De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Tijdige detectie van dementie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Tijdige detectie van dementie"— Transcript van de presentatie:

1 Tijdige detectie van dementie
LOK-vergadering voor huisartsen

2 Tijdige detectie = timely recognition = detectie in een vroeg stadium

3 2. Voor- en nadelen Viviane heeft Alzheimer Videofragment 1

4 2. Voor- en nadelen Pro Contra
vroege differentie tussen dementie en andere stoornissen keuze voor (medicamenteuze) behandeling klachten aux-serieux nemen benoemen geeft rust emotioneel voorbereid psychosociale ondersteuning ondersteuning van mantelzorgers destigmatisering recht op weten zorg plannen Contra gebrek aan behandeling met kans op genezing creëren van verwachtingen prognose is onzeker ongerustheid stigma

5 3. Hoe dementie opsporen Screening Case-finding Aanmelding

6 3. Hoe dementie opsporen Risicofactoren Leeftijd Cardiovasculaire risicofactoren Genetica Down Socio-economische klasse

7 Videofragment 3: Jan, huisarts, aanmelding
3. Hoe dementie opsporen Case-finding Aanmelding Videofragment 3: Jan, huisarts, aanmelding Videofragment 4: Vanja, psycholoog, conflictsituaties Videofragment 5: Joseph, patiënt, frontotemporale dementie

8 4. Taboe op cognitief verval Voor de patiënt en naasten Stigma
Ontkenning Toedekken Videofragment 6: Jan, huisarts, façadegedrag doorprikken

9 4. Taboe op cognitief verval
Voor de huisarts Vervreemding, ontmenselijking Uitzichtloosheid Machteloosheid Bang voor ontreddering Rouwproces Videofragment 7: Jan, huisarts, niet evident Videofragment 8: Kurt, neuroloog, diagnose niet ontwijken

10 4. Taboe op cognitief verval Waarheidsmededeling
Videofragment 9: Greet, geriater, belang van meedelen Hoe omgaan met de diagnose? Videofragment 10: Kurt, neuroloog, hoe meedelen

11 5. Symptomen Dementie is een syndroom,
een samenhangend geheel van symptomen Kernsymptomen Secundaire symptomen Videofragment 11: Jan, huisarts, uiteenlopende klachten

12 5. Symptomen Kernsymptomen Stoornissen in het KT geheugen
Stoornissen in het LT geheugen Desoriëntatie in tijd en ruimte Desoriëntatie in persoon Afasie Apraxie Agnosie Stoornis in uitvoerende functies

13 5. Symptomen Secundaire symptomen Confabulaties Stemmingswisselingen
Gedragsveranderingen Persoonlijkheidsveranderingen Angst en ontreddering Persevereren Hallucinaties Decorumverlies, vergeten fatsoennormen Lichamelijke achteruitgang

14 5. Symptomen Wees alert als de patiënt (1)
steeds vergeet welke dag het is regelmatig gebeurtenissen vergeet die kort geleden gebeurd zijn recent gehoorde verhalen of mededelingen niet meer kan navertellen vaak in herhalingen valt zonder het zelf te beseffen regelmatig hetzelfde verhaal vertelt tijdens een gesprek regelmatig niet op bepaalde woorden kan komen snel de draad van een verhaal verliest de vragen niet meer begrijpt (merkbaar aan het antwoord) meer moeite heeft om een gesprek te begrijpen tijden door elkaar haalt uitvluchten verzint afhankelijker gedrag vertoont t.o.v. vroeger

15 5. Symptomen Wees alert als de patiënt (2)
moeilijkheden heeft bij het uitvoeren van normale taken; oriëntatieproblemen heeft zijn budget moeilijk kan beheren initiatief verliest persoonlijkheids- en gedragsveranderingen vertoont. En bij een ‘head-turning sign’ Videofragment 12: Jan, huisarts, alarmerend

16 6. Differentiaal diagnose
Videofragment 13: Jan, huisarts, detectie Lichamelijk Hart, schildklier, urinewegen, infecties, geneesmiddelen, suikerspiegel, zintuigen, vitaminen… Psychische problemen Rouwproces, verhuis, opname, depressie… Sociale problemen Vereenzaming, te weinig visuele of auditieve prikkels…

17 7. Vermoeden versterken Meerdere contactmomenten
Videofragment 14: Jan, huisarts, vermoeden versterken Meerdere contactmomenten Patiënt, verwanten en andere betrokkenen Anamnese en heteroanamnese Observaties Instrumenten Verwijzing

18 7. Vermoeden versterken Instrumenten ADL, Katz IADL, Lawton & Brody
OLD Niet Pluis Index MMSE Mini-Cog MOCA Videofragment 15: Kurt, neuroloog, test weigeren

19 8. Soorten dementie Dementie ten gevolge van de ziekte van Alzheimer
Videofragment 16: Jan, huisarts, soorten dementie Dementie ten gevolge van de ziekte van Alzheimer Vasculaire dementie Frontotemporale dementie Dementie met Lewy bodies Dementie ten gevolge van de ziekte van Parkinson Dementie ten gevolge van de ziekte van Huntington Dementie ten gevolge van MS Dementie ten gevolge van aids Dementie ten gevolge van de ziekte van CJD Alcoholgerelateerde dementie

20 9. Casussen Antwoordmogelijkheden: (1) Cognitieve test afnemen (MMSE)
(2) Gedragsstoornissen bevragen (NPI) (3) Zorgbehoefte bevragen (ADL, IADL) (4) Bloedname plannen/uitvoeren (5) Dagelijks functioneren bevragen (OLD) (6) Neuroloog raadplegen (7) NMR plannen (8) Depressievragenlijst afnemen (GDS) (9) Zorgbehoefte en gedragsstoornissen bevragen (ADL, IADL, NPI)

21 Casus 1 Veerle, 46 jaar, komt naar je consultatie om over haar moeder te praten. Moeder is 73 en sinds bijna een jaar heeft Veerle het gevoel dat er iets aan de hand is: ze is in haar vertrouwde omgeving vaak de weg kwijt, is achterdochtig en in zichzelf gekeerd en vergeet nogal eens eten te maken of zichzelf te wassen. Moeder zelf wuift elk probleem van de hand en is niet van plan aandacht te schenken aan de bezorgdheid van de dochter. Vader besteedt niet al teveel aandacht aan het ‘probleem’ en houdt zich afzijdig, zoals altijd. Verder anamnese levert geen bijzonderheden op.

22 Casus 2 Jef, een 76 jarige gezonde man komt op consultatie omdat hij ‘geheugenproblemen’ heeft. Hij geeft aan toch wel erg veel last te ondervinden bij wat hij dagdagelijkse gewoonten en gebruiken noemt: hij vergeet waar de krant ligt, vergeet of hij zijn bloeddrukmedicatie innam, vergeet waar de autosleutels terechtkwamen. Je kent Jef verder als een erg actieve, belezen man met een druk sociaal en verenigingsleven, die bovendien dagelijks op zijn kleinkinderen past. De anamnese levert verder geen bijzonderheden op.

23 Casus 3 Ria, een 54 jarige vrouw, komt samen met haar echtgenoot op consultatie. Je herkent haar amper bij, want behalve voor een ‘jaarlijkse checkup’ zag je haar niet. Ook nu is ze niet uit eigen beweging gekomen, maar onder dwang van haar erg bezorgde echtgenoot. Ria is op enkele maanden tijd een ander mens geworden: opstandig, agressief, een omgekeerd slaap-waakritme en ook wel ontremd. Ze kleedde zich onlangs gewoon uit in de supermarkt. Met Ria valt verder geen gesprek aan te knopen, zo boos is ze op jou en op de rest van de wereld. De partner is erg onder de indruk van het gebeuren en ten einde raad.

24 Casus 4 Viviane, een 69 jarige landbouwerster, komt op raadpleging omdat zij sinds kort last heeft van geheugenstoornissen. Ze vertelt dat ze moeite heeft met het onthouden van gewone dingen als een boodschappenlijstje, een afspraak bij de dokter en waar ze de afstandsbediening van de tv legde. Terloops vermeldt ze ook moe te zijn, een zekere fysieke traagheid te ondervinden en vreemd genoeg wees de weegschaal ook wat kilo’s meer aan. Anamnese levert verder geen bijzonderheden op.

25 Casus 5 Jan is een 65-jarige man met een matige verstandelijke beperking. Hij woont in bij zijn 85-jarige moeder. Tijdens een routineconsultatie laat moeder zich ontvallen dat Jan de laatste tijd nogal prikkelbaar is, vooral als ze hem iets vraagt. Moeder spreekt met veel genegenheid over Jan, die nooit moeilijk deed en dekt het verder toe met “Hij doet het wel hoor, hij is alleen wat slordiger dan vroeger.”

26 10. Sociale kaart Expertisecentra Dementie www.dementie.be
Vlaamse Alzheimer Liga vzw De sociale kaart

27 Domus Medica www.domusmedica.be
Bedankt Domus Medica


Download ppt "Tijdige detectie van dementie"

Verwante presentaties


Ads door Google