De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Insp-beg RKG Antwerpen Speelfilm in het godsdienstvak Filmfragmenten als blikopener op levensbeschouwelijke vraagstukken Onze reflectie bij de oefeningen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Insp-beg RKG Antwerpen Speelfilm in het godsdienstvak Filmfragmenten als blikopener op levensbeschouwelijke vraagstukken Onze reflectie bij de oefeningen."— Transcript van de presentatie:

1 insp-beg RKG Antwerpen Speelfilm in het godsdienstvak Filmfragmenten als blikopener op levensbeschouwelijke vraagstukken Onze reflectie bij de oefeningen

2 insp-beg RKG Antwerpen Onze reflectie Verhaallijn: De jonge monnik gaat een lange weg, omgord met steen en boeddha in de hand de berg op. (Verlichting tegemoet.) Op de top van de berg kijkt hij op het eiland (waar het leven zich zal herhalen).

3 insp-beg RKG Antwerpen Onze reflectie Filmtaal: genre – lichaamstaal – licht/donker – muzikaal – flashbacks … omgord met molensteen warme hut verlaten door onbewoonde, ruwe natuur stappen ijs, rotsen, water, bergen, bomen en struiken, dorre bladeren naakt in de koude alleen bloedende hielen moedige blik struikelen – vallen – uitschuiven (moeilijke weg) flashback: vis met steen; slang met steen zon priemt in regelmaat naargelang hoogte wordt bereikt muziek: voortdrijvend – ondersteunend – slepend contrast: boeddha in ene hand - touw van de steen in andere hand winter loopt ten einde (ijs gaat smelten – kleur van het licht) boeddha met opstaande hand (vergeving)

4 insp-beg RKG Antwerpen Onze reflectie Terreindoelen: 2de jaar - Terrein: Innerlijkheid sporen naar transcendentie bij zichzelf en bij anderen onderkennen en duiden Bvl - Terrein: Iemand zijn, iemand worden rituelen, tekens en symbolen bespreken als uitdrukking en versterking van wat aan de binnenkant leeft 3TSO/KSO - Terrein: Bronnen van leven dragende levenservaringen aangeven en verwoorden 4BSO - Terrein: Hoe leef je met verschillen? ontdekken hoe het handelen vanuit de eigen persoonlijkheid gepaard gaat met vreugde en verdriet, verbondenheid en verdeeldheid 4TSO/KSO - Terrein: Op weg aangeven en illustreren hoe falen, gebrokenheid en kwetsuren kunnen verwerkt worden 5TSO, T. Lijden en hoop Doel 5: de benadering van grensvragen in lijden en mislukken vanuit verschillende levensbeschouwingen formuleren

5 insp-beg RKG Antwerpen Onze reflectie Kijkwijzer: Goed kijken naar: De natuur en het landschap De weg waarop hij loopt Zijn lichaam Het tijdstip van de dag Flashbacks Goed luisteren naar: De muziek Wat je moet weten: De monnik draagt een boeddhabeeld. Alle boeddhabeelden hebben al naargelang de houding van de handen een verschillende betekenis. Deze boeddha is de boeddha van de vergeving. Werkvorm: Het fragment in kleine stukjes opdelen en op de betekenis ervan ingaan: Op het ijs Door de poort De val van het beeld Boven

6 insp-beg RKG Antwerpen Onze reflectie Levensvragen: Waarom gaat hij de berg op? Hoe gaat hij naar boven? Wat heeft zijn handelen met zijn verleden te maken? Waartoe dient fysieke en psychische kwelling? Wat betekent het zien van het eiland van op de top van de berg? Welke tekens herinneren aan het verleden?

7 insp-beg RKG Antwerpen Onze reflectie Theologiseren: Geraak je ooit je verleden kwijt? (flashback) Hoe wordt de mens verlost van schuld? (gave – ontvangen) Welke hindernissen heeft de mens te nemen opdat hij vrij wordt? Welke verleidingen (slang) komen op de mens af? Is vrijheid voor de mens weggelegd? (utopie of belofte) Welke betekenis kan geloof bieden in de weg naar vrijheid? Welke verschillende visie is m.b.t. vergeving te onderscheiden tussen boeddhisme en christendom? (het wiel – nieuwe toekomst)

8 insp-beg RKG Antwerpen Onze reflectie Bijbelsuggesties: Betekenis van ‘berg’ in de bijbel: overvloed aan voorbeelden: Een berg beklimmen of afdalen is, in de bijbel, geen sportieve bezigheid. Het heeft een geestelijke betekenis. Boven op een berg, is het idee, staat de mens dichterbij God. Denk aan de toren van Babel, een poging om de hemel te bereiken. Denk aan Mozes, die op de berg Sinaï de stenentafelen krijgt, of aan Jezus die boven op de berg Tabor verheerlijkt wordt. Boven op een berg gebeurt er kennelijk iets tussen God en mens, daar wordt een waarheid openbaard. Het is niet voor niets dat bergbeklimmers de hoogte zoeken: op de top van een berg, gebeurt er iets met je. Matteüs 3, 1-5: Johannes de Doper Markus 1, 9-15: Jezus in de woestijn Matteüs 18: het onderricht aan de leerlingen: kind – molensteen – vergeving – ascese enz.

9 insp-beg RKG Antwerpen Onze reflectie Verhaallijn: Het kind wordt meegenomen door de vader en na 2x afscheid te nemen achter gelaten. Het kind groeit op en keert in verschillende levensfasen steeds terug naar de plek van het afscheid, de boom. Haar leven kent hoogten (ze trouwt, krijgt kinderen) en diepten maar gaandeweg wordt haar leven zwaarder, ze wordt weduwe. Uiteindelijk daalt ze af en steekt over. Verlamd, energieloos nestelt ze zich in foetushouding in de boot. Ze herleeft, krijgt kleur en ontmoet haar vader.

10 insp-beg RKG Antwerpen Onze reflectie Filmtaal: genre – lichaamstaal – licht/donker – muzikaal – flashbacks … animatiefilm – film gemaakt met een bedoeling. Wat is de bedoeling? belang van de elementen in de film: water – berg – seizoenen – gras – bomen - muziek zonder woorden zich herhalende muziek kleuren licht / donker (schaduw) rol van het wiel / herhaling: jong – opgroeien – sterven boordevol symboliek

11 insp-beg RKG Antwerpen Onze reflectie Terreindoelen: 1e jaar: T. Tijd Doel 1: de kijk op het levensverloop van een mens vanuit enkele levensbeschouwingen uit de eigen omgeving omschrijven en illustreren BVL: T. Natuur- Lichamelijkheid Doel 2: in de natuur een ritme opsporen en verwoorden 3 ASO: T. Bronnen van leven Doel 6: openheid vertonen voor het gebruik van symbolen, rituelen en tweede taal 4 ASO: T. Cultuur van ontmoeten Doel 4: aangeven wat bijdraagt tot cultuur van ontmoeten of remt tot cultuur van ontmoeten 5 BSO: T. Wat is samenleven in liefde Doel 2: aangeven hoe een relatie levengevend kan zijn en blijven 6 TSO: T. Grondervaringen en geloof Doel 1: in levensgetuigenissen alleen-zijn en verbondenheid als grondervaringen aanduiden en bespreken 7e jaar: T.Groeiend persoonlijk engagement: spoor 1: de persoonlijke weerbaarheid Doel 3: de persoonlijke weerbaarheid op het vlak van de eigen gelovige/levensbeschouwelijke identiteit bij zichzelf en andere, uitdrukken en bespreken

12 insp-beg RKG Antwerpen Onze reflectie Kijkwijzer: Volg het hoofdpersonage en beschrijf haar leven. Wat is de rol van de schaduw? Werkvorm: Bordvraag: Wat heb je gezien? De film bevat zoveel symbolen dat je een keuze moet maken: Welke symbolen heb je gezien? Betekenis: boom, wiel, storm, berg, schaduw, boot, water …? Welke onderwerpen komen aan bod? Verlies Levensfasen Geborgenheid Seizoenen van het leven Relaties met mensen Eenzaamheid vs gemeenschap

13 insp-beg RKG Antwerpen Onze reflectie Levensvragen: Welke gevoelens komen aan bod? Wat is afscheid? Hoe belangrijk is afscheid voor je groei? Welke betekenis hebben mensen in het plaats geven aan een verlies? Hoe belangrijk is lijfelijke aanwezigheid van geliefden? Welke hindernissen ervaart de mens in het groeien naar ‘iemand’? (wind – vergezeld worden als mogelijke eerste ervaring van veiligheid, huwelijk, kinderen, leeftijdgenoten) Waar ligt de schaduw op je levensweg en wat geeft je kracht om er doorheen te fietsen? Hoe definitief is afscheid?

14 insp-beg RKG Antwerpen Onze reflectie Theologiseren: Zijn medemensen als medestanders en fietsers onderweg (vrienden, partner, kinderen) absolute betekenisgevers of is er meer? Stel dat de vaderfiguur God zou zijn. Welk Godsbeeld is dan het meest vruchtbare voor een mens: de omarmende God de God die de mens loslaat om in vrijheid en zelfstandigheid te leven de God die … ? Zou dit ook een verrijzenisverhaal kunnen zijn? Hoe? Soms zegt met dat Geloof als een sprong is, als overgave aan “het onbekende”. Hoe wordt dit hier duidelijk gemaakt? Wat is het effect ervan op de mens?

15 insp-beg RKG Antwerpen Onze reflectie Bijbelsuggesties: Psalm 71 Ooit waart Gij de stille schoot van lang geleden, die bescherming bood. Als kind heb ik geleerd op U te bouwen: als geen ander waart Gij te vertrouwen, grond van goedheid, veiligheid al nooit nadien… toevlucht en beschutting hebt Gij ons gegeven, alom Goede, rots en vesting van mijn oude idealen. Tot zoveel als niets ben ik gemaakt, ten diepste toe geraakt in kille tegenwind op mensenmaat en zelfs uit de tederste gebaren sprongen klauwen, puntig scherp vooruit. Ze trokken strepen bloed en bitterheid in mijn bestaan. Wreed ontmaskerd was mijn jonge waan van Godsgeloof. tak van mooie woorden vielen als verloren uit mijn mond

16 insp-beg RKG Antwerpen Onze reflectie Hoe kan ik niet zwijgen… voor wie na mij komen, wil ik woorden, zangen aan elkander rijgen, uw wonderstille Trouw bezingen, die mij geheel omvatten kan, tot ik stil wil worden en op U vertrouw, want niemand is zo grondeloos en nooit te peilen bodemloos en niet te noemen. uit Uw diepten word ik weer geboren. Hoe geloof ik nu dat gij er bent… … en nieuwe woorden willen zich weer laten horen, ze stranden niet op een onvruchtbaar dom, onmiddellijk gelijk, doen gelach en spot verstommen, want – veel verder nog dan wij zien, geloven of vermoeden – wuift een ander en verborgen Godsgezicht, dat mensen eindeloos genegen weer op eindeloze wegen zet.

17 insp-beg RKG Antwerpen Onze reflectie Bijbelsuggesties: Psalm 42 – vertaling K. Staes “Waarom zijt gij zo bang?”, vraagt Gij Waarom die brede scheur in Mij? Ik kan toch telkens weer op God vertrouwen Op het nieuw visioen mijn leven bouwen? Ik moet alleen maar rustig worden Klein als niemand willen zijn Met Gods ogen willen zien Dwars doorheen wat overweldigt Wat de mens tot onmens maakt – Zo moet ik leren staan in tegenwind En zingen in de nacht Zingen op de zege die ons wacht. God mijn vaste grond, Gij zijt mij niet vergeten!

18 insp-beg RKG Antwerpen Onze reflectie Bijbelsuggesties: Johannnes 20,1-2.11-18: Bijbelfiche: Maria Magdalena bij het lege graf http://www.kuleuven.be/thomas/algemeen/actualiteit/lesimpulsen/bijbel/bijbelfiches/fiche.php?id=35

19 insp-beg RKG Antwerpen Onze reflectie Verhaallijn: Lotte voert vanuit Istanboel een telefoongesprek met haar moeder waarin deze haar vraagt terug naar Duitsland te komen. Lotte wil niet en vraagt geld om een advocaat voor haar vriendin Ayten te betalen. Haar moeder weigert en weigert het ook aan haar vader te vragen. Het gesprek wordt door de moeder verbroken. Lotte is op zichzelf aangewezen.

20 insp-beg RKG Antwerpen Onze reflectie Filmtaal: genre – lichaamstaal – licht/donker – muzikaal – flashbacks … telefooncel Lotte met rug tegen de muur Lotte is bijna naakt (blote rug en armen, benen en voeten) – in foetushouding Rood kleedje – rode tapijten in het hotel De telefoon van zich weg werpen

21 insp-beg RKG Antwerpen Onze reflectie Terreindoelen: 1e jaar: T. Verhalen Doel 5: in vele concrete verhalen, christelijke e.a. de rode draad, dynamiek of sleutel aanduiden 2e jaar: T. Pijn Doel 2: aanzetten hoe zich inzetten voor anderen, pijn kan meebrengen 3 TSO: T. Bronnen van leven Doel 5: dragende levenservaringen aangeven en verwoorden 4BSO: T. Wat valt er te kiezen Doel 6: liefhebben en vriendschap als een steeds weer ‘kiezen voor’ bespreken 5 ASO: T. Bemind worden en liefhebben Doel 2: de kwaliteit van relaties als beslissend voor de kwaliteit van het leven aanduiden en illustreren 6TSO: T. Liefde en vriendschap Doel 2: het belang van communicatie in relaties aangeven 7e jaar: T. Groeiend persoonlijk engagement, Spoor 2: beginnend engagement (inzet) Doel 5: bereid zijn te zoeken naar trouw en evenwicht in genomen engagementen

22 insp-beg RKG Antwerpen Onze reflectie Werkvorm voor het 1 ste jaar: Borddialoog rond het meisje. Wat heb je gehoord, gezien,….? De lln noteren op het bord. (geld vragen – nodig zijn – verdriet – graag zien – vragen – luisteren en niet luisteren – kom naar huis – vraag naar papa die helpt - ….) De lkr brengt een ordening waardoor er een reconstructie komt van het verhaal door duiding (de rode draad van het verhaal)

23 insp-beg RKG Antwerpen Onze reflectie Werkvorm voor het 2 de jaar: Schrijf een brief aan de moeder / de dochter waarin je verduidelijkt dat de moeder haar dochter / de dochter haar moeder pijn heeft gedaan.

24 insp-beg RKG Antwerpen Onze reflectie Werkvorm voor het 3 de jaar: Zoek gelijkenissen en verschillen bij de 2 tekeningen. (foetus – beeld van meisje in telefooncel) Foetus: met navelstreng wordt gevoed door moeder wordt gedragen moet niets ondernemen eenrichtingsverkeer geen keuze maken niet zelfstandig zijn wordt niet geraakt het leven van buiten komt niet naar binnen geborgenheid Meisje in telefooncel: tweerichtingsverkeer verbreken van de verbinding = geboorte = kiezen voor en kiezen tegen leven van buiten komt naar binnen keuze maken wordt geraakt: hulpeloosheid – ontgoocheling

25 insp-beg RKG Antwerpen Onze reflectie Werkvorm voor het 5 de jaar: Dialoog tussen moeder en dochter Lotte: Het kan een tijd duren. Moeder: Echt? Hoe lang? Lotte:Ik weet het niet. Een half jaar. Moeder: Wat? Een half jaar? Lotte:Misschien maar enkele maanden. Moeder: En je studies? Denk je daaraan? Lotte:Ach, dat heeft toch geen zin meer. Moeder: Maar Lotte, nu moet je luisteren.Ik heb er genoeg van. Ik kan je niet meer helpen. Je kunt je leven zo niet vergooien. Lotte:Voor het eerst doe ik iets zinvols! Voor het eerst in mijn leven heeft iemand me nodig. Ik moet Ayten helpen. Moeder: En hoe wil je haar helpen? In een wildvreemd land waar je niemand kent? Lotte:Ik bezorg haar een advocaat. Moeder: Nu nog mooier. Een advocaat. En wie gaat die betalen? Weet je wel hoeveel je vriendin nu al gekost heeft? Heb je je dat al afgevraagd? Ik heb een jaar lang een advocaat betaald. En we verloren de zaak! Lotte:Kun je het papa niet vragen? Moeder: Oh neen. Hem zeker niet. Ik zou willen dat je terugkomt. Lotte:Neen mama. Moeder: Alsjeblief. Lotte:Mama, ik kan niet. Moeder: Goed. Blijf dan. Maar je moet het alleen redden, want ik help je niet. Voortaan ben je alleen op jezelf aangewezen. Lotte:Mama… mama….

26 insp-beg RKG Antwerpen Onze reflectie Werkvorm voor het 5 de jaar: Dialoog tussen moeder en dochter Duid met groen aan: alles waar mensen aan zichzelf denken Duid met rood aan: alles waar mensen aan anderen denken Noem die aspecten van liefhebben die menselijk zijn en die mensoverstijgend zijn Aandacht voor de filmtaal: het meisje zit met de telefoondraad vast aan de moeder er is geen communicatie er is gebrek aan empathie waar de liefde kan loslaten is er communicatie

27 insp-beg RKG Antwerpen Onze reflectie Werkvorm voor het 6 de jaar: Gelijk en ongelijk hebben Welke argumenten kan je aangeven dat de moeder/dochter gelijk / ongelijk zou kunnen hebben? Waarom brengt het gelijk niet verder? (conflicten los je niet op door gelijk) Waartoe leidt dit gelijk? (verbreking van de band – de dood)

28 insp-beg RKG Antwerpen Onze reflectie Levensvragen: Welke gevoelens komen aan bod? Hoe ver kan je gaan in jouw engagementen? Wat maakt echt luisteren naar de ander zo moeilijk? Kunnen egocentrische boodschappen toch liefde verbergen? Welke hindernissen ervaart de mens in het groeien naar ‘iemand’? Wat is hier nodig om de breuk te herstellen?

29 insp-beg RKG Antwerpen Onze reflectie Theologiseren (ook vanuit bijbels perspectief): Als je ervan uitgaat dat God bestaat en God voert dit gesprek met jou. Hou zou Hij antwoorden? Zou Hij meer spreken? Confrontatie met:: vraaggebed, vloekpsalm, genres van bidden, smeken Lc 15: “Vader geef me mijn deel.” Hoe reageert de moeder? De Vader? Is deze moeder vergelijkbaar met de barmhartige Vader uit de parabel van de verloren zoon? “Gezegend is de vrucht van uw lichaam”. Is de moeder tot zegen van de dochter, De telefoon wordt afgebroken, wat betekent dit voor het leven van Lotte? Waarom verbreken mensen de verbinding soms met God? Welk Godsbeeld hebben ze dan? Job 3,12: “Hadden knieën mij maar niet ontvangen en borsten mij maar niet gezoogd.” Jes.43,1: “Wees nu niet bevreesd, want Ik heb u verlost, u geroepen bij uw naam: gij zijt van mij.” Jes. 49,15: “Maar kan een vrouw haar zuigeling vergeten of harteloos zijn tegen het kind dat zij droeg? Zelfs al zou zij het vergeten, ik vergeet jou nooit.”

30 insp-beg RKG Antwerpen Onze reflectie Verhaallijn: Werknemers komen in kudde naar de fabriek. Daar worden ze in een structuur geplaatst waar ze in toenemende snelheid dienen te werken. Er is het altijd ziend oog van de directeur die hen in de gaten houdt. Charlie kan het niet bijhouden en draait helemaal gek. Zelfs als hij zich even in het toilet terugtrekt wordt hij nog gezien door het alziend oog van de baas. Het afstompend werk leidt tot ruzie tussen de werknemers.

31 insp-beg RKG Antwerpen Onze reflectie Filmtaal: klokt tikt verder: alles (arbeidsprestatie + menselijke behoeften) chronometreren moderne gigantische machines: hefbomen en knoppen lopende band (op tijd ingesteld) onderdelen op de band ( een geheel) zoemende bij kudde dieren + kudde mensen werken met tegenstellingen: zwart-wit film arbeiders tgo directeur onderdaan tgo bevelhebber zwaar werk tgo leest krant en puzzelt werknemers tgo Big 'Brother' camera: van boven, grote machines, arbeiders zijn mieren titel: over de mensheid en zijn jacht naar geluk (zoeken geschenk) lichaam volgt ritme van machine, wordt onderdeel van machine (robot), mensen werken naast elkaar mensen zijn hinder (conflicten) voor elkaar indien ze minder snel zijn

32 insp-beg RKG Antwerpen Onze reflectie Terreindoelen: 1e jaar - T. Groepen en gemeenschappen Doel 5: bespreken wat het betekent voor een christen in de actuele samenleving tot een minderheid te behoren 3BSO - T. Wat geeft je leven? iets van de eigen -levensbeschouwelijke- zoektocht verwoorden tegenover anderen 4ASO - T. Kiezen Doel 7: beoordelen wanneer een keuze authentiek en mensbevorderend kan genoemd worden 5BSO - T. Wat is mens-waardig samenleven? basiswaarden om menswaardig te kunnen samenleven aangeven en levensbeschouwelijk situeren verschillende waardepatronen bevragen op hun mensbevorderend of mensverdrukkend karakter 5TSO - T. Samenlevingsopbouw tussen inspiratie en appel Doel 5: Verschillende visies op arbeid in onze samenleving aangeven en toetsen aan documenten uit de christelijke traditie 4de graad - T. Beginnend professioneel engagement Spoor 2: Conflicten en ethische keuzen in werksituaties in arbeidssituaties (in het bedrijfsleven, de zakenwereld en het beroepsveld) de ethische problematiek opsporen en omschrijven

33 insp-beg RKG Antwerpen Onze reflectie Kijkwijzer: Wat gebeurt hier? Waarom worden er schapen getoond? Wie is er het grootste? De mens of de machines? Wat is er niet mogelijk aan de band? Hoe is de baas? Waar is de baas? Werkvorm: Bordvraag: Wat heb je gezien? Werken met foto’s uit de film en tekstballonnetjes die de leerlingen kunnen invullen. Oplijsting van de waarden die voor Chaplin belangrijk zijn en deze die voor de baas belangrijk zijn.

34 insp-beg RKG Antwerpen Onze reflectie Werkvorm: Vergelijking ‘Modern Times’ met ‘Spring, Summer …’ Spring: Hard werken om de steen naar boven te krijgen Vindt zichzelf Nutteloze tijdsbesteding Blik naar boven gericht Cyclische tijd Modern times: Zich te pletter werken Onmenselijk Verliest zichzelf Wanneer hij uit de werkruimte stapt (toilet) wordt het lanterfanten genoemd Welke plaats is er voor schoonheid? (nagels proper maken) Met veel samen zijn en heel alleen Chronologische tijd Tijdsbesteding levert geld op Blik naar beneden gericht Vloeren van de fabriek zijn als glad ijs waarop de mens ten val komt

35 insp-beg RKG Antwerpen Onze reflectie Levensvragen: Is humor eigenlijk een goed middel om maatschappelijke fenomenen te bekritiseren of niet? Is de mens object of subject, verlengstuk van de machine of een entiteit op zich ten dienste van machine? Wie is de mens, een radertje in een groter systeem? Hoe zal het de mens vergaan als hij in dit levensritme moet functioneren? Als hij geleefd wordt door de tijd? Welke tijd is van de mens? Welke tijd is niet van de mens? Wat is het doel van arbeid? Welke kans krijgt vreugde in arbeid? Hoe tegen de stroom inroeien? Welke middelen heb je daartoe of sta je machteloos? Hoe sta jij tegenover werk?

36 insp-beg RKG Antwerpen Onze reflectie Theologiseren (ook vanuit bijbels perspectief): Is God herkenbaar in de camera die met regelmaat op de mens inzoomt en ziet hoe hij functioneert? Met welke ogen ziet Hij naar de mens? Welke prestatie verwacht God van de mens met het oog op het Rijk Gods, rekening houdend met de bokken en geiten die Hij aan het einde zal scheiden. Laatste oordeel. Matteüs 25, 31-46 Hoeveel tijd krijgt de mens van God? (verhaal van de talenten in Mt 25,14-30) Lees het verhaal in Gen1-2,4a en Gen2,4b-3: Hoe omschrijf je van hieruit de opdracht van de mens? Gaan arbeid en spiritualiteit altijd goed samen? (http://www.kuleuven.be/thomas/secundair_onderwijs/in_de_k ijker/31_werkleven)

37 insp-beg RKG Antwerpen Onze reflectie Verhaallijn: Tijdens de les godsdienst, waarin de leraar het heeft over de vraag waar God bleef bij Jezus’ dood, wordt Ben vreselijk gepest. Na de les escaleert dit pesten nog. Ben ziet in flashback de held uit zijn videospelletjes. Enkele leerlingen vertellen hoe Ben het slachtoffer is van pesterijen. De leraar voelt zich onmachtig.

38 insp-beg RKG Antwerpen Onze reflectie Filmtaal: klank: verdwijnen, vertroebelen van alle geluiden tot een eenheidsklank – geen differentiatie verbeelding van Ben: dreigende animatiefiguren leraar die “zijn les geeft”, “zijn ding doet” zonder relatie te leggen met klas of Ben machteloosheid van de leraar lln zitten als groep ongeïnteresseerden voor de les in de klas één leidersfiguur in de klas differentiatie in de klasgroep tijdens het pesten: aanvoerders actievelingen op afstand toekijken meisje is bewogen maar besluit tenslotte om weg te gaan Ben wordt ‘gedragen’ door de klas Ben wordt ‘op de tafel’ gezet (schavot) Ben wordt ‘in zijn blootje’ gezet spotten, vernederen, uitjouwen ruit aan diggelen – agressie

39 insp-beg RKG Antwerpen Onze reflectie Terreindoelen: 1ste graad: 1b - Terrein: Samen leven negatieve en positieve ervaringen die ze zelf hebben met in groepen durven uiten Bvl - Terrein: Iemand zijn, iemand worden 'iemand zijn of worden' beschrijven als een zich zelf situeren als medemens zijn, als broer/zuster zijn van, als kind zijn van God Bvl - Terrein: Leven met grenzen uitdrukken op welke wijzen mensen pijn ervaren 3TSO/KSO - Terrein: Bronnen van leven aangeven en illustreren hoe een groep, groot of klein, bron van leven of rem op leven kan zijn voor een persoon 4ASO - Terrein: Omgaan met verschil de houding t.o.v. het anders zijn van zichzelf en van anderen ontdekken en kritisch analyseren 5BSO - Terrein: Wat ervaar ik aan grenzen in het samen-leven? het denken omtrent goed en kwaad, zonde in onze samenleving bespreken 5TSO/KSO - Terrein: Goed mens zijn in een concrete probleemsituatie de ethische vraag herkennen en verwoorden 6ASO - Terrein: Leven als christen omschrijven wat 'het beeld van God-zijn' inhoudt aan visie op de plaats en de verantwoordelijkheid van de gelovige mens

40 insp-beg RKG Antwerpen Onze reflectie Kijkwijzer: Welke verschillende groepen zijn er in de klas? Wat doet en zegt de leraar? Hoe wordt er filmisch duidelijk gemaakt wat in Ben omgaat? Let eens op de cameraposities: wat is het effect ? Werkvorm: Klasgesprek Wat heb je gezien? Is dit een reële situatie? Hoe beoordeel je de houding van de leraar? Welk effect heeft deze wijze van ‘godsdienst’ geven op jou? Wat doet deze klassituatie met jou?

41 insp-beg RKG Antwerpen Onze reflectie Levensvragen: Wat draagt de mens? Hoe voelt dat gedragen zijn? Wat houdt de mens die vernederd wordt staande? Wat maakt dat de toeschouwer zo lijdzaam kan toekijken en mee doen? Wat verhindert de mens die vernedering “ziet” om toch niet te handelen? Ontslaat machteloosheid van actie? Aan welk profiel dient de mens te voldoen opdat hij aanvaard wordt? Zijn er algemeen geldende normen? Wat is “accepteren” van het anders-zijn van de ander?

42 insp-beg RKG Antwerpen Onze reflectie Theologiseren (ook vanuit bijbels perspectief): Mc 3, 31-35: Wie is je broer, wie is je zuster? (Doel BVL) Zie je een vergelijking tussen Ben en Jezus? Wat heeft Jezus staande gehouden tijdens de vernederingen die hij doorstond? Heeft Jezus – zoals de leraar zegt - zelfmoord gepleegd doordat hij zich in de dood laat gaan? Wat is de betekenis van de kruisdood? Wat betekenen de menselijkheid en goddelijkheid van Jezus in de kruisdood? (waarom heb Je mij verlaten + in Uw handen beveel Ik mijn geest) De dagelijkse kruisiging van God in de mens naast mij. Denk je dat Ben uit zo'n wijze van spreken over Jezus door de leraar kracht kan putten of juist niet? Hoe zou die leraar dan wel moeten spreken?


Download ppt "Insp-beg RKG Antwerpen Speelfilm in het godsdienstvak Filmfragmenten als blikopener op levensbeschouwelijke vraagstukken Onze reflectie bij de oefeningen."

Verwante presentaties


Ads door Google