De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Thema: Niet stelen!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Thema: Niet stelen!"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Thema: Niet stelen!

2 Informatie voor onze gasten De Bijbellezing is uit de vertaling van 1951. Bijbels liggen bij de entree. De psalmen en liederen worden geprojecteerd. Tijdens deze dienst is er crèche tot en met 3 jaar Tijdens de preek is er een kindernevendienst voor groep 1 t/m 6 van de basisschool.

3 Mededelingen D.V. Biddag zijn de beide collecten voor de kerk D.V. volgende week zijn de collectedoelen: 1 e collecte is voor de kerk 2 e collecte is voor de kerkelijke kassen Bij de uitgang: voor rente, aflossing en onderhoud van de gebouwen. D.V. volgende week hoopt ds. Weststrate in de morgendienst voor te gaan en ds. Schenau in de middagdienst.

4 Mededelingen D.V. Biddag hoopt ds. Weststrate in beide diensten voor te gaan D.V. volgende week hoopt ds. Weststrate in de morgendienst voor te gaan en ds. Schenau in de middagdienst D.V. a.s. donderdag 10 maart is er weer trefpunt. Allen hartelijk welkom

5 Liturgie zondag 6 maart Mededelingen LvK. (N) 885 * Stil gebed * Votum en groet Ps. 24: 1, 5 Gebed Schriftlezing: Lukas 12: 22 - 34 Ps. 73: 13 Kindernevendienst Tekst: HC. 42 Preek Ps. 62: 4, 5, 6 NPB Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 23: 1 NPB * Geloofsbelijdenis * LvK. 473: 1, 4, 5 * Zegen * Staande

6 Mededelingen

7 LvK. (N) 885

8 Groot is uw trouw o Heer, mijn God en Vader. Er is geen schaduw van omkeer bij U. Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde, die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu.

9 LvK. (N) 885 refrein: Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer, iedere morgen aan mij weer betoond. Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

10 LvK. (N) 885 Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, en uw nabijheid, die sterkt en die leidt; kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

11 LvK. (N) 885 refrein: Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer, iedere morgen aan mij weer betoond. Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

12 Stil gebed Votum en groet * Staande

13 Ps. 24: 1, 5

14 Ps. 24: 1 Al d' aard' en alles wat zij geeft, Met al wat zich beweegt en leeft, Zijn 't wettig eigendom des HEEREN. Hij heeft z', in haren ochtendstond, Op ongemeten zeen gegrond, Doorsneden met rivier en meren.

15 Ps. 24: 5 Verhoogt, o poorten, nu den boog! Rijst, eeuwge deuren, rijst omhoog! Opdat g' uw Koning moogt ontvangen. Wie is die Vorst, zo groot in kracht? 't Is 't Hoofd van 's hemels legermacht; Hem eren wij met lofgezangen.

16 Gebed

17 Schriftlezing: Lukas 12: 22 - 34

18 Ps. 73: 13

19 Wien heb ik nevens U omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog, Op aarde nevens U toch lusten? Niets is er, waar ik in kan rusten. Bezwijkt dan ooit, in bitt’re smart Of bangen nood, mijn vlees en hart, Zo zult Gij zijn voor mijn gemoed Mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed.

20 Aanvang kindernevendienst

21 Tekst : HC. 42

22 Preek

23 Schriftlezing: Lukas 12: 22 - 34 Tekst: HC. 42 Niet stelen! Zingen na de preek Ps. 62: 4, 5, 6 NPB

24 Schriftlezing: Lukas 12: 22 - 34 Tekst: HC. 42 Niet stelen! a.Gelovig leven Zingen na de preek Ps. 62: 4, 5, 6 NPB

25 Schriftlezing: Lukas 12: 22 - 34 Tekst: HC. 42 Niet stelen! a.Gelovig leven b.Van God gekregen Zingen na de preek Ps. 62: 4, 5, 6 NPB

26 Schriftlezing: Lukas 12: 22 - 34 Tekst: HC. 42 Niet stelen! a.Gelovig leven b.Van God gekregen c.Goed besteden Zingen na de preek Ps. 62: 4, 5, 6 NPB

27

28 Ps. 62: 4 NPB Door God ben ik gered en vrij. Hem eer ik, want Hij is voor mij de Rots, de Toevlucht van mijn leven. Mijn volk, vertrouw Hem toch altijd! Je zorgen kun je bij Hem kwijt. Hij wil je Zijn bescherming geven.

29 Ps. 62: 5 NPB Elk mensenkind is maar een zucht, in Gods balans zo licht als lucht. Verdruk geen zwakke medemensen. Roof hun bezit niet met geweld, en hecht je hart niet aan je geld, al heb je meer dan je kunt wensen.

30 Ps. 62: 6 NPB Gods eigen stem heb ik gehoord: dat alle kracht Hem toebehoort is wat Hij meer dan eens verklaarde. Ook bent U, Here, trouw en goed. U die vergeldt wat ieder doet, bepaalt van elke daad de waarde.

31 Einde kindernevendienst

32 Collecte Deze collecte is bestemd voor: 1. Kerk 2. Kassen landelijk kerkverband Bij de uitgang: rente, aflossing en onderhoud

33 Dankgebed

34 Ps. 23: 1 NPB

35 De HERE is mijn Herder, Hij behoedt mij. Ik heb genoeg, want Zijn genade voedt mij. Beschermd door Hem en onder Zijn geleide geniet ik van een frisse bron en weide. Hij geeft mij nieuwe kracht en blijft mij leren om in Zijn spoor te gaan en Hem te eren.

36 Geloofsbelijdenis * Staande

37 LvK. 473: 1, 4, 5 * Staande

38 Neem mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. Maak mijn uren en mijn tijd tot uw lof en dienst bereid. LvK. 473: 1 * Staande

39 Neem mijn zilver en mijn goud, dat ik niets aan U onthoud. Maak mijn kracht en mijn verstand tot een werktuig in uw hand. LvK. 473: 4 * Staande

40 Neem mijn wil en maak hem vrij, dat hij U geheiligd zij. Maak mijn hart tot uwe troon, dat uw Heil'ge Geest er woon'. LvK. 473: 5 * Staande

41 Zegen * Staande

42 Tot a.s. woensdag, Biddag !!


Download ppt "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Thema: Niet stelen!"

Verwante presentaties


Ads door Google