De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Procesevaluatie Kwantitatief onderzoek Januari 2011 In opdracht van Vlaamse Overheid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Procesevaluatie Kwantitatief onderzoek Januari 2011 In opdracht van Vlaamse Overheid."— Transcript van de presentatie:

1 Procesevaluatie Kwantitatief onderzoek Januari 2011 n.palte@marketprobe.com n.vandoorslaer@marketprobe.com In opdracht van Vlaamse Overheid

2 Title | Date | © Market Probe Page 2 Market Probe Procesevaluatie – Kwantitatief onderzoek | Januari 2011 | © Market Probe Europe Inhoud I. Onderzoeksopzet II. Profiel van deelnemende scholen III.Deelname & organisatie Schoolfruitactie IV.Algemene evaluatie & impact  Bekendheid & evaluatie website  Evaluatie van de administratieve procedures & klachten V. Fruitaanbod & fruitkorf VI.Kennis & evaluatie begeleidende maatregelen VII.Conclusies

3 Onderzoeksopzet

4 Title | Date | © Market Probe Page 4 Market Probe Procesevaluatie – Kwantitatief onderzoek | Januari 2011 | © Market Probe Europe Objectieven Doelstellingen van deze overheidsopdracht: In het kader van EG verordening dient de Vlaamse Overheid zowel de uitvoering als de doeltreffendheid van de ‘schoolfruitactie’ te evalueren. Voor het schooljaar 2009-2010 werd een procesevaluatie gedaan, met name: 1.Evaluatie van de procedure: a)niet enkel erkenningsaanvraag, subsidieaanvraag en website registratie b)maar tevens van het gevoerde communicatie beleid vanuit de Vlaamse Overheid en de door haar gesubsidieerde organisaties 2.Evaluatie van de implementatie: a)Deelname aan de Schoolfruitactie b)Aanbod van het fruit c)Aanbod van de begeleidende maatregelen d)Gebruik & tevredenheid van de begeleidende maatregelen

5 Title | Date | © Market Probe Page 5 Market Probe Procesevaluatie – Kwantitatief onderzoek | Januari 2011 | © Market Probe Europe Onderzoeksopzet In deze kwantitatieve analyse worden verschillende databronnen gebruikt: Een representatieve enquête van deelnemende scholen Analyse van de vragen, klachten en opmerkingen verzameld via het e-loket Centrale gegevens verzameld rondom het fruitaanbod

6 Title | Date | © Market Probe Page 6 Market Probe Procesevaluatie – Kwantitatief onderzoek | Januari 2011 | © Market Probe Europe Onderzoeksopzet Representatieve steekproef Doelgroep: scholen die in 2009-2010 deelgenomen hebben aan de Schoolfruitactie. Hiervoor werd een bestand ter beschikking gesteld van 1.122 deelnemende scholen. Methodologie: een online bevraging De e-mails werden uitgestuurd naar de e-mailadressen die beschikbaar waren in het bestand (1 per school), ter attentie van de verschillende contactpersonen uit het bestand. 1 persoon per school heeft geantwoord 5, willekeurig gekozen, respondenten kregen een incentive in de vorm van een boekenbon, ter waarde van 50 euro. Steekproefgrootte: n= 584 waarvan 582 scholen en 2 gemeentes die zorgen voor de administratie van verschillende scholen. Responsegraad: 584/1.122 = 52%. In werkelijkheid ligt de responsegraad hoger, aangezien 20% van de ondervraagden verantwoordelijk is voor meerdere scholen. Vragenlijst: een gestructureerde vragenlijst op basis van de output van de kwalitatieve fase. De gemiddelde duurtijd om deze in te vullen was 35 minuten. Veldwerkperiode: november – december 2010

7 Title | Date | © Market Probe Page 7 Market Probe Procesevaluatie – Kwantitatief onderzoek | Januari 2011 | © Market Probe Europe Steekproefsamenstelling Representatieve steekproef De resultaten werden gewogen naar het profiel van alle deelnemende scholen, zodat de vergelijking over de jaren heen zuiver is. Weging op de volgende parameters:

8 Title | Date | © Market Probe Page 8 Market Probe Procesevaluatie – Kwantitatief onderzoek | Januari 2011 | © Market Probe Europe Legende  of significant hoger resultaat ten opzichte van de totaalresultaten  of significant lager resultaat ten opzichte van de totaalresultaten

9 Profiel van deelnemende scholen

10 Title | Date | © Market Probe Page 10 Market Probe Procesevaluatie – Kwantitatief onderzoek | Januari 2011 | © Market Probe Europe Profiel van deelnemende scholen SFA Scholen uit het buitengewoon onderwijs nemen relatief meer deel aan de Schoolfruitactie. Objectief***: 2009-2010  50% 2010-2011  66% Profiel 2009-2010 **De scholen die én kleuter- én lager onderwijs organiseren zijn zowel in het aantal kleuterscholen als lagere scholen opgenomen. ***Tutti Frutti abonnement en/of fruit in de boekentas. Exclusief fruit in de boekentas werd niet bevraagd in dit onderzoek. *Bron: statistieken – 2009-2010 - http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsstatistieken/ 2009-2010: fruitabonnement + uitsluitend fruit in de boekentas = 1.122 + 162 scholen = 1.284 scholen = 51%

11 Title | Date | © Market Probe Page 11 Market Probe Procesevaluatie – Kwantitatief onderzoek | Januari 2011 | © Market Probe Europe Profiel van deelnemende scholen

12 Deelname & organisatie Schoolfruitactie

13 Title | Date | © Market Probe Page 13 Market Probe Procesevaluatie – Kwantitatief onderzoek | Januari 2011 | © Market Probe Europe Profiel contactverantwoordelijke Voornamelijk directieleden en secretariaatsmedewerkers Q1.4. Wat is uw functie binnen de school? – Q1.10. Bent u persoonlijk op de hoogte van de administratieve opvolging van de schoolfruitactie en de praktische zaken en het gebruik van het begeleidende materiaal in de school? Target: Allen (n=584) Functie Target: Kleuter en/of Lagere school (n=582) andere: 6% Verantwoordelijkheid Target: Allen (n=584) op de hoogte van... Directie Secretariaatsmedewerker Leerkracht Ouder(comité) de administratieve opvolging de praktische zaken (ophalen, schillen, uitdelen van fruit) het gebruik van het educatief materiaal en de toepassingen in de klassen 46% is op de hoogte van alle facetten.  Leerkachten (78%)  secretariaat (67%)  secretariaat (22%)

14 Title | Date | © Market Probe Page 14 Market Probe Procesevaluatie – Kwantitatief onderzoek | Januari 2011 | © Market Probe Europe Anciënniteit 1 op 4 scholen hebben voor de eerste keer deelgenomen in 2009-2010. Zeer beperkt aantal scholen die ermee stoppen. Q1.5. In welk schooljaar bent u begonnen met de deelname aan de Tutti Frutti schoolfruitactie? – Q1.7. Doet u dit jaar, 2010-2011, opnieuw mee aan de Schoolfruitactie? – Q1.8. Waarom heeft uw school beslist om dit jaar niet meer deel te nemen? Target: Kleuter en/of Lagere school (n=582) AnciënniteitOpnieuw meedoen? meerdere jaren: 75% eerste jaar: 25%  SFA werd vervangen door andere fruitinitiatieven (n=6)  De administratieve procedures waren te omslachtig (n=6)  Kwaliteit van het fruit was onvoldoende (n=3) (n=12)

15 Title | Date | © Market Probe Page 15 Market Probe Procesevaluatie – Kwantitatief onderzoek | Januari 2011 | © Market Probe Europe Redenen om niet meer deel te nemen aan SFA Commentaren SFA werd vervangen door andere fruitinitiatieven “Vorig schooljaar werd maar één fruitdag ingelast. Dit schooljaar eten de leerlingen elke dag fruit op school. Het 10-uurtje (koekje) werd vervangen door fruit.” “Na 4 jaar deelname willen we dat onze ouders de verantwoordelijkheid om hun kind fruit te laten eten van de school overneemt. Wij op school zorgden ervoor dat de kinderen ondertussen leerden regelmatig fruit te eten (door de school bezorgd). Willen wij dat dit blijvend is, dan moeten de kinderen vanuit de thuissituatie gewoon worden dagelijks fruit eten. Wij blijven verder een fruitdag organiseren. De kinderen brengen elke dinsdag het fruit van thuis mee!” “Vanaf dit schooljaar brengen de kinderen op woensdag zelf fruit mee van thuis.” “TIENUURTJE - FRUIT IN DE BOEKENTAS. In de school willen wij het eten van een gezond tussendoortje stimuleren. Naar het goede voorbeeld van de kleuterschool kiezen we voortaan met de ganse school voor het project ‘Fruit in de boekentas’. Dit betekent dat elk kind, kleuter en lager, elke dag zijn portie fruit van thuis meebrengt naar de school voor het tienuurtje.” De administratieve procedures waren te omslachtig “De administratieve verwerking vinden we erg omslachtig. Met name het noteren van de hoeveelheden fruit en groenten. We blijven overigens wel (biologisch) fruit verschaffen aan de kleuters.” “Te veel administratie om de subsidie te ontvangen” “Te veel administratief werk. Commentaar van ouders op keuze van fruit. Commentaar van ouders op kwaliteit van fruit. Te veel organisatie” “De aanvraag naar subsidiëring verliep veel te stroef. Je moest een computergeleerde zijn om alles steeds in goede banen te leiden. Zelfs op de helpdesk konden ze verschillende keren ons probleem niet oplossen. Het is een enorme rompslomp om eerst geld te vragen aan de ouders omdat het niet zeker is dat we subsidies zullen ontvangen (je bent maar zeker als ze op je rekening staan!). Ook de praktische kant van de zaak; te weinig vrijwilligers om het fruit eet-klaar te maken. Vandaar afgehaakt” Kwaliteit van het fruit was onvoldoende “Zowel leerkrachten als ouders waren niet laaiend enthousiast ivm de kwaliteit van het fruit: soms nog niet rijp, bananen te groot,...” “Te vaak werd het fruit niet opgegeten, weinig variatie in het aanbod, niet steeds van goede kwaliteit” Combinatie van redenen “Subsidie aanvraag te omslachtig - geleverde fruit van nieuwe leverancier niet verscheiden genoeg – kleuters brengen nu dagelijks zelf fruit mee van thuis.” “In de media wordt bekend gemaakt dat dit project subsidies zal krijgen. Ouders en school tevreden... De administratieve rompslomp die daar op volgde was zeer groot. De papieren, het inloggen, de erkenning, het contract met de fruithandelaar, het bijhouden welk fruit we kregen de mensen verstikken! Op woensdag houden we nu gewoon een "fruitdag". I.p.v. een koek brengt ieder kind een stuk fruit mee (zonder financiële steun).”

16 Title | Date | © Market Probe Page 16 Market Probe Procesevaluatie – Kwantitatief onderzoek | Januari 2011 | © Market Probe Europe Deelnemers aan Schoolfruitactie Hoge deelnamecijfers, zelfs wanneer de deelname niet verplicht is. Q1.6. Hoeveel leerlingen zijn er in uw school en hoeveel namen deel aan de Schoolfruitactie tijdens het voorbije schooljaar, 2009-2010? – Q1.6.a. Is deelname aan de Schoolfruitactie verplicht in uw school? – Q1.6.b. Welke situatie is van toepassing op uw school? Deelname verplicht? weet niet: 4% weet niet: 5% TOTAAL Kleuter school Lagere school (n=582) (n=518) (n=559) 88% 85% 89% gemiddeld % Deelnemers In het begin van het schooljaar moeten kinderen die...  willen deelnemen, zich inschrijven (91%)  niet willen deelnemen, zich uitschrijven (9%) (n=352) Target: Kleuter en/of Lagere school (n=582) Gem. 83% neemt deel  Eerste deelname (52%)  5 grote centra (60%)

17 Title | Date | © Market Probe Page 17 Market Probe Procesevaluatie – Kwantitatief onderzoek | Januari 2011 | © Market Probe Europe Schoolbijdrage Gemiddeld bedraagt de schoolbijdrage 3 euro. In 6 op 10 van de scholen wordt dit volledig door de ouders betaald. Q6.1. Hoeveel bedraagt de schoolbijdrage per leerling per schooljaar, naast de 4 € steunbijdrage? – Q6.2. Wie betaalt deze bijdrage? Wie betaalt dit? weet niet: 13% 3,12 € gemiddeld Schoolbijdrage  de ouders (60%)  de school (14%)  gedeeltelijk door de school, gedeeltelijk door de ouders (9%)  de ouders, maar indien de ouders dit financieel niet kunnen dragen, betaalt de school dit (7%)  ouder/vriendencomité (7%)  de gemeente (1%)  er worden specifieke acties georganiseerd om dit geld in te zamelen (1%) andere (2%) (n=440) Target: Kleuter en/of Lagere school (n=582)  verplichte deelname (28%)  verplichte deelname (27%)  5 grote centra (16%)

18 Title | Date | © Market Probe Page 18 Market Probe Procesevaluatie – Kwantitatief onderzoek | Januari 2011 | © Market Probe Europe Praktische organisatie Naast de leerkrachten, worden ook de ouders vaak betrokken bij het schillen en verdelen van het fruit. Q6.3. Wie organiseert de Schoolfruitactie praktisch, wat betreft de volgende aspecten? Target: Respondenten die op de hoogte zijn van de praktische zaken (n=491) Ophalen van fruit Leerkracht Ouders Secretariaatsmedewerker Directie Oudere leerlingen andere Schillen van fruit Verdelen van fruit per klas het fruit wordt op school geleverd: 54% In het GO worden de ouders minder betrokken dan in de andere onderwijstypes.

19 Title | Date | © Market Probe Page 19 Market Probe Procesevaluatie – Kwantitatief onderzoek | Januari 2011 | © Market Probe Europe Betrokkenheid leerkrachten & ouders De deelname van de leerkrachten is eerder beperkt, slechts in de helft van de scholen neemt iedereen deel. Slechts 6 op 10 scholen betrekken de ouders bij het project. Q6.4. Doen de leerkrachten ook mee aan de actie? – Q6.5. Worden de ouders ook betrokken bij de Schoolfruitactie? – Q6.6. Hoe worden de ouders bij de Schoolfruitactie betrokken? Deelname leerkrachten  Krijgen een brief in het begin van het schooljaar (89%)  Helpen mee ophalen, schillen en verdelen van het fruit (66%)  Informeren van de ouders op diverse manieren (7%)  Ouder/vriendencomité (3%) andere (2%) (n=367) Target: Kleuter en/of Lagere school (n=582) Betrokkenheid ouders

20 Algemene evaluatie & impact

21 Title | Date | © Market Probe Page 21 Market Probe Procesevaluatie – Kwantitatief onderzoek | Januari 2011 | © Market Probe Europe Algemene tevredenheid iniatief SFA Zeer hoge score Q5.1. Globaal genomen, hoe tevreden bent u over het initiatief van de Schoolfruitactie? – Q5.2. Heeft u nog suggesties of opmerkingen met betrekking tot de Schoolfruitactie, Tutti Frutti? Target: Allen (n=584), excl. wn Tevredenheid kan niet beoordelen: 2% TOTAAL (n=571) Onderwijsnet Vrij (n=334) Gemeentelijk (n=121) GO (n=107) Functie Directie (n=285) Secretariaat (n=196) Leerkracht (n=45) Deelname Eerste keer (n=144) Meerdere keren (n=420)  geen suggesties, tevreden (61%)  vereenvoudiging van administratieve taken op e-loket (8%)  algemene opmerkingen (terugbetaling, lesmateriaal, periode actie,...) (6%)  opmerkingen over kwaliteit/variatie fruit (5%)  subsidie mogelijk maken voor bijkomende leerlingen (3%) andere (10%) geen antwoord (10%) (n=584) Suggesties

22 Title | Date | © Market Probe Page 22 Market Probe Procesevaluatie – Kwantitatief onderzoek | Januari 2011 | © Market Probe Europe Algemene tevredenheid - suggesties Enkele verbatims “Meer administratieve transparantie en eenvoud. Ook meer rekening houden met instappertjes of wijzigingen van lln in het algemeen. Het concept op zich om fruit op school aan te kunnen bieden, daar is onze school in ieder geval heel enthousiast over.” “Als gemeentelijk ambtenaar die instaat voor de erkenningsaanvraag en subsidieaanvraag zou ik liever rechtstreeks gecontacteerd worden. Nu moet ik steeds wachten op de goodwill van de directie. Pas als zij de ontvangen mails doorsturen, ben ik op de hoogte.” “De school heeft veel administratief werk om de subsidie te verkrijgen. Hierdoor dienen ouders minder te betalen voor de fruitactie. Ik vind dit prima voor de kinderen maar de school heeft hier financieel geen enkele baat bij, enkel extra werk.” “De website vergemakkelijken ivm de subsidie van het schoolfruit + subsidie voorzien voor alle leerlingen ook voor diegene die gedurende het schooljaar bijkomen.” “Het is jammer dat kinderen die later instappen of kleuters die pas later starten in hun eerste schooljaar niet meer kunnen instappen.” “Met de vele instapmomenten voor kleuters tijdens het schooljaar is het moeilijk altijd het juiste aantal porties fruit te hebben - meestal vast aantal vermeld in contract, zou makkelijker aanpasbaar moeten kunnen zijn.” “Soms is het fruit onvoldoende rijp: vb kiwi. Wortelen met loof is een minder goed idee: worden snel slap. Aardbeien,druiven en kleine tomaatjes zijn moeilijk te verdelen. 1 stuk fruit per kind is véél makkelijker.” “Af en toe klopt worden er te weinig stukken fruit geleverd. Appelen worden te dikwijls aangeboden. Meer rekening houden met het seizoen (vb geen ananas in november).”

23 Title | Date | © Market Probe Page 23 Market Probe Procesevaluatie – Kwantitatief onderzoek | Januari 2011 | © Market Probe Europe Detailaspecten SFA Het educatief aanbod wordt zeer positief geëvalueerd. De tevredenheid over de administratieve procedures is het laagst. Q2.10. Hoe tevreden bent u over de subsidie aanvraag voor de Schoolfruitactie? [ranking op score 8-10] ALGEMEEN (n=584) Target:allen Educatief aanbod (n=220) Kwaliteit fruit (n=551) Website (n=526) Informatievergadering (n=68) Administratieve procedures (n=542) kan niet beoordelen: - kan niet beoordelen: 8% kan niet beoordelen: 1% kan niet beoordelen: 4% kan niet beoordelen: -

24 Title | Date | © Market Probe Page 24 Market Probe Procesevaluatie – Kwantitatief onderzoek | Januari 2011 | © Market Probe Europe Prioriteiten: hoe lezen? Interpretatie van de prioriteitenkaart: Zeer belangrijk Minder belangrijk Ontevreden Tevreden kwadrant links boven : Aspecten die belangrijk zijn voor de cliënt en die minder goed scoren. Dit zijn aandachtspunten voor kwaliteitsverbetering die actie verdienen. kwadrant rechts boven : Belangrijke sterke punten, waarbij het belangrijk is de goede prestaties niet te laten verzwakken. Tevens kunnen deze aspecten in communicatiecampagnes steeds uitgespeeld worden. kwadrant links onder : Minder belangrijke punten die slecht scoren. Alhoewel er bij deze aspecten sprake is van ontevredenheid is de invloed op het totaaloordeel eerder gering. Prioriteit dient er gegeven te worden aan andere, belangrijkere aspecten. kwadrant rechts onder : Minder belangrijke sterke punten. AANDACHTBEWAKEN ONMIDDELLIJKE ACTIES VERDER TE ONTWIKKELEN

25 Title | Date | © Market Probe Page 25 Market Probe Procesevaluatie – Kwantitatief onderzoek | Januari 2011 | © Market Probe Europe Onmiddellijke actie! Verder te ontwikkelen AandachtBewaken Prioriteiten De administratieve procedures en de informatievergadering zijn de belangrijkste actiepunten. gem. = 0.31 gem. = 67% Impact* op Algemene Tevredenheid correlatie Tevredenheid score 8-10 * Impact = correlatie van elk item t.o.v. de algemene tevredenheid (indirect belang) de assen liggen vast op het gemiddelde van de items Target: Allen (n=584), excl. wn educatief aanbod website informatievergadering administratieve procedures kwaliteit fruit

26 Website Bekendheid & evaluatie

27 Title | Date | © Market Probe Page 27 Market Probe Procesevaluatie – Kwantitatief onderzoek | Januari 2011 | © Market Probe Europe Bekendheid website Vrij goede spontane bekendheid van de website Q1.11. Kent u de website van de Schoolfruitactie? – Q1.12. Wat is volgens u de juiste website? Target: Allen (n=584) Kent u de website van de Schoolfruitactie? Wat is volgens u de juiste website? 61% 67% 76% 84% cumulatief % www.fruit-op-school.be variaties op www.fruit-op-school.be tuttifrutti www.landbouwvlaanderen.be www.lv.vlaanderen.be www.vlaanderen.be/landbouw andere Objectief: minstens 70% kent de portaalsite van de schoolfruitactie Tutti Frutti.

28 Title | Date | © Market Probe Page 28 Market Probe Procesevaluatie – Kwantitatief onderzoek | Januari 2011 | © Market Probe Europe Geholpen bekendheid website De “fruit op school” website wordt door de helft van de respondenten één keer per trimester bezocht. 20% bezoekt de website enkel in het begin van het schooljaar. Q1.13. Kent u de volgende websites, al was het maar van naam? – Q1.14. Hoe vaak bezoekt u de volgende website? Target: Allen (n=584) Kent u de volgende websites? Bezoekfrequentie Target: Respondenten die de website kennen www.fruit-op-school.be www.gezondopschool.be www.gezondeschool.be (n=535) (n=205) (n=186)  Directie (38%)  Verantwoordelijke educatief materiaal (40%)  Directie (43%)  Verantwoordelijke educatief materiaal (43%) Leerkrachten en verantwoordelijken voor educatief materiaal bezoeken deze websites regelmatiger.

29 Title | Date | © Market Probe Page 29 Market Probe Procesevaluatie – Kwantitatief onderzoek | Januari 2011 | © Market Probe Europe www.fruit-op-school.be - redenen van bezoek Voornamelijk opzoeken van algemene informatie over de SFA en om zich te registreren. 50% van de verantwoordelijken voor lesmateriaal bezoekt de website om materiaal te zoeken. Q1.15. Waarom heeft u de website www.fruit-op-school reeds bezocht? Target: Respondenten die www.fruit-op-school.be bezocht hebben 90% van respondenten heeft www.fruit-op-school.be reeds bezocht Algemene informatie opzoeken over de deelname en het verloop van het project Registratie voor deelname aan het project Opzoeken van de status van de aanvraag, is de aanvraag bevestigd Wijzigingen aanbrengen in de geregistreerde gegevens Om actuele informatie te zoeken Contactinformatie opzoeken Om lesmaterialen te zoeken, downloaden Registratie voor deelname aan de wedstrijd

30 Title | Date | © Market Probe Page 30 Market Probe Procesevaluatie – Kwantitatief onderzoek | Januari 2011 | © Market Probe Europe Evaluatie website Goede evaluatie. Beperkte ontevredenheid. Target: Respondenten die www.fruit-op-school.be bezocht hebben (n=526), excl.wn Q1.16. Hoe tevreden bent u over de website? 90% van respondenten heeft www.fruit-op-school.be reeds bezocht [ranking op score 8-10] ALGEMEEN Bevat veel informatie Duidelijk Overzichtelijk Gebruiksvriendelijk kan niet beoordelen: 4% kan niet beoordelen: 6% kan niet beoordelen: 4%

31 Administratieve Procedures Evaluatie 1.informatievergadering 2.registratieprocedure 3.steunaanvraag 4.contract handelaar 5.probleemoplossing

32 Title | Date | © Market Probe Page 32 Market Probe Procesevaluatie – Kwantitatief onderzoek | Januari 2011 | © Market Probe Europe  Procedure is te uitgebreid, omslachtig en gedetailleerd (59%)  Onduidelijkheid i.v.m. subsidie (aanvraag, bevestiging goedkeuring,...) (13%)  Technisch probleem (inloggen) (10%)  Algemene opmerkingen e-loket (gebruiksvriendelijkheid) (8%)  Problemen bij het wijzigen/toevoegen gegevens (7%)  Algemene opmerkingen (suggesties, helpdesk,...) (17%) andere (3%) (n=132) Waarom niet zo tevreden Algemene tevredenheid over de administratieve procedures 1 op 4 respondenten is ontevreden over de procedures, omwille van te uitgebreid en complex. Q2.5. Hoe tevreden bent u globaal genomen over de administratieve procedures om u te kunnen inschrijven voor de Schoolfruitactie? - Q2.6. Waarom bent u niet zo tevreden over de administratieve procedures? Tevredenheid TOTAAL (n=542) Onderwijsnet Vrij (n=315) Gemeentelijk (n=116) GO (n=102) Functie Directie (n=274) Secretariaat (n=193) Leerkracht (n=37) Deelname 1 ste keer (n=137) Meerdere keren (n=399) Target: Respondenten die op de hoogte zijn van de administratieve procedures (n=542), excl. wn

33 Title | Date | © Market Probe Page 33 Market Probe Procesevaluatie – Kwantitatief onderzoek | Januari 2011 | © Market Probe Europe Administratieve procedures Informatie werd verkregen via een e-mail of een brief. 44% is op de hoogte van de informatievergaderingen. 19% van de scholen namen hieraan deel. Q2.1. Wanneer u terugdenkt aan de Schoolfruitactie van vorig jaar (2009-2010), hoe heeft u dan informatie ontvangen over de administratieve procedures van de schoolfruitactie? – Q2.2. Bent u op de hoogte dat de Vlaamse Overheid informatievergaderingen organiseerde om de administratieve procedures uit te leggen? - Q2.3. Heeft u zelf of één van uw collega’s een informatievergadering gevolgd? Op de hoogte dat de Vlaamse Overheid informatievergaderingen organiseerde om de administratieve procedures uit te leggen? Heeft informatie ontvangen via... (n=241) Target: Respondenten die op de hoogte zijn van de administratieve procedures (n=542) e-mail brief informatievergadering LOGO directie of collega's anderen van de Vlaamse Overheid Informatievergadering gevolgd? 93% van respondenten is op de hoogte van de administratieve procedures 19% op totaal o.a. website fruit-op-school, via gemeente, tijdschrift  5 grote centra (56%)

34 Title | Date | © Market Probe Page 34 Market Probe Procesevaluatie – Kwantitatief onderzoek | Januari 2011 | © Market Probe Europe Evaluatie informatievergadering De informatievergadering is interessant en relevant, maar is geen middel om de scholen te overtuigen. Q2.4. Hoe tevreden bent u over de informatievergadering? [ranking op score 8-10] ALGEMEEN kan niet beoordelen: 10% 12% van respondenten heeft zelf een informatievergadering bijgewoond Target: Respondenten die op de hoogte zijn van de administratieve procedures & hebben deelgenomen aan informatievergaderingen (n=68) Mogelijkheid tot het stellen van vragen Interessant Relevant Duidelijk Heeft me overtuigd om deel te nemen  Score 8-10: eerste keer (72%)

35 Title | Date | © Market Probe Page 35 Market Probe Procesevaluatie – Kwantitatief onderzoek | Januari 2011 | © Market Probe Europe Evaluatie registratieprocedure – tevredenheid Vrij positieve evaluatie, maar ongeveer 30% geeft een score lager dan 7 op 10. Q2.7. Hoe tevreden bent u over de registratieprocedure op de website van de Schoolfruitactie? [ranking op score 8-10] ALGEMEEN kan niet beoordelen: 3% Target: Respondenten die op de hoogte zijn van de administratieve procedures (n=542), excl. wn 93% van respondenten is op de hoogte van de administratieve procedures Gemak om in te loggen Snelheid om zich te registreren Eenvoudig om zich te registreren De uitleg over de eventuele volgende stappen Duidelijkheid

36 Title | Date | © Market Probe Page 36 Market Probe Procesevaluatie – Kwantitatief onderzoek | Januari 2011 | © Market Probe Europe Evaluatie registratieprocedure - wijziging Bijna iedereen heeft een bevestigingsmail ontvangen. 42% heeft al eens een wijziging gedaan. Dit bleek relatief gemakkelijk te zijn. Q2.8a. Heeft u een bevestigingsmail ontvangen na het invullen van de registratie aanvraag? – Q2.8. Heeft u al een wijziging gedaan in een reeds doorgestuurde registratie aanvraag op de website van Tutti Frutti, bijvoorbeeld wijziging van de contactgegevens van de school, aantal leerlingen,...? – Q2.9. Hoe evalueert u het gemak om een wijziging te doen in de registratie aanvraag? Heeft al een wijziging gedaan in een reeds doorgestuurde registratie aanvraag op de website van Tutti Frutti Heeft bevestigingsmail ontvangen na het invullen van de registratie aanvraag (n=229) Target: Respondenten die op de hoogte zijn van de administratieve procedures (n=542) Evaluatie van het gemak om een wijziging te doen

37 Title | Date | © Market Probe Page 37 Market Probe Procesevaluatie – Kwantitatief onderzoek | Januari 2011 | © Market Probe Europe Evaluatie steunaanvraag – tevredenheid Eerder lage scores. Q2.10. Hoe tevreden bent u over de subsidie aanvraag voor de Schoolfruitactie? [ranking op score 8-10] ALGEMEEN Target: Respondenten die op de hoogte zijn van de administratieve procedures (n=542), excl. wn 93% van respondenten is op de hoogte van de administratieve procedures Snelheid om de steun aan te vragen De uitleg over de eventuele volgende stappen Duidelijkheid Eenvoudig kan niet beoordelen: 3%

38 Title | Date | © Market Probe Page 38 Market Probe Procesevaluatie – Kwantitatief onderzoek | Januari 2011 | © Market Probe Europe Evaluatie steunaanvraag - wijziging 30% heeft al een wijziging gedaan en dit wordt eerder als moeilijk ervaren. Q2.11. Heeft u al een wijziging gedaan in een reeds doorgestuurde steunaanvraag? – Q2.12. Hoe evalueert u het gemak om een wijziging te doen in de steunaanvraag, bijvoorbeeld wijziging van de contactgegevens van de school, aantal leerlingen,... ? Heeft al een wijziging gedaan in een reeds doorgestuurde steunaanvraag (n=167) Target: Respondenten die op de hoogte zijn van de administratieve procedures (n=542) Evaluatie van het gemak om een wijziging te doen 45%

39 Title | Date | © Market Probe Page 39 Market Probe Procesevaluatie – Kwantitatief onderzoek | Januari 2011 | © Market Probe Europe Evaluatie steunaanvragen De meerderheid vraagt op trimestriële basis steun aan. 30% bezorgt zijn facturen. De terugbetaling van de subsidies gebeurt meestal of altijd foutloos. Q2.13. Hoe vaak dient u uw steunaanvraag in? – Q2.14. Houdt u uw facturen bij of stuurt u deze op? – Q2.20. In welke mate gebeurt de terugbetaling, het ontvangen van de subsidies, foutloos? Hoe vaak steun aanvragen? Target: Respondenten die op de hoogte zijn van de administratieve procedures (n=542) Terugbetaling & ontvangen van subsidies gebeurt... jaarlijks trimestrieel maandelijks andere: 1% Facturen... worden bewaard zodat deze voorgelegd kunnen worden in geval van controle worden bezorgd via het e-loket inscannen van facturen worden bezorgd per post vaak fouten 1% altijd foutloos 69% meestal foutloos 28% af en toe zijn er fouten 2%  GO (81%) / eerste keer (78%)

40 Title | Date | © Market Probe Page 40 Market Probe Procesevaluatie – Kwantitatief onderzoek | Januari 2011 | © Market Probe Europe Handelaar De helft van de scholen kiest zelf een handelaar. 70% werkt samen met een lokale handelaar, de anderen met een supermarkt. Q2.17. Heeft u zelf een handelaar gekozen of heeft u iemand geselecteerd op basis van de lijst op de website www.fruit-op-school.be? – Q2.18. Met welk soort handelaar werkt u samen? Keuze handelaar Target: Respondenten die op de hoogte zijn van de administratieve procedures (n=542) Samenwerking met lokale handelaar supermarkt lokale handelaar waarvan de kinderen op school zitten of zaten groothandel,... andere: 4% 69% lokale handelaar  eerste keer (62%)  5 grote centra (47%)

41 Title | Date | © Market Probe Page 41 Market Probe Procesevaluatie – Kwantitatief onderzoek | Januari 2011 | © Market Probe Europe Evaluatie contract met fruithandelaar Positieve evaluatie van het contract. Q2.19. In welke mate gaat u akkoord met de volgende uitspraken? [ranking op % TOP2] Target: Respondenten die op de hoogte zijn van de administratieve procedures (n=542), excl. wn 93% van respondenten is op de hoogte van de administratieve procedures Werd vlot geaccepteerd door de handelaar Is handig in gebruik Schept duidelijkheid Vereenvoudigt de samenwerking 95% 92% 90%

42 Title | Date | © Market Probe Page 42 Market Probe Procesevaluatie – Kwantitatief onderzoek | Januari 2011 | © Market Probe Europe Probleemoplossing – contact Bij vragen over de procedures denkt men vooral terecht te kunnen bij het ministerie van landbouw (infolijn / via e-mail). Daarnaast wordt ook het Logo vermeld. Q2.21. Wie denkt u te kunnen contacteren bij vragen over de procedures / administratie van de Schoolfruitactie? – Q2.22. Heeft u naar aanleiding van de registratie, steunaanvraag of het opladen van facturen specifieke vragen gehad? Wie contacteren bij vragen? Target: Respondenten die op de hoogte zijn van de administratieve procedures (n=542) Infolijn van het e-loket (Ministerie van Landbouw) Schoolfruit@lv.vlaanderen.be Het Logo in uw buurt Infolijn van de Vlaamse Overheid Hilde Squire VIGeZ Loes Neven  Meerdere keren al deelgenomen (61%)  Secretariaat (66%)  Eerste keer (17%)

43 Title | Date | © Market Probe Page 43 Market Probe Procesevaluatie – Kwantitatief onderzoek | Januari 2011 | © Market Probe Europe Probleemoplossing 68% heeft contact opgenomen voor technische problemen, voornamelijk via de telefoon, maar ook via e-mail. 58% van de problemen konden onmiddellijk opgelost worden. Q2.22. Heeft u naar aanleiding van de registratie, steunaanvraag of het opladen van facturen specifieke vragen gehad? – Q2.23. Wat was/waren de reden(en) waarom u contact heeft opgenomen? – Q2.24. Op welke manier heeft u contact opgenomen? – Q2.26. Binnen welke termijn heeft u een antwoord gekregen op uw vraag? – Q2.27. Vond u deze termijn aanvaardbaar? Specifieke vragen?  Technisch probleem bij het inloggen (54%)  Factuur selecteren of toevoegen lukte niet (50%)  Wou een wijziging doen in het e-loket, maar het lukte niet (28%) andere (15%) (n=366) Redenen van contact Target: Respondenten die op de hoogte zijn van de administratieve procedures (n=542) (n=366) Op welke manier? andere (1%) telefoon e-mail contactformulier op de website via... (n=366) Een antwoord gekregen binnen... weet niet meer (8%) onmiddellijk <4 uur 4-12 uur 1 dag 2 dagen >2 dagen 88% (van n=122) vond dat aanvaardbaar

44 Title | Date | © Market Probe Page 44 Market Probe Procesevaluatie – Kwantitatief onderzoek | Januari 2011 | © Market Probe Europe Probleemoplossing – algemene tevredenheid Positieve evaluatie van de probleemoplossing Q2.25. Hoe tevreden bent u over de ondersteuning en de hulp voor de oplossing van uw probleem? Tevredenheid kan niet beoordelen: 3% TOTAAL (n=366) Onderwijsnet Vrij (n=200) Gemeentelijk (n=83) GO (n=77) Functie Directie (n=181) Secretariaat (n=123) Leerkracht (n=27) Deelname 1 ste keer (n=98) Meerdere keren (n=264) Target: Respondenten die op de hoogte zijn van de administratieve procedures en conctact opgenomen hebben (n=366), excl. wn

45 Title | Date | © Market Probe Page 45 Market Probe Procesevaluatie – Kwantitatief onderzoek | Januari 2011 | © Market Probe Europe Verbeteringsmogelijkheden De voorkeur gaat uit naar een herinneringsmail en de oude gegevens te laten verschijnen bij een hernieuwing. Q2.28. Hieronder worden een aantal suggesties gemaakt voor de volgende Schoolfruitactie. In welke mate vindt u deze interessant? Target: Respondenten die op de hoogte zijn van de administratieve procedures (n=521) Herinneringsmail ontvangen een week vóór de uiterste datum om zich te registreren Bij een hernieuwing van de actie, de oude gegevens laten verschijnen Facturen inscannen, zodat er manueel geen gegevens over de factuur meer dienen ingevuld te worden op de website Inschrijvingsprocedure vroeger toelaten Meerdere e-mailadressen kunnen ingeven – 1 voor elke contactpersoon In welke mate interessant?

46 Title | Date | © Market Probe Page 46 Market Probe Procesevaluatie – Kwantitatief onderzoek | Januari 2011 | © Market Probe Europe Analyse van e-mails e-loket In totaal werden 2.037 e-mails aan Market Probe bezorgd, waarvan 773 unieke e-mails met een specifieke vraag of klacht 208 e-mails zonder vraag of klacht, bijvoorbeeld het doorsturen van een contract 1056 e-mails die een “reply” waren op een andere e-mail In de analyse op de slide werden de 773 unieke e-mails in beschouwing genomen.

47 Title | Date | © Market Probe Page 47 Market Probe Procesevaluatie – Kwantitatief onderzoek | Januari 2011 | © Market Probe Europe Analyse van e-mails e-loket 1 op 3 vragen gaan over de steunaanvraag. 17% heeft problemen om in te loggen. Onderwerp e-mails die naar het e-loket verstuurd werden Vragen of problemen ivm steunaanvraag (incl facturen) Technisch probleem bij inloggen e-loket Algemene informatievraag Wijzigingen doorgeven ivm SFA (via e-mail) Wijzigingen doorgeven van gegevens (e-mailadres, contactgegevens,...) Problemen bij het wijzigen/toevoegen van informatie of facturen Geen e-ID of elektronische kaartlezer Andere Target: Scholen die een e-mail verstuurd hebben naar het e-loket met een vraag of klacht (n=773)

48 Title | Date | © Market Probe Page 48 Market Probe Procesevaluatie – Kwantitatief onderzoek | Januari 2011 | © Market Probe Europe Klachten Commentaren Vragen of problemen i.v.m. steunaanvraag (inclusief facturen) "Ik ben vorige week naar jullie infosessie i.v.m. het schoolfruit geweest. Nu zegt mijn fruithandelaar dat het moeilijk is om de factuur op te splitsen. Hij doet een schatting van stukken fruit en telt dit niet echt na. Hij vindt het ook moeilijk om dit in weken te vermelden op het factuur aangezien hij trimestrieel factureert." “Deze morgen was ik van plan mijn eerste aanvraag te doen voor subsidieaanvraag in het kader van tutti-frutti of schoolfruit. Bij het behandelen van de aanvraag krijg ik steeds de melding dat er voor onze school geen erkenning is aangevraagd. Hoewel ik op donderdag 19 november een mail heb ontvangen (na mijn aanvraag) dat wij erkend zijn voor de verstrekking van schoolfruit.” “Ik had deze middag contact met de helpdesk omdat het verwerken van de facturen, de aanvraag vanaf januari 2010 niet lukt wegens 'foutmelding', ik hoop dat dit in orde komt. Er is nog een factuur die niet verwerkt is, nl van oktober 2009: 35 kg peren voor 33.00 euro nr 307703170. Kunt u dit in orde maken aub?” “Begrijp ik het goed dat daar ik gekozen heb voor een trimestriële steun ik de aanvraag 17 december (laatste fruitdag van het trimester) mag indienen? Wij zijn gestart op 7 oktober 2009.” “Ik heb onze aanvraag van oktober nogmaals ingevuld op het e-loket, ik kan enkel de gegevens bewaren! Bewaren en indienen lukt niet! Hoe kan ik dit oplossen?” “Ik heb geprobeerd om de steunaanvragen voor de maand december 2009 en januari 2010 in te dienen. Ik krijg deze niet ingediend daar ik geen facturen kan selecteren. Voor de maand oktober 2009 en november 2009 waren er geen problemen bij het indienen. Kan dit eens nagekeken worden?” “Deze week voerde ik de gegevens van ons schoolfruit in om subsidies voor het 2de en 3de trimester aan te vragen. Bij het invoeren bleek echter dat het aantal leerlingen op 160 stond en ik deze gegevens niet kon aanpassen. Reeds bij het begin van het schooljaar waren we in de 2 scholen met 245 leerlingen die deelnamen aan Tutti Frutti. Via telefoon kreeg ik de vraag jullie een mailtje te sturen i.v.m. dit probleem.Ik hoop nu dat de subsidies van het 2de en 3de trimester in orde worden gebracht, alsook de subsidies van het eerste trimester herbekeken.” Algemene informatievraag “De kinderen van onze basisschool hebben het ganse schooljaar door genoten van lekker en gezond fruit dankzij het Tutti Frutti project. Mag een school elk jaar opnieuw hiervoor een subsidie aanvragen of is het aantal aanvragen (=aantal schooljaren) hiervoor beperkt?” “Graag wil ik u laten weten dat wij ook dit schooljaar zouden willen deelnemen aan de actie 'Fruit op school'. Kunt u mij vertellen waar ik hiervoor een aanvraag kan indienen? Verder wil ik u ook melden dat er voor onze school een wijziging dient te gebeuren in verband met de volmacht. Hoe dient dit te gebeuren?” “Wij dienden twee facturen in voor de erkenningsaanvraag Schoolfruit.Heeft u enig idee wanneer deze subsidie zal gestort worden aub?” “Een aantal leerkrachten van onze school doen mee aan de actie Tutti Frutti, kunnen die ook van de subsidies gebruik maken?” “Wij hebben het contract afgesloten met de handelaar, maar ik ben ons vergeten inschrijven via de website van Tutti Frutti voor de subsidie-aanvraag (ik dacht dat dit kon t.e.m. 15/10). Kunnen wij dit nog op de één of andere manier rechtzetten?” Wijzigingen doorgeven “Wij zouden graag het rekeningnummer wijzigen waarop de subsidie kan gestort worden. Hoe kan dit gebeuren?” “Intussen sijpelen er nog bestellingen voor schoolfruit binnen (+2), ons totaal is dan 119. Kan u ons laten weten of er nog veranderingen in het oorspronkelijk aantal mogelijk zijn?”

49 Fruitaanbod & fruitkorf

50 Title | Date | © Market Probe Page 50 Market Probe Procesevaluatie – Kwantitatief onderzoek | Januari 2011 | © Market Probe Europe Fruit & groenten De handelaar bepaalt de keuze van fruit & groenten. De helft levert het fruit en de groenten aan de school. De meerderheid kiest voor gewoon fruit. Q3.1. Wie bepaalt de keuze van het fruit en de groenten? – Q3.2. Bestaat het fruit- en groentenaanbod uit gewoon fruit/groenten of biofruit/biogroenten? – Q6.3. Wie organiseert de Schoolfruitactie praktisch, wat betreft de ophalen van fruit? Wie bepaalt de keuze van fruit & groenten? Target: Kleuter en/of Lagere school (n=551) Fruit- & groentenaanbod handelaar handelaar in overleg met de school volgens de seizoenskalender op de website van de Schoolfruitactie school Levering of afhalen?  Via supermarkt (22%)  Via supermarkt (35%) Significante verschillen bij de scholen die de seizoenskalender gebruiken: -72% werkt samen met een handelaar van de lijst (totaal: 49%) -61% werkt met een supermarkt samen (totaal: 24%)

51 Title | Date | © Market Probe Page 51 Market Probe Procesevaluatie – Kwantitatief onderzoek | Januari 2011 | © Market Probe Europe Fruit & groenten De kwaliteit van het fruit is goed, maar er zou meer variatie mogen zijn. Q3.4. Hoe tevreden bent u over...? Target: Kleuter en/of Lagere school (n=551) kan niet beoordelen: 1% Hoe tevreden bent u over...? Kwaliteit van het fruit/de groenten Variatie in het fruit/de groenten [ranking op score 8-10]

52 Title | Date | © Market Probe Page 52 Market Probe Procesevaluatie – Kwantitatief onderzoek | Januari 2011 | © Market Probe Europe Fruit- & groentenaanbod Woensdag is de populairste dag. 1 op 4 scholen geeft ook variaties van fruit. Q3.6. Op welke dagen krijgen de leerlingen fruit aangeboden door de school? – Q3.7. Wordt er telkens fruit gegeven of wordt het fruit ook wel eens verwerkt, in bijvoorbeeld fruitsalades, yoghurt met fruit,... ? – Fruit wordt aangeboden op... Target: Kleuter en/of Lagere school (n=551) Enkel fruit of ook fruitsla, yoghurt met fruit,...? Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag geen vaste dag weet niet enkel fruit ook in combinatie Elke dag: 3%

53 Title | Date | © Market Probe Page 53 Market Probe Procesevaluatie – Kwantitatief onderzoek | Januari 2011 | © Market Probe Europe Fruit- & groentenaanbod 62% geeft enkel fruit gedurende de 30 vooropgestelde weken. Slechts 26% van hen weet dat ze meer dan 30 weken kunnen deelnemen. Q3.8. Het contract van de Schoolfruitactie loopt minimum 30 weken. Wordt er in september en in juni ook fruit gegeven aan de leerlingen? – Q3.9. Bent u op de hoogte dat u meer dan 30 weken kan deelnemen aan de Schoolfruitactie? Target: Kleuter en/of Lagere school (n=551) Wordt er in september & juni ook fruit gegeven aan de leerlingen? Ja, gedurende het volledige schooljaar Ja, ook in september Ja, ook in juni enkel gedurende 30 weken (van oktober tot mei) 26% (van n=344) is op de hoogte dat ze meer dan 30 weken kunnen deelnemen aan de Schoolfruitactie

54 Title | Date | © Market Probe Page 54 Market Probe Procesevaluatie – Kwantitatief onderzoek | Januari 2011 | © Market Probe Europe Andere initiatieven – promotie groenten en fruit 68% van de scholen neemt ook nog andere initiatieven, zoals themaweken gezonde voeding, extra fruitdagen, gezond ontbijt,... Q4.12. Worden er, naast de reeds vermelde acties, ook andere initiatieven genomen op school om groenten en fruit te promoten? - Q4.13. Welke initiatieven worden er genomen? Target: Respondenten die op de hoogte zijn van het gebruik van het educatief materiaal en de toepassingen in de klassen (n=283) Andere initiatieven genomen om groenten en fruit te promoten  lessen en themaweken over gezonde voeding (31%)  andere initiatieven mbt fruit (fruitsla, bedrijfsbezoeken,...) (28%)  extra fruitdag(en) (28%)  gezond ontbijt (of lunch) (22%)  andere initiatieven mbt gezonde voeding, bv soep, water (19%)  gezonde traktaties, gezonde dessertjes (15%)  informatie naar ouders (5%) andere (2%) weet niet (2%) (n=193)

55 Title | Date | © Market Probe Page 55 Market Probe Procesevaluatie – Kwantitatief onderzoek | Januari 2011 | © Market Probe Europe Analyse Fruitkorf Op basis van de centraal verzamelde gegevens in verband met de fruitkorf (= wat de scholen zelf hebben ingevuld op het e-loket) werd er een analyse gedaan naar de soorten fruit & groenten die aangeboden worden en hun proportie in de totale fruitkorf. Aangezien de hoeveelheid fruit & groenten op verschillende manieren kunnen ingegeven worden op de website, namelijk in gewicht, aantal stuks of porties werden het aantal porties herberekend volgens de verdeelsleutel op de volgende slide. De informatie over de fruitkorf was beschikbaar voor 1.104 scholen (= 98%).

56 Title | Date | © Market Probe Page 56 Market Probe Procesevaluatie – Kwantitatief onderzoek | Januari 2011 | © Market Probe Europe Analyse Fruitkorf - verdeelsleutel

57 Title | Date | © Market Probe Page 57 Market Probe Procesevaluatie – Kwantitatief onderzoek | Januari 2011 | © Market Probe Europe Fruitkorf – aanbod in alle deelnemende scholen Appel Peer Mandarijn, clementine Banaan Kiwi Sinaasappel Meloen Druiven Pruimen Perzik, nectarine Ananas Kleine/kerstomaten Wortel Pompelmoes Aardbei Komkommer Kaki Radijsjes Lychee Mango Kersen Abrikoos Bloemkool Target: alle deelnemende scholen waarvan gegevens beschikbaar zijn (n=1.104) < 50% 50-80% > 80%

58 Title | Date | © Market Probe Page 58 Market Probe Procesevaluatie – Kwantitatief onderzoek | Januari 2011 | © Market Probe Europe Fruitkorf – aandeel van de verschillende soorten fruit en groenten Andere (min.1%): Meloen Kleine/kerstomaten Perzik, nectarine Ananas Pruimen Wortel Aardbei Komkommer Pompelmoes

59 Title | Date | © Market Probe Page 59 Market Probe Procesevaluatie – Kwantitatief onderzoek | Januari 2011 | © Market Probe Europe Fruit- & groentenaanbod 30% vindt dat er te vaak appels worden aangeboden. Te weinig: perziken, nectarinen, druiven, aardbeien, pruimen en bananen. Q3.3. In welke mate vindt u dat de volgende fruit- en/of groentenvariëteiten te veel, voldoende of te weinig door de school worden aangeboden? Target: Kleuter en/of Lagere school (n=551) Appel Peer Mandarijn, clementine Sinaasappel Kiwi Wortel Pompelmoes Komkommer Ananas Meloen Mango Radijsjes Bloemkool Kleine tomaten/kerstomaten Banaan Pruimen Aardbei Perzik, nectarine Druiven [ranking op % teveel]

60 Kennis & evaluatie begeleidende maatregelen

61 Title | Date | © Market Probe Page 61 Market Probe Procesevaluatie – Kwantitatief onderzoek | Januari 2011 | © Market Probe Europe Initiatieven van educatief lesmateriaal voor gezond eten Het lesmateriaal van Tutti Frutti wordt door 85% van de scholen gebruikt. Top 3 van andere gekende & gebruikte materialen: Fitte School, Aan tafel! en Beestig Gezond. Q4.1. Welke initiatieven van educatief lesmateriaal voor gezond eten, kent u? – Q4.2. Welke van deze initiatieven heeft u reeds gebruikt in de klas of als inpiratie om te werken rond het thema “gezond eten”? Bekendheid & gebruik Target: Respondenten die op de hoogte zijn van het gebruik van het educatief materiaal en de toepassingen in de klassen (n=283) Tutti Frutti Fitte school Aan tafel! Beestig Gezond Het land van Calcimus Lespakket “Gezond eten en drinken op school” Wild van water 123 aan tafel Lespakket over land-en tuinbouwproducten Open je mond voor gezond Kieskeurig campagne Opmerking: “Kieskeurig” (= beleidsondersteunend materiaal) wordt voornamelijk vermeld door directieleden. ( 69% van de ondervraagde personen die deze vraag beantwoord hebben, zijn directieleden.)

62 Title | Date | © Market Probe Page 62 Market Probe Procesevaluatie – Kwantitatief onderzoek | Januari 2011 | © Market Probe Europe Initiatieven van educatief lesmateriaal voor gezond eten Alle gebruikte lesmaterialen krijgen een positieve evaluatie. Q4.1. Welke initiatieven van educatief lesmateriaal voor gezond eten, kent u? – Q4.2. Welke van deze initiatieven heeft u reeds gebruikt in de klas of als inpiratie om te werken rond het thema “gezond eten”? – Q4.3. Hoe tevreden bent u globaal genomen over het educatief aanbod van...? Bekendheid & gebruikTevredenheid* kan niet beoordelen: 8% kan niet beoordelen: 9% kan niet beoordelen: 11% kan niet beoordelen: 8% kan niet beoordelen: 5% kan niet beoordelen: 7% kan niet beoordelen: 4% Target: Respondenten die op de hoogte zijn van het gebruik van het educatief materiaal en de toepassingen in de klassen (n=283) Tutti Frutti Fitte school Aan tafel! Beestig Gezond Het land van Calcimus Lespakket “Gezond eten en drinken op school” Wild van water 123 aan tafel Lespakket over land-en tuinbouwproducten Open je mond voor gezond Kieskeurig campagne * gegevens worden getoond indien waarde n>=30

63 Title | Date | © Market Probe Page 63 Market Probe Procesevaluatie – Kwantitatief onderzoek | Januari 2011 | © Market Probe Europe Evaluatie educatief aanbod binnen de Schoolfruitactie Positieve evaluatie Q4.8. Hoe tevreden bent u over het educatief aanbod binnen de Schoolfruitactie met betrekking tot de volgende aspecten? [ranking op score 8-10] Target: Respondenten die op de hoogte zijn van het gebruik van het educatief materiaal en de toepassingen in de klassen (n=283), excl. wn 48% van de respondenten is op de hoogte van het gebruik van het educatief materiaal en de toepassingen in de klassen Kan niet beoordelen: 8% kan niet beoordelen: 13% kan niet beoordelen: 14% kan niet beoordelen: 16% kan niet beoordelen: 11% kan niet beoordelen: 21% Is mooi Past binnen het leerplan Is gebruiksvriendelijk Is een bron van inspiratie Is in een aanpasbaar formaat ALGEMEEN

64 Title | Date | © Market Probe Page 64 Market Probe Procesevaluatie – Kwantitatief onderzoek | Januari 2011 | © Market Probe Europe Educatief aanbod van Tutti Frutti De brochures/posters en de klassenwedstrijd zijn het meest gekend en gebruikt. 1 op 2 neemt deel aan de klassenwedstrijd en 23% gaat op stap met de klas. Q4.4. Welke aspecten van het educatief aanbod van Tutti Frutti kent u? – Q4.5. Welke aspecten van het educatief aanbod van Tutti Frutti worden in uw school gebruikt? Target: Respondenten die op de hoogte zijn van het gebruik van het educatief materiaal en de toepassingen in de klassen (n=283) Bekendheid & gebruik Brochures & posters Klassenwedstrijd, klaskalender om per leerling het aantal stukken fruit bij te houden Leer gezond eten (gezond ontbijt op school)* Fruitkalender die een optimale fruitkorf suggereert Op stap met de klas – een bedrijfsbezoek aan een veiling, een bezoek aan de boer of fruithandelaars in de buurt* Actie creatief met fruit* Kweek een fruitbewustzijn (quiz, dagboek, voedingsdriehoek,...)* De wakkere consument: fruitbehoeften van het gezin leren kennen, begrijpen wat op het etiket staat,...*  Eerste keer (60%)  Eerste keer (42%) ruraal (45%)  Eerste keer (18%)/ 5 grote centra (16%)  Eerste keer (12%) Objectieven: 1.minstens 80% gebruikt het promotiemateriaal  73% 2.Minstens 60% gebruikt het educatieve materiaal  52% 3.Minstens 30% neemt deel aan de klassenwedstrijd  53% 4.Minstens 10% neemt deel aan 1 van de schoolacties*  23%

65 Title | Date | © Market Probe Page 65 Market Probe Procesevaluatie – Kwantitatief onderzoek | Januari 2011 | © Market Probe Europe Klassenwedstrijd & bedrijfsbezoeken In de helft van de scholen die deelnemen aan de klassenwedstrijd, neemt iedereen deel. Q4.6. Nemen alle klassen deel aan de klassenwedstrijd? 53% van de scholen neemt deel aan de klassenwedstrijd (klaskalender om per leerling het aantal stukken fruit bij te houden) (n=149) alle klassen verschillende klassen 1 klas Target: Respondenten die op de hoogte zijn van het gebruik van het educatief materiaal en de toepassingen in de klassen (n=283)

66 Title | Date | © Market Probe Page 66 Market Probe Procesevaluatie – Kwantitatief onderzoek | Januari 2011 | © Market Probe Europe Klassenwedstrijd & bedrijfsbezoeken 44% van de scholen die geen bedrijfsbezoeken doen in het kader van de SFA doen dit wel, maar buiten de actie. Q4.6. Nemen alle klassen deel aan de klassenwedstrijd? - Q4.7. Waarom maakt uw school geen bedrijfsbezoeken aan een veiling, een boer of fruithandelaar in de buurt? 77% van scholen doet geen bedrijfsbezoeken in het kader van Schoolfruitactie (aan een veiling, de boer of fruithandelaars in de buurt) (n=219) omdat: kost te veel geld afstand vraagt te veel tijd, inspanning we doen dit wel, maar niet in het kader van het Tutti Frutti project weet niet: 16% andere: 1% Target: Respondenten die op de hoogte zijn van het gebruik van het educatief materiaal en de toepassingen in de klassen (n=283)  5 grote centra (21%)

67 Title | Date | © Market Probe Page 67 Market Probe Procesevaluatie – Kwantitatief onderzoek | Januari 2011 | © Market Probe Europe Beschikbaarheid van lesmateriaal SFA Er is voldoende lesmateriaal beschikbaar. Voorkeur voor een elektronisch, aanpasbaar formaat (bv. word). Q4.9. Vindt u dat er voldoende lesmateriaal beschikbaar is in het kader van de Schoolfruitactie? - Q4.10. Verkiest u om dit lesmateriaal op papier te kunnen aanvragen of om dit te downloaden van op de website? - Q4.11. In welk formaat verkiest u het lesmateriaal? Verkiest om lesmateriaal te kunnen aanvragen... Voldoende lesmateriaal beschikbaar? Target: Respondenten die op de hoogte zijn van het gebruik van het educatief materiaal en de toepassingen in de klassen (n=283) kan niet beoordelen Ja Neen downloaden van website liever op papier in formaat:  Word (73%)  Pdf (25%) ander (1%)

68 Title | Date | © Market Probe Page 68 Market Probe Procesevaluatie – Kwantitatief onderzoek | Januari 2011 | © Market Probe Europe Campagnebeeld Jommeke 76% weet dat Jommeke het campagnebeeld is. De scholen staan hier positief of neutraal tegenover. Q4.14. Dit schooljaar, 2010-2011 is Jommeke het campagnebeeld van het Tutti Frutti project. Bent u hiervan op de hoogte? - Q4.15. In welke mate vindt u het positief dat Jommeke het campagnebeeld is? EvaluatieBekendheid Campagnebeeld = Jommeke Target: Respondenten die op de hoogte zijn van het gebruik van het educatief materiaal en de toepassingen in de klassen (n=283) zeer positief eerder positief noch positief, noch negatief eerder negatief

69 Conclusies

70 Title | Date | © Market Probe Page 70 Market Probe Procesevaluatie – Kwantitatief onderzoek | Januari 2011 | © Market Probe Europe Zijn de doelstellingen bereikt? *4 Brochures en posters *2 Op stap met de klas *4 *3 Actie creatief met fruit, leer gezond eten, kweek een fruitbewustzijn, de wakkere consument, op stap met de klas *3

71 Title | Date | © Market Probe Page 71 Market Probe Procesevaluatie – Kwantitatief onderzoek | Januari 2011 | © Market Probe Europe Hoe kunnen we groenten & fruit consumptie verder stimuleren bij huidige deelnemende scholen? Stimuleren van de deelname aan de schoolfruitactie bij de leerkrachten. In hun voorbeeldrol zal dit op zijn beurt ook de deelnamegraad (momenteel gemiddeld 88%) bij de leerlingen nog verder stimuleren: In 35% van de scholen doet momenteel een deel van de leerkrachten mee en in 19% doen leerkrachten helemaal niet mee Verder verhoging van de effectieve betrokkenheid van de ouders bij de schoolfruitactie: een hogere betrokkenheid verlicht enerzijds de praktische logistieke organisatie en werklast voor het schoolpersoneel, met name voor schillen en verdelen. Anderzijds is de kans op reële invloed op de “leefgewoonten” thuis in de gezinssituatie ook groter bij een hogere betrokkenheid – deze hypothese dient in de volgende meting van het onderzoek te worden gevalideerd. Communiceren dat de scholen meer dan 30 weken kunnen deelnemen aan de SFA 62% van alle deelnemende scholen doet 30 weken mee 74% van degenen die 30 weken deelnemen weten echter niet dat ze langer kunnen deelnemen – dit is bijna de helft van alle deelnemende scholen die hiervan niet op de hoogte is! Toelaten van meerdere e-mailadressen, zodat gerichtere communicatie mogelijk is met leraren als eindgebruiker van het lesmateriaal – bijvoorbeeld een specifieke mailing over het nieuw aangeboden lesmateriaal naar leerkrachten en verantwoordelijken.

72 Title | Date | © Market Probe Page 72 Market Probe Procesevaluatie – Kwantitatief onderzoek | Januari 2011 | © Market Probe Europe Hoe meer scholen overtuigen om deel te nemen? Administratieve procedures worden in eeste instantie als een barrière gepercipieerd worden. We pleiten hier dan ook voor een verdere vereenvoudiging door bijvoorbeeld alles op dezelfde website te centraliseren. De schoolfruitactie als kwaliteitslabel positioneren waardoor deelnemende scholen zich hierop kunnen differentiëren, bijvoorbeeld: Deelnemende scholen belonen of voorzien van een ‘schoolfruitactie’ label dat zij in hun externe communicatie kunnen gebruiken, bijvoorbeeld stickers op de schooldeur, logo op website, bij communicatie in lokale pers, zodat de school zichzelf als gezonde of gezondbewuste school kan positioneren. De schoolfruit wedstrijd op bijvoorbeeld regionaal niveau organiseren en hieraan ook de nodige aandacht geven in regionale pers. Opzetten van direct mailing actie naar niet deelnemende scholen. Hierin ook testimonials gebruiken van deelnemende scholen rond praktische organisatie en impact op gezond snoepen. Tevens kunnen deze testimonials op de website van ‘tutti frutti’ geplaatst worden.

73 Title | Date | © Market Probe Page 73 Market Probe Procesevaluatie – Kwantitatief onderzoek | Januari 2011 | © Market Probe Europe Onze coördinaten Veldkant 37 B-2550 Kontich Belgium  +32 3 451 00 45  +32 3 457 57 47 www.marketprobe.com n.palte@marketprobe.com n.vandoorslaer@marketprobe.com Market Probe

74 Trust our experience – Discover our innovation European headquarters Veldkant 37 B-2550 Kontich Belgium Tel: +32 3 451 00 45 - Fax +32 3 457 57 47 www.marketprobe.com Offices in Belgium – France – Netherlands – UK Bahrain – Canada - China – India – Saudi Arabia - Singapore – UAE - USA n.palte@marketprobe.com n.vandoorslaer@marketprobe.com Hartelijk dank voor uw aandacht


Download ppt "Procesevaluatie Kwantitatief onderzoek Januari 2011 In opdracht van Vlaamse Overheid."

Verwante presentaties


Ads door Google