De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Motivation Office Support – De Baak – Landgoed De Horst: De oorverdovende stilte tussen de generaties Was er maar een generatiekloof! Alles beter dan de.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Motivation Office Support – De Baak – Landgoed De Horst: De oorverdovende stilte tussen de generaties Was er maar een generatiekloof! Alles beter dan de."— Transcript van de presentatie:

1 Motivation Office Support – De Baak – Landgoed De Horst: De oorverdovende stilte tussen de generaties Was er maar een generatiekloof! Alles beter dan de generatie-stilte van nu. Mathieu Weggeman Driebergen, 6 april 2006

2 HET OVERZICHT DER GENERATIES de stille generatie geboren: 1930 – 1945 invloed in organisaties vanaf: 1960 De autoriteit weet wat goed is! - luisteren en gehoorzamen - gericht op het verwerven van persoonlijk gezag - zich beveiligende en cocoonende gepensioneerden geboren: 1945 – 1955 invloed in organisaties: vanaf 1975 Wij – het volk – weten wat goed is! - protesteerden tegen autoriteit; zitten nu zelf in topposities. - zijn verslaafd geworden aan beheersing en P&C - gericht op het verwerven van macht, geld, status - de golfende elite (Rotary, Skybox, Harley Davidson, Maladiven, sterrenrestaurants) kenmerkende opvattingen en waarden: de protestgeneratie; huidige regimebeheerders

3 geboren: 1955 – 1970 invloed in organisaties vanaf: 1985 Het volk weet wat goed is, maar wat het individu vindt is ook belangrijk! - bruggen bouwen - ‘beetje’ aanpassen - verkeren in onopvallende maar stabiele netwerken; privé leven is bepalender dan het werkleven generatie X; ook wel ‘de verloren generatie’ genoemd geboren: 1970 – 1980 invloed in organisaties vanaf: 2000 “Lastige, verwende, aandacht- vragende, niet loyale, egoïstische en materialistische professionals zonder doorzettingsvermogen. Watjes die als het moeilijk wordt, weg gaan of lichamelijke klachten gaan vertonen”. Ik zelf weet wat goed is! - recht op zelfontplooiing; respect voor elkaar - luisteren naar een ‘autoriteit om de autoriteit’ is een culturele vergissing van vorige generaties; zij zijn niet tegen luisteren, discussiëren of protesteren maar het moet wel nut hebben anders is het energieverspilling - gericht op concrete meetbare of voelbare resultaten; willen weten waar ze op afgerekend worden - het is leuk zolang als het leuk is; maken daarom deel uit van wisselende coalities; homo zappens - leven in de Global Village / Casino, dankzij ICT de pragmatische generatie of de verwen-generatie

4 Het cool-idealisme van de dertigers, de èn-èn generatie: èn genieten van het leven, èn je idealen nastreven “We verbeteren feestend de wereld” (Ruud Lubbers wordt toegejuicht op Pink Pop) - Ze gaan graag naar feesten die in het teken staan van een wereldprobleem; “Moet wel een leuk feest zijn, anders ‘zappen’ we weg” “Waarom mag goed doen niet ook leuk zijn?” - Ze laten zich graag aansporen om het goede te doen, ook al is dat goede niet volledig doordacht (worden daarom door de protestgeneratie naïef genoemd) - Vlieg naar New York, maar laat ook 12 bomen planten

5 geboren: 1980 – invloed in ‘organisaties’: vanaf 2005 Wat goed is doet er niet toe! - hiërarchieloos en geen rankings omdat ieder in meerdere culturen en netwerken leeft - ben jezelf en ‘feel good’; (studeren?) - niet links of rechts, niet progressief of conservatief, maar issue-driven - kopen en verkopen verhalen en belevenissen (van de Information Age naar de Imagination Age) - hebben meerdere dramatische specialisaties - hebben grote vaardigheid in multitasking en parallel processing (= cc DJ Tiësto) - communiceren 24x7 binnen vlottende netwerken - informele elite: DJ’s/VJ’s, designers, ‘connectors’ kenmerkende opvattingen en waarden: de netwerk generatie Gebaseerd op Becker (Generaties en hun kansen, 1993), manuscript Bontekoning, Gladwell (The Tipping Point, 2002) en Jensen (The Dream Society, 2001).

6 VAN TEKST NAAR BEELD CULTUUR TEKST =sequentieel, analytisch, logisch, eenstemmig nodigt uit tot precisering BEELD =parallel, holistisch (het is er ineens helemaal), polyfoon, nodigt uit tot interpretaties Oudere generatie: impact Tekst > Beeld (the Information Age) Jongere generatie: impact Tekst < Beeld (the Imagineering Age) - beeldcultuur: komen de taal binnen als visuele gedichten - virtueel = reëel - het verhaal (narratief) = de waarheid

7 DE PROTESTGENERATIE DISKWALIFICEERT DE NETWERKGENERATIE. BIJVOORBEELD DOOR DIE POSTHISTORISCH TE NOEMEN. HUN REACTIE: “SO WHAT?” “ In een cultuur waarin de computer het belangrijkste instrument is, wordt de gehele wereld een database, waarin de elementen naar believen gerecombineerd kunnen worden” (zie ook: Extreme make-over, Make me beautiful, The Matrix) “Wat we zien, doet pijn aan ons historisch besef” “De jonge generatie ziet haar historische nieuwsgierigheid eerder bevredigd in TV-series en in meeslepende historische films – The Last Samourai – of in computergames waarmee ze oude beschavingen of historische veldslagen doet herleven” (aldus de hooggeleerde de Mul; NRC 1 augustus 2004) Daarom moeten ze in de CITO-toets vragen krijgen als: Wat veroorzaakte de teloorgang van de wolindustrie in het district Lancaster aan het eind van de 19 e eeuw?

8 OVER PLEZIER IN HET WERK uitdagingen veel hoog weinig laag kennis Flow … ‘een staat van bewustzijn zo gefocused dat het leidt tot een absoluut opgaan in de activiteit. Het verschaft een gevoel van ontdekken en creatief grenzen verleggen naar een hoger niveau van presteren, naar een nieuwe werkelijkheid’. Angst Flow Verveling

9 DE NETWERKGENERATIE: JORIS EN STEVE Joris:- volgt 2 studies: psychologie en bestuurskunde (niet moeilijk) - organiseert psychologiecursussen voor ‘huisvrouwen’ - is samen met Steve DGA van een BV die chauffeursdiensten levert - heeft zelf nog een bedrijf dat ‘AppelSap’ heet en hip-hop feesten organiseert - kijkt regelmatig 2 films tegelijk op zijn splitscreen LCD display Steve:- heeft eerst een jaar door Australië getrokken omdat hij niet wist of, en zo ja: wat hij zou gaan studeren - studeert nu psychologie en onderwijskunde - is samen met Joris DGA van een BV die chauffeursdiensten levert - doet stervensbegeleiding - speelt basgitaar in 3 ‘bandjes’ en heeft meegedaan aan Idols Steve en Joris zijn met plannen bezig om samen met Pepijn een periodieke video-rap news flash te maken. Dat alles zonder subsidies, matching, visitaties, voortgangsrapportages, kennisknipkaarten, WBSO, innovation officers, Senter, Syntens, Growth Plus, EZ, VNO-NCW, regionale ontwikkelingsmaatschappijen e.d.

10 ILLUSTRATIE VAN DE DOMINANTE STIJL IN DE GEFORMALISEERDE ECONOMIE: -Prof. Dr. Jan Rotmans (UM) krijgt 10 miljoen euro uit het BSIK-fonds (ICES-KIS3) voor onderzoek op het gebied van systeeminnovatie en transitiemanagement, uit te voeren in een op te richten Kenniscentrum voor Duurzame Systeem Innovatie: het KSI -Matching is een voorwaarde; TNO en de EUR zijn daartoe bereid. Rotmans stapt over van de UM naar de EUR - De UM eist nu een transfersom van 500k

11 Het beheersparadigma van de Protestgeneratie dwarsboomt het vrije spel van de Netwerkgeneratie COGNITIEVE REFLECTIEESTHETISCHE REFLECTIE - verklaren - objectiviteit - structurerend - definities - distantie; toeschouwersperspectief (het management en “de organisatie”) - analytisch (extremisme) - evalueren (review cultuur) DE GEREGISEERDE ECONOMIE - inspireren - subjectiviteit - narratief - illustraties - betrokkenheid; spelersperspectief (het zelfsturend team) - sythetisch (synergisme) - interpreteren (leercultuur) DE TOEVALS ECONOMIE (Scott Lash and John Urry: Economies of Sign & Space, London, 1993

12 Wat mij* is opgevallen in het werken met deze jonge mensen is: ze willen doen ze willen feedback (ik zou bijna zeggen dat ze verslaafd zijn aan feedback) ze willen geen kunstjes leren maar richtingen en oplossingen voor hun vragen ze willen goed zijn (in het werk, voor hun vrienden, als leidingggevende etc) ze willen tempo, beweging ze willen zichzelf beter leren kennen ze willen vraaggestuurd bedient worden ze willen wat ze leren kunnen toepassen in de praktijk ze willen kort en krachtig theorie die inzicht geeft in wat er hier en nu speelt ze willen impact hebben ze willen iets ontvangen dat ze niet op een andere manier ook kunnen verwerven ze willen aardig zijn voor elkaar ze willen invloed ze willen dat jij naar hun luistert ze willen dat jij aansluit bij hun behoefte ze willen meer... * Marieke van der Giessen; programmamanager bij de Baak; 7 april 2005

13 Stelling: Natuurlijk lost het probleem zichzelf op want de tijd schrijdt voort, maar een paar jaar is wèl tijd genoeg om nog heel veel te verprutsen. Bottom line: de huidige regime- beheerders moeten meer niet dan wèl doen!


Download ppt "Motivation Office Support – De Baak – Landgoed De Horst: De oorverdovende stilte tussen de generaties Was er maar een generatiekloof! Alles beter dan de."

Verwante presentaties


Ads door Google