De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ouderavond Bs de Ratel Sigrid Bokkers Erno Mijland

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ouderavond Bs de Ratel Sigrid Bokkers Erno Mijland"— Transcript van de presentatie:

1 Ouderavond Bs de Ratel Sigrid Bokkers sigridbokkers@bco-onderwijsadvies.nl Erno Mijland ernomijland@bco-onderwijsadvies.nl sigridbokkers@bco-onderwijsadvies.nl ernomijland@bco-onderwijsadvies.nl

2

3

4 Terugblik Vooral Vriendjes, sociale contacten Je veilig voelen Lieve juf en meesters (Positieve) aandacht, complimenten Zijn die je bent Gezelligheid, plezier Samen spelen Duidelijkheid, structuur En ook… Nieuwe dingen leren Voldoende uitdaging

5 Welke invloed heeft u als ouder op het gedrag van uw kind? Hoe gedraagt u zich bij gewenst gedrag en bij ongewenst gedrag? Welk rolmodel bent u voor uw kind / uw kinderen?

6 Kinderen zijn geneigd te doen wat anderen doén en niet te doen wat anderen zéggen! De leerkrachten en ouders zijn dus rolmodel!

7 Het SW-PBS kader Schoolbreed werken vanuit gedeelde waarden 1. Preventie zoveel mogelijk problemen voorkomen 2.2. 3. Besluitvorming over gedrag op basis van Data 4. Positieve insteek helder zijn in wat je wilt zien en horen, dit actief aanleren en positief bekrachtigen 5. Samenwerken met Ouders en met de Zorg

8 Aanleren van gewenst gedrag

9 Bekrachtigen Stimuleren Complimenten geven Belonen Op de ratel

10 Schrijf een compliment voor je kind - anoniem

11 1. Mediawijsheid olv Erno Mijland 2. PBS en opvoeden: grenzen stellen en hanteren olv Sigrid Bokkers

12 Children see, children do…. https://www.youtube.com/watch?v=G4yBj0LXCTo Luister naar mij en naar elkaar en haal eruit wat bij JOU en JOUW kind past!

13 Aanleren van gewenst gedrag

14 Ongewenst gedrag (opzoeken van grenzen hoort bij ontwikkeling!!) Interventie (= waarschuwing: om het gedrag positief om te buigen) Consequentie (= straf / maatregel als het ongewenste gedrag blijft)

15 Handelen bij ongewenst gedrag 1. Duidelijk zijn en grenzen stellen (samen) 2. ‘actief negeren’ bij licht ongewenst gedrag 3. Waarschuwings procedure (reactie procedure) 4. Time out (bij onhandelbaar of onbeheersbaar gedrag) IN UITERSTE GEVALLEN!

16 Stellen van grenzen DOENNIET DOEN Geef eenvoudige concrete opdrachten Wachten met ingrijpen tot je echt van streek bent Spreek op neutrale toonSchreeuwen Verbind er direct consequenties aan wanneer je kind luistert (belonen) en niet luistert (afspreken van ‘maatregel’) Dreigen met maatregelen (en hem niet inzetten) Blijf rustigEmotioneel of negatief reageren Denk vooraf na of je ‘er een strijd / ding’ van maakt. Als je iets van je kind wilt, dan consequent zijn.

17 Actief negeren Op school!!! Onuitgesproken boodschap: ‘Ik geef jou alleen aandacht als je de juiste dingen doet.’ Reageer niet op alles en maak van een mug geen olifant! Je kind weet wel dat je het gedrag gezien hebt (maar je zegt er nog niets van!) Negeer nooit: als er meerdere kinderen bij betrokken zijn als je kind zichzelf of anderen pijn doet

18 Actief negeren op school 1. Bedenk wat het gewenste gedrag is 2. Kijk welke leerlingen dit gedrag wel laten zien 3. Geef een compliment aan andere leerlingen die het gedrag laten zien 4. Wacht en observeer een paar seconden 5. Hou de leerling met het ongewenste gedrag in de gaten: complimenteer iedere stap in de goede richting

19 De reactieprocedure op school Stap 1: Vraag de leerling naar de gedragsverwachting. “Wesley, wat is ook alweer de afspraak in de klas over de toon waarop je praat?’’ Stap 2a: Vertel de leerling wat de gedragsverwachting is en vertel de leerling wat hij nu moet doen. “Wesley, in de klas praten we op een rustige toon. Praat nu op een rustige toon alsjeblieft”. Stap 2b:Loop weg en wacht een paar seconden. Stap 3:Benoem het ongewenste gedrag, benoem de afspraak en geef een keuze. ”Wesley, ik hoor dat je schreeuwt. De afspraak is dat je op een zachte toon praat in de klas. Of je blijft binnen in de pauze of praat nu op zachte toon. Wat is je keuze?” Stap 4a:Benoem de consequentie die volgt. “Oké, dan blijf je in de pauze binnen”. Stap 4b:Loop weg.

20 De reactieprocedure thuis Stap 1: Vraag je kind naar de gedragsverwachting. “Wesley, wat is ook alweer de afspraak als we aan tafel zitten?’’ Stap 2a: Vertel je kind wat je van hem verwacht en geef aan wat hij nu moet doen. “Wesley, aan tafel zitten we rustig op onze stoel en praten we om de beurt. Ga nu op je stoel zitten en wacht met praten tot Anouk klaar is alsjeblieft”. Stap 2b:Wacht een paar seconden. Stap 3:Benoem het ongewenste gedrag, benoem de afspraak en geef een keuze. ”Wesley, je staat nog steeds. De afspraak is dat je gaat zitten. Of je blijft zo nog 5 minuten aan tafel zitten of je gaat nu zitten. Wat is je keuze?” Stap 4a:Benoem de consequentie die volgt. “Oké, dan blijf je zo nog even zitten”. Stap 4b:Ga verder met eten en negeer een eventueel weerwoord.

21 Ben je duidelijk geweest in wat je wil zien en wat je wil horen? Hoeveel waarschuwingen geef jij thuis? Heb je nagedacht over een maatregel en past deze bij het gedrag? Is uw kind hiervan op de hoogte?

22 Time out - thuis 5 minuten op een rustige plek zonder sociale activiteiten. Bij onveilig en onbeheersbaar gedrag! Voorbereiding: 1.Kies een plaats uit (rustig, saai en veilig) – waar mogelijk samen met je kind 2.Zorg dat je de tijd visueel kunt maken (kookwekker, stopwatch) 3.Vertel je kind wat een time- out is, waarom die gebruikt wordt en wanneer die gebruikt wordt. 4.Laat je kind de plek zien 5.Oefen het een keer samen (wanneer er niets aan de hand is), maak er een toneelspel van zodat het helemaal duidelijk is

23 uitvoeren 1.Blijf rustig en praat op neutrale toon. 2.Vertel je kind voor welk gedrag hij / zij een time out krijgt (bijv. ‘Je stopte niet met vechten met je broertje toen ik het je vroeg’). 3.Vraag je kind om naar de time out plek te gaan 4.Zet de ‘kookwekker’ of stopwatch op 5 minuten 5.Als de time out voorbij is, is het voorbij. Excuses zijn niet nodig! Het allerbelangrijkste: niet alleen dreigen met een time out (1x waarschuwen), maar toepassen wanneer het nodig is.

24 Wanneer je kind weigert: 1.Blijf kalm 2.Herhaal je verzoek 3.Voeg voor elke weigering een minuut toe aan de tijd (zeg: dat is 6 minuten) 4.Voeg niet meer dan 5 extra minuten toe 5.Als je kind na 5 minuten nog weigert, trek je een privelige in (geen ipad, geen televisie, telefoon, vroeger naar bed etc).  Maak samen een lijst hiervan zodat je er op een moeilijk moment niet over na hoeft te denken!  Meestal is een kind na 1 of 2 uur na het incident weer rustig om er samen over te praten en weer opnieuw afspraken te maken.

25 Wat hebben kinderen nodig Temperamentvolle kinderen hebben dit nog meer nodig: -Basisbehoefte (slaap – drinken – eten) -Behoefte aan verbinding (echt contact) -Behoefte aan controle (keuzes geven – zelf beslissen) -Behoefte aan voorspelbaarheid (regelmaat / routines) -Behoefte aan ontspanning (plan dit samen, geniet samen)

26 https://create.kahoot.it/#quiz/fb57977a-84a2-4350-b17b- 7ed53888972a/reorder/edit

27 Mogelijk ook interessant om over te praten Welke interventies / waarschuwingen gebruikt U thuis?  Bij welk gedrag?  Welke zijn effectief?  Hoe betrekt U uw kind erbij?  Wanneer is het lastig? Welke straffen / maatregelen gebruikt U thuis?  Bij welk gedrag?  Welke zijn effectief?  Hoe betrekt U uw kind erbij?  Wanneer is het lastig?

28 5 groepen om in gesprek te komen – hoe doen jullie dat? 1.Welke regels en afspraken zijn bij jullie thuis belangrijk? 2.Hoe ga je om met consequenties zoals de time out? 3.Hoe lukt het je als ouder om duidelijk en consequent te zijn? 4.Wat is voor jullie een effectieve reactie als ouder bij ongewenst gedrag? 5.Hoe betrek je je kind bij regels / afspraken en consequenties?

29 In gesprek over de stellingen 5 à 6 groepen van ongeveer 5 of 6 personen:

30 http://www.evabronsveld.nl/www.evabronsveld.nl/Temperamentvol/Artikelen/ 2015/4/20_Samen_met_je_kind_boodschappen_doen._Gezellig_hoor..ht ml

31 opruimen 1.Ruim samen op 2.Maak er een wedstrijdje van (binnen 5 minuten…) 3.Geef zelf het goede voorbeeld 4.Ruim soms zelf lekker op 5.Voer een dag in; zonder opruimen 6.Laat een kind de voordelen zien van opruimen http://www.evabronsveld.nl/www.evabronsveld.nl/Temperamentvol/A rtikelen/2013/9/19_Opgeruimd_staat_netjes.html

32 Omgaan met een driftbui 1.Heb begrip voor het uiten van de emoties 2.Probeer NOOIT op te voeden TIJDENS een driftbui 3.Probeer driftbuien te herkennen (jij en later je kind) 4.Bespreek een driftbui na (begripvol en aangeven dat emoties eruit mogen maar dat het gedrag niet passend was) 5.Driftbuien mogen bij een kind horen: kijk of het minder vaak voorkomt, of het minder intens is, minder lang duurt…. Dan is er positieve vooruitgang 6.Bespreek manieren hoe je kind wel zijn emoties kan uiten. 7.Let goed op dat je kind jouw dan het hardst nodig heeft! Gewoon er zijn, vasthouden en verder niets….

33 afsluiting Veilige omgeving Iedereen hoort erbij Zorgen voor elkaar Samenwerken Doorzetten bij moeilijkheden

34 Bedankt voor uw komst!


Download ppt "Ouderavond Bs de Ratel Sigrid Bokkers Erno Mijland"

Verwante presentaties


Ads door Google