De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Syntens als duurzame verbinder in de bouw Workshop maatschappelijk verantwoord ondernemen 1 27-5-2016 Hans Lievense (Syntens) Sybren Steensma (Syntens)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Syntens als duurzame verbinder in de bouw Workshop maatschappelijk verantwoord ondernemen 1 27-5-2016 Hans Lievense (Syntens) Sybren Steensma (Syntens)"— Transcript van de presentatie:

1 Syntens als duurzame verbinder in de bouw Workshop maatschappelijk verantwoord ondernemen 1 27-5-2016 Hans Lievense (Syntens) Sybren Steensma (Syntens)

2 MVO Kader (1 van 2) Co – productie van Syntens en AFN met ondersteuning van MVO Nederland Koppelbaar met ISO 26000 en de MVO prestatieladder Praktische vertaalslag naar de praktijk Niet het doel om volledig te zijn 2 27-5-2016

3 MVO Kader (2 van 2) Maar om er wel richting aan te geven Combineren van maatschappelijk belang met het bedrijfsbelang Daarom is het maken van keuzes essentieel Maak van je MVO keuzes een goede propositie naar je klant 3 27-5-2016

4 Kies je MVO kleur 4 27-5-2016 Zorg voor je medewerkers Maatschappelijke betrokkenheid Toepassing van materialen/concepten Bouwproces van idee t/m eindproduct Inrichting en gebruik van eigen huisvesting Bewust omgaan met de project omgeving Verantwoordelijk omgaan met de opdrachtgever en ketenpartners

5 Zorg voor je medewerkers 20 40 Maatschappelijke betrokkenheid MVO : Waar sta je nu en waar wil je naar toe ? Inrichting en gebruik van eigen huisvesting Bouwproces van idee t/m eindproduct Bewust om- gaan met de project- omgeving Toepassing materialen en concepten Verantwoordelijk omgaan met de ketenpartners 60 80 100

6 Zorg voor je medewerkers Arbeidsomstandigheden Verzuim Personeelsopbouw Arbeidsvoorwaarden Opleiding 6 27-5-2016

7 Arbeidsomstandigheden Veilige en gezonde werkomgeving Wat? Extra investeringen in technische processen van bouw- en metselbedrijf De Jong 't Veld. Hoe? Innovatie van het mechanisch opperen van bakstenen. Door verreikers aan te passen, kunnen de bakstenen vanaf de pallet op de steiger worden aangeleverd. Wat levert het op? Deze investering van De Jong 't Veld heeft mede geleid tot een verlaging van het ziekteverzuim naar 2%. Daarnaast is de efficiency verhoogd en hebben de bouwvakkers meer plezier in hun werk. Dit leidt tot metselwerk van hoge kwaliteit. 7 27-5-2016

8 Opleiding 8 27-5-2016 Opleiding

9 Maatschappelijke betrokkenheid 9 27-5-2016 Bijdrage aan maatschappelijke organisaties en activiteiten Voorlichting bouwsector Bestuursfuncties bij maatschappelijke organisaties

10 Bijdrage aan maatschappelijke organisaties en activiteiten Timmerfabriek door doven (1 van 2) Wat? De Verbinding BV is een commercieel timmerbedrijf waar 90% van het personeel bestaat uit dove mensen. Hoe? – Als commercieel bedrijf is De Verbinding geïnteresseerd in het minimaliseren van de problemen die de handicap van het personeel met zich meebrengt. – Er is daarom voor gekozen alle werknemers een polsbandje te geven dat de drager waarschuwt wanneer een vorkheftruck passeert. – Ook zijn de machines uitgerust met lampen om gevaar aan te geven. 10 27-5-2016

11 Bijdrage aan maatschappelijke organisaties en activiteiten Timmerfabriek door doven (2 van 2) Waarom? Bij reguliere werkgevers levert een gebrek aan communicatie of miscommunicatie vaak problemen op. Ook komen doven vaak in een sociaal isolement door gebrek aan contact met collega's. Wat levert het op? – Het levert de Verbinding veel publiciteit en naams- bekendheid op. – Hierdoor interesse en investeringen van opdrachtgevers. 11 27-5-2016

12 Bijdrage aan maatschappelijke organisaties en activiteiten Van Zoelen Community Health Compound Aannemersbedrijf Van Zoelen heeft een health Compound gebouwd in Ghana en deelde kennis met lokale timmerlieden. Met de opening van de Van Zoelen Community Health Compound in Behenase op zijn de eerste stappen gezet naar humanitaire hulp Sinds de overhandiging van de kliniek aan de plaatselijke bevolking zijn er honderden patiënten behandeld. 12 27-5-2016

13 Toepassing van materialen en concepten Wijze van productie materialen en de milieubelasting daarvan Conceptueel en innovatief bouwen t.b.v. verlaging belasting voor mens en milieu Duurzame en energie zuinig eindproduct 13 27-5-2016

14 Wijze van productie materialen en de milieubelasting daarvan 14 27-5-2016 Productie materialen en milieubelasting

15 Wijze van productie materialen en de milieubelasting daarvan Aantoonbaarheid m.b.v.: GreenCalc GPR Breeam CO2 prestatieladder DuboCalc 15 27-5-2016 B & U GWW

16 Conceptueel en innovatiefbouwen t.b.v. verlaging belasting voor mens en milieu Het innovatieproces van het Burggraaff systeem (1 van 2) Alles in eigen hand Burggraaff ontwerpt en produceert vrijwel alle benodigde onderdelen voor een woning in zijn eigen fabriek. Hierdoor: – Geen beperkingen doorstandaardmaten van toeleveranciers – Kan de detaillering en maatvoering van alle onderdelen optimaal op elkaar worden afgestemd. Goede proces condities Door de prefabricage zijn alle onderdelen binnen te maken, onder ideale condities. Er hoeft niet in de regen gemetseld en getimmerd te worden. In de fabriek droogt het beton gelijkmatig en snel. 16 27-5-2016

17 Conceptueel en innovatief bouwen t.b.v. verlaging belasting voor mens en milieu Het innovatieproces van het Burggraaff systeem (2 van 2) Door de hoge nauwkeurigheid passen alle onderdelen op de bouwlocatie probleemloos in elkaar,zodat de kraan permanent kan draaien. Korte bouwtijd De bouwtijd van een Burggraaff-huis bedraagt een kwart van de gangbare traditionele bouwtijd. Minimaal transport Bij een Burggraaff-huis wordt de complete woning in zes tot zeven vrachtwagens naar de bouwplaats gereden, een reductie van 90% aan transportbewegingen. 17 27-5-2016

18 Conceptueel en innovatief bouwen t.b.v. verlaging belasting voor mens en milie u Come Back: Eerste Cradle to Cradle bank [NL] 31 augustus 2009 De Come Back bank is de eerste buitenbank in Nederland Die geheel voldoet aan het Cradle to Cradle (C2C) concept. Dit duurzaamheidsprincipe van William McDonough en Michael Braungart vindt zijn inspiratie in de ingenieuze kringloop van de natuur. Materialen van het product worden aan het einde van hun levensloop gescheiden om zo zonder kwaliteits- verlies te worden hergebruikt in een oneindige kringloop. 18 27-5-2016

19 Duurzame en energie zuinig eindproduct Duurzaam verwarmen en koelen (1 van 2) Wat Thissen Installatietechniek richt zich op duurzame installatietechnieken. Hoe? – Het ontwikkelen van centrale verwarming- en airconditioninginstallaties die werken op de constante warmte van bodemwater. 19 27-5-2016

20 Duurzame en energie zuinig eindproduct Duurzaam verwarmen en koelen (2 van 2) Wat levert het op? – Vergroting van het gebruikcomfort. – Daling van de energielasten voor de gebruiker met 30%. – Doordat er geen fossiele brandstoffen meer nodig zijn is er een 100% teruggang in CO2-uitstoot. – De aandacht voor CO2-reductie bij bedrijven levert een groeiende vraag naar de producten van Thissen. 20 27-5-2016

21 Bouwproces van idee t/m eindproduct Logistiek Productieproces optimaliseren Duurzame productiemiddelen op de bouwplaats Milieu 21 27-5-2016

22 Logistiek 22 27-5-2016 Logistiek

23 Productieproces optimaliseren Milieubewuste betonmortelcentrale (1 van 2) Wat? Betonmortelcentrale Flevoland besteedt veel aandacht aan het verminderen van de milieubelasting van haar producten en bedrijfsprocessen. Hoe? – Wervelbedzand uit een houtgestookte energiecentrale vervangt een deel van het cement en zand. – Restanten beton retour waar dan grote betonblokken van worden gemaakt. – De rest, zogenoemd gebroken puin, wordt gebruikt als vervanger van grind. 23 27-5-2016

24 Productieproces optimaliseren Milieubewuste betonmortelcentrale (2 van 2) Door het volgen van een rijvaardigheidstraining is het brandstofverbruik aanzienlijk gedaald. Verdere dalingen worden gestimuleerd met beloningen. Wat levert het op? Op deze manier bespaart Betonmortelcentrale Flevoland kosten, én onderscheidt het bedrijf zich op een duurzame wijze van zijn concurrenten. 24 27-5-2016

25 Productieproces optimaliseren 25 27-5-2016 Productieproces optimaliseren

26 Duurzame productiemiddelen op de bouwplaats Veilig en milieuvriendelijk vastgoedonderhoud (1 van 2) Wat? Vastgoedonderhoudsbedrijf Liebregts BV werkt met oplosmiddelarme producten en milieusparende systemen. Daarmee wordt het milieu gespaard en de arbeidsomstandigheden van de medewerkers verbeterd. Hoe? Liebregts heeft een milieusparend duurzaam coatingsysteem ontwikkeld onder de naam Foil-Coat. Dit systeem spaart het milieu én draagt bij aan betere arbeidsomstandigheden. 26 27-5-2016

27 Duurzame productiemiddelen op de bouwplaats Veilig en milieuvriendelijk vastgoedonderhoud (2 van 2) Wat levert het op? -Liebregts is hierdoor een gewilde werkgever. Dit kenmerkt zich door een laag verloop en de grote respons op. -Het MVO-beleid van Liebregts leverde het onderhoudsbedrijf ook een nominatie op voor de Eindhovense MVO-prijs 2009 27 27-5-2016

28 Inrichting en gebruik van eigen huisvesting Energieverbruik eigen huisvesting Materiaalkeuzes van eigen huisvesting Afvalbeheer en materiaal verbruik kantoor 28 27-5-2016

29 Energieverbruik eigen huisvesting Installatiebedrijf verlaagt zijn footprint (1 van 2) Wat? Technisch installatiebedrijf HVL deed een Carbon Footprint Analyse en ging op zoek naar mogelijkheden om zijn CO2-uitstoot te verminderen. Hoe? – Als bij HVL de beveiliging wordt ingeschakeld, gaat de verlichting automatisch uit. – Voor het verwarmen en koelen van de kantoorruimtes gebruikt HVL wamte-/koudeopslag. 29 27-5-2016

30 Installatiebedrijf verlaagt zijn footprint (2 van 2) Waarom? Geïnspireerd geraakt door contacten met andere duurzame ondernemers tijdens MVO workshops. Wat levert het op? -HVL heeft zijn milieubelasting en zijn energiekosten verlaagd. Met de Milieubarometer houdt HVL zijn milieubelasting en de bijbehorende kosten in de gaten. -Voor 2010 streeft HVL naar 5% CO2-reductie t.o.v. 2008 (ref.) en in 2015 wil het bedrijf zijn uitstoot zelfs met 20% terugbrengen. 30 27-5-2016 Energieverbruik eigen huisvesting

31 Bewust omgaan met de project omgeving Hindervrij bouwen Ruimte bieden voor oplossen van maatschappelijke vraagstukken 31 27-5-2016

32 Hindervrij bouwen Geluidsreductie door MNO Vervat (1 van 2) Een belangrijk onderdeel van verantwoord produceren binnen een bouwproces is geluidsreductie. Speciale aandachtspunten zijn broedseizoenen en overlast voor omwonenden. Voor de geluidsreductie wordt vaak gebruik gemaakt van geluidgedempte machines. 32 27-5-2016

33 Hindervrij bouwen Geluidsreductie door MNO Vervat (2 van 2) Voor geluidsreductie in de gebruiksfase wordt het product Microville (een product van Novachip Holland b.v.) toegepast. – Is een waterbergende en –afvoerende asfaltlaag. – Bevordert de verkeersveiligheid tijdens en na een zware regenbui. – Levert grote geluidsreducties op. Tot meer dan 5 db(A) bij een voertuigsnelheid van 100km per uur. 33 27-5-2016

34 Tunnel in Nijverdal scoort hoog (1 van 2) De aanleg van de tunnel in Nijverdal is een project met een lange geschiedenis. Bouwcombinatie Leo ten Brinke voert dit project, dat dwars door Nijverdal heen gaat, uit. De Bouwcombinatie bestaat uit Van Hattum & Blankevoort, Hegeman beton- en industriebouw, KWS en Volker Infra Systems. 34 27-5-2016 Hindervrij bouwen

35 Tunnel in Nijverdal scoort hoog (2 van 2) Het slaan van de damwanden gebeurt met een mobiel geluid- scherm dat tussen de hei-installatie en de woningen wordt ge- houden. Een simpele, doeltreffende oplossing om overlast te beperken. Bewuste Bouwers heeft hiervoor de hoogste score gegeven, Dit is een goed voorbeeld voor de sector! 35 27-5-2016 Hindervrij bouwen

36 Verantwoordelijk omgaan met de opdrachtgever en keten- partners Constructief samenwerken met opdrachtgever Duidelijke afspraken met leveranciers, partners en onderaannemers Integriteit 36 27-5-2016

37 Constructief samenwerken met opdrachtgever Wijk voor initiatieven (1 van 2) Wat? De kern van Ymere's plan 'Wijk voor initiatieven' is het op gang brengen van kleinschalige netwerken. Bewoners, ondernemers en instellingen in de wijk komen met elkaar in contact. De scholen krijgen een belangrijke rol in deze netwerken. De gemeente wil deze koppelen aan sportverenigingen, ondernemers en zorginstellingen. Maar ook tussen ondernemers of bewoners onderling gaan nieuwe samenwerkingsvormen ontstaan. Waarom? Ymere voelt zich mede verantwoordelijk voor de kwaliteit van de leefomgeving. Er wordt nauw samengewerkt met de bewoners, overheden en ondernemers in de buurt. 37 27-5-2016

38 Constructief samenwerken met opdrachtgever Wijk voor initiatieven (2 van 2) Ook investeert Ymere in huisvesting voor zorg, onderwijs en buurtactiviteiten. Samen met scholen en het bedrijfsleven realiseert Ymere stages en werkervaringplekken. Hoe? Ymere richt samen met de gemeente een 'participatie- onderneming' op. Bewoners, bedrijven en instellingen in de wijk kunnen zich hierbij aansluiten. Onder de participatie- onderneming hoort een stichting waar de initiatieven van bewoners en ondernemers een plaats krijgen. Een belangrijke doelstelling is het winnen en leveren van duurzame energie. Dat is belangrijk, omdat een sociaal duurzame wijk vanzelfsprekend ook in andere opzichten duurzaam moet zijn. 38 27-5-2016

39 39 27-5-2016 Constructief samenwerken met opdrachtgever

40 40 27-5-2016 Constructief samenwerken met opdrachtgever

41 Communicatie (1 van 5) Plegt-Vos Goede werkgeverschap Veiligheidsbeleid Integriteit Duurzame concepten Maatschappelijke betrokkenheid FSC-certificering CO2-footprint Duurzame energie 41 27-5-2016

42 Communicatie (2 van 5) MNO-Vervat Bedrijfscode Ketengericht People Planet Profit Co2 prestatie ladder Leveranciers 42 27-5-2016

43 Communicatie (3 van 5) Vaessen Ondernemen met toekomst waarden – Duurzame leefwereld – Welbevinden van mensen Bouwen aan een nieuwe wereld orde – Duurzame projecten – Duurzaam inkopen – Duurzame samenwerking in de keten – Sociale maatschappelijke doelen – Opleiding jongeren 43 27-5-2016

44 Communicatie (4 van 5) Heembouw People Planet Duurzaam bouwen Profit 44 27-5-2016

45 Communicatie (5 van 5) Rots bouw Maatschappelijke betrokkenheid Toepassing van materialen en concepten Bouwproces van idee t/m eindproduct Inrichting en gebruik van eigen huisvesting Bewust omgaan met de projectomgeving Verantwoordelijk omgaan met de opdrachtgever en ketenpartners Zorg voor je medewerkers 45 27-5-2016

46 Interactieve sessie – Beken je MVO kleur Waar zit je nu? Waar zou je willen zitten? Wat is je ambitie, beken je MVO kleur Welke goeie ideeën komen hierbij naar boven? 46 27-5-2016

47 Contactgegevens Aannemersfederatie Nederland (AFN) – Rene de Kwaadsteniet e- mail :dekwaadsteniet@aannemersfederatie.nldekwaadsteniet@aannemersfederatie.nl tel.nr.030.6035854 Syntens – Hans Lievense e – mail :hans.lievense@syntens.nlhans.lievense@syntens.nl tel.nr.06.22663230 47


Download ppt "Syntens als duurzame verbinder in de bouw Workshop maatschappelijk verantwoord ondernemen 1 27-5-2016 Hans Lievense (Syntens) Sybren Steensma (Syntens)"

Verwante presentaties


Ads door Google