De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Heb je groene (of handige) vingers? Wil je ons helpen met opknappen van onze tuin? Wanneer: Zaterdag 12 maart 10.00 – 15.00 Waar: De Parel, Westerstraat.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Heb je groene (of handige) vingers? Wil je ons helpen met opknappen van onze tuin? Wanneer: Zaterdag 12 maart 10.00 – 15.00 Waar: De Parel, Westerstraat."— Transcript van de presentatie:

1 Heb je groene (of handige) vingers? Wil je ons helpen met opknappen van onze tuin? Wanneer: Zaterdag 12 maart 10.00 – 15.00 Waar: De Parel, Westerstraat 31C Meer info en aanmelden: www.nldoet.nl

2

3 DR Congo is een van de armste landen ter wereld. Het land kent een zeer bloedig verleden en wordt nog steeds geteisterd door conflicten, ziekten en verkrachtingen. In die uitdagende omgeving wil de enthousiaste, missionaire United Reformed Church Congo (URCC) Gods liefde en redding laten zien.

4 Albert Mpuka Bilolo is jeugdwerker in de kerk van Kinshasa, verbonden aan de United Reformed Church in Congo (URCC). De kerk bestaat uit 200 gemeentes en door evangelisatie- activiteiten is de verwachting dat er tot 2020 nog 50 bijkomen. De URCC heeft echter slechts 27 predikanten en 13 kerkgebouwen. Preken gebeurt binnen de URCC door predikanten en ouderlingen waaronder Albert Bilolo.

5 Liturgie Ps.27: 1, 2, 7 Ps.32: 1, 3, 5 Lz.Mark. 4: 1-41 Opw.695 Preek Lied“it is well whit my soul” Collecte Gz.163: 1-3 Agenda aanstaande week 1/2 zondag, 6. maart 09:15 Oppas: Geertruida en Renske 09:30 Kerkdienst: br. Martijn van Breden. 14:00 Kerkdienst, Viering Heilig Avondmaal - Avondmaal 14:00 Kind in Kerk (Onderbouw) - Sauls dood, David wordt koning 15:00 Bloemen bezorgen: Zr. G. de Vries woensdag, 9. maart 19:30 Kerkdienst- Biddag Br. W. Schaaij Informatie over de agenda van aanstaande week is overgenomen van de website gkv-haulerwijk.nl. Onjuistheden kunt u doorgeven via agenda.gkv.haulerwijk@gmail.com.

6 Liturgie Ps.27: 1, 2, 7 Ps.32: 1, 3, 5 Lz.Mark. 4: 1-41 Opw.695 Preek Lied“it is well whit my soul” Collecte Gz.163: 1-3 Agenda aanstaande week 2/2 zondag, 13. maart 09:15 Oppas: Alemayehu en Sybren 09:30 Kerkdienst- Ds J.H. Soepenberg (Assen- Zuid) 10:30 Koffiedrinken na de dienst 14:00 Jeugddienst - Martijn van Breden 14:00 Kind in Kerk (Bovenbouw) - 15:00 Bloemen bezorgen: Fam. W. Schaaij Informatie over de agenda van aanstaande week is overgenomen van de website gkv-haulerwijk.nl. Onjuistheden kunt u doorgeven via agenda.gkv.haulerwijk@gmail.com.

7 Liturgie Ps.27: 1, 2, 7 Ps.32: 1, 3, 5 Lz.Mark. 4: 1-41 Opw.695 Preek Lied“it is well whit my soul” Collecte Gz.163: 1-3 Jarigen aanstaande week zo 06-03Janita Barelds (29) ma 07-03Margreet v/d Vaart (26) di 08-03Menno Bijzitter (19) di 08-03E. van Apeldoorn - Kramer (66) wo 09-03W.J. Meijer-Vreugdenhil (56) do 10-03Meike v/d Vaart (6) vr 11-03W. Polman - van Groningen (23) za 12-03S Alkema-Dijkema (79) Informatie over de jarigen van aanstaande week is overgenomen uit de ledenlijst. Indien u uw verjaardag niet vermeld wilt hebben op de beamer, kunt u dat doorgeven aan het BeamTeam.

8 Liturgie Ps.27: 1, 2, 7 Ps.32: 1, 3, 5 Lz.Mark. 4: 1-41 Opw.695 Preek Lied“it is well whit my soul” Collecte Gz.163: 1-3 Welkom Voorganger:br. Martijn van Breden Organist:br. Beamist:br. T. de Jong br. J.J.R. Polman Contactpersoon BeamTeam: Derk Rouwhorst. De Bijbelteksten in deze presentatie zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © 2004/2007, tenzij anders vermeld. Mededelingen of aankondigingen op de beamer? Stuur voor vrijdag 18.00 uur een e-mail naar beamteam@gkv-haulerwijk.nl.

9 Liturgie Ps.27: 1, 2, 7 Ps.32: 1, 3, 5 Lz.Mark. 4: 1-41 Opw.695 Preek Lied“it is well whit my soul” Collecte Gz.163: 1-3

10 Liturgie Ps.27: 1, 2, 7 Ps.32: 1, 3, 5 Lz.Mark. 4: 1-41 Opw.695 Preek Lied“it is well whit my soul” Collecte Gz.163: 1-3 Votum en zegengroet On-zehulpisindenaamvandeHE-RE, diehe-melenaar-dege-maaktheeft.A-men.

11 Liturgie Ps.27: 1, 2, 7 Ps.32: 1, 3, 5 Lz.Mark. 4: 1-41 Opw.695 Preek Lied“it is well whit my soul” Collecte Gz.163: 1-3

12 Liturgie Ps.27: 1, 2, 7 Ps.32: 1, 3, 5 Lz.Mark. 4: 1-41 Opw.695 Preek Lied“it is well whit my soul” Collecte Gz.163: 1-3 Psalm 27: 1, 2, 7 1God is mijn licht, mijn heil: wie zou ik vrezen? Hij is de HEER, die hulp verschaft in nood, mijn vaste burcht, ik hoef niet bang te wezen. Hij is 't die mij beveiligt voor de dood. Toen bozen mij belaagden in hun haat, bijna verslonden met hun leugenmond, was God het zelf die mij terzijde stond. Zij struikelden en vielen metterdaad.

13 Liturgie Ps.27: 1, 2, 7 Ps.32: 1, 3, 5 Lz.Mark. 4: 1-41 Opw.695 Preek Lied“it is well whit my soul” Collecte Gz.163: 1-3 Psalm 27: 1, 2, 7 2Al zou mij ook een legermacht omringen, ik vrees niet, maar verlaat mij op de HEER. Al willen zij mij door de strijd bedwingen, ik steun op God en leg mij rustig neer. Sterk blijft mijn hart in nood en krijgsgevaar, want God is met mij, Hij verlaat mij niet. Hij is het die het strijdperk overziet. Zijn sterke arm helpt altijd wonderbaar.

14 Liturgie Ps.27: 1, 2, 7 Ps.32: 1, 3, 5 Lz.Mark. 4: 1-41 Opw.695 Preek Lied“it is well whit my soul” Collecte Gz.163: 1-3 Psalm 27: 1, 2, 7 7Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Maar door Gods trouw keert mijn vertrouwen weer; in zwakheid wordt des HEREN kracht volbracht. Betoon u sterk, houd moed, geloof en wacht. Wacht dan, ja wacht, verlaat u op de HEER!

15 Liturgie Ps.27: 1, 2, 7 Ps.32: 1, 3, 5 Lz.Mark. 4: 1-41 Opw.695 Preek Lied“it is well whit my soul” Collecte Gz.163: 1-3

16 Liturgie Ps.27: 1, 2, 7 Ps.32: 1, 3, 5 Lz.Mark. 4: 1-41 Opw.695 Preek Lied“it is well whit my soul” Collecte Gz.163: 1-3 Psalm 32: 1, 3, 5 1Welzalig hij wiens zonde is vergeven, die van de straf genadig is ontheven, wiens overtreding, die hem had bevlekt, voor 't heilig oog des HEREN is bedekt. De HERE rekent hem niet toe zijn zonden, de ongerechtigheid, in hem gevonden. Welzalig hij die zo bevrijd van schuld, geen onoprechtheid in zijn geest meer duldt.

17 Liturgie Ps.27: 1, 2, 7 Ps.32: 1, 3, 5 Lz.Mark. 4: 1-41 Opw.695 Preek Lied“it is well whit my soul” Collecte Gz.163: 1-3 Psalm 32: 1, 3, 5 3Laat tot U komen elk van uw beminden ten tijde, HERE, dat U Zich laat vinden. Ook als een vloedgolf hem dreigt neer te slaan, hoe hoog ze komt, zij raakt hem zelfs niet aan. U bent voor mij een schuilplaats in gevaren en voor benauwdheid zult U mij bewaren. U hebt met jubelzangen mij omringd, nu al uw volk van uw verlossing zingt.

18 Liturgie Ps.27: 1, 2, 7 Ps.32: 1, 3, 5 Lz.Mark. 4: 1-41 Opw.695 Preek Lied“it is well whit my soul” Collecte Gz.163: 1-3 Psalm 32: 1, 3, 5 5Laat toch geen dwang voor u ooit nodig wezen, wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Maar wie op Hem vertrouwt en schuld belijdt, omringt Hij met zijn goedertierenheid. Verheugt u in de HERE, alle vromen, u mag tot God met grote vreugde komen. Rechtvaardigen, weest in de HEER verblijd en zingt Hem lof in alle eeuwigheid!

19 Liturgie Ps.27: 1, 2, 7 Ps.32: 1, 3, 5 Lz.Mark. 4: 1-41 Opw.695 Preek Lied“it is well whit my soul” Collecte Gz.163: 1-3

20 Liturgie Ps.27: 1, 2, 7 Ps.32: 1, 3, 5 Lz.Mark. 4: 1-41 Opw.695 Preek Lied“it is well whit my soul” Collecte Gz.163: 1-3 Lezen Markus 4: 1-41 Gelijkenissen over het koninkrijk van God 1 Weer ging hij naar het meer om de mensen te onderwijzen; er kwam een enorme menigte om hem heen staan. Daarom ging hij in de boot op het meer zitten, terwijl de menigte op de oever bleef staan. 2 Hij onderwees hen uitvoerig en sprak hen toe in gelijkenissen. Hij zei: 3 ‘Luister. Iemand ging eens naar zijn land om te zaaien. 4 Tijdens het zaaien viel een deel van het zaad op de weg, en de vogels kwamen en aten het op. 5 Een ander deel viel op rotsachtige grond, waar maar weinig aarde was, en het schoot meteen op omdat het niet diep in de grond kon doordringen; 6 en toen de zon opkwam verschroeide het jonge groen,

21 Liturgie Ps.27: 1, 2, 7 Ps.32: 1, 3, 5 Lz.Mark. 4: 1-41 Opw.695 Preek Lied“it is well whit my soul” Collecte Gz.163: 1-3 Lezen Markus 4: 1-41 en omdat het geen wortel had droogde het uit. 7 Weer ander zaad viel tussen de distels, en de distels schoten op en verstikten het en het bracht geen vrucht voort. 8 Maar er waren ook zaadjes die in goede grond vielen en wel vrucht voortbrachten: ze schoten op en groeiden en droegen vrucht. Sommige leverden het dertigvoudige op, andere het zestigvoudige en weer andere het honderdvoudige.’ 9 En hij zei: ‘Wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren!’ 10 Toen hij weer alleen was met zijn volgelingen en met de twaalf, stelden ze hem vragen over de gelijkenissen. 11 Hij zei tegen hen: ‘Aan jullie is het geheim van het koninkrijk van God onthuld;

22 Liturgie Ps.27: 1, 2, 7 Ps.32: 1, 3, 5 Lz.Mark. 4: 1-41 Opw.695 Preek Lied“it is well whit my soul” Collecte Gz.163: 1-3 Lezen Markus 4: 1-41 maar zij die buiten blijven staan, krijgen alles te horen in gelijkenissen, 12 “opdat ze scherp zien, maar geen inzicht hebben, opdat ze goed horen, maar niets begrijpen, anders zouden ze zich bekeren en vergeving krijgen.”’ 13 Hij zei tegen hen: ‘Begrijpen jullie deze gelijkenis niet? Hoe zullen jullie alle andere gelijkenissen dan begrijpen? 14 De zaaier zaait het woord. 15 Sommigen zijn als het zaad dat op de weg valt: het woord wordt wel gezaaid, maar wanneer ze het gehoord hebben, komt meteen Satan om het woord weg te graaien dat in hen gezaaid is. 16 Anderen zijn als het zaad dat op rotsgrond is gezaaid: wanneer zij het woord

23 Liturgie Ps.27: 1, 2, 7 Ps.32: 1, 3, 5 Lz.Mark. 4: 1-41 Opw.695 Preek Lied“it is well whit my soul” Collecte Gz.163: 1-3 Lezen Markus 4: 1-41 hebben gehoord, nemen ze het meteen met vreugde in zich op, 17 maar in hen schiet het geen wortel, ze zijn te oppervlakkig, en als ze vanwege het woord worden beproefd of vervolgd, houden ze geen ogenblik stand. 18 Weer anderen zijn als het zaad dat tussen de distels is gezaaid: ze hebben het woord wel gehoord, 19 maar de zorgen om het dagelijks bestaan en de verleiding van de rijkdom en hun verlangens naar allerlei andere dingen komen ertussen en verstikken het woord, zodat het zonder vrucht blijft. 20 Maar er zijn ook mensen die zijn als het zaad dat op goede grond is gezaaid: zij horen het woord en aanvaarden het en dragen vrucht, sommigen dertigvoudig,

24 Liturgie Ps.27: 1, 2, 7 Ps.32: 1, 3, 5 Lz.Mark. 4: 1-41 Opw.695 Preek Lied“it is well whit my soul” Collecte Gz.163: 1-3 Lezen Markus 4: 1-41 anderen zestigvoudig en weer anderen honderdvoudig.’ 21 Tegen de menigte zei hij: ‘Je steekt toch geen lamp aan om hem onder een korenmaat te zetten of onder een bed weg te bergen? Nee, je zet hem op een standaard. 22 Alles wat verborgen is, moet openbaar worden gemaakt, en alles wat in het geheim is ontstaan, moet aan het licht komen. 23 Wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren!’ 24 Hij zei ook tegen hen: ‘Let goed op wat je hoort: met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden, en er zal je zelfs meer worden toebedeeld.

25 Liturgie Ps.27: 1, 2, 7 Ps.32: 1, 3, 5 Lz.Mark. 4: 1-41 Opw.695 Preek Lied“it is well whit my soul” Collecte Gz.163: 1-3 Lezen Markus 4: 1-41 25 Want wie heeft zal nog meer krijgen; maar wie niets heeft zal zelfs het laatste worden ontnomen.’ 26 En hij zei: ‘Het is met het koninkrijk van God als met een mens die zaad uitstrooit op de aarde: 27 hij slaapt en staat weer op, dag in dag uit, terwijl het zaad ontkiemt en opschiet, ook al weet hij niet hoe. 28 De aarde brengt uit zichzelf vrucht voort, eerst de halm, dan de aar, en dan het rijpe graan in de aar. 29 Maar zo gauw het graan het toelaat, slaat hij er de sikkel in, omdat het tijd is voor de oogst.’ 30 En hij zei: ‘Waarmee kunnen we het koninkrijk van God vergelijken en door welke gelijkenis kunnen we het voorstellen?

26 Liturgie Ps.27: 1, 2, 7 Ps.32: 1, 3, 5 Lz.Mark. 4: 1-41 Opw.695 Preek Lied“it is well whit my soul” Collecte Gz.163: 1-3 Lezen Markus 4: 1-41 31 Het is als een zaadje van de mosterdplant, het kleinste van alle zaden op aarde wanneer het gezaaid wordt. 32 Maar als het na het zaaien opschiet, wordt het het grootste van alle planten en krijgt het grote takken, zodat de vogels van de hemel in zijn schaduw kunnen nestelen.’ 33 Met zulke en andere gelijkenissen verkondigde hij hun Gods boodschap, voor zover ze die konden begrijpen; 34 hij sprak alleen in gelijkenissen tegen hen, maar wanneer hij alleen was met zijn leerlingen, verklaarde hij hun alles.

27 Liturgie Ps.27: 1, 2, 7 Ps.32: 1, 3, 5 Lz.Mark. 4: 1-41 Opw.695 Preek Lied“it is well whit my soul” Collecte Gz.163: 1-3 Lezen Markus 4: 1-41 Vijf confrontaties: geloof en ongeloof 35 Aan het eind van die dag, toen het avond was geworden, zei hij tegen hen: ‘Laten we het meer oversteken.’ 36 Ze stuurden de menigte weg en namen hem mee in de boot waarin hij al zat, en voeren samen met de andere boten het meer op. 37 Er stak een hevige storm op en de golven beukten tegen de boot, zodat die vol water kwam te staan. 38 Maar hij lag achter in de boot op een kussen te slapen. Ze maakten hem wakker en zeiden: ‘Meester, kan het u niet schelen dat we vergaan?’ 39 Toen hij wakker geworden was, sprak hij de wind bestraffend toe en zei tegen het meer: ‘Zwijg! Wees stil!’

28 Liturgie Ps.27: 1, 2, 7 Ps.32: 1, 3, 5 Lz.Mark. 4: 1-41 Opw.695 Preek Lied“it is well whit my soul” Collecte Gz.163: 1-3 Lezen Markus 4: 1-41 De wind ging liggen en het meer kwam helemaal tot rust. 40 Hij zei tegen hen: ‘Waarom hebben jullie zo weinig moed? Geloven jullie nog steeds niet?’ 41 Ze werden bevangen door grote schrik en zeiden tegen elkaar: ‘Wie is hij toch, dat zelfs de wind en het meer hem gehoorzamen?’

29 Liturgie Ps.27: 1, 2, 7 Ps.32: 1, 3, 5 Lz.Mark. 4: 1-41 Opw.695 Preek Lied“it is well whit my soul” Collecte Gz.163: 1-3

30 Liturgie Ps.27: 1, 2, 7 Ps.32: 1, 3, 5 Lz.Mark. 4: 1-41 Opw.695 Preek Lied“it is well whit my soul” Collecte Gz.163: 1-3 Opwekking 695 verberg mij nu onder uw vleugels Heer houd mij vast in Uw sterke hand als de oceaan haar krachten toont zweef ik met U hoog boven de storm Vader, U bent sterker dan de vloed dan word ik stil; U bent mijn God!

31 Liturgie Ps.27: 1, 2, 7 Ps.32: 1, 3, 5 Lz.Mark. 4: 1-41 Opw.695 Preek Lied“it is well whit my soul” Collecte Gz.163: 1-3 Opwekking 695 vind rust mijn ziel in God alleen ken Zijn kracht vertrouw Hem en wees stil als de oceaan haar krachten toont zweef ik met U hoog boven de storm Vader, U bent sterker dan de vloed dan word ik stil; U bent mijn God!

32 Liturgie Ps.27: 1, 2, 7 Ps.32: 1, 3, 5 Lz.Mark. 4: 1-41 Opw.695 Preek Lied“it is well whit my soul” Collecte Gz.163: 1-3

33 Liturgie Ps.27: 1, 2, 7 Ps.32: 1, 3, 5 Lz.Mark. 4: 1-41 Opw.695 Preek Lied“it is well whit my soul” Collecte Gz.163: 1-3 Preek

34 STORM

35 De verhalen uit Markus 4: De gelijkenis van de zaaier (4:1-20) De gelijkenis van het zaak (4:26-29) De gelijkenis van het mosterdzaad (4:30-34) Jezus stilt de storm (4:35-41) De genezing van de bezetene van Gadara (5:1- 20)

36 35 En op die dag, toen het avond geworden was, zei Hij tegen hen: Laten wij overvaren naar de overkant. 36 En zij lieten de menigte achter en namen Hem, Die al in het schip was, mee; en er waren nog andere scheepjes bij Hem. 37 En er stak een harde stormwind op en de golven sloegen over in het schip, zodat het al volliep. 38 En Hij lag in het achterschip te slapen op een hoofdkussen; en zij wekten Hem en zeiden tegen Hem: Meester, bekommert U Zich er niet om dat wij vergaan?

37 39 En Hij, wakker geworden, bestrafte de wind en zei tegen de zee: Zwijg, wees stil! En de wind ging liggen en er kwam een grote stilte. 40 En Hij zei tegen hen: Waarom bent u zo angstig? Hebt u dan geen geloof? 41 En zij vreesden met grote vrees en zeiden tegen elkaar: Wie is Deze toch, dat zelfs de wind en de zee Hem gehoorzaam zijn? (Markus 4 : 35 – 41 (HSV)

38 9 In al hun benauwdheid was Hij benauwd, en de Engel Zijns aangezichts heeft hen behouden; door Zijn liefde en door Zijn genade heeft Hij hen verlost; en Hij nam hen op, en Hij droeg hen al de dagen van ouds. (Jesaja 63 : 9 (SV)

39 22 Simon, Simon, weet dat Satan jullie voor zich heeft opgeeist om jullie als graan te mogen zeven. 23 Maar ik heb voor je gebeden dat je geloof niet zal bezwijken (Lucas 22:31-32 (NBV)

40 35 Vrouwen kregen hun doden terug doordat die uit de dood opstonden. Anderen werden gemarteld tot de dood erop volgde en wilden van geen vrijlating weten, omdat ze uitzagen naar een betere opstanding. … 39 Al deze mensen, die van oudsher om hun geloof geprezen worden, hebben de belofte niet in vervulling zien gaan 40 omdat God voor ons iets beters had voorzien, en hij hen niet zonder ons de volmaaktheid wilde laten bereiken. (Hebreen 11: 35 – 40 (NBV)

41 1 En de HEER antwoordde Job vanuit een storm. … 4 Waar was jij toen ik de aarde grondvestte? Vertel het me, als je zoveel weet. 5 Wie stelde haar grenzen vast? Jij weet dat toch? (Job 38 : 1-5 (NBV)

42 Horatio G. Spafford (1828-1888)

43 It is well, it is well, with my soul. 1.When peace like a river, attendeth my way, (Wanneer een rivier van vrede op mijn weg is,) When sorrows like sea billows roll; (Wanneer zorgen als een zee golven) Whatever my lot, Thou hast taught me to say, (Wat mijn lot ook zal zijn, U heeft geleerd te zeggen,) It is well, it is well, with my soul. (Het is goed, het is goed, met mijn ziel.)

44 It is well, it is well, with my soul. Refrain: It is well, with my soul, It is well, it is well, with my soul.

45 2. Though Satan should buffet, though trials should come, (Hoewel Satan nog tegenwerkt, hoewel beproevingen zullen komen,) Let this blest assurance control, (Laat deze zekerheid mij omarmen,) That Christ has regarded my helpless estate, (Dat Christus mijn hulpeloze staat heeft opgemerkt) And hath shed His own blood for my soul. (En heeft zijn bloed vergoten voor mijn ziel)

46 It is well, it is well, with my soul. Refrain: It is well, with my soul, It is well, it is well, with my soul.

47 3.My sin, oh, the bliss of this glorious thought! (Mijn zonde, oh, wat een gelukkige gedachte) My sin, not in part but the whole, (Mijn zonde, niet een deel maar alles,) Is nailed to the cross, and I bear it no more, (Is aan het kruis genageld en ik draag het niet meer) Praise the Lord, praise the Lord, O my soul (Prijs de Heer, Prijs de Heer, O mijn ziel!)

48 It is well, it is well, with my soul. Refrain: It is well, with my soul, It is well, it is well, with my soul.

49 4.And Lord, haste the day when my faith shall be sight, (En Heer, laat de dag komen dat mijn geloof zichtbaar zal worden) The clouds be rolled back as a scroll; (De wolken zullen als een boekrol opengerold worden) The trump shall resound, and the Lord shall descend, (De bazuin zal klinken, en de Heer zal neerdalen,) Even so, it is well with my soul. (En ook dan, Het is goed met mijn ziel)

50 It is well, it is well, with my soul. Refrain: It is well, with my soul, It is well, it is well, with my soul.

51

52 Liturgie Ps.27: 1, 2, 7 Ps.32: 1, 3, 5 Lz.Mark. 4: 1-41 Opw.695 Preek Lied“it is well whit my soul” Collecte Gz.163: 1-3

53 Liturgie Ps.27: 1, 2, 7 Ps.32: 1, 3, 5 Lz.Mark. 4: 1-41 Opw.695 Preek Lied“it is well whit my soul” Collecte Gz.163: 1-3 Collecte 1e collecte:Diaconie 2e collecte:Rente en Aflossing

54 Liturgie Ps.27: 1, 2, 7 Ps.32: 1, 3, 5 Lz.Mark. 4: 1-41 Opw.695 Preek Lied“it is well whit my soul” Collecte Gz.163: 1-3

55 Liturgie Ps.27: 1, 2, 7 Ps.32: 1, 3, 5 Lz.Mark. 4: 1-41 Opw.695 Preek Lied“it is well whit my soul” Collecte Gz.163: 1-3 Gezang 163: 1-3 1Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser. Niet eenzaam ga ik op de vijand aan. Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. Ik bouw op U en ga in uwen Naam. Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. Ik bouw op U, en ga in uwen Naam.

56 Liturgie Ps.27: 1, 2, 7 Ps.32: 1, 3, 5 Lz.Mark. 4: 1-41 Opw.695 Preek Lied“it is well whit my soul” Collecte Gz.163: 1-3 Gezang 163: 1-3 2Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend. En telkens meer moet ik uw kracht verstaan. Toch rijst in mij een lied van overwinning. Ik bouw op U en ga in uwen Naam. Toch rijst in mij een lied van overwinning. Ik bouw op U en ga in uwen Naam.

57 Liturgie Ps.27: 1, 2, 7 Ps.32: 1, 3, 5 Lz.Mark. 4: 1-41 Opw.695 Preek Lied“it is well whit my soul” Collecte Gz.163: 1-3 Gezang 163: 1-3 3Ik bouw op U, mijn schild en mijn Verlosser. Gij voert de strijd, de huld' is U gewijd. In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan in rust met U die mij hebt voortgeleid. In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan in rust met U die mij hebt voortgeleid.

58 Liturgie Ps.27: 1, 2, 7 Ps.32: 1, 3, 5 Lz.Mark. 4: 1-41 Opw.695 Preek Lied“it is well whit my soul” Collecte Gz.163: 1-3

59 Liturgie Ps.27: 1, 2, 7 Ps.32: 1, 3, 5 Lz.Mark. 4: 1-41 Opw.695 Preek Lied“it is well whit my soul” Collecte Gz.163: 1-3 Amen A-men, a-men, a-men.

60 Liturgie Ps.27: 1, 2, 7 Ps.32: 1, 3, 5 Lz.Mark. 4: 1-41 Opw.695 Preek Lied“it is well whit my soul” Collecte Gz.163: 1-3

61 Liturgie Ps.27: 1, 2, 7 Ps.32: 1, 3, 5 Lz.Mark. 4: 1-41 Opw.695 Preek Lied“it is well whit my soul” Collecte Gz.163: 1-3 Tot ziens We hopen u de volgende dienst weer te zien.


Download ppt "Heb je groene (of handige) vingers? Wil je ons helpen met opknappen van onze tuin? Wanneer: Zaterdag 12 maart 10.00 – 15.00 Waar: De Parel, Westerstraat."

Verwante presentaties


Ads door Google