De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kies jij voor NLT ? vacatures NLT CSG Comenius in Leeuwarden zoekt ervaren DOCENTEN Docent SCHEIKUNDE / NLT* 1e GRAAD (* Natuur, Leven en Technologie)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kies jij voor NLT ? vacatures NLT CSG Comenius in Leeuwarden zoekt ervaren DOCENTEN Docent SCHEIKUNDE / NLT* 1e GRAAD (* Natuur, Leven en Technologie)"— Transcript van de presentatie:

1

2 Kies jij voor NLT ? vacatures NLT CSG Comenius in Leeuwarden zoekt ervaren DOCENTEN Docent SCHEIKUNDE / NLT* 1e GRAAD (* Natuur, Leven en Technologie) omvang 1,00 fte

3 Kies jij voor NLT ? HET LORENTZ LYCEUM/ ARNHEM INTERNATIONAL SCHOOL REQUIRES ENTHUSIASTIC TEACHERS TTO - Physics en Natuurkunde, 1e en 2e graad, 0,7500 a 1,0000 fte (liefst in combinatie met NLT)

4 Kies jij voor NLT ? * Van bovenbouwdocenten in de BINASvakken verwachten wij de bereidheid om mee te werken aan de vakken ANW / NLT.

5 Kies jij voor NLT ? 13.30 Waarom kiest een leerling NLT? 13.50 Vragen beantwoorden Opdracht introduceren 14.00 Als ‘sectie’ aan de slag 15.15 Presentatie geven 16.00 Vragen & Bètasteunpunt & JCU 16.15 Prijsuitreiking 16.30 BBB

6 Waarom kiest een leerling NLT?  Doelen voor leerlingen  Wat zijn opvallende kenmerken?  Wat kan een leerling ermee?  Voor welke leerling is NLT aantrekkelijk?

7 Doelen voor leerlingen Leerlingen ervaren in NLT:  verbreding en verdieping  actualiteit en belang bètaonderwerpen  hoe spannend en uitdagend het bètagebied is  diversiteit aan studie en beroepsmogelijkheden  belang interdisciplinaire samenhang voor ontwikkelingen wetenschap en technologie

8 Opvallende kenmerken volgens leerlingen  Geen boek -> losse modules  Lang met een onderwerp bezig -> 40 SLU  Verschillende docenten ->multidisc.sectie  Bekende docenten doen ‘anders’ ->enthousiasme, samen anders voor de klas  Praktische bezig, excursies-> 25% vrije ruimte  Geen CSE -> schoolexamen

9 Modulaire opzet  66 modules gecertificeerd  enkele modules in ontwikkeling  Elke module 40 slu HAVO 320 slu -> 8 modules VWO 440 slu -> 11 modules  Minimaal 75% gecertificeerde modules  Maximaal 25% naar keuze van de school  Multidisciplinaire modules (soms monodisciplinair)

10 Voordelen modules voor leerlingen  Flexibiliteit: Belangstelling leerling (keuzemogelijkheden) Actualiteit of nieuwe ontwikkelingen Programma van jaar tot jaar aanpassen  Leerling legt eigen accenten binnen één module en in programma

11 Ontwikkeling modules  samenwerking tussen ontwikkelscholen en HO-instellingen of andere onderzoeksinstellingen (duur 20 mnd)  context-benadering

12 Verschillen tussen HAVO & VWO HAVO: Meer beroepsgericht Nadruk verbetering kwaliteit van leven Veel ruimte praktisch werk VWO: Meer onderzoeksgericht Nadruk op kennisontwikkeling Nieuwe kennis opdoen door het uitvoeren van onderzoek (evt UU of HU)

13 Wat is NLT? Examenprogramma in domeinen HAVO (toepassingsgericht)VWO (wetenschappelijk) A Vaardigheden (startmodule)A B Taal van de natuurwetenschap1BFundament van wetenschap en technologie 1 C Bedreiging en behoud van de leefomgeving 2 CAarde en klimaat (aardwetenschappen) 2 D Zorgen en genezenD Stellaire informatie en processen (ruimtewetenschappen) E Opsporen en beschermenE Biofysica, -chemie en informatica (interdisciplinaire wetenschappen) F Verbetering van de kwaliteit van leven 2 FBiomedische technologie en biotechnologie 3 G Grenzen verleggenG (Duurzaam) gebruik van grondstoffen, energie en ruimte H Communiceren en navigeren HMaterialen, proces- en productietechnologie I Gemak dient de mensIWerktuigen, voertuigen en producten

14 NLT-modules HAVO CodDome nlt3-h021Smaak makenI nlt3-h019Maak het verschilB nlt3-h017Glastuinbouw en energieC nlt2-h014De Bodem LeeftC nlt2-h012Medische beeldvormingD nlt1-h011Een Feest zonder KatersH nlt1-h010Forensisch onderzoekE nlt1-h009Plaatsbepaling en navigatieH nlt1-h008NulenergiehuisC nlt1-h007SportprestatiesG nlt1-h006Digitale TechniekI nlt1-h005Wat zeg je?E nlt1-h003Aërosolen en Vuile LuchtC nlt1-h002Dynamische modellen havoB nlt1-h001Het Beste EiH

15 NLT-modules VWO nltc-v208Moleculen in levenE nltc-v202De bewegende aardeC nlt3-v119HolografieI nlt3-v117KernfusieG nlt2-v115Bio-informaticaE nlt2-v114Hersenen en lerenE nlt2-v112De waterstofauto binnenstebuitenG nlt2-v110Technisch ontwerpen in de Biomedische TechnologieF nlt2-v109Brandstof voor het levenG nlt2-v108Meten aan melkwegstelselsD nlt2-v106Klimaatverandering, als het noordpoolgebied opwarmtC nlt1-v103Rijden onder invloedE nlt1-v102Dynamisch modellen vwoB nlt1-v101Forensisch onderzoekH

16 25% vrije ruimte Naar keuze van de school, bijv:  eigen materiaal (expertise)  onderwerpen informatica  onderwerpen wiskunde D  nog niet gecertificeerde modules  vakkennishiaten wegwerken  organiseren science café  ontwerp wedstrijden: bijv. solar cars  masterclasses

17 welke leerling mag NLT kiezen?  NT of NG-leerling Als  Profielkeuze vak  Keuzevak  Losse modules in de vrije ruimte

18 Vragen ???

19 Opdracht in NLT-secties bestuderen module Individueel - oriëntatie op de module Vakgenoot - bestudering enkele hfst adv ‘richtvragen’ ?????? Sectie - enkele vragen bespreken - presentatie maken Begeleiding - zaalhoofd - procesbegeleider per groep - steunpuntmedewerker of auteur

20 Opdracht Prijsuitreiking voor het beste M-team Multi-disciplinair Multi-tasking Multi-mediaal

21 Vragen en ervaringen Vragen?  site NLT: http://www.betavak-nlt.nl/http://www.betavak-nlt.nl/  10 regionale steunpunten  digischool community

22 NLT implicaties en beslispunten: rooster Idee werkgroep:  Inroosteren bij voorkeur op dagdelen, of blokuur + 1 of 2 losse uren  Blokuur eind van de dag ivm excursiemogelijkheid  Groepen naast elkaar programmeren -> keuze mogelijkheid voor leerlingen uitwisseling expertise docenten  Roosterwensen mogelijk?

23 NLT: implicaties en beslispunten: docenten  Wie kan NLT geven? 1 e graads docenten: wis, sch, nat, bio, inf en geografie  Onder coördinatieteam: min. drie leden van min. drie verschillende vakken (wis, sch, nat, bio en fys.geografie) Veld Ideeën  Teamteaching: wisselende koppels docenten voor de groep  Inroosteren bij voorkeur op dagdelen of blokuren en 1of 2 losse uren


Download ppt "Kies jij voor NLT ? vacatures NLT CSG Comenius in Leeuwarden zoekt ervaren DOCENTEN Docent SCHEIKUNDE / NLT* 1e GRAAD (* Natuur, Leven en Technologie)"

Verwante presentaties


Ads door Google