De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Monitoring van het Sociaal Domein. Ontwikkelingen  Gemeentelijke monitor Sociaal Domein GGK VECOZO  Regionale monitor R.O.S.D.F.  Landelijke monitor.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Monitoring van het Sociaal Domein. Ontwikkelingen  Gemeentelijke monitor Sociaal Domein GGK VECOZO  Regionale monitor R.O.S.D.F.  Landelijke monitor."— Transcript van de presentatie:

1 Monitoring van het Sociaal Domein

2 Ontwikkelingen  Gemeentelijke monitor Sociaal Domein GGK VECOZO  Regionale monitor R.O.S.D.F.  Landelijke monitor CBS  Risicomanagement

3 Gemeentelijke Monitor

4 Aanpak gemeentelijke monitor 1.Aansluiting op Gegevensknooppunt 2.Ontsluiten en koppelen gemeentelijke gegevensbanken 3.Werkwijze VECOZO openstellen voor zorgaanbieders 4.Gegevensuitwisseling Regio en Regionale Monitor 5.Automatiseren en standaardiseren gemeentelijke monitor

5 Gegevensknooppunt  Digitale weg voor uitwisseling van standaardberichten met zorgverleners Gebruik:  Gemeente: toewijzing van Zorg  Zorgaanbieder: Indienen declaraties Zorg WMO en Jeugdhulp bij gemeente

6 VECOZO  Internetportaal voor VEilige COmmunicatie in de ZOrg  Diensten VECOZO bestemd voor ketenpartners in de Zorg  Digitaal stroomlijnen en optimaliseren van administratieve processen  Berichtenverkeer, facturen

7 Regionale Monitor

8  1 e rapportage medio juni 2015 verwacht.  Monitor gevuld met beschikbare gegevens.  Monitor bevat niet alle gewenste gegevens.  Zorgaanbieders hebben nog weinig gefactureerd.

9 Landelijke Monitor CBS  Opzet landelijke monitor is richtinggevend voor gemeentelijke monitor  www.waarstaatjegemeente.nl www.waarstaatjegemeente.nl

10 Landelijke Monitor CBS  1 e Rapport verschijnt medio Augustus  Rapport richt zich op 2 van 4 items  Groeimodel  Rapportage verschijnt 2x per jaar  224 gemeenten aangemeld voor 1 e rapport.  Weststellingwerf is aangemeld, risico plausibiliteit (gebruik gegevensvelden)

11 Risicomanagement  Overgangsrecht en zorgcontinuïteit  Zorgaanbieders leveren niet, niet tijdig en/of onjuiste gegevens en facturen aan  Landelijke ontwikkelingen en jurisprudentie  Andere doorverwijzers naast gemeente  Informatie kan nog niet goed worden ontsloten

12 Samenvatting  Informatie kan nog niet goed worden ontsloten en is niet volledig.  Zeggingskracht 1 e rapportages beperkt  Rapportages zijn groeimodellen  Achter de schermen werken verschillende partijen aan verbetering van systemen, software en administratieve processen.


Download ppt "Monitoring van het Sociaal Domein. Ontwikkelingen  Gemeentelijke monitor Sociaal Domein GGK VECOZO  Regionale monitor R.O.S.D.F.  Landelijke monitor."

Verwante presentaties


Ads door Google