De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rapport Meijerink in de praktijk Heleen Rutgers Taal in de Etalage 21 april 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rapport Meijerink in de praktijk Heleen Rutgers Taal in de Etalage 21 april 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Rapport Meijerink in de praktijk Heleen Rutgers Taal in de Etalage 21 april 2009

2 Programma 1. Commissie Meijerink 2. Rapport Meijerink 3. Aan de slag met Meijerink: 3 opdrachten 4. Vragen

3 Commissie Meijerink Heim Meijerink Tot sept. 2002 hoofdinspecteur VO Sept. 2002 – juni 2004 voorzitter Taakgroep Basisvorming Eindrapport: Beweging in de onderbouw Mei 2007 voorzitter Expertgroep Doorlopende leerlijn Reken- en taalvaardigheid Eindrapport: Over de drempels met Taal en Rekenen

4 Commissie Meijerink Prof. Dr. Gert Rijlaarsdam Voorzitter van de Werkgroep Taal binnen de expertgroep Prof. Dr. Huub van den Bergh Covoorzitter van de Werkgroep Taal binnen de expertgroep En 10 leden, waaronder: Dr(s). Theo Witte Dr. Cees Vernooy

5 Commissie Meijerink Waarom zo’n commissie en zo’n rapport? Reken- en taaltoets Pabo-studenten Commissie Dijsselbloem: geen onderwijsvernieuwingen meer Canon basisvaardigheden Doorlopende leerlijnen Houvast aan referentieniveaus

6 Elkaars Taal Spreken: doorlopende taalleerlijnen vmbo-mbo In een wensput praat je omlaag

7 Rapport Meijerink Over de drempels met taal en rekenen (commissie Meijerink): definiëring van streefniveaus en minimumniveaus

8 Rapport Meijerink Hoofdrapport: Over de drempels met Taal en Rekenen 2 deelrapporten: Over de drempels met Taal Over de drempels met Rekenen Te downloaden via: www.taalenrekenen.nl

9 Rapport Meijerink vier drempels 1f: Van PO naar VO 2f: Van VMBO naar MBO / van VO fase 1 naar VO fase 2 3f: Eind MBO 4 / Havo (overgang naar HBO) 4f: Eind VWO (overgang VWO-WO)

10 Rapport Meijerink

11 4 referentieniveaus per niveau 2 kwaliteiten: - fundamentele kwaliteit - streefkwaliteit in totaal dus 8 kwaliteiten gedeeltelijke overlap kwaliteiten (dakpanstructuur)

12 Rapport Meijerink systematische beschrijving basiskennis en basisvaardigheden realistische beschrijvingen bijdrage aan soepele overgangen over de drempels

13 Raamwerk Nederlands Niveau C2 is buiten beschouwing gelaten Vaardig taalgebruikerC2 C1 Onafhankelijk taalgebruiker B2 B1 Basisgebruiker A2 A1

14 Voorbeeld hoe het Raamwerk Nederlands wordt gebruikt in kwalificatiedossiers Bron: Kwalificatiedossier Autoschadetechnicus luisterenlezengesprekken voeren sprekenschrijven C1 B2 B1 A2 A1

15 Raamwerk + Meijerink Niveau C2 is buiten beschouwing gelaten Vaardig taalgebruikerC2 C1 ≈ 4f eind vwo Onafhankelijk taalgebruiker B2 = 3f eind havo B1 ≈ 2f Einde vmbo kbl Einde vo fase 1 Basisgebruiker Einde basisonderwijs A2 ≈ 1f A1

16 Opdracht Opdracht 1 Neem een klas in gedachten. Bekijk het schema van bijlage 1. Schat globaal het niveau van de leerlingen in. Waar zitten ze in het schema? Zijn er verschillen in niveau per domein?

17 Rapport Meijerink Domeinen Domein 1: Mondelinge vaardigheid Domein 2: Leesvaardigheid Domein 3: Schrijfvaardigheid Domein 4: Taalbeschouwing en -verzorging

18 Opdracht Opdracht 2 Neem een tekst uit een lesboek. Bekijk de tekstkenmerken in bijlage 2. Schat het niveau van de tekst.

19 Opdracht Opdracht 2 - vervolg Neem de checklist taaltaken. Bekijk taaltaak 12 op blz. 18. Komt er hetzelfde niveau uit?

20 Opdracht Opdracht 3 Kies één van de e-mails in bijlage 3. Neem de checklist taaltaken. Beoordeel het niveau van de e-mail aan de hand van de taaltaken: 4) Een zakelijke brief schrijven (blz. 9) 16) Een memo schrijven (blz. 24)

21 Invoering rapport Meijerink Planning VO examens Nederlands: 2009-2012:diagnostische toetsen 2011-2012:aanpassing examenprogramma 2013-2014:Afname geijkte examens Bron: bijlage 1 bij brief OCW 20-02-2009

22 Invoering rapport Meijerink Planning mbo: Per 1/8/’10:ref. niv. Gelden voor alle instromers 2010-2013:schoolexamens mbo niv. 4 2013-2015:verplichte centrale examens Bron: bijlage 1 bij brief OCW 20-02-2009

23 Vragen Vragen? H.Rutgers@cedgroep.nl Kijk ook eens op www.cedgroep.nl/VOwww.cedgroep.nl/VO bij Doorlopende leerlijnen


Download ppt "Rapport Meijerink in de praktijk Heleen Rutgers Taal in de Etalage 21 april 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google