De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

NAAR EEN VERALGEMENING VAN HET JEUGDWERKPLAN. Eind 2005 1)Vlaamse regering beslist tot een actieplan “bestrijding jeugdwerkloosheid” 2)Dertien steden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "NAAR EEN VERALGEMENING VAN HET JEUGDWERKPLAN. Eind 2005 1)Vlaamse regering beslist tot een actieplan “bestrijding jeugdwerkloosheid” 2)Dertien steden."— Transcript van de presentatie:

1 NAAR EEN VERALGEMENING VAN HET JEUGDWERKPLAN

2 Eind 2005 1)Vlaamse regering beslist tot een actieplan “bestrijding jeugdwerkloosheid” 2)Dertien steden met hoge werkloosheid bij laaggeschoolde jongeren 3)Oostende = enige centrumstad in W-Vlaanderen 4)Lokale vrijheid om plan te ontwikkelen 5)VDAB + stad Oostende + Sociaal huis + NV Plassendaele + SEO + RVA + sociale partners + iedere partner is welkom

3 BUDGET 1)137.700 € jaar van uit minister van tewerkstelling (hoofdzakelijk jobhunting, IBO begeleiding en diverse opleidingsprojecten) 2)100 950 € jaar van uit minister van sociale economie (hoofdzakelijk 10 VTE buurt- en nabijheidsdiensten) 3)100 950 € jaar cofinanciering vanuit de stad Oostende 4)Budgetten lopen af eind 2007 maar er is verder zetting van de meeste acties via het veralgemeende Vlaamse actieplan, via de nieuwe ESF partners, via de VDAB LPP en mogelijks bijsturing Kelchtermans projecten

4 Begin 2006 1)Vlotte samenwerking tussen alle partners leidt tot snelle opmaak van een plan 2)Stad Oostende start als eerste stad met de realisatie van het plan 3)Oostende is kleine stad, problematiek in grotere centrumsteden is complexer en bovendien een beperkt aantal derden organisaties beschikbaar 4)Half juni start online matching vacatures (=technologische primeur) 5)Daardoor positieve pers en positieve perceptie en dus wat gehyped

5 Visie en strategie 1)Twee wekelijkse contact frequentie 2)Sterke focus op “werk”: samenwerking met bedrijven en focus op IBO 3)Experiment met online matching en online communicatie van vacatures (VDAB en later interim) 4)Begeleidende maatregelen zoals attitudetraining, extra opleidingen etc… 5)“Rechten en plichten” : intense samenwerking met RVA

6 ACHTER MIJN VEREN ZITTEN HELPT….ANDERS ZAT IK NU NOG THUIS

7 Twee wekelijkse contact frequentie 1)In de werkwinkel met twee dedicated consulenten 2)Is verplichting: jongere zoekt vacatures, legt verantwoording af van zoekgedrag…en geleidelijk ontstaat een vertrouwensrelatie 3)Tussentijdse elektronische contacten via e-mail en SMS 4)Doorverwijzing naar andere VDAB diensten en partners zoals een opleiding, jobclub etc… kan uiteraard 5)Tussentijds even binnen lopen = geen probleem 6)Jonge, dynamische, eigentijdse aanpak 7)Afspraken niet nakomen = transmissie (maar humaan)

8 Sterke focus op “werk”: samenwerking met bedrijven en focus op IBO 1)NV Plassendaele = poort naar de de bedrijven 2)Bedrijven tekenen een charter waarmee ze hun “commitment” willen aantonen (jongeren krijgen een kans, maar geen prioriteit) 3)Gebruik van IBO als tool: tot op heden: ruim 100 IBO’s met mislukking ratio van meer dan 40 % 4)Maximaal inspelen op concrete vacature projecten levert goede resultaten op

9 Online matching en online communicatie van vacatures Online = in real time Eerst VDAB vacatures, nu ook interim (=strategie) Opvolging van aantal aanbiedingen: te veel… te weinig = actie Ondertussen operationeel in gans West-Vlaanderen Doel = op een snelle, efficiënte manier die bij hun leefwereld past jongeren vacatures aanbieden

10 Begeleidende maatregelen zoals attitudetraining, extra opleidingen etc… 1)Extra opleidingen “poetsen in gezinnen” = voorbereiding tewerkstelling via dienstencheques 2)Creatie nieuwe dienstencheque onderneming “Het poetshuis” door het OCMW 3)Creaties 10 arbeidsplaatsen “buurt en nabijheidsdiensten” bij de stad Oostende 4)Extra trainingen “attitude” 5)PR acties zoals “accent op jong talent” 6)Bij projecten steeds aftasten of er geen opportuniteiten zijn voor jongeren

11 “Rechten en plichten” : intense samenwerking met RVA 1)Niet actief meewerken = transmissie naar RVA 2)Snelle afhandeling door RVA 3)Positieve interactie VDAB  RVA 4)Verder zetten begeleiding ook bij een sanctie (indien betrokkene dat wenst uiteraard) 5)Werk zoeken is een plicht tegenover de maatschappij 6)Maar… wij helpen jou “met alle mogelijke middelen”

12 Wat maakt de aanpak Oostende specifiek? 1)Doelstelling = 100 % bereik van alle jongeren 2)Rechten en plichten 3)Samenwerking met RVA 4)Samenwerking met bedrijven: focus op IBO 5)Toepassing van een high tech vacature matching en communicatiesysteem 6)Beetje big brother 7)Communicatie aangepast aan doelgroep 8)Modern, trendy, flexibel, enthousiast

13 Waarom mislukken zoveel opleidingen en IBO’s? Ziektes niet aanvaard door werkgever; Mutatie naar een andere opleiding; Financiële reden, betrokkene verkiest naar werk te zoeken; Tewerkstelling (soms tijdelijk); Orde, tucht, attitude, onwettige afwezigheden… Persoonlijke soms psychiatrische problemen Capaciteiten Mobiliteit Kinderopvang (= beperkt maar reëel) Persoonlijke problemen zoals drugs bijv. (= beperkt maar reëel) Generatie armoede (= beperkt maar reëel) Huisvesting (= klein maar hardnekkig) 23/06/2006

14 Conclusies en wat kan beter I  Tekort aan kinderopvang blijft: volgens de inschatting van de jonhunters hebben 36 op 320 jonge werkzoekenden een opvang probleem  Jonge moeders = aparte problematiek  Soms zwaardere problematiek.. nu activeringsscreening als oplossing  Drugproblematiek….. overleg met MSOC… dus partnerships zijn van groot belang  Opgelet met licht druggebruik… kan escaleren  Attitude trainingen blijven van groot belang…  We zien positieve evolutie bij onze jongeren…. Werk zoeken wordt de norm  Transmissie is soms onvermijdelijk en soms echt wel nodig

15 Conclusies en wat kan beter II  Nog meer coaching op de werkvloer kan overwogen worden  Extra opleidingen (vooral schoonmaak) zijn zeer succesvol…. 9/10 aan het werk  Nu minder doorstroming naar opleiding….. omdat bereidheid tot werken nu hoger is en er zeer veel werkaanbod is  Het ganse netwerk met o.a. OCMW’s, ATB, derden etc.. nog verder uitbouwen  Contractualisering van de afspraken van in het begin (=operationeel)  Focus op attitudetrainingen zeker verder zetten.... groepseffect is van groot belang

16 Conclusies en wat kan beter III  Aandacht voor attitude tijdens deeltijds onderwijs…. bij voltijdse werkloosheid veranderen de spelregels  Opnieuw studeren/ tweede kans onderwijs etc…. na confrontatie met de arbeidsmarkt wordt aanvaard  Er is grote nood aan sociale tewerkstelling……(10 ingevuld maar is niet genoeg)…. Zie het aankomend lokaal sociaal beleidsplan van het OCMW Oostende

17 Een vraag naar partnerships met de lokale besturen...  Indien tekort aan kinderopvang blijkt….een aanspreekpersoon kinderopvang  Extra capaciteit kinderopvang…betaalbaar maar gefinancierd by all means (bijv. Via OCMW / onthaalgezinnen/ lokale financiering)  Meehelpen aan de creatie van sociale tewerkstelling  Jonge bestaansminimumtrekkers naar VDAB doorverwijzen en “transmissie” VDAB  OCMW (zie procedure VDAB  > RVA)  Stimulerend naar kleinere bedrijven… IBO  Aanpak van spijbelen…………

18 Nieuwe aanpak bij uitbreiding van het plan:  Doelgroep is <= 24 en nieuw werkloos  Deeltijds onderwijs = apart project “leren en werken”……….. VDAB suggestie graag meer focus op werk  Geen diploma beperkingen…. Wel gefaseerde optart  Online matching blijft  Hoge contact frequentie (niet gebetonneerd op 14 dagen)  Na bepaalde periode intensifiëring….. creatie van 4000 tenderbegeleidingen (= +- 200 regio Oostende)  Contractualisering  Beroepsoriëntatie plus sessies… nog uit te werken  Meer e-begeleiding


Download ppt "NAAR EEN VERALGEMENING VAN HET JEUGDWERKPLAN. Eind 2005 1)Vlaamse regering beslist tot een actieplan “bestrijding jeugdwerkloosheid” 2)Dertien steden."

Verwante presentaties


Ads door Google