De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HET KENNISNETWERK VOOR INKOOP EN SUPPLY MANAGEMENT.

Verwante presentaties


Presentatie over: "HET KENNISNETWERK VOOR INKOOP EN SUPPLY MANAGEMENT."— Transcript van de presentatie:

1 HET KENNISNETWERK VOOR INKOOP EN SUPPLY MANAGEMENT

2 Dagvoorzitter Mirjam Kibbeling

3 HET KENNISNETWERK VOOR INKOOP EN SUPPLY MANAGEMENT 15:30 – 16:30Plenaire sessie, welkom dagvoorzitter Mirjam Kibbeling, spreker Siep Eilander spreker Han Dieperink spreker Bruno Tideman 16.30 – 16.50Presentatie Studenten Haagse Hogeschool en Hogeschool Rotterdam 16:50 – 17:20Pauze, Netwerkplein 17:20 – 17:55 Plenair : Presentatie Jan Telgen: MKB en aanbestedingsregels 17:55 – 18:35 Lagerhuis discussie olv. Gijs Verberne 18:35 – 18:40 Prijsuitreiking presentatie studenten 18:40 – 18:45 Wrap-up door dagvoorzitter Mirjam Kibbeling 18:45 – 19:30Borrel op het netwerkplein Programma

4 HET KENNISNETWERK VOOR INKOOP EN SUPPLY MANAGEMENT Inkoop door de Rijksoverheid Siep Eilander CPO Rijk directie Faciliteiten-, Huisvesting- en Inkoopbeleid Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

5 HET KENNISNETWERK VOOR INKOOP EN SUPPLY MANAGEMENT De Rijksoverheid Bestuursdepartementen, uitvoeringsorganisaties, baten/lastendiensten Inkoopvolume ruim € 10 miljard per jaar Daarvan 50% specifiek, 50% generiek Per jaar zo’n 70.000 leveranciers

6 HET KENNISNETWERK VOOR INKOOP EN SUPPLY MANAGEMENT Kern van mijn betoog Het Rijk doet al veel zaken met MKB Dat gaan we nog verbeteren Maar de koek groeit niet

7 HET KENNISNETWERK VOOR INKOOP EN SUPPLY MANAGEMENT Ontwikkelingen Professionalisering inkoop d.m.v. categoriemanagement –Ongeveer 50% van de generieke uitgaven wordt nu gedekt –Onderzoek naar de rest Beperking aantal inkooppunten –Van 350 naar 20 –Klaar per 1-1-2014 Verbeteren governance –CPO/CDI-stelsel

8 HET KENNISNETWERK VOOR INKOOP EN SUPPLY MANAGEMENT Digitale ontwikkelingen TenderNed Digi-Inkoop

9 HET KENNISNETWERK VOOR INKOOP EN SUPPLY MANAGEMENT TenderNed voor de ondernemer Alle aanbestedingen op één plek: www.TenderNed.nlwww.TenderNed.nl Uniformiteit: meedoen aan een aanbesteding verloopt altijd op dezelfde manier Gehele aanbestedingsproces verloopt digitaal, ook het inschrijven Minder kans op vormfouten door checks in het systeem Slimme zoekfunctie en attenderingsservice Eenmalige registratie bedrijfsgegevens op basis van KvK Gegevens slechts één keer online invoeren en beheren in een eigen bedrijfsdossier Veelgevraagde bewijsstukken worden automatisch gekoppeld aan de criteria van een aanmelding of inschrijving Snelle informatie-uitwisseling met de aanbestedende dienst Online hulp tijdens het aanbestedingsproces (eGids) »Kostenbesparing

10 HET KENNISNETWERK VOOR INKOOP EN SUPPLY MANAGEMENT Digi-Inkoop –Elektronisch Bestellen en factureren –Inzicht in het feit dat factuur is ontvangen –Inzicht in het feit dat factuur in goedkeuringsproces is opgenomen –Dus: geen black-box meer.

11 HET KENNISNETWERK VOOR INKOOP EN SUPPLY MANAGEMENT Vernieuwing inkooprepertoire Innovatiegericht inkopen Best Value Procurement Engels model Marktplaatsen Moeten ook leiden tot betere toegang van MKB

12 HET KENNISNETWERK VOOR INKOOP EN SUPPLY MANAGEMENT Europees aanbesteden Bijna standaard voor alle inkopen van het Rijk Nieuwe aanbestedingswet toepassen: –Nadenken over perceelgrootte –Proportionaliteit –Eigen verklaring (Rijk wil administratieve lasten verlichten –Voor ondernemers –Voor opdrachtgevers)

13 HET KENNISNETWERK VOOR INKOOP EN SUPPLY MANAGEMENT Maar … Rijk moet blijven focussen op verlaging uitgaven Dus altijd de vragen: –Wat kost het? –Wat levert het op? –Ook in de beheerfase Let wel: Rijk is altijd bereid een faire prijs te betalen

14 HET KENNISNETWERK VOOR INKOOP EN SUPPLY MANAGEMENT Samenvatting Rijksoverheid doet al heel veel zaken met MKB Dat gaan we nog verbeteren: innovatiegericht, inkopen, Best Value Procurement, Het “Engelse Model, Marktplaatsen, TenderNed, DigiInkoop, de nieuwe aanbestedingswet. De koek wordt evenwel niet groter Wij zijn er klaar voor. U ook, MKB?

15 HET KENNISNETWERK VOOR INKOOP EN SUPPLY MANAGEMENT Han Dieperink Algemeen Directeur / CEO at Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf IMK Aanbesteden voor het Kleinbedrijf Kans of Kansloos?

16 HET KENNISNETWERK VOOR INKOOP EN SUPPLY MANAGEMENT

17 MKB 1,24 miljoen ondernemers Grootbedrijf (meer dan 250 medewerkers) 2.930 Eenmanszaak 1 of 2 medewerkers 1.024.695 Middenbedrijf (20-250 medewerkers) 30.805 Kleinbedrijf 3-20 medew. 189.015 --

18 HET KENNISNETWERK VOOR INKOOP EN SUPPLY MANAGEMENT 97,3% van alle ondernemingen is kleinbedrijf

19 HET KENNISNETWERK VOOR INKOOP EN SUPPLY MANAGEMENT een willekeurige aanbesteding …..

20 HET KENNISNETWERK VOOR INKOOP EN SUPPLY MANAGEMENT Stelling 1 : Aanbesteden is Topsport

21 HET KENNISNETWERK VOOR INKOOP EN SUPPLY MANAGEMENT Stelling 2 : Meer geeft dezelfde winnaar

22 HET KENNISNETWERK VOOR INKOOP EN SUPPLY MANAGEMENT Stelling 3 : Teveel hindert alleen maar

23 HET KENNISNETWERK VOOR INKOOP EN SUPPLY MANAGEMENT Stelling 4 : Winner takes all

24 HET KENNISNETWERK VOOR INKOOP EN SUPPLY MANAGEMENT Slotstelling de kleine ondernemer schiet niets op met de nieuwe aanbestedingswet

25 HET KENNISNETWERK VOOR INKOOP EN SUPPLY MANAGEMENT mr Bruno Tideman Voorzitter MKB Zuid Holland Werken aan vertrouwen

26 HET KENNISNETWERK VOOR INKOOP EN SUPPLY MANAGEMENT Openbaar aanbesteden en het MKB

27 HET KENNISNETWERK VOOR INKOOP EN SUPPLY MANAGEMENT  eerlijk en transparant of misbruik van macht?  geen vriendjespolitiek of toch wel?  marktwerking of niet?  goedkoop of duurkoop?  MVOof extra belasting? Pluspunten?

28 HET KENNISNETWERK VOOR INKOOP EN SUPPLY MANAGEMENT  tijdrovend en kostbaar  bureaucratisch  hoge of disproportionele eisen  kleine slagingskans  starre zakenrelatie, zonder wederzijds begrip Minpunten

29 HET KENNISNETWERK VOOR INKOOP EN SUPPLY MANAGEMENT € ex BTW CentraalDecentraalSpeciaal Leveringen130.000200.000400.000 Diensten130.000200.000400.000 Werken5.000.000 Drempelbedragen En dat is nog niet alles: de overheid hanteert lagere drempelbedragen dan de wet eist

30 HET KENNISNETWERK VOOR INKOOP EN SUPPLY MANAGEMENT  Ondernemers hanteren onderling zelden of nooit openbare aanbestedingen  Ondernemers en hun leveranciers gaan doorgaans uit van gunnen en vertrouwen  Wordt het vertrouwen geschonden, dan zet men definitief een punt achter de relatie Waarom kan dit niet in de publieke sector? Hoe doen ondernemers zaken?

31 HET KENNISNETWERK VOOR INKOOP EN SUPPLY MANAGEMENT Wantrouwen = kernprobleem!

32 HET KENNISNETWERK VOOR INKOOP EN SUPPLY MANAGEMENT Vertrouwensrelatie MKB: Voorbeeldig gedrag - duurzaamheid - social return - kwaliteitszorg Zelfregulering en handhaving Feedback Overheid: Openbaar als het moet (meervoudig) onderhands als het kan Preferred suppliers Minder regels

33 HET KENNISNETWERK VOOR INKOOP EN SUPPLY MANAGEMENT Onderhands: lang en gelukkig!

34 HET KENNISNETWERK VOOR INKOOP EN SUPPLY MANAGEMENT Presentaties studenten Haagse Hogeschool Hogeschool Rotterdam

35 HET KENNISNETWERK VOOR INKOOP EN SUPPLY MANAGEMENT

36

37 Uw schoonmaakbedrijf wordt ook weer iemand! Door: Jort van de Louw Stefan Roukema Mike van Sinttruije Joey van Tilburg Doorgaan

38 HET KENNISNETWERK VOOR INKOOP EN SUPPLY MANAGEMENT Waarom de schoonmaakmarkt?  Grote mate van uitbesteding  Productie van kantoorpanden neemt af  Aantal leegstaande kantoorpanden stijgt (op dit moment 15%)  Krimpende markt  Makkelijk toegankelijke markt  Toenemend aantal faillissementen  Zware, concurrerende markt  Druk op de omzet per bedrijf

39 HET KENNISNETWERK VOOR INKOOP EN SUPPLY MANAGEMENT

40 De markt in cijfers (bron: ABN AMRO Sectorrapport Schoonmaakbedrijven – begin 2012)  65% van het schoonmaakwerk wordt uitbesteed  6700 schoonmaakbedrijven in Nederland  Waarvan 85% maximaal 5 werknemers in dienst  +/- 144.000 werknemers, 66% vrouwen  10 grootste bedrijven  marktaandeel van 30% (€1,5 miljard)

41 HET KENNISNETWERK VOOR INKOOP EN SUPPLY MANAGEMENT Belangrijkste kansen voor het MKB in de nieuwe aanbestedingswet  Eisen die gesteld worden aan de uitvoerende partij moeten reëel voor de opdracht zijn  Een eigen verklaring dat aan de gestelde eisen wordt voldaan is voldoende  Er wordt een duidelijke structuur en proces gecreëerd voor het aanbesteden  Overheidsinstanties mogen aanbestedingen niet meer onnodig clusteren

42 HET KENNISNETWERK VOOR INKOOP EN SUPPLY MANAGEMENT Clusteren? Tot nu toe  Clusteren van het schoonmaak werk  Uitsluitend grote spelers waren kanshebbers  0,15% van de schoonmaakbedrijven maakte kans op de aanbestedingen Vanaf 1 januari 2013  Verbod op clusteren  Opdrachten worden kleiner  MKB krijgt kans om in te schrijven  Hierdoor maakt maar liefst 15% van de schoonmaakbedrijven kans op de aanbesteding

43 HET KENNISNETWERK VOOR INKOOP EN SUPPLY MANAGEMENT Bedankt voor uw aandacht

44 HET KENNISNETWERK VOOR INKOOP EN SUPPLY MANAGEMENT

45 Jan Telgen NEVI Professor of Purchasing Management at University of Twente Het MKB en de publieke sector

46 HET KENNISNETWERK VOOR INKOOP EN SUPPLY MANAGEMENT  Waar gaat het om?  Omvang markt, aantallen, omzet, werkwijze  2 compleet verschillende benaderingen  Internationale vergelijking  Het MKB in de wettelijke ontwikkelingen  Nieuwe NL aanbestedingswet  Nieuwe EU voorstellen 13-11-2012MKB en publieke sector AGENDA 46

47 HET KENNISNETWERK VOOR INKOOP EN SUPPLY MANAGEMENT  De markt  De marktomvang  De opbouw van de markt  Marktkenmerken onder de drempel  Hoe opereert men nu op deze markt?  Het MKB aandeel 13-11-2012MKB en publieke sector 47 WAAR GAAT HET OM?

48 HET KENNISNETWERK VOOR INKOOP EN SUPPLY MANAGEMENT  MKB wil verkopen aan publieke sector  Publieke sector is markt voor MKB  Publieke sector is aantrekkelijke markt:  Vrijwel geen debiteurenrisico  Voorbeeld functie – showcase  Niet erg conjunctuur gevoelig  En heel erg groot ……. 13-11-2012MKB en publieke sector 48 DE MARKT

49 HET KENNISNETWERK VOOR INKOOP EN SUPPLY MANAGEMENT Publieke sector markt wordt geraamd op:  IOO, 2009: cijfers over 2007 57 miljard  OECD, 2011: cijfers over 2009 120 miljard  Verschil zit hem in (cijfers over 2007):  AWBZ20 miljard  ZVW25 miljard  Sociale voorzieningen 5 miljard OECD (2011), “Size of public procurement market”, in Government at a Glance 2011, OECD Publishing. 13-11-2012MKB en publieke sector 49 DE MARKTOMVANG

50 HET KENNISNETWERK VOOR INKOOP EN SUPPLY MANAGEMENT Inkoopvolumes naar soorten inkoop: Bron: onderzoek IOO, 2009 13-11-2012MKB en publieke sector 50 DE OPBOUW VAN DE MARKT -1 NAAR SOORTEN INKOOP

51 HET KENNISNETWERK VOOR INKOOP EN SUPPLY MANAGEMENT bron: Onderzoek IOO, 2009 13-11-2012MKB en publieke sector 51 DE OPBOUW VAN DE MARKT -2 NAAR OMVANG VAN DE OPDRACHT

52 HET KENNISNETWERK VOOR INKOOP EN SUPPLY MANAGEMENT Inkopen onder de aanbestedingsdrempels: Bron: onderzoek IOO, 2009 13-11-2012MKB en publieke sector 52 DE OPBOUW VAN DE MARKT -3 ONDER DE DREMPELS

53 HET KENNISNETWERK VOOR INKOOP EN SUPPLY MANAGEMENT Nota bene: vanaf hier een aantal meer specifieke gegevens:  Alleen onder de drempel +  Alleen voor decentrale overheden Bron: onderzoek PwC/Significant, 2007, aanbestedingen onder de Europese aanbestedingsdrempels 13-11-2012MKB en publieke sector 53 MARKTKENMERKEN

54 HET KENNISNETWERK VOOR INKOOP EN SUPPLY MANAGEMENT 13-11-2012MKB en publieke sector 54 MARKTKENMERKEN: AANTALLEN OPDRACHTEN

55 HET KENNISNETWERK VOOR INKOOP EN SUPPLY MANAGEMENT 13-11-2012MKB en publieke sector 55 MARKTKENMERKEN: TYPE OPDRACHT

56 HET KENNISNETWERK VOOR INKOOP EN SUPPLY MANAGEMENT 13-11-2012MKB en publieke sector 56 MARKTKENMERKEN: GEMIDDELDE OPDRACHTWAARDE ONDER DE DREMPELS

57 HET KENNISNETWERK VOOR INKOOP EN SUPPLY MANAGEMENT 13-11-2012MKB en publieke sector 57 MARKTKENMERKEN: VEEL ECHT KLEINE OPDRACHTEN

58 HET KENNISNETWERK VOOR INKOOP EN SUPPLY MANAGEMENT 13-11-2012MKB en publieke sector 58 HOE OPEREERT MEN NU OP DEZE MARKT? AANTALLEN PROCEDURES

59 HET KENNISNETWERK VOOR INKOOP EN SUPPLY MANAGEMENT 13-11-2012MKB en publieke sector 59 HOE OPEREERT MEN NU OP DEZE MARKT? VOLUMES OVER PROCEDURES

60 HET KENNISNETWERK VOOR INKOOP EN SUPPLY MANAGEMENT 13-11-2012MKB en publieke sector 60 HOE OPEREERT MEN NU OP DEZE MARKT? PROCEDURES PER TYPE OPDRACHT

61 HET KENNISNETWERK VOOR INKOOP EN SUPPLY MANAGEMENT 13-11-2012MKB en publieke sector 61 GUNNINGEN IN TED 2006 (DUS BOVEN DREMPEL) IN AANTALLEN Bron: Panteia, MKB en Aanbesteden, 2008

62 HET KENNISNETWERK VOOR INKOOP EN SUPPLY MANAGEMENT 13-11-2012MKB en publieke sector 62 GUNNINGEN IN TED 2006 (DUS BOVEN DREMPEL) IN VOLUME Bron: Panteia, MKB en Aanbesteden, 2008

63 HET KENNISNETWERK VOOR INKOOP EN SUPPLY MANAGEMENT Veelal is MKB ontevreden over MKB aandeel in opdrachten van de overheid: stevige lobby (publicaties, klachten, beïnvloeding) 1. MKB zo veel mogelijk de gelegenheid geven om mee te doen  Zo veel mogelijk open stellen voor competitie  Meer publiceren!  lagere drempels 2. MKB zo veel mogelijk opdrachten geven 13-11-2012MKB en publieke sector 63 2 COMPLEET VERSCHILLENDE BENADERINGEN

64 HET KENNISNETWERK VOOR INKOOP EN SUPPLY MANAGEMENT 1.MKB zo veel mogelijk de gelegenheid geven om mee te doen  Zo veel mogelijk open stellen voor competitie  Meer openbare en minder onderhandse procedures  (men is het zat dat onderhandse opdrachten altijd naar een select aantal dezelfde bedrijven gaat)  Lagere drempels! 2.MKB zo veel mogelijk opdrachten geven  Competitie beperken tot MKB bedrijven  Dus meer onderhandse procedures  Hogere drempels 13-11-2012MKB en publieke sector 64 2 COMPLEET VERSCHILLENDE BENADERINGEN

65 HET KENNISNETWERK VOOR INKOOP EN SUPPLY MANAGEMENT  We kunnen niet zeggen dat de een goed en de ander fout is  Dat is een politieke keuze (beleid) Feit 1:  Nederland pleit nu in Brussel voor verhogen van de drempels  Is bij mijn weten beleidsmatig nooit in een democratisch proces aan de orde geweest Feit 2:  Keuze heeft verschillende gevolgen  Keuze 1 leidt tot forse druk om grote aantallen (nationaal) openbare aanbestedingen efficiënt af te handelen 13-11-2012MKB en publieke sector 65 2 COMPLEET VERSCHILLENDE BENADERINGEN

66 HET KENNISNETWERK VOOR INKOOP EN SUPPLY MANAGEMENT Goods and ServicesWorks België67.000200.000 Duitsland8.000 (reg)25.000 (land)200.000 Australië$ 10.000$ 80.000 Ierland25.000200.000 Noorwegen (vstl) 10.000 UK (vstl)GBP 15.000 Nederland200.0005.000.000 13-11-2012MKB en publieke sector 66 2 COMPLEET VERSCHILLENDE BENADERINGEN INTERNATIONAAL MEESTAL LAGERE DREMPELS

67 HET KENNISNETWERK VOOR INKOOP EN SUPPLY MANAGEMENT 13-11-2012MKB en publieke sector 67 WEINIG OPENBAAR IN NEDERLAND

68 HET KENNISNETWERK VOOR INKOOP EN SUPPLY MANAGEMENT Nieuwe NL aanbestedingswet Nieuwe EU voorstellen 13-11-2012MKB en publieke sector 68 HET MKB IN DE WETTELIJKE ONTWIKKELINGEN

69 HET KENNISNETWERK VOOR INKOOP EN SUPPLY MANAGEMENT Hoofdlijn: versimpeling veel algemene (niet MKB specifiek) onderwerpen, bepalingen specifieke aandacht voor MKB als doel Clusterverbod: Motivatieplicht als je wel clustert –Wanneer cluster je? –Wanneer is motivatie voldoende? 13-11-2012MKB en publieke sector 69 HET MKB IN DE NIEUWE NL AANBESTEDINGSWET

70 HET KENNISNETWERK VOOR INKOOP EN SUPPLY MANAGEMENT Hoofdlijn: “strategische maatschappelijke doelen bereiken” Opdeling in percelen: Aanbestedende diensten worden verzocht om – homogene of heterogene – overheidsopdrachten op te delen in percelen om ze toegankelijker te maken voor MKB. Indien zij besluiten dit niet te doen, zijn zij verplicht de redenen hiervoor nader toe te lichten. (aanzienlijk zwakker dan in eerdere voorstellen: o.a. UK is fors tegen) 13-11-2012MKB en publieke sector 70 HET MKB IN DE NIEUWE EU VOORSTELLEN -1

71 HET KENNISNETWERK VOOR INKOOP EN SUPPLY MANAGEMENT Beperking van eisen voor deelname (selectie): De voorgestelde richtlijn bevat een uitputtende lijst van voorwaarden voor deelname aan aanbestedingsprocedures. Voorwaarden inzake omzet, die voor MKB vaak een groot obstakel voor toegang zijn, worden nadrukkelijk beperkt tot drie keer de geraamde waarde van de opdracht, behalve in naar behoren gemotiveerde gevallen. Rechtstreekse betaling van onderaannemers: Een lidstaat kan bepalen dat onderaannemers kunnen verzoeken om rechtstreekse betaling door de aanbestedende dienst voor leveringen, werken en diensten die aan de hoofdaannemer zijn verstrekt. (is nu al zo in diverse lidstaten) 13-11-2012MKB en publieke sector 71 HET MKB IN DE NIEUWE EU VOORSTELLEN -2

72 HET KENNISNETWERK VOOR INKOOP EN SUPPLY MANAGEMENT  Richt de aandacht op de aanbestedingen onder de drempel  Veel meer,  veel meer geld,  past bij MKB  Stel zeker dat ALLE MKB bedrijven mee kunnen doen  Openbare aanbestedingen  Speciale regeling uitnodigingen voor meervoudig onderhandse aanbestedingen (bijv. lijst met geïnteresseerden)  Zeer efficiënt proces nodig 13-11-2012MKB en publieke sector 72 MIJN PRIVÉ AANBEVELINGEN

73 HET KENNISNETWERK VOOR INKOOP EN SUPPLY MANAGEMENT Prof.dr. Jan Telgen Faculteit Management en Bestuur Universiteit Twente Postbus 217 7500 AE ENSCHEDE J.telgen@utwente.nl 06 53 18 69 58 13-11-2012MKB en publieke sector 73 CONTACT GEGEVENS

74 HET KENNISNETWERK VOOR INKOOP EN SUPPLY MANAGEMENT Lagerhuisdebat o.l.v. Gijs Verberne Advocaat bij Van Doorne Advocaten, Notarissen en Fiscalisten

75 HET KENNISNETWERK VOOR INKOOP EN SUPPLY MANAGEMENT Deelnemers: MKB - Erick WuestmanVAXA - Han DieperinkIMK - Andre van de HeuvelHV Partners BV - Ingrid Berk Tenderadviesgroep Inkoop - Loek van Beurden Pro10 - Marcel de Ruiter Gemeente Rotterdam - Peter SpeckerMinisterie OCW - Ton van BeekumGemeente Rijnwoude - Marielle van de KeurTendercoach/gemeente Den Haag

76 HET KENNISNETWERK VOOR INKOOP EN SUPPLY MANAGEMENT Stelling 1 Stimuleren van de locale economie is voor decentrale overheden een middel om uit de economische crisis te komen! MKB krijgt voldoende aandacht van gemeentes bij aanbestedingen.

77 HET KENNISNETWERK VOOR INKOOP EN SUPPLY MANAGEMENT Stelling 1 Stimuleren van de locale economie is voor decentrale overheden een middel om uit de economische crisis te komen! MKB krijgt voldoende aandacht van gemeentes bij aanbestedingen. Doorgaan

78 HET KENNISNETWERK VOOR INKOOP EN SUPPLY MANAGEMENT Stelling 1 Stimuleren van de locale economie is voor decentrale overheden een middel om uit de economische crisis te komen! MKB krijgt voldoende aandacht van gemeentes bij aanbestedingen. Doorgaan

79 HET KENNISNETWERK VOOR INKOOP EN SUPPLY MANAGEMENT Stelling 1 Stimuleren van de locale economie is voor decentrale overheden een middel om uit de economische crisis te komen! MKB krijgt voldoende aandacht van gemeentes bij aanbestedingen. Doorgaan Einde Stelling

80 HET KENNISNETWERK VOOR INKOOP EN SUPPLY MANAGEMENT Stelling 2 Een aanbestedende dienst is verplicht om te gunnen op criterium EMVI. Laagste prijs toepassen mag alleen als dit wordt gemotiveerd in de aanbestedingsstukken. Er is geen enkele geschikte motivatie denkbaar die het gebruik van gunningcriterium laagste prijs rechtvaardigt.

81 HET KENNISNETWERK VOOR INKOOP EN SUPPLY MANAGEMENT Stelling 2 Een aanbestedende dienst is verplicht om te gunnen op criterium EMVI. Laagste prijs toepassen mag alleen als dit wordt gemotiveerd in de aanbestedingsstukken. Er is geen enkele geschikte motivatie denkbaar die het gebruik van gunningcriterium laagste prijs rechtvaardigt. Doorgaan

82 HET KENNISNETWERK VOOR INKOOP EN SUPPLY MANAGEMENT Stelling 2 Een aanbestedende dienst is verplicht om te gunnen op criterium EMVI. Laagste prijs toepassen mag alleen als dit wordt gemotiveerd in de aanbestedingsstukken. Er is geen enkele geschikte motivatie denkbaar die het gebruik van gunningcriterium laagste prijs rechtvaardigt. Doorgaan

83 HET KENNISNETWERK VOOR INKOOP EN SUPPLY MANAGEMENT Stelling 2 Een aanbestedende dienst is verplicht om te gunnen op criterium EMVI. Laagste prijs toepassen mag alleen als dit wordt gemotiveerd in de aanbestedingsstukken. Er is geen enkele geschikte motivatie denkbaar die het gebruik van gunningcriterium laagste prijs rechtvaardigt. Einde Stelling Doorgaan

84 HET KENNISNETWERK VOOR INKOOP EN SUPPLY MANAGEMENT Stelling 3 Aanbestedingen geven geen reële kansen voor het kleinbedrijf, ook niet bij de nieuwe wetgeving. Om bij overheid opdrachten binnen te halen is onderlinge samenwerking voor mkb de enige kans.

85 HET KENNISNETWERK VOOR INKOOP EN SUPPLY MANAGEMENT Stelling 3 Aanbestedingen geven geen reële kansen voor het kleinbedrijf, ook niet bij de nieuwe wetgeving. Om bij overheid opdrachten binnen te halen is onderlinge samenwerking voor mkb de enige kans. Doorgaan

86 HET KENNISNETWERK VOOR INKOOP EN SUPPLY MANAGEMENT Stelling 3 Aanbestedingen geven geen reële kansen voor het kleinbedrijf, ook niet bij de nieuwe wetgeving. Om bij overheid opdrachten binnen te halen is onderlinge samenwerking voor mkb de enige kans. Doorgaan

87 HET KENNISNETWERK VOOR INKOOP EN SUPPLY MANAGEMENT Stelling 3 Aanbestedingen geven geen reële kansen voor het kleinbedrijf, ook niet bij de nieuwe wetgeving. Om bij overheid opdrachten binnen te halen is onderlinge samenwerking voor mkb de enige kans. Einde Stelling Doorgaan

88 HET KENNISNETWERK VOOR INKOOP EN SUPPLY MANAGEMENT Stelling 4 Schaf die aanbestedingswet af !?

89 HET KENNISNETWERK VOOR INKOOP EN SUPPLY MANAGEMENT Stelling 4 Schaf die aanbestedingswet af !? Doorgaan

90 HET KENNISNETWERK VOOR INKOOP EN SUPPLY MANAGEMENT Stelling 4 Schaf die aanbestedingswet af !? Doorgaan

91 HET KENNISNETWERK VOOR INKOOP EN SUPPLY MANAGEMENT Stelling 4 Schaf die aanbestedingswet af !? Einde Stelling Doorgaan

92 HET KENNISNETWERK VOOR INKOOP EN SUPPLY MANAGEMENT Stelling 5 (optioneel) Door de toepassing van Best Value Procurement heeft het MKB meer kans op het winnen van opdrachten. OVERSLAAN?

93 HET KENNISNETWERK VOOR INKOOP EN SUPPLY MANAGEMENT Stelling 5 (optioneel) Door de toepassing van Best Value Procurement heeft het MKB meer kans op het winnen van opdrachten. doorgaan

94 HET KENNISNETWERK VOOR INKOOP EN SUPPLY MANAGEMENT Stelling 5 (optioneel) Door de toepassing van Best Value Procurement heeft het MKB meer kans op het winnen van opdrachten. doorgaan

95 HET KENNISNETWERK VOOR INKOOP EN SUPPLY MANAGEMENT Stelling 5 (optioneel) Door de toepassing van Best Value Procurement heeft het MKB meer kans op het winnen van opdrachten. Einde Stelling Doorgaan

96 HET KENNISNETWERK VOOR INKOOP EN SUPPLY MANAGEMENT

97 Wrap-up Mirjam Kibbeling

98 HET KENNISNETWERK VOOR INKOOP EN SUPPLY MANAGEMENT Dank voor uw komst


Download ppt "HET KENNISNETWERK VOOR INKOOP EN SUPPLY MANAGEMENT."

Verwante presentaties


Ads door Google