De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vreemd vermogen 11.5 t/m 11.8 11.5 vreemd vermogen op korte termijn 11.6 voorzieningen 11.7 zekerheidsstelling 11.8 financiering MKB Opgave 11.12.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vreemd vermogen 11.5 t/m 11.8 11.5 vreemd vermogen op korte termijn 11.6 voorzieningen 11.7 zekerheidsstelling 11.8 financiering MKB Opgave 11.12."— Transcript van de presentatie:

1 Vreemd vermogen 11.5 t/m 11.8 11.5 vreemd vermogen op korte termijn 11.6 voorzieningen 11.7 zekerheidsstelling 11.8 financiering MKB Opgave 11.12

2 Kortlopend vreemd vermogen Afnemerskrediet: = krediet door afnemer/koper = vooruitbetalen door afnemer = vooruitontvangen leverancier = vooruitontvangen bedrag (nog te leveren prestatie=KVV) Huurkoop: (~operational lease) betaling in termijnen en je bent pas eigenaar als je de laatste termijn betaald hebt KVV: de termijn Koop op afbetaling: (~Financial lease) meteen eigenaar, maar betaling vind in termijnen achteraf plaats. KVV: de termijn 2

3 Afnemers- en leverancierskrediet GenotenVerleend Leveranciers- krediet Afnemers-krediet CrediteurenDebiteuren Vooruitontvangenbedragen Vooruitbetaaldebedragen

4 Kortlopend vreemd vermogen Bankkrediet: (rekening-courantkrediet) = lopende rekening tot max. bedrag rood staan (+/-10% pj.) Leverancierskrediet: = uitstel van betaling door een leverancier kosten zijn gemiste kortingen: (betalingsrafactie/kredietbeperkingstoeslag) Voorbeeld: Stel: factuur: €100.000, maar als je binnen 8 dagen betaalt krijg je 1% korting (kredietbeperkingstoeslag) Normaal binnen 4 weken betalen anders boete. Kosten: 1% korting voor 3 weken te vroeg betalen (misgelopen) = 52/3 = 17,33 x 1/99 X 100 = 17,51% per jaar 4

5 Voorzieningen = fonds voor een geschatte toekomstige schuld, waarvan de omvang en het tijdstip nog onzeker zijn Bijvoorbeeld: Onderhoud Garantie Pensioen Dit is dan:  Lang vreemd vermogen  Kort vreemd vermogen als het binnen een jaar tot betaling leidt  Bedrijfseconomisch een schuld, juridisch niet  Credit op de balans Let op ivm IFRS: alleen opnemen als er zeker een betaling/ kosten komen. 5

6 Let op: N.B. Voorziening voor: debiteuren voorraden Dit zijn:  correctie op te hoog gewaardeerde activa  geen vreemd vermogen  vaak debet op de balans 6

7 Verschil voorziening/ reserve VoorzieningReserve Vreemd vermogeneigen vermogen Toekomstige schuldtoekomstige tegenvallers

8 11.7 Zekerheidstelling Cessie van vorderingen: Overdragen van vorderingen aan de schuldeiser om de schuldeiser meer zekerheid te geven dat verplichtingen worden nagekomen Pandrecht recht dat door schuldenaar aan schuldeiser wordt verleend, waardoor schuldeiser recht heeft om roerende goederen van schuldenaar te (laten) verkopen als schuldenaar verplichtingen niet nakomt

9 11.8 Financiering MKB Besluit borgstelling MKB: overheid borg bij banklening Durfkapitaal: venture capital o.a Agaathlening: (achtergestelde) lening aan beginnende onderneming van familie/ vrienden (fiscaal aantrekkelijk) minimaal € 2269 en maximaal € 50.000 http://www.ondernemerschap.nl/index.cfm/1,103,0,0,html/Financile- kengetallen http://www.ondernemerschap.nl/index.cfm/1,103,0,0,html/Financile- kengetallen

10 Kredietwaardigheid o.a. Solvabiliteit: Bijvoorbeeld verhouding: EV/VV (gearing) Rating: (Standard &Poors) (S&P) De ratings zijn, in aflopende volgorde: De A-categorie: AAA (Rabobank), AA+, AA (Shell), AA- (Aegon), A+ (ING, NUON), A, A-.. De B-categorie: BBB+, BBB (KPN), BB+, BB, BB-, B+, B, B-.. Het risico is groter. De rentevergoeding vaak ook. De C-categorie: CCC, CC, C.. (junkratings). De risico's zijn groot, maar meestal bieden deze leningen hoge rentes. D. D-categorie. D is het laagste. Slechtste beoordeling

11


Download ppt "Vreemd vermogen 11.5 t/m 11.8 11.5 vreemd vermogen op korte termijn 11.6 voorzieningen 11.7 zekerheidsstelling 11.8 financiering MKB Opgave 11.12."

Verwante presentaties


Ads door Google