De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SEPA: Europa gaat over op IBAN 23 januari 2013. Agenda Waarom SEPA? Wat verandert er? Wat betekent dit voor de vereniging Actielijst SEPA.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SEPA: Europa gaat over op IBAN 23 januari 2013. Agenda Waarom SEPA? Wat verandert er? Wat betekent dit voor de vereniging Actielijst SEPA."— Transcript van de presentatie:

1 SEPA: Europa gaat over op IBAN 23 januari 2013

2 Agenda Waarom SEPA? Wat verandert er? Wat betekent dit voor de vereniging Actielijst SEPA

3 Pre-SEPA Waarom moet iedereen over op IBAN ? SEPA

4 Wat verandert er? Wijziging 9-cijferig bankrekeningnummer in IBAN Nieuwe betaalvormen: −Binnenlandse betaling wordt Eurobetaling −Alle huidige incassovormen worden Euro-Incasso’s met nieuwe regels ter bescherming van de consument Nieuwe Bestandsformaten voor Betaal- en Incassobestanden en rekeninginformatie SEPA aanpassing: iDEAL Wat vervalt: −Clieop (december 2013 – 1 febr 2014) −NL Incassovormen (met Clieop) −EURO-acceptgiro per 1-2-2014 en wordt IBAN-acceptgiro −IBAN-acceptgiro per 1-1-2019

5 Bij SEPA wordt gewerkt met het IBAN i.p.v. binnenlands rekeningnummer Voorbeeld IBANNL 12 RABO 0 123456789 huidig bankrekeningnummer SEPA:IBAN en BIC verplicht In Nederland afspraak: consumenten vallen we niet lastig met BIC Klant met boekhoudpakket moet rekeningnummers in administratie vervangen door IBAN (evt. via www.IBANBICservice.nl)www.IBANBICservice.nl Rabobank zet per 1-7-2013 adresboekgegevens gefaseerd in Rabobank Internetbankieren (RIB) om naar IBAN. IBAN (en BIC) vermelden op facturen en briefpapier. Meest opvallende gevolg SEPA: IBAN

6 Eurobetaling Sinds 2008 in gebruik Kenmerken van de betaalopdracht −in euro −bevat IBAN (+ BIC) van begunstigde −bevat naam van begunstigde −Betaling tussen twee SEPA-landen Impact: −Rabo Internetbankieren is al gereed voor Eurobetaling −Nieuw bestandsformaat voor batches (was Clieop en wordt PAIN)

7 Euro-acceptgiro wordt IBAN acceptgiro Vanaf 1-7-2013 kunnen IBAN-acceptgiro’s worden verwerkt Tot 1-2-2014 kunnen huidige Euro-acceptgiro’s worden verwerkt Begin direct na 1-7-2013 met het verspreiden van acceptgiro Terugmelding van huidige acceptgiro via afschrift (totalen) en VerwInfo (van Equens) Terugmelding van IBAN acceptgiro alleen via afschrift en Rabo internetbankieren Advies: −Motiveer leden over te gaan op Euro-incasso, afbouw acceptgiro −Neem contact op met de drukker van de acceptgiro’s −Maak voorraad acceptgiro’s op en verspreid nieuwe IBAN-acceptgiro’s vanaf nieuwe seizoen

8 De SEPA-Acceptgiro Tip : Ga gelijk met incasso over op SEPA-Acceptgiro. Tip : Ga gelijk met incasso over op SEPA-Acceptgiro. NL45RABO0123456789 RABONL2U NL45RABO0123456789 RABONL2U

9 Euro-incasso Wat is er nieuw? −Nieuw Euro-incassocontract (zowel doorlopende- als eenmalige machtigingen in 1 contract) −Ontvangst Incassant ID −Machtigingsadministratie opzetten verplicht: Digitaal registreren van de machtigingen −Kenmerk machtiging (lidnummer) −Pre-notificatie dat er geïncasseerd gaat worden −Eerder bestand aanleveren (verschil tussen eerste keer en de vervolgincasso’s) −Wijziging van bestandsformaat (was Clieop en wordt PAIN)

10 Tijdslijnen voor Algemene Euro-incasso © Rabobank, september 2012 Niets uit dit werk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, daaronder mede begrepen gehele of gedeeltelijke bewerking van het werk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Rabobank. D-14 kalender dagen 1 vooraankonding 5 D boeking D+5 7 storno bank D+56 kalend.d. 8 storno debiteur 9 D+13 maanden MOI 10 D+36 maanden Mandaatrecht D-6 Werk dagen 2 Eerste- en eenmalige incasso’s D-3 3 Vervolg-incasso’s Bruto boeking: Totaal batch Rejects = aparte boeking

11 Belangrijkste kenmerken van de Euro-incasso Algemene Euro-incasso Terugboekingsrecht debiteur 56 kalender dagen Terugboekingsrecht BANK van debiteur 5 werkdagen Soort debiteuren Zowel particuliere als zakelijke rekeninghouders Termijn van insturen incasso-opdrachten 6 of 3 werkdagen vóór verwerking, 0:00 uur

12 Voorbeeld machtigingsformulier

13 Wat betekent dit voor de vereniging? Is het leden-administratieprogramma geschikt voor: −IBAN-rekeningnummers −Actieve machtigingadministratie −Aanmaken van Euro-betaal en -incassobestanden −IBAN-acceptgiro’s −Inlezen rekeningafschriften SEPA formaat NB: Neem contact op met de leverancier wanneer pakket SEPA proef is! Handmatige incasso’s en batches kunnen al in Rabo Internetbankieren Incassobestanden hebben langere verwerkingstijd Storno’s komen op het rekeningenafschrift en niet meer op aparte overzichten

14 Ledensoftware: aanpassingen evt. uitfaseren ‘oude’ software Incasso en Acceptgiro: Alternatieven overwegen Processen herzien Incasso en Acceptgiro: Alternatieven overwegen Processen herzien Bestuur: Formeren Projectteam Accorderen Budget en Actieplan Bestuur: Formeren Projectteam Accorderen Budget en Actieplan Penningmeester: Contact met leveranciers Wijzigen processen Penningmeester: Contact met leveranciers Wijzigen processen ICT en Penningmeester: Keuze van bestanden en formaten ICT en Penningmeester: Keuze van bestanden en formaten Communicatie: Naar leden Naar Leveranciers Communicatie: Naar leden Naar Leveranciers SEPA Coördinator: Actieplan opstellen Migratiemoment vaststellen SEPA Coördinator: Actieplan opstellen Migratiemoment vaststellen Naar leden en leveranciers: Opvragen en informeren over IBAN en BIC Naar leden en leveranciers: Opvragen en informeren over IBAN en BIC Hockeyclub

15 Actielijst voor morgen!!!! Verzamel SEPA-informatie. Bespreek onderwerp in eerstvolgende bestuursvergadering en benoem SEPA coördinator. Inventariseer waar binnen de financiële administratie of ledenadministratie IBAN voorkomt. Kijk naar de alternatieven voor acceptgiro. Neem contact op met uw bank voor SEPA doorlooptijden. Neem contact op met de softwareleverancier en informeer naar SEPA- mogelijkheden: −Kunnen SEPA-bestanden worden aangemaakt i.p.v. Clieop? −Wat moet de club zelf doen? Incassanten: −Sluit een nieuw Euro-incassocontract met uw (Rabo)bank wanneer uw software SEPA-proof is. −Ontwerp nieuwe SEPA-machtigingsformulieren −Bepaal of en wanneer nieuwe IBAN acceptgiro’s verspreid zullen worden. Zorg ervoor dat uw vereniging SEPA-proof is vóór Q4 2013.

16 Wat doet de Rabobank voor haar verenigingen? Leveren van SEPA-geschikte producten Informeren en adviseren over kansen en uitdagingen van SEPA −www.rabobank.nl/sepawww.rabobank.nl/sepa −www.rabobank.nl/seb voor de formatenboekenwww.rabobank.nl/seb −Adviesgesprek met uw adviseur Overige algemene informatie: −www.sepanl.nl wordt www.betaalvereniging.nl (Nationaal Forum SEPA)www.sepanl.nlwww.betaalvereniging.nl −www.ibanbicservice.nl (conversie IBAN nummers)www.ibanbicservice.nl −www.overopiban.nl (DNB)www.overopiban.nl −www.europeanpaymentscouncil.eu (Nieuws EPC)www.europeanpaymentscouncil.eu

17 Veel succes!


Download ppt "SEPA: Europa gaat over op IBAN 23 januari 2013. Agenda Waarom SEPA? Wat verandert er? Wat betekent dit voor de vereniging Actielijst SEPA."

Verwante presentaties


Ads door Google