De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

KINDZORG IN 2015 7 april 2015 netwerk regio noord Universitair Medisch Centrum Groningen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "KINDZORG IN 2015 7 april 2015 netwerk regio noord Universitair Medisch Centrum Groningen."— Transcript van de presentatie:

1 KINDZORG IN 2015 7 april 2015 netwerk regio noord Universitair Medisch Centrum Groningen

2 Even voorstellen Martha Leutscher  Werk als transferverpleegkundige in het UMCG  Regio noord als aanspreekpunt kindzorg  Werkgroep kinderportefeuille V&VN http://transferverpleegkundigen.venvn.nl/Themas/Kindzorg

3 Rapport  Samen op weg naar gezonde zorg voor ernstig zieke kinderen Stichting kind & ziekenhuis Stichting Pal V&VN kinderverpleegkundigen Ned. Vereniging voor kinderverpleegkundig Vereniging gespecialiseerde verpleegkundige kindzorg Vereniging samenwerkingsverband chronische ademhalingondersteuning Kwaliteitsgroep kinderthuiszorg organisaties Nederland Stichting kinderthuiszorg

4 Rapport  Advies nog tot 2016 om met goed implanteerbaar plan te komen  Tot die tijd gewoon volgens huidige regels werken  Hulpbehoeftescan wordt nu ontwikkeld. Daarna het zorgplan.  Zorgplan wel /niet tekenen  Het streven is een werkwijze en eenheid van taal te hebben  De vraag wie moet indiceren ziekenhuis of thuiszorg/zorginstelling  Wat doen we met PGB (zorg met ouders die zorg zelf geven)  Wat is de rol van de transferverpleegkundige in UMC en de perifeer ziekenhuis  Hoe kunnen we tot eenduidige werkwijze komen naar buiten toe en hierin samenwerken

5 Financiering 2015  Omslag in denken  Overgangsjaar  AWBZ vervalt  Zorg nu verdeeld over  Zorgverzekeringswet (ZvW)  Wet langdurige zorg (Wlz)  Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO) / Jeugdwet

6 ZIN (zorg in natura) / PGB (persoonsgebonden budget)  Transferverpleegkundigen doen alleen ZIN aanvragen  PGB kunnen patiënten of ouders / verzorgers zelf aanvragen bij ZVW, zorgkantoor of bij de WMO / Jeugdwet  Wel kunnen we informatie geven over het PGB

7 Kindzorg / zorgverzekeringswet  Verpleging (VP)  Medisch Specialistische Verpleging Thuis (MSVT)  Persoonlijke verzorging (speciaal) (PV)  Intensieve kindzorg/ 24-uurs zorg in nabijheid en/of permanent toezicht (IKZ) (met verstandelijke beperking > 5 jaar Wlz )  Palliatieve terminale zorg  Kinderarts of specialist is eindverantwoordelijk Geen eigen bijdrage, basispakket

8 Thuiszorg / wijkverpleging  Geen indicatie via Centrum indicatiestelling zorg (CIZ)  Wordt vergoed door eigen zorgverzekering  Zorg(leef)plan = indicatie, door wijkverpleegkundige  Meer informatie aanleveren / geven  Zorg die nodig is wordt geleverd, mits goed onderbouwd  Waarom kan patiënt en / of mantelzorger zorg zelf niet leveren?

9 Palliatieve terminale thuiszorg  Geen vast pakket meer  Kost meer tijd om te regelen  Geen automatisch recht meer op zorg

10 PGB in ZVW  In staat zijn PGB te beheren  De zorgvraag moet voldoen aan een of meer eisen  Wisselende / ongebruikelijke tijden  Verschillende plaatsen geleverd worden  Moeilijk te plannen  24 uur per dag direct hulp of op afroep  Vaste zorgverleners ZVW: bij je eigen verzekering doen je aanvraag voor PGB door formulieren in te vullen.  Indicatie wijkverpleegkundige  Algemeen formulier  Budgetplan Geen vaste tarieven en zorgverzekeraar bepaald of PGB wordt toegekend. Mag gebruik maken SVB (sociale verzekering bank) werkgeversfunctie.

11 Wet langdurige zorg (Wlz)  Aanvraag bij het Centrum indicatiestelling zorg ( CIZ)  Blijvend 24-uurs zorg in nabijheid en/of permanent toezicht (blijvende intensieve zorg en met verstandelijke beperking > 5 jaar Wlz )  Kan in instelling of thuis  Keuzevrijheid: Thuis ( PGB of ZIN ) of in een instelling ( ZIN)  ZIN/PGB kunt combineren met een modulair pakket thuis (mpt) of volledig pakket thuis (vpt)  Subsidieregeling ADL – assistentie ( door zorgaanbieder)  Subsidieregeling behandeling: behandeling individueel BI / behandeling groep BG ( door zorgaanbieder) (geld niet voor GGZ en VG)  Eigen bijdrage zoals in AWBZ tot 18 jaar geen eigenbijdrage

12 PGB in Wlz  Kan alleen thuis of kleinschalige wonen  Kan niet als permanent langdurig in instelling verblijft  Zorgkantoor kent PGB toe.  Het zorgkantoor bekijkt met de ouders/ verzorgers of dit de juiste keuze is  Ouders/verzorgers moet formulieren invullen zoals algemeen formulier, budgetplan en zorgplan  Zorgovereenkomst/zorgbeschrijving met elke zorgverlener afsluiten  Trekkingsrecht is van toepassing via SVB (sociale verzekeringsbank)

13 WMO / gemeente  Ondersteuning en persoonlijke verzorging VG/ZG/GGZ  Beschermd wonen GGZ deel (L)VG  Begeleiding en dagbesteding  Huishoudelijke hulp  Respijt zorg  Jeugdwet  Blijvende hulpmiddelen / woning aanpassing  Clientondersteuning

14 Kindzorg / Jeugdwet  Jeugdwet (gemeente / Centrum voor jeugd en gezin CJG)  Alle begeleiding  Persoonlijke verzorging (niet in combinatie met verpleging)  Ambulante zorg (aan huis)  Pleegzorg  Jeugd gezondheidzorg (JGZ / GGD)  Jeugdzorgplus  Verblijf in jeugdinstelling (deel in WLZ lichamelijke ziekte/beperking, verstandelijke beperking en zintuigelijke beperking)  Psychische behandeling  Dyslexiezorg Eigen bijdrage geldt voor zorg buiten huis dagdeel / etmaal

15 Zorg en onderwijs

16 PGB in WMO  Aantonen waarom het niet in ZIN kan  Moet budget kunnen beheren  De zorg moet doeltreffend, cliëntgericht en veilig zijn  Gemeente bepaald of de patiënt in aanmerking komt voor PGB  Trekkingsrecht is van toepassing via SVB  Eigen bijdrage

17 CJG Groningen  Een centaal nummer telefoon 050-3674992  Hier kun je alle vragen stellen en zij zorgen dan dat bij juiste team terecht komt.

18 Ervaringen tot nu toe  Veel onduidelijkheid voor ouders en zorgaanbieders iedereen moet wennen aan de nieuwe regeling en deze eigen maken  Veel bereidheid om zo goed mogelijk te doen van de WMO  Soms duurt het langer dat alles is geregeld is  Veel overleg en discussie  WMO per gemeente verschillend  Gegevens zijn niet terug te vinden bij gemeente  Wlz tijdelijk in klasse kunnen niet tijdelijk worden opgehoogd of opnieuw aangevraagd worden omdat VWS geen kaders heeft afgesproken ligt op stapel bij CIZ te wachten tot dat het CIZ de kaders krijgen van VWS.  Andere budgetten ZVW en WMO en Wlz  Niet meer kunnen schuiven in het PGB met de functies  Meerdere schotten WMO en ZVW

19  Vragen  Opmerkingen  Ervaringen  Problemen waar jullie nu tegenaan lopen  Tips

20 Vragen en opmerkingen Martha leutscher transferverpleegkundige sector c. Huispostcode CB11 Telefoon 050-3613437/ pieper 77667 transferverpleegkundigen@sectorc.umcg.nl

21 Meer informatie  www.hoeverandertdezorg.nl www.hoeverandertdezorg.nl  www.hoeverandertmijnzorg.nl www.hoeverandertmijnzorg.nl  www.regelhulp.nl www.regelhulp.nl  www.kiesbeter.nl www.kiesbeter.nl  www.ciz.nl www.ciz.nl  Per Saldo ( budget houders PGB )  Mee / gemeente WMO in eigen woonplaats  Centraal Administratie kantoor (CAK)  Mezzo (mantelzorg)  Sociale verzekeringsbank (SVB)  Zorgverzekering  En deelnemers van de samenwerkende partijen


Download ppt "KINDZORG IN 2015 7 april 2015 netwerk regio noord Universitair Medisch Centrum Groningen."

Verwante presentaties


Ads door Google