De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Annemarie KnottnerusEva van Cooten ProgrammaleiderSenior projectleider Toptechniek in bedrijf Toptechniek in bedrijf.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Annemarie KnottnerusEva van Cooten ProgrammaleiderSenior projectleider Toptechniek in bedrijf Toptechniek in bedrijf."— Transcript van de presentatie:

1

2 Annemarie KnottnerusEva van Cooten ProgrammaleiderSenior projectleider Toptechniek in bedrijf Toptechniek in bedrijf

3 Platform Bèta Techniek Doel overheid Nederland wil tot de top 5 van kenniseconomieën behoren De Nederlandse economie draait voor een groot gedeelte op bèta en technici Ambitie Dat 40% van alle gediplomeerden/afgestudeerden (vmbo, havo, vwo, mbo, hbo en wo) een (bèta)technische opleiding heeft genoten Hoe Het Platform Bèta Techniek draagt hieraan bij door uitvoering van diverse programma’s in opdracht van de ministeries van EZ, OCW en SZW, waaronder Toptechniek in bedrijf

4 Toptechniek in bedrijf Centrale doelstellingen: De regiovisie Programmalijn 1: Vmbo en mbo techniek Programmalijn 2: Centra voor Innovatief Vakmanschap Meer vakbekwame technici door regionale samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid

5 Zeventien regio’s Vmbo en mbo techniek

6 Programmalijn 1: Vmbo en mbo techniek Doelen 1. Verhogen ‘in- door en uitstroom’ 2. Doorlopende leerlijnen: 'vakmanschapsroute' (doorlopende leerlijn tot mbo-niveau 2 en 3) 'technologieroute' (doorlopende leerlijn tot mbo-niveau 4) 3. ‘doelmatig’ opleidingenaanbod in de regio

7 Kennisprogramma programmalijn 1 Projectleiders- en penvoerdersbijeenkomsten Critical friends en inhoudelijke experts Kennisconferentie Good practices Website Toptechniek in bedrijf Monitor en audit

8 Monitor en Audit Toptechniek is uniek om de regionale aanpak, bottom up door de drie ‘O’s’ op basis van een regiovisie Met de infrastructuur die binnen de regio’s is ontstaan, is een stevig fundament gelegd voor duurzame en effectieve samenwerking, die doorontwikkeld kan worden binnen het Techniekpact

9 Monitor en Audit Dit fundament kan verstevigd worden door: Het neerzetten van een meer professionele organisatie die de verschillende stakeholders beter weet te binden; Goede monitoring en professionele sturing door het beter meetbaar maken van ambities en het kritisch volgen van de realisatie ervan; Het ondersteunen van de regio’s bij het koppelen van Toptechniek aan de regiovisie en aan het Techniekpact en de verankering hiervan; Het blijven besteden van aandacht aan cruciale succesfactoren, zoals de betrokkenheid van docenten en de instroom vanuit de theoretische leerweg van het vmbo; Het vraaggericht ondersteunen van de regio’s en het delen van goede voorbeelden en werkende concepten.

10 Programmalijn 2: Publiek-private samenwerking in het beroepsonderwijs Centra voor innovatief vakmanschap Ondernemers, wetenschappers, docenten en studenten werken samen aan het bevorderen van de kwaliteit van het technisch beroepsonderwijs Deze publiek-private samenwerkingsverbanden richten zich op een topsector die in de regio sterk vertegenwoordigd is

11

12 Achtergrond Techniekpact Mismatch vraag/aanbod: jeugdwerkloosheid vs. vacatures en veel uitstroom in technische sectoren Nederland heeft meer goed opgeleide technici nodig Techniekpact opgesteld door breed projectteam Techniekpact is op 13 mei 2013 getekend door ruim 60 partijen

13 Techniekpact ‘Doe-pact’ Samenwerking van onderwijs, bedrijfsleven en overheid Gericht op afstemming van initiatieven 22 landelijke maatregelen Implementatie binnen regio’s en sectoren Techniekpact gericht op techniekonderwijs over de volle breedte (basisonderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs, hoger onderwijs en scholing van werkenden)

14 Doelen Techniekpact Instroom ('Kiezen voor techniek') Percentage leerlingen dat kiest voor techniekopleiding neemt toe van 2,5 op de 10 nu naar in ieder geval 3 op de 10 in 2020 Doorstroom ('Leren in de techniek') Aantal leerlingen en studenten met een technisch diploma dat kiest voor een technisch beroep van 50% naar 60% in 2020 Uitstroom ('Werken in de techniek') Aantal werkenden in de techniek dat de sector verlaat moet met 25% afnemen en zij-instromers uit andere sectoren moet met 25% toenemen in 2020

15 Landsdelen Techniekpact

16 Rol Platform in landsdelen Coördinerende rol in landsdelen Verbindende rol techniek initiatieven: Toptechniek in bedrijf, Jet-Net, topsectoren, TechNet, W&T in het funderend onderwijs, Civ en CoE Met Toptechniek in bedrijf is een stevig fundament gelegd voor een duurzame en effectieve samenwerking die doorontwikkeld kan worden binnen het Techniekpact Adopteren van de ‘blinde vlekken vmbo-mbo’ binnen de landsdelen van het Techniekpact Subsidieregeling 'Regionaal investeringsfonds mbo'

17

18 Wat is het investeringsfonds? Subsidieregeling om: duurzame publiek-private samenwerking (PPS) in het beroepsonderwijs te stimuleren profilering opleidingenaanbod door herschikking (optioneel)  100 miljoen beschikbaar 2014-2017

19 Doel van het investeringsfonds Inhoudelijke aansluiting opleidingen Aanbod en vraag gediplomeerden Up-to-date kennis docenten Moderne faciliteiten ONDERWIJSARBEIDSMARKT

20 Voor wie is het investeringsfonds? Samenwerkingsverband van: Bekostigde mbo-instellingen Bedrijfsleven Regionale overheden (optioneel)

21 Regionale visie Voorwaarde om te komen tot een goed plan voor pubiek private samenwerking Moet afgestemd zijn met alle relevante partijen in de regio Vormt basis en gezamenlijk uitgangspunt van overheid, onderwijs en ondernemers, waarin belangen zijn vertaald in gedeelde ambities en acties Voorkomt dat er losse initiatieven naast elkaar bestaan of acties elkaar tegenwerken

22 www.platformbetatechniek.nl www.toptechniekinbedrijf.nl www.techniekpact.nl www.investeringsfondsmbo.nl Annemarie KnottnerusEva van Cooten a.knottnerus@deltapunt.nle.vancooten@deltapunt.nl 070-3119742070-3119706

23 Annemarie Knottnerus & Eva van Cooten 14 maart 2014


Download ppt "Annemarie KnottnerusEva van Cooten ProgrammaleiderSenior projectleider Toptechniek in bedrijf Toptechniek in bedrijf."

Verwante presentaties


Ads door Google