De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ARRIVA.NL Passend OV als aantrekkelijk alternatief voor besloten vervoer 7 december 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ARRIVA.NL Passend OV als aantrekkelijk alternatief voor besloten vervoer 7 december 2015."— Transcript van de presentatie:

1 ARRIVA.NL Passend OV als aantrekkelijk alternatief voor besloten vervoer 7 december 2015

2 ARRIVA.NL Achtergrond  Decentralisatie: druk op bestaande regelingen doelgroepenvervoer; Wmo, Leerlingenvervoer, WSW en AWBZ (waaronder dagbesteding).  OV is vanuit maatschappelijk (zelfredzaamheid) en financieel (kostenbesparend) oogpunt een aantrekkelijk alternatief voor de taxi.  Reizen met OV is voor een deel van de leerlingen een goede stap voor ontwikkeling zelfvertrouwen en zelfstandigheid.  De toegankelijkheid van het openbaar vervoer (haltes en bussen/treinen) is de laatste jaren fors verbeterd.  Er wordt momenteel onvoldoende gebruik van het openbaar vervoer gemaakt, terwijl blijkt dat 20-30% van de Wmo-ers met OV kan reizen. Voor het leerlingenvervoer, ligt dit percentage, afhankelijk van de bereikbaarheid van een regio, naar verwachting nog hoger.  OV is geschikt voor leerlingenvervoer: het kent vaak een vast (frequent) reispatroon met een vaste route, waardoor de vervoersvraag voorspelbaar en dus goed planbaar is.

3 ARRIVA.NL De Leo Kannerschool en Arriva bieden samen concrete oplossingen aan die de stap naar OV mogelijk maken …maar alleen als het kan!

4 ARRIVA.NL Wat heeft Arriva te bieden  De Voor Elkaar Pas; de nieuwe OV chipkaart voor het doelgroepenvervoer. Met voordelen voor zowel reiziger als gemeente  Analyses; OV reisadviezen voor leerlingen binnen een gemeente  Training en ondersteuning door specialistische partners GOOV – app als reisbegeleider Carolien Aalders Training & Advies – projectmanagement en begeleidingsprogramma’s

5 ARRIVA.NL De Voor Elkaar Pas De Voor Elkaar Pas is een nieuwe OV chipkaart, uitsluitend voor het doelgroepenvervoer Drempelverlagend De leerling ontvangt een gebruiksklare OV chipkaart en hoeft dus géén eigen kaart aan te vragen en géén saldo of abonnementen op een kaart te laden. Hij/zij hoeft alleen maar in- en uit te checken. Daarnaast is er een begeleiderskaart beschikbaar met gratis abonnement. Maatwerk per leerling Elke reiziger ontvangt een maatwerk abonnement op basis van reisafstand en reisfrequentie. De kosten per leerling zijn direct verbonden aan het feitelijke gebruik. Volledig ontzorgend De factuur voor het abonnement gaat naar de gemeente. Vergeten uit te checken? Ook geen probleem, bij de Voor Elkaar Pas worden hiervoor geen kosten in rekening gebracht.

6 ARRIVA.NL De Voor Elkaar Pas is dé OV-chipkaart voor reizigers binnen doelgroepenvervoer Voor Elkaar Pas We doen het ‘voor elkaar’ maar geeft ook aan dat wij zorgen dat het ‘voor elkaar komt’, ofwel: wij regelen het! Iconen Een bus en een trein icoon, zodat voor de reiziger direct duidelijk is dat deze pas voor het OV gebruikt moet worden. Persoonsgegevens Zodat de gebruiker te identificeren is, ook in situatie met een hulpvraag. Naam school of gemeente kan ook worden toegevoegd. Kleurgebruik Een andere kleur voor de balk om het onderscheid met de Goede Zaakpas te maken en te zorgen voor herkenning van het type reiziger voor de medewerkers van Arriva. Contactgegevens Arriva Het telefoonnummer van de klantenservice zakelijk om vragen te beantwoorden. Gebruikers met een zwaardere zorgbehoefte krijgen andere vormen van contact aangeboden. Begeleider Een variant voor (tijdelijke) begeleiders. De Voor Elkaar Pas

7 ARRIVA.NL Analyse 1/2  Op basis van bestand postcode huis en postcode school  In kaart brengen totale reistijd, aantal minuten lopen en aantal keren overstappen  Bepalen voor welke leerlingen OV vanuit oogpunt bereikbaarheid een passend alternatief is  Vormt eerste selectiecriterium Voorbeeld:

8 ARRIVA.NL Analyse 2/2 Voorbeeld bevindingen analyse:  43 leerlingen  Alle reizen kunnen binnen één uur worden gemaakt  Altijd 0 of 1 overstap  Voor 37 leerlingen is de loopafstand < 10 minuten  Conclusie: vanuit oogpunt bereikbaarheid is het OV voor 37 van de van 43 leerlingen een passend alternatief voor taxivervoer

9 ARRIVA.NL Rol Leo Kannerschool  Lesprogramma ter voorbereiding op OV  Praktijktraining  Verbindende partner voor alle stakeholders Kennispartner van gemeenten Communicatie met ouders Afstemming met OV vervoerder

10 ARRIVA.NL Onze partners: GoOV  App op smartphone  Samenwerking met ca. 15 gemeenten  75% (!) deelnemers reist na start traject zelfstandig met OV  https://www.youtube.com/w atch?v=QQJnETpkFUw https://www.youtube.com/w atch?v=QQJnETpkFUw GoOV biedt een technologische oplossing aan, waarmee een deel van de doelgroep in staat wordt gesteld om zelfstandig met het OV te reizen. De reiziger wordt daarbij begeleidt via een app en heeft toegang tot de GoOV Hulplijn (een callcenter).

11 ARRIVA.NL Onze partners: Carolien Aalders Training & Advies Kan een gemeente met het programma ‘Samen Reizen met …’ ontzorgen op het gebied van indicatie en informatie naar stakeholders (ouders, kinderen, scholen). Ook is er een trainingsprogramma om leerlingen onder begeleiding kennis te laten maken met het OV.

12 ARRIVA.NL Samen bieden we een alternatief Vier verschillende mogelijkheden na indicatieproces a.Voor Elkaar Pas met maatwerk abonnement b.Variant a + extra begeleiding/ training c.Variant a + b + structurele (technische) begeleiding in de vorm van GoOV d.Een leerling is niet in staat om zelfstandig te reizen met het OV

13 ARRIVA.NL Concrete voordelen Maatschappelijk  Grote bijdrage aan ontwikkeling van zelfvertrouwen en zelfstandigheid.  Grotere deelname aan de maatschappij en verdere ontwikkeling sociale vaardigheden.  Verder benutten van capaciteit OV. Financieel  Dit project kost geen geld, maar levert dat direct op. OV is financieel aantrekkelijk alternatief voor taxivervoer. Een voorbeeld: Taxivervoer: ± € 2.900,- per leerling, per jaar OV-abonnement:€ 500,- tot € 2.000,- per leerling, per jaar minimaal 30% besparing!

14 ARRIVA.NL Mogelijk vervolg…  Arriva levert geheel vrijblijvend een analyse op basis van bestand per gemeente.  Aan de hand van analyse plannen we graag een gesprek in met de gemeente om te bepalen welke aanpak het best passend is.  Op basis van dit gesprek ontwikkelen we een voorstel en/ of plannen we een vervolgtraject in. Hierbij kunnen ook onze partners GoOV en Carolien Aalders Training & Advies in leerlingenvervoer aanhaken.  Besluitvorming.  Contactgegevens Elmer Roukema, Sales Manager 06 15048914 e.roukema@arriva.nl

15 ARRIVA.NL Samen reizen met.. Carolien Aalders Training & Advies in leerlingenvervoer

16 ARRIVA.NL ‘Samen Reizen met…’ In Nederland maakt een groot deel van de leerlingen gebruik van het aangepaste vervoer, terwijl voor een aantal leerlingen het reizen per fiets of met het openbaar vervoer, van en naar school, wellicht passend is. Steeds meer gemeenten vinden het belangrijk dat aan deze leerlingen de kans geboden wordt om kennis te maken met een zelfstandige vorm van reizen. Met het participatieproject ‘Samen Reizen met …’ kan dat op een veilige en zorgvuldige manier.

17 ARRIVA.NL ‘Samen Reizen met…’– het traject 1.Door middel van een zorgvuldige screening worden enthousiaste begeleiders (werkzoekenden) geworven. Zij worden door ons begeleidt, gecoacht en met hen sluiten we een convenant af. 2.Gelijktijdig werven we leerlingen. Hierbij ontzorgen we de gemeente en motiveren ouders en leerlingen om vrijwillig mee te doen. Ook met hen sluiten we een convenant. 3.Na kennismaking van alle partijen aan elkaar, het opzetten van een reisplanning en afstemming met de school, reizen de begeleiders met de leerlingen mee naar school en leren ze de leerlingen wat nodig is om de reis op den duur zelfstandig te doen. Vaak lukt dit binnen 5 tot 15 begeleide reizen. Als het mogelijk is, wordt de begeleiding zorgvuldig afgebouwd. 4.Gedurende het project blijven we de begeleiders coachen en starten er nieuwe leerlingen. In de praktijk zien we, dat de begeleiders aan elkaar collegialiteit ervaren. Ze bouwen niet alleen ervaring op, maar ook ritme en een werkkring en voelen zich van meerwaarde. 5.Nadat er een groep leerlingen zelfstandig heeft leren reizen, organiseren we een slotbijeenkomst, waarbij de leerlingen een certificaat ontvangen.


Download ppt "ARRIVA.NL Passend OV als aantrekkelijk alternatief voor besloten vervoer 7 december 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google