De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Erasmus 2016 - 2017 Inleidende infosessie februari.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Erasmus 2016 - 2017 Inleidende infosessie februari."— Transcript van de presentatie:

1 Erasmus 2016 - 2017 Inleidende infosessie februari

2 Internationalisering is heel belangrijk! Unieke kans voor ieder van jullie Heel veel beschikbare plaatsen Vlaanderen vs onze subfaculteit Essentieel in carrière en curriculum Iedereen kan gaan, en zou ook moeten gaan! Fac. Letteren – CAMPUS ANTWERPEN

3 Docentenmobiliteit o Vele inspanningen van docenten om uitwisselingsplaatsen open te stellen o Nederlands o Facultair budget : Rusland, Arabische partners o Engelstalig programma als basis van wederkerigheid o We blijven nieuwe, interessante partners opzoeken. Marokko, Ierland, USA, Jordanië … Inspanningen Campus Antwerpen

4 Kiezen voor een taal Versmaad ook Nederland niet! o Tolken Erasmus Belgica! Positieve ervaringen Situatie in andere hogescholen en universiteiten Respect voor de beslissingen : correct rapporteren en je kans gaan! Wat als ik nog vakken moet overdoen in de derde examenperiode en niet slaag? Groot aanbod

5 12 maanden per studiecyclus o bachelor o master o doctoraat  Andere beursmogelijkheden BUITEN Europa: presentatie Studentenportaal (+ Rusland & Arabische wereld: zie verder) Buitenlandse Erasmus+-stage na afstuderen Selectie tijdens het laatste jaar van de studies Af te werken binnen jaar na afstuderen  Presentatie Studentenportaal Erasmus +

6 Geslaagd voor alle vakken bachelor 1 108 kredietpunten (juli/sept) - hierop geen enkele afwijking CSE: min. 50% en diplomaruimtepercentage: min. 58% 108 kredietpunten = inclusief de kredietpunten van getolereerde vakken Bij getolereerde vakken: advies taalgroep Nooit al je toleranties inzetten!  mogelijkheid vertrek jaar nadien Selectie – Wie ?

7 Minder dan 108 credits => volgend jaar Erasmus Wie vorig jaar geselecteerd was  mail naar int.arts.antwerp@kuleuven.be tegen begin februari 2017 int.arts.antwerp@kuleuven.be Minder mogelijkheden tot vrijstellingen (d.w.z. misschien niet even veel vrijstellingen als opgenomen credits buitenland) Selectie – Volgend jaar?

8 Minder mogelijkheden dan voor BA (equivalentie + jaarvakken + 1-jarige MA) Alleen als je equivalente vakken vindt in partneruniversiteit Momenteel: o Moskou o Angers, Talinn, Milaan (MaMC: PECIM/EPIC ) + MA Journalistiek (via SW) Selectie – In master ?

9 Vanaf 2016 – 2017 derde uitwisselingssemester in buitenland (“extended master”) ! = waarschijnlijk wel zonder beurs (ook binnen Europa)  Proclamatie uitstellen & slagen voor alle vakken in buitenland  Opnieuw inschrijven voor MA aan KU Leuven Voor journalistiek: aanbod via SW  Aparte infosessie 1 e sem van MA (of presentatie opvragen) Selectie – In master ?

10 Eén semester (meestal 1 e ) uitzondering: Trieste (5 plaatsen)! Eventueel een volledig jaar (zeldzaam): voor te leggen aan International Office & de vicedecaan Onderwijs (vóór je vertrek) Hoe lang?

11 2011 – 2012 - 85 studenten > 60% 2012 – 2013 - 69 studenten = 52% 2013 – 2014 - 84 studenten > 60% 2014-2015 - 83 studenten Erasmus + 1 E-Belgica + 9 bilateraal (Rusland, Marokko, Egypte, Edinburgh, VS) Ong. 120 studenten in “fase 2” 161 plaatsen! Statistiek

12 2015 – 2016: 86 uitgaande studenten o Erasmus : 66 o E-Belgica: 0 o Bilateraal 20 Rusland : 7 Marokko: 5 (3 BA, 2 MA) Egypte : 1 Edinburgh : 2 US: 2 (1 BA, 1 MA Jou) Zuid-Afrika: 2 (MA Jou) Taiwan: 1 (MA Jou) Statistiek II

13 Franstalige bestemmingen (incl. België & Genève): 41 Spanje: 43 Duitstalige bestemmingen (incl. Oostenrijk): 19 Rusland: 14 Italië: 21 Nederland: 4 Bestemmingen (aantal plaatsen)

14 Arabische bestemmingen : 10-15 (NIMAR Rabat: te vernieuwen) + 6 België (Bxl) Engelstalige bestemmingen: 3 !! Gebarentaal: 4 USA – Brenau University: 1 + Illinois (MA Jou): 1  USA: niet gegarandeerd Portugal: 3 Polen: 5 Griekenland: 4 Hongarije, Slovakije, Bulgarije, Roemenië, Letland, Litouwen, Turkije Bestemmingen (aantal plaatsen)

15 Websites van de universiteit in kwestie Rapporten van de voorgaande jaren: http://uitwisselingspioniers.blogspot.com http://uitwisseling0708.blogspot.com http://uitwisselingspioniers.blogspot.com http://uitwisseling0708.blogspot.com …… http://uitwisseling1415.blogspot.com http://uitwisseling1415.blogspot.com http://uitwisseling1516.blogspot.com Je voorgangers (namen: zie website / mail) Infosessies per taalgroep (Arabisch, Spaanse, Italiaanse week) - Info – Gastinstellingen? Hoe kiezen ?

16 De inschrijving gebeurt ONLINE (link wordt nog doorgemaild) Je kan tot 5 keuzes opgeven Meerdere landen ! België, Nederland? WEES NIET KIESKEURIG Iedere taalgroep beslist autonoom over de selectiecriteria (punten, sociale vaardigheden,…) Selectie – Hoe?

17 Online inschrijving tegen zondagmiddag 28 feb. Selectie voor “kleinere landen/taalgroepen” tegen eind week nadien “Probleemlanden”: interview o Spanje: dhr. Delbarge: vrijdag 4 maart, lokaal 4.19C o Frankrijk: mevr. Marneffe: woensdag 9 maart, 10u - 13u, lokaal 3.10 Selectie - Timing

18 De selectie wordt bekendgemaakt via e-mail. Definitieve lijst woensdag 23 maart (streefdatum) Inschrijving als Erasmusstudent van KU Leuven vóór paasvakantie (! Erasmusbeurs) Inschrijvingsdossier opsturen naar de gastuniversiteit : deadline 15 mei  Bij sommige universiteiten nog vroeger – check meteen website gastuniversiteit Selectie - Timing

19 Verdere info op vrijdag 26 augustus / vrijdag 9 september, verplichte aanwezigheid op één van beide infomomenten Timing – INFOMOMENTEN

20 VERTREK 1 ste week september Frankrijk (en Hongarije en Nederland) Rusland: zo snel mogelijk na 3 de examenperiode Overige bestemmingen: 1 ste week oktober TERUG Terug: na afloop examens buitenland - ten laatste derde week van februari 2016 Arabische bestemmingen: vertrek 2 de semester (Marrakesh / Caïro + Brussel) Timing

21 Je verwerft aan de gastinstelling voldoende credits om vrijstellingen te krijgen voor vakken die in Antwerpen gedoceerd worden tijdens het eerste semester! Geen “equivalenties”, wel taalverwerving Je verwerft in het buitenland +/- 27 credits (evt. meer, maar max. 27 gevaloriseerd; min. 24) Nooit meer vrijstellingen dan buitenlandse credits! Studenten met voorafnames (4 e jaar BA): vrijstellingen in 2e sem (streefdoel = alle credits worden gevaloriseerd) Nooit vrijstelling 2 e BA! (vrijstelling voorafname MA?  zelden – en altijd op basis van MA-vak in buitenland) Vrijstellingen ?

22 Niet geslaagd? Opties: o 2 e zit in de gastinstelling o 2 e sem extra vak in Antwerpen o een vrijstelling opheffen – in 2 e of 3 e zittijd examen o tolereerbaar tekort?  tolerantie aanvragen op moment vrijgave resultaten (juli), zo niet herexamen! Niet geslaagd ?

23 Financieringsmodel (bedragen 15-16) Groep 1: Programmalanden met hoge kosten voor levensonderhoud Groep 2: Programmalanden met middelhoge kosten voor levensonderhoud Groep 3: Programmalanden met lage kosten voor levensonderhoud

24 Geen beurzen voor o Edinburgh o Rusland o Marokko o Egypte o USA o Zuid-Afrika Studenten die het financieel moeilijk hebben: evt. Stuvo-beurs (zelf aanvragen bij Sociale Dienst; geen vast bedrag: per geval) Erasmus-Mobiliteitsbeurzen

25 Voor paasvakantie: schatting Vrijdag 1 juli / 9 september: doorgeven “ik heb 108 credits” => signaleert Int Office A’pen aan Leuven  documenten opgestuurd: o Taaltest o Beurscontract (pas in september) Uitbetaling eerste schijf beurs: na opsturen beurscontract (oktober): 70% Erasmus-Mobiliteitsbeurzen – Hoe?

26 o Uitbetaling 2 de schijf: na mailen Confirmation of Stay naar je “case administrator” in International Office in Leuven (+ opladen KU Loket) 2 de taaltest enquête blog o Afrekening begin april, na afhandeling van alle formaliteiten o !!! Beurzen worden per dag berekend (dus min. verblijfsduur 3 maanden = min. 90 dagen) Erasmus-Mobiliteitsbeurzen – Hoe?

27 Sociale Dienst KU Leuven: financiële ondersteuning aanvragen voor wie het moeilijk heeft Sociale Dienst o renteloze lening o toelage Duur: Parijs, Genève, Montpellier, Straatsburg, Barcelona, Madrid (Comillas), Rome, Wenen, Milaan Goedkoop: Brest, Rennes, binnenland Spanje, Duitsland Kamers hier kunnen doorverhuurd worden (bv. via website ESN) Niet altijd zeker van volledig beursbedrag! (“De toekenning van je Erasmusbeurs en de bepaling van het aantal beursmaanden is afhankelijk van het budget dat KU Leuven ontvangt van het Vlaams Agentschap EPOS. Het kan zijn dat jouw initieel toegekend beursbedrag lager ligt dan je effectieve verblijfsperiode. Voor meer info, klik hier. De toekenning van je Erasmusbeurs is ook steeds onder voorwaarde van het vervullen van alle voorwaarden (studievoortgang, behaalde credits etc.) die je faculteit je gesteld heeft.” https://www.kuleuven.be/internationaal/iam/studenten/instructies-erasmushier https://www.kuleuven.be/internationaal/iam/studenten/instructies-erasmus Financiële overwegingen

28 Ziekteverzekering ? binnen Europa kan je overal terecht met de Belgische ziekteverzekering  EHIC afhalen verzekerd als KUL-student bij lichamelijk ongeval en burgerlijke aansprakelijkheid tijdens studieactiviteit extra (reis)verzekering (zelf - of via KU Leuven: https://admin.kuleuven.be/sab/vz/reisbijstand-uitgaand) https://admin.kuleuven.be/sab/vz/reisbijstand-uitgaand http://www.kuleuven.be/internationaal/studenten/studereninhet buitenland/naar-het-buitenland/voor-een-grondige- voorbereiding/verzekeringen http://www.kuleuven.be/internationaal/studenten/studereninhet buitenland/naar-het-buitenland/voor-een-grondige- voorbereiding/verzekeringen kinderbijslag loopt door, ook als je in het buitenland studeert (min. 27 sp!) – in A’pen ingeschreven Ten slotte…

29 Russische en Arabische uitwisselingen

30 Geen beurs Eventueel accommodatie in een gastgezin (Kemerovo), op eigen kosten, duur! Na selectie: onmiddellijk een reispaspoort aanvragen. Het paspoort moet geldig zijn tot 6 maanden na je terugkeer. In principe is het visum op het consulaat gratis (< 3 maanden) … MAAR in A’pen soms toch +- 70 euro HIV-certificaat ! (niet altijd geldig ter plaatse) Verzekering! Uitwisseling met Rusland

31 5 plaatsen in Caïro – NVIC 5 plaatsen in Marrakech – Cadi Ayyad 5 plaatsen in Rabat – NIMAR (?): te verlengen bij interesse 6 plaatsen in Brussel – ILMH (Facultés universitaires Saint-Louis, UCL) “Arabische” uitwisselingen – 2 e sem

32 Plaats voor iedereen ? 108 credits Taalkunde Arabisch I & II : minstens 8/20 Selectie ?

33 Geen Erasmus-mobiliteitsbeurs Mogelijk wel toelage Sociale Dienst (cf. hiervoor: bij ongunstige financiële situatie) KU Leuven betaalt instellingen om lessen te organiseren Verzekering Gewoon doktersbezoek Ziekenhuisopname …. Financiële aspecten

34 Rabat (indien opnieuw opgenomen): in gezin of eigen kamer (adressenlijst NIMAR) Caïro : adressenlijst van NVIC Koten hier kunnen doorverhuurd worden Accommodatie

35 Inschrijven online: MoveOn  e-mail via “Studenten TT” + link op Studentenportaal onder Internationalisering Deadline 30 oktober Kandidaturen worden doorgestuurd naar Rabat / Caïro Vertrek onmiddellijk na de eerste examenperiode Paspoort ! (=/= ID-kaart!) Procedure

36 Wordt vóór het vertrek afgesproken Vrijstelling voor vakken van tweede semester Programma

37 To do (voor alle kandidaat-Erasmussers)

38 En nu… Bestudeer lijst met bestemmingen op Studentenportaal: https://www.arts.kuleuven.be/home/studentenportaal/antwerpen/internatio nalisering/index Bekijk websites van universiteiten + lees verslagen van vorige jaren Gekozen? => vul formulier MoveOn in (uiterlijk 28/02)! – link: Studentenportaal (waarschijnlijk pas 19 februari beschikbaar) Bestudeer nuttige info KU Leuven op https://www.kuleuven.be/internationaal/iam/studenten https://www.kuleuven.be/internationaal/iam/studenten Na paasvakantie: langskomen om “learning agreement” op te stellen = bestudeer vakken uitgaande studenten dit jaar  afspraak via Doodle (zie Studentenportaal)

39 Succes!


Download ppt "Erasmus 2016 - 2017 Inleidende infosessie februari."

Verwante presentaties


Ads door Google