorg.

8 Context en ontwikkelingen (5) Streven is: deze nieuwe wet op 1 april 2011 te behandelen in de ministerraad, advies van de Raad van State in te winnen voor 1 juli, de wet vóór het zomerreces aan te bieden aan de Tweede Kamer, de wet te behandelen in Tweede Kamer en Eerste Kamer in het najaar van 2011, zodat de wet per 1 januari 2012 wordt geïmplementeerd.

9 Context en ontwikkelingen (6) Het recht om ambulancezorg te verrichten wordt dus niet langer, zoals opgenomen in de huidige WAZ, voor onbepaalde tijd toegekend. Daarnaast wordt het vergunningensysteem vervangen door een systeem waar de zittende partijen niet langer een vergunning hoeven aan te vragen, maar worden aangewezen.

10 Trends Relatie tussen prestaties A1-vervoer, aantal ritten en stedelijk gebied. In 2010 meer ingezet op spreiding vervoerscapaciteit naar randgebieden van de regio. Door verschuiving van voertuigen naar minder bevolkte gebieden, neemt de prestatie in dichterbevolkte gebieden af (zie vlgd. sheet)

11 Prestaties 2010 t.o.v. 2009 D.m.v. productdifferentiatie en herziening spreidingsplan prestaties optimaliseren!

12 Prestaties Rotterdam-Rijnmond vanaf 2005

13 Prestaties Ridderkerk vanaf 2005

14 Prestaties Ridderkerk in perspectief Aantal A1- ritten Gemiddelde prestatie (% < 15 minuten) 1. Gemeente Ridderkerk1.240 ritten79.0% 2. Post Barendrecht3.731 ritten91,0% 3. Gehele regio Rotterdam- Rijnmond 41.482 ritten91,2%

15 Nadere analyse en nuancering prestaties (1) 15-minuten-norm is een door de branche zelf vastgestelde norm en heeft geen wettelijke basis. Het is daarmee geen individueel recht maar een regionale planningsnorm. Geen inhoudelijke argumentatie voor de 15-minuten-norm. Landelijke denkrichting is een norm waarbij de patiënt binnen 45 minuten in een ziekenhuis moet zijn. ‘Aangrijpingspunt’ om te sturen op prestaties is niet een afzonderlijke gemeente of woonkern, maar een standplaatsgebied.

16 Nadere analyse en nuancering prestaties (2) Prestatie-indicator voor spreiding van standplaatsen is dat 97% van de bevolking binnen 12 minuten effectieve rijtijd aangereden kan worden door een ambulance. In onze regio halen we dat ruimschoots: wij bereiken 99,2% van de bevolking. Prestaties worden minder naarmate de afstand tot het stedelijk gebied groter wordt. Het stedelijk gebied met zijn concentratie aan zorgcentra heeft een aanzuigende werking.

17 Aangrijpingspunten voor verbetering Productdifferentiatie in het spoedvervoer: Rapid Responders (motoren, monolances) inzetten om ‘paraatheid te leveren’ in minder druk bevolkte gebieden. Productdifferentiatie in het besteld vervoer: introductie van zorgambulances (planbare, laagcomplexe zorg) creëert naar verwachting de financiële ruimte om de capaciteit van het spoedvervoer verder te optimaliseren. Evaluatie in 2011 van het huidige spreidingsplan

18 Samenvattend Er is sprake van schaarste aan ambulancecapaciteit en daar bovenop zijn nieuwe, ingrijpende bezuinigingen in aantocht. Prestaties dienen in samenhang tussen de verschillende gebieden in de regio bezien te worden en kunnen niet geïsoleerd per gemeente bekeken worden. Door een aantal maatregelen waaronder de steeds verdergaande productdifferentiatie, evaluatie van het spreidingsplan (heroriëntatie op standplaatsen) wordt nagestreefd om een uniform kwaliteitsniveau voor de regio te bewerkstelligen en de prestaties verder te verbeteren.


Download ppt "Ambulancezorg Ridderkerk Context, ontwikkelingen en toelichting prestaties."

Verwante presentaties


Ads door Google