De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Fontys Hogescholen Bespreekpunten Dingen om te onthouden maandag 31 augustus 2009 Lerarenopleiding wiskunde 2 e graad deeltijd.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Fontys Hogescholen Bespreekpunten Dingen om te onthouden maandag 31 augustus 2009 Lerarenopleiding wiskunde 2 e graad deeltijd."— Transcript van de presentatie:

1 Fontys Hogescholen Bespreekpunten Dingen om te onthouden maandag 31 augustus 2009 Lerarenopleiding wiskunde 2 e graad deeltijd

2 Fontys Hogescholen Hans Krabbendamkamer A114 opleidingscoördinator DTh.krabbendam@fontys.nl SLB lichtingen t/m 20060877-873840 Eric Kruiskamer A114 opleidingscoördinator DTe.kruis@fontys.nl SLB lichting 2007+20080877-875485 studieleiders

3 Fontys Hogescholen Tom Goriskamer A114 SLB lichting 2009tom.goris@fontys.nl John Kesselskamer A114 SLB lichting 2009john.kessels@fontys.nl

4 Fontys Hogescholen Studieovereenkomst n.a.v. intakegesprek. 2 e graads bevoegdheid met verbreding of verdieping. Studieduur: relevante HBO: ca. 2 jaar niet relevant: 2-4 jaar Na 1 jaar: minimaal 25 EC aan propedeuse-onderdelen waarvan min. 8 uit vak/vakdidactiek en min. 8 uit FO/stage. Propedeuse dient in 2 jaar behaald te worden. opzet

5 Fontys Hogescholen 4 perioden van 10 weken 8 weken les, 2 weken afronding/herkansing vorige periode tentamenresultaten bij docent of website (zie verder) LET OP: Vakanties vallen niet altijd samen met vakanties in BO en VO. Met name meivakanties en zomervakanties vallen niet altijd geheel samen. Dit kan ook betekenen dat er tentamens zijn in weken dat BO en/of VO vakantie heeft. organisatie

6 Fontys Hogescholen lessen: maandag: 17.30 – 21.30 Flankerend onderwijs ( waarschijnlijk 6 perioden) dinsdag:12.40 – 21.30 wiskundevakken vakdidactiek SLB-uur / pauze om 16.30 wiskundevakken donderdag: minor organisatie

7 Fontys Hogescholen inhoud Kennisbasis Alle HBO-lerarenopleidingen in Nederland hebben de zgn. kennisbases vastgesteld: datgene dat elke leraar minstens aan vakkennis moet hebben (zie www.kennisbasis.nl). Daar zitten bij wiskunde vakken bij die duidelijk afwijken van wat de meesten uit hun vooropleiding gewend zijn. www.kennisbasis.nl

8 Fontys Hogescholen inhoud Beroepsstandaarden Er is een beroepsregister voor leraren in de maak. Wiskunde heeft de bijbehorende beroepsstandaarden al geformuleerd in het WiVa-rapport. Deze standaarden zijn uitgangspunt bij onze opleiding en worden bij vakdidactiek uitgereikt.

9 Fontys Hogescholen Brede bevoegdheid = veel soorten vakken Met een tweedegraads bevoegdheid kan op een breed scala aan onderwijsvormen lesgegeven worden. Als lerarenopleiding hebben we uiteraard de taak om ervoor te zorgen dat studenten voor al deze vormen voorbereid worden. Daarom zul je soms ook vakken krijgen waarvan je (als je al les geeft) niet direct de relevantie voor je eigen onderwijspraktijk ziet.

10 Fontys Hogescholen opleiding bestaat uit: Major: 210 EC Minor: 30 EC Minor: eigen keuze uit Fontys-assortiment, mits minor bijdraagt aan competentie van docent. Ook zgn vrije compositieminor mogelijk: 30 EC aan vakken bij andere opleidingen of onder bepaalde voorwaarden bij Masteropleiding. Vrijstelling indien andere HBO opleiding afgerond is. Major / Minor

11 Fontys Hogescholen Er is een SLB-uur op dinsdag van 16.30 – 17.30 Dit uur kan incidenteel ook gebruikt worden voor plenaire bijeenkomsten met groepen studenten. Niet alle vakken vereisen verplichte aanwezigheid. Informatie bij betreffende docent. Voor alle modules moet een voldoende (afgerond) worden gehaald. organisatie

12 Fontys Hogescholen Dictaten: Winkel in mediatheek (begane grond gebouwdeel F) open op lesdagen tot 19.30 De meeste dictaten zijn te downloaden van website wiskunde (zie verder). organisatie

13 Fontys Hogescholen www.fontys.nl/lerarenopleiding/tilburg/wiskunde veel informatie en E-modulen Tentamenresultaten via deze site: studentenweb  tentamenresultaten. Persoonlijk overzicht na inloggen met wachtwoord dat is verkregen van Frans v.d. Heijden (voorlopig nog niet omdat nieuwe studenten nog moeten worden ingevoerd). Ook centrale registratie die via FLOT-site bekeken kan worden. website

14 Fontys Hogescholen www.fontys.nl/lerarenopleiding/tilburg FLOT-site met algemene informatie, o.a. stage. website

15 Fontys Hogescholen Communicatie: Communicatie via e-mail altijd via adressen van Fontys: naam@student.fontys.nl en via website.aam@student.fontys.nl Kijk hier regelmatig. Het kan zo maar gebeuren dat er belangrijke informatie wordt gemaild. Het is mogelijk mail naar dit Fontys-adres automa-tisch door te sturen naar eigen mailadres. Info op FLOT-site onder “studenten”  ICT Trucs en Tips organisatie

16 Fontys Hogescholen Aanschaffen: TI-83+ of TI-84+ of TI-84+ silver edition TI-84+ silver edition kan met lerarenkorting, zie prikbord naast A114. Formulier zelf kopiëren en terughangen rekenmachine

17 Fontys Hogescholen Op gang bij afdeling wiskunde (kamer A114) hangen borden met roosters, tentamendata etc. Dezelfde gegevens ook te vinden op website Publicatieborden

18 Fontys Hogescholen Taalbeheersings- en spellingstoets is verplicht voor iedereen, tenzij vrijstelling is verleend. Vrijstelling voor taalbeheersingstoets indien HBO of WO opleiding afgerond Vrijstelling voor spellingstoets bij afgeronde WO-studie Nederlands, Letteren of Communicatie, of afgeronde HBO-studie Communicatie of Journalistiek Uitgebreidere info op FLOT-website. taaltoets

19 Fontys Hogescholen Mogelijk bestaat recht op tegemoetkoming in de studiekosten of een lerarenbeurs. Informatie en aanvraag bij IB-groep. studiekosten

20 Fontys Hogescholen Zie voor alle stagezaken de FLOT-website Solliciteren via SAS (Stage Aanmeld Systeem) of op eigen initiatief (ook dan wel melden bij stagebureau!). Zie ook info in informatiepakket van het instituut. stage

21 Fontys Hogescholen Vóór aanvang van de stage: stageovereenkomst tekenen (downloaden van site) altijd aan stagebureau doorgeven: stageschool en naam schoolpracticumdocent (SPD) zelf contact opnemen met Fontys Contact Docent (FCD) die aan de school gekoppeld is (zie site). Indien geen FCD voor school, zie landelijke en regionale FCD In intakegesprek duidelijke afspraken maken over stage (lesbezoek, portfolio etc.). stage

22 Fontys Hogescholen Vragen over inschrijving: Studentenservicebalie (C beg. grond) Andere administratieve zaken: Onderwijssecretariaat: B109 Stagebureau: B108 overig

23 Fontys Hogescholen overig Let op studiebelasting Onderschat belasting niet!! Combineren met fulltime baan, gezin en hobbies is geen goed idee. Let op planning: Opleiding duurt soms langer dan verwacht doordat studenten “niet-tentamenonderdelen” vooruit schuiven of zich verkijken op de duur ervan.

24 Fontys Hogescholen Vragen???

25 Fontys Hogescholen Succes met de opleiding!!!


Download ppt "Fontys Hogescholen Bespreekpunten Dingen om te onthouden maandag 31 augustus 2009 Lerarenopleiding wiskunde 2 e graad deeltijd."

Verwante presentaties


Ads door Google