De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BTW bij samenwerken, fuseren, inlenen en uitlenen van personeel in de zorgsector drs. Teunis van den Berg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BTW bij samenwerken, fuseren, inlenen en uitlenen van personeel in de zorgsector drs. Teunis van den Berg."— Transcript van de presentatie:

1 BTW bij samenwerken, fuseren, inlenen en uitlenen van personeel in de zorgsector drs. Teunis van den Berg

2 2 Agenda 1.Inleiding 2.Samenwerken, fuseren, in- en uitleen en btw 3.Ontwikkelingen rechtspraak 4.Conclusie

3 3 Inleiding

4 4

5 5

6 6 Samenwerken Btw relevantie Samenwerken leidt veelal tot het doorbelasten van kosten Kwalificeert veelal als vergoeding voor een prestatie Valt dus binnen het bereik van de btw Btw verplichtingen

7 7 Samenwerken Elke geldstroom moet op eigen btw merites worden beoordeeld, als de geldstroom een vergoeding voor een prestatie is: – In beginsel 21% btw, tenzij – Verlaagd tarief van toepassing (6%) – Vrijstelling van toepassing – Fiscale eenheid – Bijzondere regeling / goedkeuring [N.B. formaliteiten, aangifte, facturen, administratie]

8 8 Samenwerken Het risico in de praktijk: btw op salariskosten personeel. Extra btw druk van 21% Mogelijke oplossingen gericht op voorkomen niet verrekenbare btw druk op salariskosten? [Btw soms ook een kans!]

9 9 Samenwerken Voorkomen btw druk bij uitleen (“onder toezicht en leiding”): Structurele uitleen (besluit; voorwaarden) Inlener materieel aansprakelijk voor schade verbreken arbeidsrelatie (belangrijk(st)e voorwaarde) Kosten voor gemene rekening Volgens Financiën vaste verdeelsleutel; alleen wijzigen bij toe- en uittreden “gezamenlijkheid” [“nul uren contract”’]

10 10 Samenwerken Voorkomen btw druk bij uitleen (“onder toezicht en leiding”): Fiscale eenheid btw – Personen financieel, organisatorisch en economisch verweven (hoofdelijk aansprakelijk btw schulden eenheid) – Hoge Raad HR 26 juni 2009; rechtsvorm neutraal – HvJ EG 25 april 2013; ook niet btw ondernemers – Vorming soms “misbruik van recht”; Hoge Raad, 10 februari 2012 Juridische Fusie

11 11 Samenwerken Juridische fusie Overdracht onderneming voor de btw (geen heffing) Overnemer treedt in btw rechten en verplichtingen overdrager, zoals herzieningstermijnen Fusiefaciliteit in besluit 14 maart 2007, CPP 2007/347M, onderlinge uitleen personeel zonder btw vooruitlopend op fusie – Aantoonbaar fusieplannen – Overgangssituatie – Brutoloonkosten Praktijk; in overleg met de btw inspecteur uit te breiden met overige diensten. Voorwaarden alsnog heffing indien fusie niet doorgaat

12 12 Samenwerken Voorkomen btw druk bij uitleen (“onder toezicht en leiding”): Medische beroepsopleiding Op basis van goedkeuring btw vrij Nauw met de zorgverlening samenhangende dienst – Onontbeerlijk voor de vrijgestelde handeling – Geen concurrentieverstoring – Geen extra opbrengst voor uitlenende instantie

13 13 Samenwerken Geen uitleen, maar andersoortige dienst Medische diensten / zorgvrijstelling – Prestatiecontract – Resultaatverantwoordelijk – Aansprakelijk – Kenmerkend en essentieel voor verlenen zorg (onderaanneming) – Individuele beroepsbeoefenaar (Wet BIG) Spanningsveld uitleen / prestatiecontract (discussie Tweede Kamer)

14 14 Samenwerken Geen uitleen, maar andersoortige dienst Koepelvrijstelling – Diensten aan leden – Gebruik voor niet btw aftrekgerechtigde prestaties – Verdelen werkelijke kosten – Niet concurrentieverstorend zoals ICT, administratie, uitleen personeel – Niet alleen collectief; HvJ EG 11 december 2008

15 15 Samenwerken Geen uitleen, maar andersoortige dienst Andere vrijstelling van toepassing, zoals – Onderwijsprestatie – Kredietverlening – Sociaal / culturele dienst

16 16 Samenwerken Dossier integrale bekostiging 2015 Vele fiscale issues; loonheffing; inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, afrekenen goodwill, pensioenen en btw Keuze voor “supermaatschap” betekent onderlinge dienstverlening tussen ziekenhuis en supermaatschap. Btw issues zoals hiervoor behandeld doen zich dan in meer of mindere mate voor…. Brieven OMS / NVZ bieden geen fiscale zekerheid; afstemming noodzakelijk Tijdpad tot 1 januari 2015 is krap

17 17 Rechtspraak (samenwerking ketenzorg) Overheadkosten voor zorg aan diabetespatiënten belast met BTW Stichting X organiseerde en coördineerde diensten ten behoeve van de eerstelijns gezondheidszorg. Zij verzorgde voor een groep van zorgverzekeraars ketenzorg voor patiënten met Diabetes Mellitus type 2. X ontving van de zorgverzekeraars voor de begeleiding en behandeling van een patiënt € 387 per jaar. Dat bedrag bestond uit zorgkosten en € 38,12 aan overheadkosten. De zorgkosten betaalde X door aan de daadwerkelijke zorgverleners. X stelde dat zij over de overheadkosten geen BTW was verschuldigd en ging in beroep tegen de voldoening op aangifte. Rechtbank Noord-Holland besliste dat X voor de zorgverzekeraars en de zorgverleners administratieve werkzaamheden verrichtte die anders door hen zouden worden verricht. Er bestond volgens de Rechtbank een rechtstreeks verband tussen de prestaties van X en de daarvoor afgesproken vergoeding. Er was sprake van een belastbare dienst die X jegens de zorgverzekeraars verrichtte en de vergoeding die zij daarvoor ontving, was in beginsel onderworpen aan het algemene BTW-tarief. Vervolgens besliste de Rechtbank dat geen sprake was van een vrijgestelde prestatie op grond van artikel 11, lid 1, onderdeel g, Wet OB, omdat de diensten van X niet kwalificeerden als gezondheidskundige verzorging van de mens. De Rechtbank verklaarde het beroep van X ongegrond, Rechtbank Noord-Holland 10 maart 2014 AWB132602

18 18 Status rechtspraak (uitleen of zorg?) Hoge Raad 19 april 2013 Medisch tatoeëerder (niet BIG) btw vrijgesteld voor diensten plastisch chirurgen (wezenlijk deel werk chirurg) Hof Amsterdam 10 mei 2012 / AG HR 17 juni 2013 Maatschap operatieassistenten en anesthesiemedewerkers btw belast voor diensten aan ziekenhuizen  Advocaat Generaal Hoge Raad; wezenlijk, inherent en onafscheidelijk deel van het proces; medische verzorging (btw vrijgesteld) Rechtbank Zeeland 21 februari 2013 / Hof Den Bosch 4 oktober 2013 Zelfstandig anesthesiemedewerker btw vrijgesteld voor diensten aan ziekenhuis  Hof Den Bosch; btw vrijgesteld; essentieel onderdeel van de behandeling van de patiënt

19 19 Status rechtspraak (uitleen of zorg?) ** NIEUW!! ** HR 13 juni 2014, 12/02960, ECLI:NL:HR:2014:1374 Medische diensten van maatschap van operatieassistenten en anesthesiemedewerkers vrijgesteld van omzetbelasting!! Hof Amsterdam 10 mei 2012 / AG HR 17 juni 2013 Maatschap operatieassistenten en anesthesiemedewerkers btw belast voor diensten aan ziekenhuizen  Advocaat Generaal Hoge Raad; wezenlijk, inherent en onafscheidelijk deel van het proces; medische verzorging (btw vrijgesteld) **Nieuw!!”**HR 13 juni 2014, 13/05580, ECLI:NL:HR:2014:1375 Diensten van in BIG-register opgenomen anesthesieverpleegkundige zijn vrijgesteld. Rechtbank Zeeland 21 februari 2013 / Hof Den Bosch 4 oktober 2013 Zelfstandig anesthesiemedewerker btw vrijgesteld voor diensten aan ziekenhuis.  Hof Den Bosch; btw vrijgesteld; essentieel onderdeel van de behandeling van de patiënt

20 20 Conclusie BTW bij samenwerken, fuseren, inlenen en uitlenen van personeel in de zorgsector is: nog steeds een belemmerende factor op met name personeelskosten een toegenomen financieel probleem vanwege 21% btw tarief onder strikte voorwaarden oplosbaar om 21% btw heffing te voorkomen, maar in de praktijk blijken deze lang niet altijd toepasbaar een voortdurende discussie, ook in de rechtszaal moeilijk oplosbaar door de wet te wijzigen, omdat huidige EU btw richtlijn daar geen ruimte voor lijkt te bieden een punt dat continue aandacht verdient binnen zorginstellingen

21 MTH Almere | Amersfoort | Amsterdam | Assen | Baarn Bussum | Emmeloord | Heerenveen | Heerde | Hilversum | Lelystad | Meppel Putten | Steenwijk | Veenendaal | Voorthuizen | Zeewolde | Zeist www.mth.nl MTH Accountants & Adviseurs drs. Teunis van den Berg Adviesgroep Omzetbelasting Zuiderinslag 4c 3871 MR Hoevelaken t.vanden.berg@mth.nl 033 – 2580330 t.vanden.berg@mth.nl


Download ppt "BTW bij samenwerken, fuseren, inlenen en uitlenen van personeel in de zorgsector drs. Teunis van den Berg."

Verwante presentaties


Ads door Google