De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Infomoment Brandveiligheidstraject jeugdwerkinfrastructuur 2011-2013 Gemeentebestuur Heusden-Zolder.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Infomoment Brandveiligheidstraject jeugdwerkinfrastructuur 2011-2013 Gemeentebestuur Heusden-Zolder."— Transcript van de presentatie:

1 Infomoment Brandveiligheidstraject jeugdwerkinfrastructuur 2011-2013 Gemeentebestuur Heusden-Zolder

2 VISIE – beleid op basis van Bestaande subsidiereglementen Brandveiligheid- en Jeugdwerkinfrastructuursubsidies vzw Jeugdwerk Heusden-Zolder Gemeentelijke investeringssubsidies jeugdwerkinfrastructuur Provinciale subsidie voor brandveilige jeugdwerkinfrastructuur

3 Keuringen Elektriciteit Brandblusapparaten Gaskeuringen Brandweerkeuringen VISIE – beleid op basis van

4 Praktische oefeningen Opmaken evacuatieplan Oefening kleine blusmiddelen Evacuatieoefening Bijhouden van een veiligheidsmap (lokalenmap) + aanduiding van een veiligheidsverantwoordelijke VISIE – beleid op basis van

5 VERPLICHTING ? JA => stok achter de deur Voor de periode 2011-2013 wordt er een brandveiligheidstraject uitgewerkt voor de jeugdverenigingen medewerking aan dit traject zal door de afdeling welzijn en lokale economie bijgehouden worden Opname van onderstaand erkenningscriterium binnen het “subsidiereglement voor het jeugdwerk”

6 SUBSIDIEREGLEMENTEN

7 3 luiken  Controles  Brandveiligheidswerken  Andere infrastructuurwerken Brandveiligheid- en jeugdwerkinfrastructuur – vzw JWHZ

8 Controles – 100% betoelaging Elektriciteit (OCB) Brandblusapparaten en –haspels en/of een omniumkeuring (SICLI) Brandweerkeuring Gasinstallaties (bij indiensttreding of uitbreiding) Stookolietanks (volgens de wettelijke termijnen) Brandveiligheid- en jeugdwerkinfrastructuur – vzw JWHZ

9 Brandveiligheidswerken – 90% betoelaging – met een maximum factuurbedrag van € 6.655,00 incl. BTW. Kosten voor het onderhoud van een gasinstallatie (2- jaarlijks verplicht) of een mazoutketel Op basis van de factuur én het reinigings- en/of verbrandingsattest; Kosten voor herstellingswerken, onderhoudswerken en renovaties ikv brandveiligheid op basis van het advies van de brandweer) en/of een officieel keurings- /controleverslag van elektriciteit, gas, … Kosten die verbonden zijn aan een beter beheer en gebruik en die resulteren in een hogere brandveiligheid Brandveiligheid- en jeugdwerkinfrastructuur – vzw JWHZ

10 Andere infrastructuurwerken – 40% betoelaging – met een maximum factuurbedrag van € 6.655 incl. BTW. Herstellingswerken, onderhoudswerken en renovaties Beveiligingssysteem/alarminstallatie te (laten) plaatsen Uitbreiding of de aanleg van een nieuw speelterrein Herstelling van speeltoestellen/-terreinen volgens de Europese veiligheidsnormen Uitvoering van een risicoanalyse op de speeltoestellen en –terreinen Brandveiligheid- en jeugdwerkinfrastructuur – vzw JWHZ

11 OPGELET Aanvraag via de daartoe bestemde formulieren, samen met een offerte MAAR, indien de uit te voeren werken € 1.000,00 excl. BTW overschrijden, dienen 3 offertes bij de aanvraag toegevoegd te worden. Als de gekozen offerte niet de goedkoopste is, wordt voor elke lagere offerte gemotiveerd waarom zij niet voldoet. Brandveiligheid- en jeugdwerkinfrastructuur – vzw JWHZ

12 Idem gebleven 50% subsidiëring buitengewone herstellingen / onderhoud in hoogdringendheid aan jeugdlokalen buitengewone herstellingen / onderhoud aan jeugdlokalen verbouwen, renoveren en uitbreiden van jeugdlokalen uitvoeren van een risicoanalyse op speeltoestellen en –terreinen buitengewone herstellingen / onderhoud in hoogdringendheid aan speeltoestellen / speelterreinen buitengewone herstellingen / onderhoud aan speeltoestellen / speelterreinen beveiliging van de jeugdwerkinfrastructuur aanleg van nieuwe speelterreinen Gebonden aan de wet op de overheidsopdrachten Investeringsubsidies jeugdwerkinfrastructuur – gemeente HZ

13 Provinciale subsidie voor brandveilige jeugdinfra Enkel brandveiligheidswerken bestaande infrastructuur advies brandweer is bepalend Eénmalige subsidie tenzij overschot op de middelen kan er een tweede oproep komen indien 2 de oproep kunnen eventuele andere werken ook in aanmerking komen – voorlopig denkspoor…. Max. € 12.500 (en max. 85% van de totale subsidiabele kosten voor de investering in brandveiligheid)

14 Provinciale subsidie voor brandveilige jeugdinfra Inbreng van de vereniging = min. € 2.500 mag komen van vereniging zelf of parochie of beheerraad of subsidies of … Inbreng gemeentebestuur wordt gevraagd  indien gemeente oplegt, maakt het dossier meer kans – zeker bij een 50%-subsidiëring door de gemeente Uiterste indiendatum = 29 april 2011

15 Provinciale subsidie voor brandveilige jeugdinfra Opgelet: Facturen moeten dateren van na de indiendatum Werken starten in principe dus ook na indiendatum Subsidiebelofte = vermoedelijk augustus-september 2011 Eerste schijf van 80% => uitbetaling ten vroegste november Meer info op Surplace – 9 februari 2011 – 18u – PHL Reglement en aanvraagformulier www.limburg.be/jeugd (subsidies)


Download ppt "Infomoment Brandveiligheidstraject jeugdwerkinfrastructuur 2011-2013 Gemeentebestuur Heusden-Zolder."

Verwante presentaties


Ads door Google