De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Mensen met een visuele beperking Algemene achtergrondinformatie Wie, Wat, Waar, Hoe?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Mensen met een visuele beperking Algemene achtergrondinformatie Wie, Wat, Waar, Hoe?"— Transcript van de presentatie:

1 Mensen met een visuele beperking Algemene achtergrondinformatie Wie, Wat, Waar, Hoe?

2 Mensen met een visuele beperking Wie? ongeveer 350.000 mensen 150.000 mensen slechtziend (vele vormen) 20.000 blind Kenmerken: Snelgroeiende groep (vergrijzing) Mensen die blind of slechtziend geboren worden Mensen die op latere leeftijd blind of slechtziend worden

3 Mensen met een visuele beperking Wat betekent blind of slecht zien zijn in “het dagelijkse leven”: Jannes en Jan vertellen hoe een dag uit hun leven er uit ziet. Er zijn veel verschillen tussen hoe blinden en slechtzienden met hun beperking om gaan. Wel aantal overeenkomsten: Ingewikkeld alle informatie over de samenleving te krijgen: veel informatie niet toegankelijk Leven kost veel energie; draaglast mensen verschilt Relatie met anderen: regelmatig onder druk: wederkerigheid en gelijkwaardigheid Overbelasting mantelzorgers/gezin Financiële situatie: leven met beperking kost steeds meer geld, verdiencapaciteit is niet altijd even hoog Ouderen en alleenstaanden: eenzaamheid/ isolement

4 Mensen met een visuele beperking en WMO Betekenis van zorg en ondersteuning: Biedt mogelijkheden om makkelijker je leven te leiden zoals je zelf wilt en mee te kunnen doen in de samenleving Concreet: In goede en veilige omstandigheden in eigen huis wonen en huishouding voeren (bijvoorbeeld: ondersteuning bij kinderen groot brengen, post en geldzaken afhandelen) Vervoer: vergroot mogelijkheden Studeren en werken makkelijker en vol te houden Biedt mogelijkheden voor dagbesteding of contacten met andere mensen. Aanpassing: leven met beperking: continu proces van aanpassing en (bij) leren; verwachtingen/mogelijkheden bijstellen. Nu is deze zorg en ondersteuning ondergebracht en in AWBZ, Zvw, Wmo en UWV.

5 Mensen met een visuele beperking Vraag aan de Zaal: 1. Hoe denkt u dat mensen die blind zijn of slecht zien aan de zorg en ondersteuning komen die zij nodig hebben? 2. Wat denkt u dat via de Wmo op dit moment geregeld wordt voor blinden en slechtzienden? 3. Wat zijn de ervaringen van mensen in deze regio?

6 Mensen met een visuele beperking Ervaringen met de Wmo Landelijk: 1. Vervoer: wisselende berichten, wordt wel hard aangewerkt, sluit aan bij Valys en openbaar vervoer. 2. Woningaanpassingen en hulpmiddelen: “oude wet voorzieningen gehandicapten” 3. Huishoudelijke zorg: regelmatig problemen/afgewezen ivm aanwezige mantelzorg

7 Mensen met een visuele beperking: vervolg dia 6 Mensen ervaren: Wmo nog relatief onbekend bij grote “massa” Informatie niet altijd goed te vinden Mensen omarmen kantelingsgedachte maar ervaren Wmo als bezuiniging/ verlies van rechten Veel bureaucratie Veel onzekerheid Verlies van kwaliteit Onbekendheid en te weinig kennis bij gemeente

8 Mensen met een visuele beperking Decentralisatie extramurale begeleiding: totaal 5000 mensen 2000 via de gespecialiseerde zorgaanbieders, 1000 die slecht zien of blind zijn/1000 mensen die doof zijn of slecht horen: vaak aanvullend op behandeling/revalidatie of dagbesteding 1750 mensen met een PGB : zorg is er niet in natura! 1000 mensen die zorg in natura krijgen via thuiszorg/gehandicaptenzorg of GGZ kan individueel zijn of in groep (dagbesteding) 250 mensen die gebruik maken van de doofblindenbegeleidersvoorziening

9 Mensen met een visuele beperking vervolg dia 8 Extramurale begeleiding is: individuele begeleiding (structureel en blijvend/ tijdelijk, soms specialistisch als aanvulling op revalidatie/dagactiviteitencentra) ie zijn deze mensen: Grote groep PGB houders: zeer divers! Vaak sociaal actief Groep doofblinden (250): vouchervorm via Kentalis Mensen met meerdere aandoeningen (combinatie GGZ/ VG) Ouderen NB: “vergeten”groep mensen die geen gebruik maken van begeleiding door onbekendheid. Begeleiding echter positief voor participatie en zelfredzaamheid!

10 Mensen met een visuele beperking Vraag aan de zaal: Hoe gaat u als lokale belangenbehartiger of lid van een Wmo raad regelen dat mensen met een visuele beperking vanuit de Wmo optimaal in staat worden gesteld te participeren en zelfredzaam te blijven met oplossingen vanuit de gemeente die van goede kwaliteit zijn?

11 Mensen met een visuele beperking Kwaliteitseisen vanuit perspectief van de mens met een visuele beperking: Eigen regie = mensen baas laten blijven in eigen leven Eisen stellen aan mensen die professioneel of op vrijwillige basis zorg en ondersteuning bieden (inclusief Wmo medewerkers) Veiligheid en privacy van mensen is gewaarborgd Langdurige zorgrelaties van groot belang Laat perspectief mensen terug komen in visie, verordening en uitvoering gemeentelijk beleid

12 Mensen met een visuele beperking Bij visie, verordening en uitvoering (inkoop)letten op: 1.Stel visie op in overleg met blinde en slechtziende inwoners. Maak bijv. gebruik van lokale en regionale belangenorganisaties. 2.Oplossingen die gemeenten aandragen richten op:in stand houden mogelijkheden van mensen: zelfstandigheid en autonomie: PGB! 10 uursgrens: m.n. nadelig voor onze achterban 3.Ontzien en ontlasten van eigen netwerk/ mantelzorg 4.Deskundige Wmo medewerkers bij gemeenten/aanbieders 5.Vervoer 6.Woningaanpassingen 7.Huishoudelijke hulp; vaste hulp;

13 Mensen met een visuele beperking vervolg dia 12 Bij visie, verordening en uitvoering (inkoop)letten op: 8. Gespecialiseerde zorg en ondersteuning vaak landelijk geregeld, aansluiten op Zvw en AWBZ zorg: nieuwe kabinet wil dit in stand houden. 9. Financiële draaglast/kracht : eigen bijdrage niet te hoog. 10. Verbinding met andere domeinen onderwijs, arbeid, inkomen

14 Mensen met een visuele beperking Waar vindt u onze mensen lokaal & regionaal? Oogvereniging: organisatie van mensen met een visuele beperking, een oogaandoening of doofblindheid: Doel is goede belangenbehartiging van mensen met een visuele beperking, oogaandoening of doofblindheid. De Oogvereniging werkt aan het bevorderen van de toegankelijkheid op terreinen als internet en ICT, openbare ruimte, verkeer en openbaar vervoer, zorg en welzijn, arbeidsmarkt en het betalingsverkeer. Site: www.oogvereniging.nlwww.oogvereniging.nl Themacoördinator Marianne Klein (begint op 1 februari 2013) E-mail: marianne.klein@oogvereniging.nlmarianne.klein@oogvereniging.nl

15 Mensen met een visuele beperking Sinds 1 januari 2013: Oogvereniging die gaandeweg voorjaar 2013 gaat omvatten: NVBS Glaucoomvereniging Federatie Ouders Visueel Gehandicapten Nederlandse Vereniging van Geleidehondgebruikers Doofblindennetwerk Verder is er nauw contact met de MD vereniging en met Retina Nederland.

16 Mensen met een visuele beperking 1. ZOT (Zorg en Ondersteuning Thuis)- werkgroep Oogvereniging Netwerk van plaatselijke belangenbehartigers/ervaringsdeskundigen; vaak in Wmo raden actief. Brede focus; niet alleen gericht op blinden en slechtzienden; vaak ook bezig met beïnvloeden beleid voor alle mensen met een beperking. Contact met de ZOT werkgroep via: Marianne.klein@oogvereniging.nlMarianne.klein@oogvereniging.nl of jannes.dijkhuizen@oogvereniging.nljannes.dijkhuizen@oogvereniging.nl Telefonisch via 030-2992878 2. Cliëntenraden zorginstellingen Cliëntenraden zorgaanbieders: Bartiméus en Koninklijke Visio. 3. In ouderenzorg 4. In de buurt! (vergeten of onzichtbare groep!)

17 Mensen met een visuele beperking Wat kunnen zij voor u betekenen? 1.Algemene informatie: Internet; sites van organisaties en aanbieders 2.Monitoren en signaleren: contacten leggen met plaatselijke en landelijke afdelingen: geven inzicht in vragen die bij mensen leven en welke zaken goed gaan en beter gaan 3.Zorgaanbieders (cliëntenraden): geven inzicht in zorgaanbod dat er is.


Download ppt "Mensen met een visuele beperking Algemene achtergrondinformatie Wie, Wat, Waar, Hoe?"

Verwante presentaties


Ads door Google