De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop POH-GGZ Harold Wenning & Emmy de Zeeuw POH-GGZ 30 oktober 2014 Start Sharing!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop POH-GGZ Harold Wenning & Emmy de Zeeuw POH-GGZ 30 oktober 2014 Start Sharing!"— Transcript van de presentatie:

1 Workshop POH-GGZ Harold Wenning & Emmy de Zeeuw POH-GGZ 30 oktober 2014 Start Sharing!

2 Harold Wenning Vijf huisartsenpraktijken in Leeuwarden Coördinator POH-GGZ in Friesland Verpleegkundig specialist in de B-GGZ

3 Onderwerpen Ontstaan Inhoud Opleidingsroute Ervaring Toekomst

4

5 Ontstaan van de functie Start: – 1999 Toronto-project – spv + psychiater in de HAP Doel: – Huisarts ontlasten – Vroegtijdige interventies – Vergroten toegankelijkheid – Gerichtere doorverwijzingen

6 Ontstaan van de functie Start: – 1999 (= 15 geleden!) Toronto-project – spv + psychiater in de HAP Doel: – Huisarts ontlasten – Vroegtijdige interventies – Vergroten toegankelijkheid – Gerichtere doorverwijzingen Minder kosten, goede zorg

7 Ontstaan van de functie Start POH-GGZ – 2008: beleidsregel POH-GGZ 4 uur per normpraktijk per week In dienst, ZZP of detachering Uitbreiding 2014 12 uur per normpraktijk – 9 uur personeel – 3 uur E-health of consultatie – groepsconsult

8 Ontstaan van de functie Financiering Modulegelden van zorgverzekeraar – Moduletarief (€ 3,92 pppj) – Consulttarief (€ 18,67 langer dan 20 minuten)

9 Ontstaan van de functie 47% huisartsen met POH-GGZ POH-GGZ werkt gemiddeld 15 uur per week (april 2013)

10 Inhoud functie “Zorginhoudelijke ondersteuning van de huisartsenzorg aan alle patiënten met klachten van (mogelijk) psychische, psychosociale of psychosomatische aard”

11 Inhoud functie “Zorginhoudelijke ondersteuning van de huisartsenzorg aan alle patiënten met klachten van (mogelijk) psychische, psychosociale of psychosomatische aard” ‘Huisartsenzorg’

12 Inhoud functie Probleemverheldering/uitvoeren screeningsdiagnostiek Opstellen/bespreken vervolgstappenplan Geven psycho-educatie Begeleiden/ondersteunen zelfmanagement Interventies gericht op verbetering functioneren van patiënt met psychische klachten Preventie

13 Opleidingsroute Aanvankelijke idee: – AMW – Basispsycholoog – HBO-verpleegkundige

14 Opleidingsroute

15 POH-GGZ opleiding – Zorgverzekeraar bepaalt noodzaak! – HAN: 20 dagen, stage 40 dagen – AVANS:13 bijeenkomsten, stage 4 uur per week – RINO: 6 dagen en stage 8 uur per week

16 Opleidingsroute POH-GGZ opleiding – Zorgverzekeraar bepaalt noodzaak! – HAN: 20 dagen, stage 40 dagen – AVANS:13 bijeenkomsten, stage 4 uur per week – RINO: 6 dagen en stage 8 uur per week Grote diversiteit

17 Ervaring “Zorginhoudelijke ondersteuning van de huisartsenzorg aan alle patiënten met klachten van (mogelijk) psychische, psychosociale of psychosomatische aard”

18 Ervaring “Zorginhoudelijke ondersteuning van de huisartsenzorg aan alle patiënten met klachten van (mogelijk) psychische psychosociale of psychosomatische aard”

19 Ervaring – Levenservaring – Somatiek ervaring Ziekenhuis (herkennen van pathologie, SOLK) – GGZ-ervaring Teamervaring (leren van collega’s) Klinische ervaring (pathologie, IBS/RM) Ambulante ervaring (zelfstandig werken, wijk, sociale kaart)

20 Ervaring – Levenservaring – Somatiek ervaring Ziekenhuis (herkennen van pathologie, SOLK) – GGZ-ervaring Teamervaring (leren van collega’s) Klinische ervaring (pathologie, IBS/RM) Ambulante ervaring (zelfstandig werken, wijk, sociale kaar) Nergens vastgelegd

21 Toekomst Meer chronische psychiatrische problematiek Meer gebruik van E-health Meer mogelijkheden voor consultatie Groepenaanbod Meer gebruik van screeningsinstrumenten Maar ook …..

22 Toekomst

23 Succes 53% geen POH-GGZ

24 Workshop POH-GGZ Emmy de Zeeuw POH-GGZ 30 oktober 2014 Deel II

25 Inhoud 1.Ervaringen 2.Praktijkvoorbeelden 3.Mogelijkheden om patiënten te begeleiden 4.Meerwaarde opleiding Toegepaste Psychologie

26 Wat doet de POH-GGZ? 1.Vraag-/probleemverheldering 2.Triage 3.Opstellen en bespreken vervolgstappenplan 4.Psycho-educatie 5.Begeleiden/ondersteunen zelfmanagement 6.Interventies gericht op verbetering in functioneren van de patiënt 7.Preventie 8.Terugvalpreventie

27 1.Vraag-/probleemverheldering Klachten psychisch, psychosociaal en (psycho)somatisch Oorzaken klachten Ook: verwachtingen patiënt?

28 NHG-standaard Depressie onderdeel klachtexploratie 2. Klachtexploratie De huisarts vraagt naar: ideeën van de patiënt over een aanleiding, zoals stress dan wel overbelasting in de privé- en werksituatie en sociale situatie, eenzaamheid, verlies (relatiebreuk, overlijden) of geweldervaringen (seksueel, familiaal, agressie tijdens werk, oorlog), belangrijke andere negatieve ervaringen, eerdere depressieve episode, familieanamnese met betrekking tot depressie, culturele/religieuze factoren, migratie en/of levensfase (jonge moeder, oudere); de gevoelens die de patiënt heeft over de situatie, zoals verdriet, boosheid, schuld, schaamte, machteloosheid; waar de patiënt het meest last van heeft; hoe de patiënt de situatie hanteert, passief of actief (van belang om te bepalen in welke mate iemand geactiveerd moet worden) en welke steun hij ondervindt van zijn omgeving. 23 ) 23 ) bron: www.nhg.orgwww.nhg.org

29 2.Triage Vaststellen van complexiteit en urgentie Aanbrengen van prioriteiten Relevant aanbod en middelen

30 Triage, hoe doe je dat? Zelf doen verwijsmodel Computerprogramma o.a. Telepsy, Mirro Bovendien kun je gebruikmaken van: Ruggespraak Consultatie

31 Verwijsmodel Drie echolons Huisartsenzorg inclusief POH-GGZ Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) Gespecialiseerde GGZ (S-GGZ)

32 Verwijscriteria Vermoeden DSM-benoemde stoornis Ernst problematiek risico complexiteit Beloop klachten

33 Verwijzing op hoofdlijnen (1) S-GGZ: Hoog risico en/of hoge complexiteit bij vermoeden DSM-stoornis HA en POH-GGZ zelf: Geen vermoeden DSM-stoornis Vermoeden DSM-stoornis, maar … Stabiele chronische problematiek

34 Verwijzing op hoofdlijnen (2) In alle andere gevallen: Verwijzing naar GB-GGZ

35 3.Opstellen en bespreken vervolgstappenplan Kort gezegd: Wat kan de patiënt verwachten?

36 4.Psycho-educatie Voorlichting en informatie aan de patiënt over klachten of een stoornis oorzaken mogelijke oplossingen

37 5.Begeleiden/ondersteunen zelfmanagement Bijv. zelfhulpprogramma, e-mental health Past dit bij de patiënt? Is de patiënt gemotiveerd? Vragen beantwoorden Vorderingen Mogelijke aanpassingen

38 6.Interventies gericht op verbetering in functioneren Psychische klachten: Vaak geen sprake van een psychische ziekte Meestal vastlopen in functioneren als gevolg van de problematiek POH-GGZ kan kortdurende behandeling bieden

39 7.Preventie Geïndiceerd Zorggerelateerd

40 8.Terugvalpreventie Eén of enkele gesprekken Patiënt is behandeld voor psychische ziekte

41 Ervaringen en tips (1) Zelfstandig Solistisch Netwerken/sociale kaart Communicatief sterk Samenwerken binnen en buiten HA praktijk Generalistisch werken Niet teveel doen

42 Ervaringen en tips (2) Wat ik veel toepas: steunen, structureren normaliseren elementen van de KOT en CGT helpende gedachten leren formuleren in relaties: samenhang tussen gedrag, gevoel en behoeften

43 Meerwaarde opleiding Toegepaste Psychologie voor deze functie

44 Beroepsprofiel De toegepast psycholoog Verleent hulp aan, begeleidt, coacht, adviseert en traint Individuen, groepen en organisaties Met gebruikmaking van theorieën en inzichten van de wetenschappelijke psychologie

45 Beroepstaken Psychosociale hulpverlening Begeleiding en coaching Training en coaching Samenwerking in en met hulpverleningsinstanties Advisering

46 Taakgebieden HBO psychologie 1.uitvoerend werker methodisch hulpverlenen 2.(beleids-)medewerker arbeidsomgeving en beleid 3.lid van de beroepsgroep professionaliteit en professionalisering

47 De POH-GGZ bron: www.poh-ggz.nlwww.poh-ggz.nl

48

49 Nuttige informatie Landelijke Vereniging POH-GGZ www.poh-ggz.nlwww.poh-ggz.nl Nederlands Huisartsen Genootschap www.nhg.orgwww.nhg.org Landelijke Huisartsen Vereniging www.lhv.nlwww.lhv.nl Boek: Protocollaire GGZ, M.H. van Venrooij, uitgave van het NHG


Download ppt "Workshop POH-GGZ Harold Wenning & Emmy de Zeeuw POH-GGZ 30 oktober 2014 Start Sharing!"

Verwante presentaties


Ads door Google