De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgieds. Z. van Hijum (Zevenbergen) Collecte: Hospice De Regenboog Opwekking672: Lucas24:13 - 35 LvdK73:1, 2, 3, 4 Lucas24:30 - 32 NLB632: Gezang123:4,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgieds. Z. van Hijum (Zevenbergen) Collecte: Hospice De Regenboog Opwekking672: Lucas24:13 - 35 LvdK73:1, 2, 3, 4 Lucas24:30 - 32 NLB632: Gezang123:4,"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgieds. Z. van Hijum (Zevenbergen) Collecte: Hospice De Regenboog Opwekking672: Lucas24:13 - 35 LvdK73:1, 2, 3, 4 Lucas24:30 - 32 NLB632: Gezang123:4, 5 NLB634:3, 5 Gezang182D:Amen

2 Voorganger: ds. Z. van Hijum (Zevenbergen) Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. Z. van Hijum (Zevenbergen) Vandaag is de laatste dag voor het opgeven van namen voor door u geschikt geachte broeders voor het dienen in het ambt van ouderling of diaken, bij voorkeur voorzien van argumentatie, bij br. Mark de Fouw. Met ingang van volgende week zondag - 3 april - wordt het begin van de diensten uitgevoerd op de wijze, zoals recent in ’t kruispunt is gepubliceerd.

4 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. Z. van Hijum (Zevenbergen) Uw gave aan de tafel wordt gevraagd voor de Diaconie. De collecte is bestemd voor het Hospice De Regenboog in Eindhoven, deze instelling biedt plaats aan 10 mensen die zich in de laatste fase van hun leven bevinden en verleent zorg door een team van deskundige artsen, geestelijke verzorgers en vrijwilligers.

5 Agenda 30 maartBijbelstudieclub Dabar Ond: Amos, schets 8 Inl: Jaap Blom 1/2 aprilCycle for Hope MTB marathon 3 april9 30 kinderclub 9 30 bijbelgroep 3 april19 30 speciale jeugddienst met YfC Switch theater Emmauskerk, Eindhoven

6 Deze week zijn jarig: 27 maart:zr Rita Blom-Kwakkel 28 maart:zr Wilma Bondt-Postema zr Dieneke Uringa-Harwig 29 maart:zr Willemien Sytsma-Schriemer 30 maart:br Nick van Middelkoop br K. Visscher 1 april:Christine Meeske

7 Liturgieds. Z. van Hijum (Zevenbergen) Collecte: Hospice De Regenboog Opwekking672: Lucas24:13 - 35 LvdK73:1, 2, 3, 4 Lucas24:30 - 32 NLB632: Gezang123:4, 5 NLB634:3, 5 Gezang182D:Amen

8 Gezang 175C

9 Liturgieds. Z. van Hijum (Zevenbergen) Collecte: Hospice De Regenboog Opwekking672: Lucas24:13 - 35 LvdK73:1, 2, 3, 4 Lucas24:30 - 32 NLB632: Gezang123:4, 5 NLB634:3, 5 Gezang182D:Amen

10 Opwekking 672 Heerser over alle dingen, God van de oneindigheid, van uw liefde wil ik zingen, buigen voor uw majesteit. Eeuwen komen, eeuwen gaan, voor altijd blijft uw trouw bestaan. Uw naam weerklinkt door het heelal: 'Die was en is en komen zal.'

11 Opwekking 672 U alleen kunt grootheid tonen in een enkel ogenblik. De natuur spreekt zonder woorden vol verwond'ring luister ik. U schiep leven door uw Woord, bracht het licht en duister voort. Zelfs nu uw werk in zonde lijdt, weerspiegelt het uw heerlijkheid.

12 Opwekking 672 In het lijden van dit leven, in een dal van duisternis, wilt U mij uw liefde geven en de vrede die ik mis. Leid mij aan uw sterke hand veilig naar de overkant. Ik hoef geen gevaar te vrezen, als uw huis mijn schuilplaats is.

13 Opwekking 672 Eeuwen komen, eeuwen gaan, voor altijd blijft uw trouw bestaan. Uw naam weerklinkt door het heelal: 'Die was en is en komen zal.' Heerser over alle dingen, God van de oneindigheid. Van uw liefde wil ik zingen, buigen voor uw majesteit.

14 Liturgieds. Z. van Hijum (Zevenbergen) Collecte: Hospice De Regenboog Opwekking672: Lucas24:13 - 35 LvdK73:1, 2, 3, 4 Lucas24:30 - 32 NLB632: Gezang123:4, 5 NLB634:3, 5 Gezang182D:Amen

15 Liturgieds. Z. van Hijum (Zevenbergen) Collecte: Hospice De Regenboog Opwekking672: Lucas24:13 - 35 LvdK73:1, 2, 3, 4 Lucas24:30 - 32 NLB632: Gezang123:4, 5 NLB634:3, 5 Gezang182D:Amen

16 Liturgieds. Z. van Hijum (Zevenbergen) Collecte: Hospice De Regenboog Opwekking672: Lucas24:13 - 35 LvdK73:1, 2, 3, 4 Lucas24:30 - 32 NLB632: Gezang123:4, 5 NLB634:3, 5 Gezang182D:Amen

17 LvdK 73: 1 - 4 1 De Heer is onze reisgenoot, Hij die ons zijn gezelschap bood en sprekend over kruis en graf geduldig tekst en uitleg gaf. 2 Zo valt een lange weg ons licht, de schrift opent een vergezicht en brengt verdwaalden dicht bij huis, verloren zonen komen thuis.

18 LvdK 73: 1 - 4 3 De avond daalt, blijf bij ons Heer! Hij zet zich aan de tafel neer en breekt het brood en schenkt de wijn, die gast, het moet de gastheer zijn! 4 Wij keren naar Jeruzalem, ons brandend hart verneemt zijn stem, Hij deelt met ons het daag'lijks brood, de Heer is onze reisgenoot.

19 Liturgieds. Z. van Hijum (Zevenbergen) Collecte: Hospice De Regenboog Opwekking672: Lucas24:13 - 35 LvdK73:1, 2, 3, 4 Lucas24:30 - 32 NLB632: Gezang123:4, 5 NLB634:3, 5 Gezang182D:Amen

20 Hoe verder bij dit open graf?

21 Jezus loopt met ons mee

22 Hoe verder bij dit open graf? Jezus loopt met ons mee en opent de Schriften

23 Hoe verder bij dit open graf? Jezus loopt met ons mee en opent de Schriften zodat ons hart gaat branden.

24 Hoe verder bij dit open graf? Jezus loopt met ons mee en opent de Schriften zodat ons hart gaat branden. Zo opent Hij ons de ogen

25 Hoe verder bij dit open graf? Jezus loopt met ons mee en opent de Schriften zodat ons hart gaat branden. Zo opent Hij ons de ogen: Jezus leeft onder ons!

26 Liturgieds. Z. van Hijum (Zevenbergen) Collecte: Hospice De Regenboog Opwekking672: Lucas24:13 - 35 LvdK73:1, 2, 3, 4 Lucas24:30 - 32 NLB632: Gezang123:4, 5 NLB634:3, 5 Gezang182D:Amen

27 NLB 632:1, 2, 3 1 Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven. Laat ons Hem loven en danken, verheugd dat wij leven. Diep in de nacht heeft Hij verlossing gebracht. Heeft Hij ons licht aangeheven 2 Waren wij dood door de zonde verminkt en verloren. Doven van harte, verhard om zijn woord niet te horen. Hij is zo groot, Hij overmande de dood. Wij zijn in Jezus herboren.

28 NLB 632:1, 2, 3 3 Nu zend uw Geest, als een vuur, als een stem in ons midden. Dat wij van harte elkander verstaan en beminnen. En zo voortaan eren uw heilige Naam. En U in waarheid aanbidden.

29 Liturgieds. Z. van Hijum (Zevenbergen) Collecte: Hospice De Regenboog Opwekking672: Lucas24:13 - 35 LvdK73:1, 2, 3, 4 Lucas24:30 - 32 NLB632: Gezang123:4, 5 NLB634:3, 5 Gezang182D:Amen

30 Liturgieds. Z. van Hijum (Zevenbergen) Collecte: Hospice De Regenboog Opwekking672: Lucas24:13 - 35 LvdK73:1, 2, 3, 4 Lucas24:30 - 32 NLB632: Gezang123:4, 5 NLB634:3, 5 Gezang182D:Amen

31 Gezang 123, Gz 2:4, 5 4 De derde dag stond Hij, de vorst, weer op: de sterke dood was overwonnen. Daarna voer Hij ten hemel op; Hij pleit voor vrijspraak van de zonden. Gezeten aan Gods rechterhand zendt Hij zijn geest als tegenpand; als Koning geeft Hij zijn geboden, totdat Hij nog eens komen zal en oordeelt levenden en doden na glorieus bazuingeschal.

32 Gezang 123, Gz 2:4, 5 5 'k Geloof in God, de Heilge Geest, die troost en hoop aan Christus' kerk wil geven. 'k Geloof een kerk, die wereldwijd verbonden is in leer en leven; als bruid van Christus, die haar leidt, is zij getooid met heiligheid. 'k Belijd vergeving van de zonden. Ik weet: mijn vlees wordt opgewekt en zal dan, met mijn ziel verbonden, weer leven, eeuwig onbevlekt.

33 Liturgieds. Z. van Hijum (Zevenbergen) Collecte: Hospice De Regenboog Opwekking672: Lucas24:13 - 35 LvdK73:1, 2, 3, 4 Lucas24:30 - 32 NLB632: Gezang123:4, 5 NLB634:3, 5 Gezang182D:Amen

34 Liturgieds. Z. van Hijum (Zevenbergen) Collecte: Hospice De Regenboog Opwekking672: Lucas24:13 - 35 LvdK73:1, 2, 3, 4 Lucas24:30 - 32 NLB632: Gezang123:4, 5 NLB634:3, 5 Gezang182D:Amen

35 Liturgieds. Z. van Hijum (Zevenbergen) Collecte: Hospice De Regenboog Opwekking672: Lucas24:13 - 35 LvdK73:1, 2, 3, 4 Lucas24:30 - 32 NLB632: Gezang123:4, 5 NLB634:3, 5 Gezang182D:Amen

36 NLB 634:1, 2 1 U zij de glorie, opgestane Heer, U zij de victorie, U zij alle eer! Alle mens’lijk lijden hebt Gij ondergaan om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan: U zij de glorie, opgestane Heer, U zij de victorie, U zij alle eer!

37 NLB 634:1, 2 2 Licht moge stralen in de duisternis, nieuwe vrede stralen waar geen hoop meer is. Geef ons dan te leven in het nieuwe licht, wil het woord ons geven dat hier vrede sticht: U zij de glorie, opgestane Heer, U zij de victorie, U zij alle eer!

38 Liturgieds. Z. van Hijum (Zevenbergen) Collecte: Hospice De Regenboog Opwekking672: Lucas24:13 - 35 LvdK73:1, 2, 3, 4 Lucas24:30 - 32 NLB632: Gezang123:4, 5 NLB634:3, 5 Gezang182D:Amen

39 Gezang 182D

40 Liturgieds. Z. van Hijum (Zevenbergen) Opwekking672: Lucas24:13 - 35 LvdK73:1, 2, 3, 4 Lucas24:30 - 32 NLB632: Gezang123:4, 5 NLB634:3, 5 Gezang182D:Amen Collecte: Hospice De Regenboog

41


Download ppt "Liturgieds. Z. van Hijum (Zevenbergen) Collecte: Hospice De Regenboog Opwekking672: Lucas24:13 - 35 LvdK73:1, 2, 3, 4 Lucas24:30 - 32 NLB632: Gezang123:4,"

Verwante presentaties


Ads door Google