De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Talentencampus Plaats: fysiek rondom het Stadion Project: netwerk dat verder reikt in Oss Wat: Leer-werkomgeving Wie: Onderwijs; Het Hooghuis, ROC de Leijgraaf.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Talentencampus Plaats: fysiek rondom het Stadion Project: netwerk dat verder reikt in Oss Wat: Leer-werkomgeving Wie: Onderwijs; Het Hooghuis, ROC de Leijgraaf."— Transcript van de presentatie:

1 Talentencampus Plaats: fysiek rondom het Stadion Project: netwerk dat verder reikt in Oss Wat: Leer-werkomgeving Wie: Onderwijs; Het Hooghuis, ROC de Leijgraaf Ondernemers, (sport)organisaties Overheid; Gemeente Oss Ossenaar Doel: verbinding onderwijs-bedrijfsleven=beter oriënteren Een mooie kans voor alle belanghebbenden!

2 Wat zijn onze uitgangspunten Kennis en talentontwikkeling en brede beroepsoriëntatie. Contact leerling-docent is de basis. Onderwijs in balans. Begeleiding vanuit de eigen groep. Goede organisatie. Goede resultaten. Prettige schooltijd.

3 Contact leerling - docent Basis is relatie leerling - docent. Mentor is de spil. - contact leerling en ouders - voor volgen van prestaties - eerste aanspreekpunt - loopbaanoriëntatie (LOB) Klassikale lessen in lokaal en Open Leer Centrum (OLC). Voorbereiden op de huidige en toekomstige maatschappij.

4

5

6 Goed ingerichte Open Leer Centra

7 Wat zijn onze uitgangspunten Kennis en talentontwikkeling en brede beroepsoriëntatie. Contact leerling-docent is de basis. Onderwijs in balans. Begeleiding vanuit de eigen groep. Goede organisatie. Goede resultaten. Prettige schooltijd.

8 Onderwijs in balans Snel veranderende samenleving vraagt andere vaardigheden. Heeft andere eisen. Vraagt ook andere manier van omgaan met kennis. Relatie docent-leerling is leidend. ICT is daarbij ondersteunend, niet leidend.

9 Juiste balans in onderwijstijd Tijd voor ontwikkeling van talent Vraag: Wie ben ik? Vraag: WIE BEN IK? Tijd voor beroepsoriëntatie van talent Vraag: WAT WIL IK (WORDEN)? Tijd voor beroepsoriëntatie van talent Tijd voor kennisondersteuning van talent vraag: WAT KAN IK (WORDEN)? WAT HEB IK DAARVOOR NODIG?

10 Juiste balans in onderwijstijd Tijd voor ontwikkeling van talent Het volgen van een talentklas.talentklas Het verkennen van andere talenten. Tijd voor beroepsoriëntatie van talent Waar past mijn talent bij of wat vind ik leuk. Waar kan ik mijn talent inzetten in de beroepswereld. Tijd voor kennisondersteuning van talent Tijd voor algemene kennis en vaardigheden. Tijd voor de kerndoelen van de basisvorming.

11 Juiste balans in het onderwijs Theorie en praktijk Traditioneel en modern Binnen en buiten school Het begrip 21 e eeuwse vaardigheden?

12

13 Onderzoek onder leerlingen Leerlingen zien de veranderingen, willen alles graag leren, maar in de juiste mix: juiste balans Zij willen theorie, kennisoverdracht van vakdocent met computer, ondersteund door docent praktijk in vaklokaal en echt bedrijf. Dus kennis, talententijd en een beroepsgericht programma

14 Wat zijn onze uitgangspunten Kennis en talentontwikkeling en brede beroepsoriëntatie. Contact leerling-docent is de basis. Onderwijs in balans. Begeleiding vanuit de eigen groep. Goede resultaten. Goede organisatie. Prettige schooltijd.

15 Passend Onderwijs Vanuit twee optieken: 1.Werken aan Talent: dit geeft energie, vooruitzicht en richting aan het onderwijs. Het versterken van waar je goed in bent of wilt worden. 2.Begeleiding en ondersteuning waar dat nodig is of wordt gevraagd. Vaak gaat het hier om het wegwerken van tekorten.

16 Begeleiding en aandacht rekenen en taallessen studiebegeleiding mentor Remedial teaching mentorles Team onderwijs en expertise zorgcoördinator leerling coördinatoren vakdocenten teamleider decanen pestcoördinator vertrouwenspersonen leerlingen vaklessen

17 Team onderwijs en expertise Samen met mentor. Begeleiding vindt plaats vanuit de klas enkelvoudige problematiek (dyslexie, dyscalculie, dyspraxie) sociaal emotionele problematiek (faalangst en sociale vaardigheid) leerproblemen (concentratie, taal, rekenen) (mentorprogramma, rt rekenen en taal)

18 Studie en huiswerkbegeleiding Voor leerlingen die een steuntje nodig hebben bij: Plannen leren leren agenda beheren huiswerk maken vak begeleiding Dit gebeurt buiten de gewone lessen om, minimaal twee momenten per week.

19

20 Wat zijn onze uitgangspunten Kennis en talentontwikkeling en brede beroepsoriëntatie. Contact leerling-docent is de basis. Onderwijs in balans. Begeleiding vanuit de eigen groep. Goede resultaten. Goede organisatie. Prettige schooltijd.

21 Resultaten Slagingspercentages van de afgelopen drie jaren: - 2012 – 2013 : 94% - 2013 – 2014 : 94% - 2014 – 2015 : 99% Tevredenheidsonderzoek onder: - Ouders: 7,1 - Leerlingen: 6,8 - Veiligheid: 8,4 Succesvol bij vervolgopleidingen Zie www.scholenopdekaart.nl

22

23 Wat zijn onze uitgangspunten Kennis en talentontwikkeling en brede beroepsoriëntatie. Contact leerling-docent is de basis. Onderwijs in balans. Begeleiding vanuit de eigen groep. Goede resultaten. Goede organisatie. Prettige schooltijd.

24 Goede organisatie Leerlingen hebben goede en goedgevulde roosters. Lesduur van 50 minuten. Lesuitval wordt intern opgevangen en in uiterste geval een tussenuur. Onder- en bovenbouw pauzes gescheiden. Kleinschalig georganiseerd. Duidelijke regels en afspraken Goede faciliteiten

25 Heerlijke gezonde broodjes in de gezonde school

26 Even bijkletsen in de pauze

27 Kluisjes voor de leerlingen

28 Ouderbijdrage en schoolboeken Alle leerlingen hebben gratis schoolboeken Er is een ‘vrijwillige’ ouderbijdrage voor: - activiteiten: introductie, sport e.d. - extra faciliteiten bij de lessen Kosten: - gym shirt, rekenmachine, tekenset. - excursie en reizen Leerjaar 1 en 2: rond de 140 euro Leerjaar 3 en 4: idem + werkweek of buitenlandse reis

29 Wat zijn onze uitgangspunten Kennis en talentontwikkeling en brede beroepsoriëntatie. Contact leerling-docent is de basis. Onderwijs in balans. Begeleiding vanuit de eigen groep. Goede resultaten. Goede organisatie. Prettige schooltijd.

30 Buitenschoolse activiteiten Ieder leerjaar heeft een eigen mix aan activiteiten: - excursies, feestjes, sportdagen, kennismakingsactiviteiten Leerjaar 3 en 4: werkweek en buitenlandse reis. Jaarlijks actie gekoppeld aan goed doel.

31 Lief en leed Feesten, we vieren het leven Troosten, we staan stil bij ongeluk en dood Mentorles Gedenkhoek Helpen van kwetsbaren, helpen van gezonde vrijwilligers is betekenisvol: Maatschappelijke stage Goede doelen

32

33 Samenvattend Locatie Stadion is een school met vmbo-t onderwijs met de focus op het Middelbaar Beroeps Onderwijs. Een overstap naar havo blijft ook mogelijk. Leerlingen met een vmbo-t advies of een vmbo-k advies met 2 e advies vmbo-t kunnen zich aanmelden op Stadion

34 Samenvattend (2) Zorgt voor een goede aansluiting op het MBO met minder wisselingen in opleidingen. Staat voor onderwijs in balans, is gericht op kansen De begeleiding start vanuit de eigen groep waarbij de mentor een belangrijke spilfiguur is Heeft een goede organisatie, mooie resultaten en een prettige sfeer Stadion heeft voor vmbo-t leerlingen de mogelijkheid voor extra praktijkin de sport, theater en creatieve richting.

35 Aanmelding en activiteiten 9 dec. 14 jan. 22 febr. proeflessen, (aanmelden via onze website) 2 maart 2016 open middag en avond 9 en 10 maart 2016 aanmelding 1 juni kennismaking nieuwe brugklassers

36 Aanmelding 9 en 10 maart is er een gezamenlijk aanmelding van de scholen in Oss. Criterium; voor leerlingen met een theoretisch of theoretisch-kader advies Toelatingscommissie beoordeelt iedere aanmelding apart. Leerlingen krijgen na aanmelding een screening (voor hen die dit nog niet hebben gedaan). Alle aangemelde en geschikte leerlingen die 1 e voorkeur hebben voor Stadion, worden geplaatst.

37 Vragen?

38 Bedankt voor uw aandacht! Namens het team van locatie Stadion


Download ppt "Talentencampus Plaats: fysiek rondom het Stadion Project: netwerk dat verder reikt in Oss Wat: Leer-werkomgeving Wie: Onderwijs; Het Hooghuis, ROC de Leijgraaf."

Verwante presentaties


Ads door Google